Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH"— Transkript prezentace:

1 EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH
POKROKY VE VÝROBĚ A OBCHODU

2 velký pokrok v zemědělství i řemeslné výrobě
kvalitnější nástroje ze železa využití vodní (vodní kola, hamry) a větrné (větrné mlýny) energie růst výroby látek  zdokonalení tkalcovského stavu díky střelnému prachu výroba nových zbraní (muškety)

3 Vodní hamr v Dobřívě (zpracování kovů pomocí vodního kola)

4 Využití nového typu energie - Větrný mlýn

5 Nový typ zbraní (palné, střelné) např. Mušketa

6 vznik manufaktur v Anglii a Nizozemí = ruční výroba ve velkém, předchůdce továrny
V MANUFAKTURÁCH BYLA práce rozdělena mezi několik lidí  řemeslník vyráběl vše sám ve své dílně dělník byl osobně svobodný a dostával mzdu --- vznikAl KAPITALISTICKÝ SYSTÉM hlavně v západní Evropě!!!! pokrok západní Evropy oproti střední a východní (zde upřednostňována stále práce poddaných)

7 Manufaktura na výrobu papíru z r. 1596

8 Vyhledej v učebnici a dopiš – str
Vyhledej v učebnici a dopiš – str. 16 – 19 POKROKY VE VÝROBĚ A V OBCHODU K nejžádanějším surovinám patřily _________ .Kovy se zpracovávaly v __________ .V dolech se zdokoalily stroje. Používalo se např. vodní _______, čerpadla., důlní vozíky na _______ kolejích. Vodní kolo umožnilo lepší využívání __________ __________ . Vodní kolo pohánělo _______ hornin a dmýchací měchy v _________ a ________ . Vytěžené kovy se zpracovávaly v ____________. V evropských zemích se v 16. století většina lidí živila na _________. Jejich práce ale již přinášela více. V mnoha oblastech začala šlechta __________ .Ve střední Evropě šlechta zakládala _________ pro chov ryb, stavěla _______ a mlýny. V řemeslnických dílnách využívali nové technické _________ . Při výrobě látek se zdokonalil _________ stav. Díky tom use zpracovávalo více vlněné ___ pro výrobu suken a plátna. Po látkách byla velká poptávka. Obchodníci dali bavlnu ke zpracování drobným řemeslníkům a tkalcům a ti ji za peníze zpracovali. Podnikavější obchodníci nebo šlechtici založili malou __________, ve které pracoval určitý počet zaměstnanců. Těmto dílnám se říká ______________.zde byli řemeslníci rozděleni podle typu práce. Na rozdíl od řemeslníka, který vyrobil celý výrobek sám, v manufakturách byla práce na výrobku __________. Objev knihtisku v polovině ______. Století zvýšil poptávku po papíru. Vzniklo mnoho ________, které využívaly síly vody a větru. Objev střelného prachu rozpohyboval poptávku po výrobě nových _________ . Vojsko potřebovalo více a více ________ a ručních ________ zbraní (muškety) Vznikal nový vztah ve společnosti – kapitalistický: dělník pracoval za _________. Feudál už nenutil své poddané, aby pracovali jen pro něj, ale nemajetný dělník pracoval za mzdu. Kapitalismus se nejvíce šířil ve Flandrech, _____________, ____________ ___________ a v severní ____________ .Vznikl velký rozdíl mezi Evropou západní a _____________ ve vývoji společnosti.

9 K nejžádanějším surovinám patřily _KOVY_
K nejžádanějším surovinám patřily _KOVY_ .Kovy se zpracovávaly v __HUTÍCH_ .V dolech se zdokoalily stroje. Používalo se např. vodní _KOLO_, čerpadla., důlní vozíky na _DŘEVĚNÝCH_ kolejích. Vodní kolo umožnilo lepší využívání _VODNÍ_ _ENERGIE_ . Vodní kolo pohánělo _DRTIČE_ hornin a dmýchací měchy v _HUTÍCH_ a __HAMRECH_ . V evropských zemích se v 16. století většina lidí živila na _VENKOVĚ_. Jejich práce ale již přinášela více. V mnoha oblastech začala šlechta _PODNIKAT_ .Ve střední Evropě šlechta zakládala _RYBNÍKY_ pro chov ryb, stavěla _PIVOVARY_ a mlýny. V řemeslnických dílnách využívali nové technické _VYNÁLEZY_ . Při výrobě látek se zdokonalil _TKALCOVSKÝ_ stav. Díky tom use zpracovávalo více vlněné _PŘÍZE pro výrobu suken a plátna. Po látkách byla velká poptávka. Obchodníci dali bavlnu ke zpracování drobným řemeslníkům a tkalcům a ti ji za peníze zpracovali. Podnikavější obchodníci nebo šlechtici založili malou _DÍLNU__, ve které pracoval určitý počet zaměstnanců. Těmto dílnám se říká _MANUFAKTURY___.zde byli řemeslníci rozděleni podle typu práce. Na rozdíl od řemeslníka, který vyrobil celý výrobek sám, v manufakturách byla práce na výrobku _ROZDĚLENA. Objev knihtisku v polovině _15_. Století zvýšil poptávku po papíru. Vzniklo mnoho _PAPÍREN_, které využívaly síly vody a větru. Objev střelného prachu rozpohyboval poptávku po výrobě nových __ZBRANÍ_ . Vojsko potřebovalo více a více _DĚL_ a ručních _STŘELNÝCH_ zbraní (muškety) Vznikal nový vztah ve společnosti – kapitalistický: dělník pracoval za _MZDU_. Feudál už nenutil své poddané, aby pracovali jen pro něj, ale nemajetný dělník pracoval za mzdu. Kapitalismus se nejvíce šířil ve Flandrech, __V NIZOZEMÍ_, _ANGLII_ a v severní _ITÁLII_ .Vznikl velký rozdíl mezi Evropou západní a __VÝCHODNÍ__ ve vývoji společnosti.


Stáhnout ppt "EVROPA PO ZÁMOŘSKÝCH OBJEVECH"

Podobné prezentace


Reklamy Google