Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH POKROKY VE VÝROBĚ A OBCHODU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH POKROKY VE VÝROBĚ A OBCHODU."— Transkript prezentace:

1 EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH POKROKY VE VÝROBĚ A OBCHODU

2 velký pokrok v zemědělství i řemeslné výrobě velký pokrok v zemědělství i řemeslné výrobě kvalitnější nástroje ze železa kvalitnější nástroje ze železa využití vodní (vodní kola, hamry) a větrné (větrné mlýny) energie využití vodní (vodní kola, hamry) a větrné (větrné mlýny) energie růst výroby látek  zdokonalení tkalcovského stavu růst výroby látek  zdokonalení tkalcovského stavu díky střelnému prachu výroba nových zbraní (muškety) díky střelnému prachu výroba nových zbraní (muškety)

3 Vodní hamr v Dobřívě (zpracování kovů pomocí vodního kola)

4 Využití nového typu energie - Větrný mlýn

5 Nový typ zbraní (palné, střelné) např. Mušketa

6 vznik manufaktur v Anglii a Nizozemí = ruční výroba ve velkém, předchůdce továrny V MANUFAKTURÁCH BYLA práce rozdělena mezi několik lidí  řemeslník vyráběl vše sám ve své dílně dělník byl osobně svobodný a dostával mzdu --- vznikAl KAPITALISTICKÝ SYSTÉM hlavně v západní Evropě!!!! pokrok západní Evropy oproti střední a východní (zde upřednostňována stále práce poddaných)

7 Manufaktura na výrobu papíru z r. 1596

8 Vyhledej v učebnici a dopiš – str. 16 – 19 POKROKY VE VÝROBĚ A V OBCHODU K nejžádanějším surovinám patřily _________.Kovy se zpracovávaly v __________.V dolech se zdokoalily stroje. Používalo se např. vodní _______, čerpadla., důlní vozíky na _______ kolejích. Vodní kolo umožnilo lepší využívání __________ __________. Vodní kolo pohánělo _______ hornin a dmýchací měchy v _________ a ________. Vytěžené kovy se zpracovávaly v ____________. V evropských zemích se v 16. století většina lidí živila na _________. Jejich práce ale již přinášela více. V mnoha oblastech začala šlechta __________.Ve střední Evropě šlechta zakládala _________ pro chov ryb, stavěla _______ a mlýny. K nejžádanějším surovinám patřily _________.Kovy se zpracovávaly v __________.V dolech se zdokoalily stroje. Používalo se např. vodní _______, čerpadla., důlní vozíky na _______ kolejích. Vodní kolo umožnilo lepší využívání __________ __________. Vodní kolo pohánělo _______ hornin a dmýchací měchy v _________ a ________. Vytěžené kovy se zpracovávaly v ____________. V evropských zemích se v 16. století většina lidí živila na _________. Jejich práce ale již přinášela více. V mnoha oblastech začala šlechta __________.Ve střední Evropě šlechta zakládala _________ pro chov ryb, stavěla _______ a mlýny. V řemeslnických dílnách využívali nové technické _________. V řemeslnických dílnách využívali nové technické _________. Při výrobě látek se zdokonalil _________ stav. Díky tom use zpracovávalo více vlněné ___ pro výrobu suken a plátna. Po látkách byla velká poptávka. Obchodníci dali bavlnu ke zpracování drobným řemeslníkům a tkalcům a ti ji za peníze zpracovali. Podnikavější obchodníci nebo šlechtici založili malou __________, ve které pracoval určitý počet zaměstnanců. Těmto dílnám se říká ______________.zde byli řemeslníci rozděleni podle typu práce. Na rozdíl od řemeslníka, který vyrobil celý výrobek sám, v manufakturách byla práce na výrobku __________. Při výrobě látek se zdokonalil _________ stav. Díky tom use zpracovávalo více vlněné ___ pro výrobu suken a plátna. Po látkách byla velká poptávka. Obchodníci dali bavlnu ke zpracování drobným řemeslníkům a tkalcům a ti ji za peníze zpracovali. Podnikavější obchodníci nebo šlechtici založili malou __________, ve které pracoval určitý počet zaměstnanců. Těmto dílnám se říká ______________.zde byli řemeslníci rozděleni podle typu práce. Na rozdíl od řemeslníka, který vyrobil celý výrobek sám, v manufakturách byla práce na výrobku __________. Objev knihtisku v polovině ______. Století zvýšil poptávku po papíru. Vzniklo mnoho ________, které využívaly síly vody a větru. Objev střelného prachu rozpohyboval poptávku po výrobě nových _________. Vojsko potřebovalo více a více ________ a ručních ________ zbraní (muškety) Objev knihtisku v polovině ______. Století zvýšil poptávku po papíru. Vzniklo mnoho ________, které využívaly síly vody a větru. Objev střelného prachu rozpohyboval poptávku po výrobě nových _________. Vojsko potřebovalo více a více ________ a ručních ________ zbraní (muškety) Vznikal nový vztah ve společnosti – kapitalistický: dělník pracoval za _________. Feudál už nenutil své poddané, aby pracovali jen pro něj, ale nemajetný dělník pracoval za mzdu. Kapitalismus se nejvíce šířil ve Flandrech, _____________, ____________ ___________ a v severní ____________.Vznikl velký rozdíl mezi Evropou západní a _____________ ve vývoji společnosti. Vznikal nový vztah ve společnosti – kapitalistický: dělník pracoval za _________. Feudál už nenutil své poddané, aby pracovali jen pro něj, ale nemajetný dělník pracoval za mzdu. Kapitalismus se nejvíce šířil ve Flandrech, _____________, ____________ ___________ a v severní ____________.Vznikl velký rozdíl mezi Evropou západní a _____________ ve vývoji společnosti.

