Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu a je to nejstarší řešení problému s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu a je to nejstarší řešení problému s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější."— Transkript prezentace:

1

2 Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu a je to nejstarší řešení problému s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější formou organizovaného odpadového managementu, společně se spalováním, a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá. Za založení černé skládky hrozí ve vyspělých zemích různé druhy postihu.

3

4 Zpracování uložených odpadků  Hned po navezení do připraveného sektoru se odpadky zpracovávají kompaktorem(obrovský buldozer). Pravidelně se po vrstvách překrývá sutí a měří se koeficient hutnění 1,1 tuny- 1,5 tun na m3 komunálního odpadu  V úložném sektoru pracuje až 9 kompaktorů (8-10 milionů Kč). Skládka si na sebe musí sama vydělat.

5  Na skládku dojede asi 500 aut denně, ale v době povodní asi 1000-2000 aut denně. Normálně se na skládku ukládá přibližně 20 000-30 000 tun odpadu za měsíc, ale v době povodní se na skládku odveze za 3 měsíce asi 240 000 tun odpadu . Do obchodních domů se umisťují kontejnery. Do 1 kontejneru se vejde 4-5 tun odpadu. Třídí se papír a plasty a ty se přivážejí do haly přímo v areálu skládky. Tam se lisuje do balíků po 450-500 kg na další využití. Do kamionu se vejde 55-60 balíků. 1 auto odveze tuto surovinu k dalšímu zpracování a tím je celkově vše ekologičtější a levnější. Většinou se zrecykluje 1500-2000 tun papíru za měsíc.

6  Na skládce vzniká asi 150 m3. Na skládce je 5 dmychadel, které pod tlakem vyčerpávají plyn, který se dál využívá při výrobě elektrické energie přímo v areálu skládky. Při novém připojování další části skládky se musí methan spalovat(3-4 dny). Měří se kvalita plynu a pak se teprve připojí.  Odstávka plynu prakticky nehrozí. Tok plynu se nezastavuje. Odstaví se nejvýš 1 dmychadlo a 4 běží dál. Methan nemůže vybuchnout, protože nemá dostatek kyslíku. Kdyby měla směs obsah vyšší než 5%, mohla by vybuchnout.Průtok plynu se mění, obohacení kyslíkem je asi 0,7%, při 2% obsahu kyslíku se čerpání automaticky odstaví, ale v tělese skládky kyslík není a nedostane se tam- 50% methanu, zbytek tvoří CO2, 0,1%-0,2% O2. Při odstavení čerpání se nezvyšuje tlak methanu, ale hustota methanu( při měsíční odstávce 48%-58% a tím se zvětšuje kvalita plynu.

7  Odpadním kanálem je všechna voda odváděna do jímky, která má objem 1400 m3. Jímka má 2 komory, které jsou zatěsněné 2,5 mm silnou plastovou folií. Každý rok se musí jímka čistit (proto 2 komory). Jestli není porušená se kontroluje jiskrovou metodou.  Tlakovým potrubím se voda vrací zpátky do skládky(přes 2 čerpadla). Tam se pavoukem vrací do tělesa skládky. Část vody se z jímky vypaří. Voda je ve skládce důležitá pro vznik methanu(musí probíhat tlení).  Voda se nikam neodváží. Do jímky na povrchovou vodu stéká i voda ze zpevněných komunikací. Díky silné dopravě je větší nebezpečí znečištění olejem a ropou. Voda je ale filtrována a provází odlučovači ropných látek, a tak vytéká jen čistá voda, která se používá na zálivku rekultivace a na kropení prašných komunikací. Z celkem 20 hektarů rekultivovaných ploch se zavlažuje jen ta část, která se zakládá a to se dělá asi 1 za rok.  Vliv skládky na životní prostředí v okolí se sleduje. Kolem skládky se 12- 20 metrů hluboko 4 krát ročně odebírá vzorek vody. Za celou dobu, co skládka existuje, nebyla zjištěna kontaminace spodní vody způsobená provozem skládky. 6 krát za rok se odebírají vzorky vzduchu.

8 Množství vytříděného odpadu v běžné domácnosti

9 Jak se recykluje v supermarketech?  Pomocí lisů se zmenšuje objem odpadu.  Lisování se provádí:  Automatickým předlisovacím cyklem: beran předlisuje odpad a automaticky se vrátí do horní polohy  Konečným lisováním: beran slisuje odpad, pohyb zpět je možný až pokyn obsluhy (používá se při posledním lisování s páskováním).

10 Jak se ve městech zpracovává odpad?  V okamžiku, kdy fyzické osoby odloží odpad do sběrných nádob (popelnic, kontejnerů a odpadkových košů), se město stává původcem a tím i vlastníkem tohoto odpadu. Jako původce odpadu musí zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování, což je v současné době zajišťováno:  celoplošným svozem a odstraňováním směsného odpadu  celoplošným tříděným sběrem papíru, skla a plastů, včetně zajištění využití těchto surovin  přistavováním velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (informace poskytují úřady městských částí)  komplexním sběrem nebezpečného odpadu  provozováním sběrných dvorů města

11

12 Solidifikace - metoda k odstraňování odpadů na skládce  Předúprava odpadů stabilizací převážně hydraulickými pojivy na vlastním technologickém zařízení Výsledný produkt po sodifikaci

13 Jaké odpady můžeme dát do sběrného dvora?  papír  stavební odpad  železný šrot  objemný odpad  sklo  elektrošrot  odpad ze zeleně  plasty  dřevěný odpad  pneumatiky  nebezpečné složky komunálního odpadu

14 Černé skládky  V loňském roce bylo městem odklizeno cca 7,5 tis. tun odpadu z černých skládek. Skladbu odpadů dokládá graf. Celkem bylo zrealizováno 44 zakázek a celkové náklady činily cca 9,2 mil. Kč (bez DPH).

15

16 Konec Vyrobeno v Praze


Stáhnout ppt "Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu a je to nejstarší řešení problému s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější."

Podobné prezentace


Reklamy Google