Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy."— Transkript prezentace:

1 Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

2 Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního a osobního života jsou pojmy v posledních letech velmi často skloňované v souvislosti s efektivním řízením lidských zdrojů. O co přesně jde? Nejedná se o nic jiného než o to, o co se snaží všichni, kdo pracují – jak zvládnout práci a soukromý život ke spokojenosti vlastní i těch, kteří jsou na nás závislí. To znamená nejen naši rodinu, ale i zaměstnavatele, podřízené a nadřízené.

3 Kdo potřebuje opatření? Kdo potřebuje opatření WLB? V podstatě každý. Větší potřebu sladit práci se soukromým životem však mají zejména tyto skupiny:  rodiče dětí do 15 let  osoby pečující o nemocné či závislé členy rodiny  lidé, kteří při zaměstnání studují

4 Co může být opatření WLB? Opatření WLB můžeme zhruba rozdělit do několika oblastí: Úprava času na práci pružná pracovní doba: pohyblivý začátek a konec pracovní doby, či možnost pracovní dobu rozdělit částečný úvazek (0.1-0.9), sdílené pracovní místo Úprava místa, kde pracujete práce z domova (častěji se využívá pro část pracovní doby; může být pravidelná či příležitostná) práce na dálku (širší pojetí – nemusí být jen doma, ale kdekoli jinde) Další služby: sociální poradenství při rodinných obtížích zaměstnance pomoc s nalezením školky či péče o nemocného seniora atp.

5 WLB z pohledu manažera/ky I Z hlediska manažera se může podpora slaďování práce a rodiny – podpora WLB – jevit jako další nárok. Někdy dokonce může znít jako požadavek na to, umožnit zaměstnanci stihnout vyzvednout dítě každý den, či studovat, jak se mu hodí – a účel zaměstnání (odvést určitou práci) jako by se odsouval do zapomnění. Nastavit fungující systém WLB je náročný také na budování vzájemné důvěry na pracovišti, přidělení kompetencí a zodpovědností.

6 WLB z pohledu manažera/ky II Důležité je tedy zdůraznit:  Nejde o to, nechat pracovat, „jak se právě hodí“, ale o uznání mimopracovních potřeb zaměstnance/kyně. Tj. není třeba vyhovět v plném rozsahu, pokud to není možné, a někdy dokonce zaměstnanec/kyně ocení i pouhou ochotu vyjít vstříc, i když k reálné změně v dané chvíli nedojde.  Podpora WLB v pracovním týmu vychází z běžných manažerských dovedností – pravděpodobně zjistíte, že už ji do jisté míry realizujete.  Podpora WLB navíc funguje jako ostatní manažerská opatření – v konečném důsledku přispívá k lepšímu plnění pracovních úkolů.

7 Co přinese WLB firmě? odpadají náklady fluktuace, absencí, nízké loajality vyšší výkonnost zaměstnaných vyšší zájem zákazníků/ic finanční přínos na trhu práce u zákazníků/ic ve společnosti obecně prestiž WLB a firma

8 WLB a úpravy pracovní doby Částečný/zkrácený pracovní úvazek  po dohodě s nadřízeným/nadřízenou se uzavře pracovní smlouva nebo změna pracovní smlouvy na méně než 40 hodin týdně a úměrně tomu je také krácena základní mzda  požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

9 WLB a úpravy pracovní doby Práce z domova či kombinace práce v kanceláři a práce z domova I umožnění práce z domova záleží na dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem/zaměstnankyní zaměstnanec/zaměstnankyně bude po dobu účinnosti dané dohody vykonávat v nezměněné podobě všechny úkoly vyplývající z jeho/její pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem a dále ze sjednaného druhu práce. V rámci plnění svých pracovních povinností bude i nadále přijímat pokyny – stanoví se jakou formou. Zaměstnanec/zaměstnankyně souhlasí s tím, že bude po dobu účinnosti této dohody úkoly vykonávat za použití počítače, internetu, mobilního telefonu atd. Veškeré provozní náklady, které s plněním úkolů zaměstnanci/zaměstnankyni v místě bydliště vzniknou, bude hradit sám/sama. Stanoví se další nezbytné bezpečnostní a jiné podmínky práce z domova.

10 WLB a úpravy pracovní doby Práce z domova či kombinace práce v kanceláři a práce z domova II na pracovněprávní vztahy zaměstnance/zaměstnankyně, který/která nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává z domova sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám/sama rozvrhuje: a) se na zaměstnance/zaměstnankyni nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci/zaměstnankyni nepřísluší náhrada mzdy, c) zaměstnanci/zaměstnankyni nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

11 WLB a úpravy pracovní doby Job sharing (sdílená pracovní místa nebo dělené směny)  pracovní doba téže směny je rozdělena na 2 popřípadě více částí. Zaměstnanci/zaměstnankyni náleží příplatek za dělenou směnu ve výši 40 Kč, jestliže souvislé přerušení pracovní směny činí nejméně 1 hodinu kromě přestávky na jídlo a oddech. Posun pracovní doby  zaměstnanci/zaměstnankyni je umožněn posun pracovní doby dle jeho/jejích potřeb. V tom případě se celková týdenní pracovní doba nemění, dochází jen k určení odlišné hodiny začátku a konce výkonu práce. Klouzavá pracovní doba  klouzavá neboli pružná pracovní doba je rozdělena na dva úseky - časový úsek, kdy je zaměstnanec/zaměstnankyně povinen/na být na pracovišti, a časový úsek, v rámci kterého si zaměstnanec/zaměstnankyně volí, kdy odpracuje zbylou pracovní dobu

12 APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství www.aperio.cz Zpracovala Petra Kubálková Praha, 2014


Stáhnout ppt "Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy."

Podobné prezentace


Reklamy Google