Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, 13. března 2007 Příprava zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK pro stárnutí a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, 13. března 2007 Příprava zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK pro stárnutí a."— Transkript prezentace:

1 2. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, 13. března 2007 Příprava zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK pro stárnutí a nového programu pro stárnutí a starší osoby

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Strategie pro Madridský plán (MIPAA) - zdraví, prostředí, rozvoj Sociální a ekonomický program pro stárnoucí společnost Doporučení pro politiku a společnost Regionální implementační strategie EHK pro stárnutí (Berlín, 2002)

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 1 Integrovat stárnutí do všech politik a uvést společnost a ekonomiku do souladu s demografickými změnami s cílem dosáhnout společnost pro občany v každém věku.

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 2 Zajistit plnou integraci a účast starších lidí ve společnosti.

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 3 V reakci na stárnutí obyvatelstva podporovat spravedlivý a udržitelný ekonomický růst.

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 4 Přizpůsobit systémy sociální ochrany demografickým změnám a jejich sociálním a ekonomickým dopadům.

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 5 Umožnit trhům práce reagovat na ekonomické a sociální důsledky stárnutí obyvatelstva.

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 6 Podporovat celoživotní učení a přizpůsobovat vzdělávací systémy měnícím se ekonomickým, sociálním a demografickým podmínkám.

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 7 Usilovat o zajištění kvality života v každém věku a o zachování nezávislého života ve zdraví a v pohodě (well-being).

10 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 8 Prosazovat genderový přístup ve stárnoucí společnosti.

11 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 9 Podporovat rodiny poskytující péči starším lidem a prosazovat solidaritu mezi generacemi a uvnitř generací v rodinách.

12 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz ZÁVAZEK č. 10 Podporovat provádění a další aktivity v rámci plnění Regionální implementační strategie prostřednictvím regionální spolupráce.

13 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Hodnocení RIS/MIPAA „Bottom-up approach“, participativní hodnocení plnění plánu (Jde o starší lidi a jejich vidění problému) Indikátory RIS (demografie, příjem a materiální situace, trh práce, penzijní systém) -www.monitoringris.org

14 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Od roku 2002 Guidelines – struktura, participativní přístup (MIPAA) 2 až 3 závazky podrobnější hodnocení 1 závazek „bottom-up“ participativní hodnocení Hodnocení RIS/MIPAA

15 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Systémy sociální ochrany a demografické změny? (4) Kvalita života v každém věku a zachování nezávislého života ve zdraví? (7) Vzdělávání, celoživotní učení a trh práce? (5,6) ….rodina, ženy? (8,9…) Které oblasti RIS prioritou pro Českou republiku?

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Cíle se prolínají a nedají se oddělit! Dvě průřezové a provázané priority – integrace starších osob a ekonomický rozvoj (integrace do společnosti - integrace do rozvoje) Zdraví, zaměstnanost, sociální ochrana (včetně zdravotně sociálních služeb) Které oblasti RIS prioritou pro Českou republiku?

17 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Zkušenosti a názory lidí v centru zájmu Focus groups, profesionálové, rodina, kvalitativní výzkum atd. NGO, univerzity a výzkumné instituce, sociální partneři atd. „Bottom-up“ přístup

18 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Kdo by měl rozhodnout, kde použít bottom-up? Starší lidé sami… Co považují za nejdůležitější (sociální vztahy, rodina, zdraví, materiální situace?) Ženy, muži, sociální skupiny, město, venkov….- rozdíly v prioritách? Které oblasti pro „bottom-up“ hodnocení?

19 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Zkušenosti a problémy starších lidí na trhu práce, Hodnocení zdravotní péče a služeb Které oblasti pro „bottom-up“ hodnocení?

20 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Konference UNECE o stárnutí 6. - 8. listopadu 2007, León (Španělsko) Hodnocení RIS a určení priorit pro další období NGO forum (den před konferencí) Třetí den - účast ministrů, ministerský kulatý stůl (mezegenerační solidarita) Politická deklarace

21 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Konference UNECE o stárnutí Tematické panely (2 paralelně): –Celoživotní učení, růst, prodloužení pracovního života –Stárnutí a chudoba –Kvalita života, nezávislý život, životní podmínky –Zdraví, pohoda (wellbeing) a aktivní stárnutí –Vyvážená strategie péče ve stárnoucí společnosti –Výzkumné potřeby v oblasti stárnutí

22 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Hodnocení RIS - konference UNECE o stárnutí Národní zprávy o plnění RIS – podklad pro UNECE konferenci Příležitost pro prezentaci projektů, přístupů! Příležitost pro vymezení problémů a stanovení priorit pro další období!

23 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Příprava konference Přípravný výbor (zástupci zemí, focal points) – dvě setkání (květen a říjen 2007) Pracovní skupina (Task Force Monitoring RIS), Expertní skupina UNECE (společné setkání 26. až 27. února 2007, Vídeň)

24 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Národní program přípravy na stárnutí na období 2003 až 2007 Usnesení vlády č. 482 (květen 2002) První zpráva o plnění - listopad 2005 Druhá zpráva o plnění – říjen 2007 Návrh nového programu – říjen 2007 Komplexní program,východisko pro ucelený přístup, chyběl mechanismus monitorování Nedůsledná implementace principů v některých oblastech

25 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Příprava nového programu Pracovní skupina – resorty, experti Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

26 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Harmonogram Květen, popř. červen 2007 – první verze Říjen 2007 – nový program

27 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Struktura programu Cíle, priority Popis vývoje (pozitiva, negativa), deskriptivní (analytická) část Formulace konkrétních opatření Odpovědnost, termín

28 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Koncepce v zahraničí „Sure start to later life“ (UK) „National framework for older persons“ (UK) „Programme on Ageing Workers 1998-2002 – Finland“ „The New Zealand Positive Ageing Strategy“

29 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Priority nového programu Soubor priorit v základních oblastech zdraví, zaměstnanosti, vzdělávání, participace, informovanosti, služeb a prostředí Soubor hodnot (cílů) a nejdůležitějších problémů (nedostatků)

30 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Priority nového programu Zaměření na potřeby starších lidí v –Profesích –Službách –Prostředích

31 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Témata, problémy pro diskusi Jeden kontakt, Umírání, paliativní péče, Volný čas, sociální kontakty, Dostupnost krizových služeb, Tísňová péče, Rehabilitace, disabilita Zvyšování povědomí společnosti, lidská práva

32 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 688, e-mail: petr.wija@mpsv.cz, www.mpsv.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, 13. března 2007 Příprava zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK pro stárnutí a."

Podobné prezentace


Reklamy Google