Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implementace flexicurity v ČR Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce",

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implementace flexicurity v ČR Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce","— Transkript prezentace:

1 Implementace flexicurity v ČR Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Doporučené legislativní úpravy flexibilních pracovních úvazků zkrácený úvazek, práce z domova, sdílené pracovní místo a práce na zavolanou Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Současná legislativa Zákoník práce upravuje (byť nedostatečně): – kratší pracovní dobu (zkrácený úvazek) – práce z domova (homeoffice) Specifická úprava neexistuje ohledně: – sdílených úvazků – práce na zavolanou Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

4 Úprava kratší pracovní doby Nutné sjednat individuálně rozsah a rozvržení závisí na dohodě, resp.provozních potřebách ZP přiznává právo na kratší pracovní dobu: – zaměstnankyně/ zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let – těhotná zaměstnankyně – dlouhodobě pečující o osobu závislou na cizí pomoci Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

5 Úprava kratší pracovní doby zvláštní úprava práce přesčas (nelze nařídit, zaměstnanec musí souhlasit) kratší pracovní doba může být nerovnoměrně rozvržena Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

6 Úprava zkráceného úvazku zavedení snazší možnosti přechodu zaměstnance na zkrácený úvazek zaměstnanec pracuje ve firmě nejméně 6 měsíců a o tuto změnu požádá; častější využití možnosti zkrácených úvazků v rámci části pracovního týdne – tzv. „stlačený týden“ např. úvazek na 2 nebo 3 dny po deseti hodinách práce denně apod. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

7 Úprava zkráceného úvazku podpora možnosti přechodu ze zkráceného pracovního úvazku na plný úvazek (prodloužení pracovního úvazku); zaměstnavatel vytváří nové pracovní místo na plný úvazek, je povinen přednostně je nabídnout zaměstnanci s částečným úvazkem, který o to požádal tato povinnost neplatí, jestliže takovému řešení brání provozní důvody nebo požadavky ostatních zaměstnanců s částečným úvazkem. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

8 Práce z domova Nedostatečná právní úprava v zákoníku práce § 317 ZP a § 3 písm. n a zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (v praxi většinou o domácké zaměstnance nejde – zaměstnavatelé požadují, aby pracovali během určené pracovní doby) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

9 Práce z domova nutné dohodnout (i ústně), nelze vynutit; proto je vhodné řešit v dohodě (pracovní smlouvě) + detaily v interní směrnici závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele (§ 2/2 ZP) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

10 Práce z domova ZP se na ně vztahuje s řadou výjimek (zejm. rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy při překážkách v práci, nemají nárok na mzdu/plat či náhradní volno za práci přesčas ani na náhradní volno nebo náhradu mzdy anebo příplatek za práci ve svátek) nemají právo na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění (zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

11 Práce z domova nejasné povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP cestovní náhrady při výkonu práce z domova mimo sjednané místo výkonu práce obecně nenáleží (nejde o cestu, žádné další náklady ani nevznikají) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

12 Zpřesnění úpravy práce z domova zpřesnění dosavadní úpravy obsažené „práce z domova“ v § 317 ZP je nutné upravit podmínky, za kterých lze tuto formu práce ukončit, např. provozní či organizační důvody; vyjasnit otázky BOZP je třeba odstranit některé nevýhodné podmínky, např. při jiných důležitých osobních překážkách v práci Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

13 Sdílené pracovní místo Zákoník práce neupravuje: vznik dohodou zaměstnavatele a zaměstnanců o rozdělení práce na jednom pracovním místě mezi dvě nebo více osob; problém při výpadku jednoho zaměstnance dočasné zastoupení spolupracovníka, který nemůže z důvodu překážek práci vykonávat, jiným spolupracovníkem nebo spolupracovníky; Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

14 Sdílené pracovní místo návrh specifikace nových podmínek a pravidel – v případě ukončení pracovního poměru jednoho ze spolupracovníků nekončí pracovní poměr ostatním spolupracovníkům; – výpověď podaná ostatním spolupracovníkům jen na základě ukončení pracovního poměru jednoho z nich bude považována za neplatnou. Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15 Práce na zavolanou dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o vykonávání práce podle aktuálních potřeb zaměstnavatele na plnění zakázek firmy; rozsah práce není dopředu garantován, zaměstnanec pracuje a pobírá mzdu, jen když zaměstnavatel „zavolá“ ošetřeno na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 Práce na zavolanou písemně uzavřená smlouva písemné stanovení týdenního, měsíčního či kvartálního počtu hodin; v případě stanovené denní kvóty je nutné v dohodě upřesnit, v jakém časovém předstihu je zaměstnavatel povinen výkon práce oznámit; pracovní dny je třeba stanovit s minimálně třídenním předstihem, na základě písemného rozvrhu. úpravu překážek v práci (zejm. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele) Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

17 Motivace pro zaměstnavatele zavedení slev na sociální zabezpečení u vybraných typů pracovních úvazků daňová zvýhodnění pro zaměstnavatele poskytující sdílená pracovní místa či umožňující zkrácený úvazek dotace na vytvoření sdíleného pracovního místa nebo pozice na zkrácený úvazek Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

18 Děkuji za pozornost! Mgr. Markéta Mlezivová Specialistka na pracovní právo tel.: 236 080 452 (sekr.), e-mail: mlezivova@amsp.cz www. flexicurity.cz Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce", reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00248, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Implementace flexicurity v ČR Projekt "Implementace přístupů k flexicurity v malých a středních podnicích (MSP) v podmínkách ČR s využitím zahraniční spolupráce","

Podobné prezentace


Reklamy Google