9 K nejžádanějším surovinám patřily _KOVY_.Kovy se zpracovávaly v __HUTÍCH_.V dolech se zdokoalily stroje. Používalo se např. vodní _KOLO_, čerpadla., důlní vozíky na _DŘEVĚNÝCH_ kolejích. Vodní kolo umožnilo lepší využívání _VODNÍ_ _ENERGIE_. Vodní kolo pohánělo _DRTIČE_ hornin a dmýchací měchy v _HUTÍCH_ a __HAMRECH_. V evropských zemích se v 16. století většina lidí živila na _VENKOVĚ_. Jejich práce ale již přinášela více. V mnoha oblastech začala šlechta _PODNIKAT_.Ve střední Evropě šlechta zakládala _RYBNÍKY_ pro chov ryb, stavěla _PIVOVARY_ a mlýny. K nejžádanějším surovinám patřily _KOVY_.Kovy se zpracovávaly v __HUTÍCH_.V dolech se zdokoalily stroje. Používalo se např. vodní _KOLO_, čerpadla., důlní vozíky na _DŘEVĚNÝCH_ kolejích. Vodní kolo umožnilo lepší využívání _VODNÍ_ _ENERGIE_. Vodní kolo pohánělo _DRTIČE_ hornin a dmýchací měchy v _HUTÍCH_ a __HAMRECH_. V evropských zemích se v 16. století většina lidí živila na _VENKOVĚ_. Jejich práce ale již přinášela více. V mnoha oblastech začala šlechta _PODNIKAT_.Ve střední Evropě šlechta zakládala _RYBNÍKY_ pro chov ryb, stavěla _PIVOVARY_ a mlýny. V řemeslnických dílnách využívali nové technické _VYNÁLEZY_. V řemeslnických dílnách využívali nové technické _VYNÁLEZY_. Při výrobě látek se zdokonalil _TKALCOVSKÝ_ stav. Díky tom use zpracovávalo více vlněné _PŘÍZE pro výrobu suken a plátna. Po látkách byla velká poptávka. Obchodníci dali bavlnu ke zpracování drobným řemeslníkům a tkalcům a ti ji za peníze zpracovali. Podnikavější obchodníci nebo šlechtici založili malou _DÍLNU__, ve které pracoval určitý počet zaměstnanců. Těmto dílnám se říká _MANUFAKTURY___.zde byli řemeslníci rozděleni podle typu práce. Na rozdíl od řemeslníka, který vyrobil celý výrobek sám, v manufakturách byla práce na výrobku _ROZDĚLENA. Při výrobě látek se zdokonalil _TKALCOVSKÝ_ stav. Díky tom use zpracovávalo více vlněné _PŘÍZE pro výrobu suken a plátna. Po látkách byla velká poptávka. Obchodníci dali bavlnu ke zpracování drobným řemeslníkům a tkalcům a ti ji za peníze zpracovali. Podnikavější obchodníci nebo šlechtici založili malou _DÍLNU__, ve které pracoval určitý počet zaměstnanců. Těmto dílnám se říká _MANUFAKTURY___.zde byli řemeslníci rozděleni podle typu práce. Na rozdíl od řemeslníka, který vyrobil celý výrobek sám, v manufakturách byla práce na výrobku _ROZDĚLENA. Objev knihtisku v polovině _15_. Století zvýšil poptávku po papíru. Vzniklo mnoho _PAPÍREN_, které využívaly síly vody a větru. Objev střelného prachu rozpohyboval poptávku po výrobě nových __ZBRANÍ_. Vojsko potřebovalo více a více _DĚL_ a ručních _STŘELNÝCH_ zbraní (muškety) Objev knihtisku v polovině _15_. Století zvýšil poptávku po papíru. Vzniklo mnoho _PAPÍREN_, které využívaly síly vody a větru. Objev střelného prachu rozpohyboval poptávku po výrobě nových __ZBRANÍ_. Vojsko potřebovalo více a více _DĚL_ a ručních _STŘELNÝCH_ zbraní (muškety) Vznikal nový vztah ve společnosti – kapitalistický: dělník pracoval za _MZDU_. Feudál už nenutil své poddané, aby pracovali jen pro něj, ale nemajetný dělník pracoval za mzdu. Kapitalismus se nejvíce šířil ve Flandrech, __V NIZOZEMÍ_, _ANGLII_ a v severní _ITÁLII_.Vznikl velký rozdíl mezi Evropou západní a __VÝCHODNÍ__ ve vývoji společnosti. Vznikal nový vztah ve společnosti – kapitalistický: dělník pracoval za _MZDU_. Feudál už nenutil své poddané, aby pracovali jen pro něj, ale nemajetný dělník pracoval za mzdu. Kapitalismus se nejvíce šířil ve Flandrech, __V NIZOZEMÍ_, _ANGLII_ a v severní _ITÁLII_.Vznikl velký rozdíl mezi Evropou západní a __VÝCHODNÍ__ ve vývoji společnosti.


Stáhnout ppt "EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH POKROKY VE VÝROBĚ A OBCHODU."

Podobné prezentace


Reklamy Google