Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování surovin na skládce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování surovin na skládce"— Transkript prezentace:

1 Zpracování surovin na skládce

2 Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu a je to nejstarší řešení problému s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější formou organizovaného odpadového managementu, společně se spalováním, a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá. Za založení černé skládky hrozí ve vyspělých zemích různé druhy postihu.

3

4 Zpracování uložených odpadků
Hned po navezení do připraveného sektoru se odpadky zpracovávají kompaktorem(obrovský buldozer). Pravidelně se po vrstvách překrývá sutí a měří se koeficient hutnění 1,1 tuny- 1,5 tun na m3 komunálního odpadu V úložném sektoru pracuje až 9 kompaktorů (8-10 milionů Kč). Skládka si na sebe musí sama vydělat.

5 Na skládku dojede asi 500 aut denně, ale v době povodní asi aut denně. Normálně se na skládku ukládá přibližně tun odpadu za měsíc, ale v době povodní se na skládku odveze za 3 měsíce asi tun odpadu . Do obchodních domů se umisťují kontejnery. Do 1 kontejneru se vejde 4-5 tun odpadu. Třídí se papír a plasty a ty se přivážejí do haly přímo v areálu skládky. Tam se lisuje do balíků po kg na další využití. Do kamionu se vejde balíků. 1 auto odveze tuto surovinu k dalšímu zpracování a tím je celkově vše ekologičtější a levnější. Většinou se zrecykluje tun papíru za měsíc.

6 Na skládce vzniká asi 150 m3. Na skládce je 5 dmychadel, které pod tlakem vyčerpávají plyn, který se dál využívá při výrobě elektrické energie přímo v areálu skládky. Při novém připojování další části skládky se musí methan spalovat(3-4 dny). Měří se kvalita plynu a pak se teprve připojí. Odstávka plynu prakticky nehrozí. Tok plynu se nezastavuje. Odstaví se nejvýš 1 dmychadlo a 4 běží dál. Methan nemůže vybuchnout, protože nemá dostatek kyslíku. Kdyby měla směs obsah vyšší než 5%, mohla by vybuchnout.Průtok plynu se mění, obohacení kyslíkem je asi 0,7%, při 2% obsahu kyslíku se čerpání automaticky odstaví, ale v tělese skládky kyslík není a nedostane se tam- 50% methanu, zbytek tvoří CO2, 0,1%-0,2% O2. Při odstavení čerpání se nezvyšuje tlak methanu, ale hustota methanu( při měsíční odstávce 48%-58% a tím se zvětšuje kvalita plynu.

7 Odpadním kanálem je všechna voda odváděna do jímky, která má objem 1400 m3. Jímka má 2 komory, které jsou zatěsněné 2,5 mm silnou plastovou folií. Každý rok se musí jímka čistit (proto 2 komory). Jestli není porušená se kontroluje jiskrovou metodou. Tlakovým potrubím se voda vrací zpátky do skládky(přes 2 čerpadla). Tam se pavoukem vrací do tělesa skládky. Část vody se z jímky vypaří. Voda je ve skládce důležitá pro vznik methanu(musí probíhat tlení). Voda se nikam neodváží. Do jímky na povrchovou vodu stéká i voda ze zpevněných komunikací. Díky silné dopravě je větší nebezpečí znečištění olejem a ropou. Voda je ale filtrována a provází odlučovači ropných látek, a tak vytéká jen čistá voda, která se používá na zálivku rekultivace a na kropení prašných komunikací. Z celkem 20 hektarů rekultivovaných ploch se zavlažuje jen ta část, která se zakládá a to se dělá asi 1 za rok. Vliv skládky na životní prostředí v okolí se sleduje. Kolem skládky se metrů hluboko 4 krát ročně odebírá vzorek vody. Za celou dobu, co skládka existuje, nebyla zjištěna kontaminace spodní vody způsobená provozem skládky. 6 krát za rok se odebírají vzorky vzduchu.

8 Množství vytříděného odpadu v běžné domácnosti

9 Jak se recykluje v supermarketech?
Pomocí lisů se zmenšuje objem odpadu. Lisování se provádí: Automatickým předlisovacím cyklem: beran předlisuje odpad a automaticky se vrátí do horní polohy Konečným lisováním: beran slisuje odpad, pohyb zpět je možný až pokyn obsluhy (používá se při posledním lisování s páskováním).

10 Jak se ve městech zpracovává odpad?
V okamžiku, kdy fyzické osoby odloží odpad do sběrných nádob (popelnic, kontejnerů a odpadkových košů), se město  stává původcem a tím i vlastníkem tohoto odpadu. Jako původce odpadu musí zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování, což je v současné době zajišťováno: celoplošným svozem a odstraňováním směsného odpadu celoplošným tříděným sběrem papíru, skla a plastů, včetně zajištění využití těchto surovin přistavováním velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad (informace poskytují úřady městských částí) komplexním sběrem nebezpečného odpadu provozováním sběrných dvorů města

11

12 Solidifikace - metoda k odstraňování odpadů na skládce
Předúprava odpadů stabilizací převážně hydraulickými pojivy na vlastním technologickém zařízení Výsledný produkt po sodifikaci

13 Jaké odpady můžeme dát do sběrného dvora?
papír stavební odpad železný šrot objemný odpad sklo elektrošrot odpad ze zeleně plasty dřevěný odpad pneumatiky nebezpečné složky komunálního odpadu

14 Černé skládky V loňském roce bylo městem odklizeno cca 7,5 tis. tun odpadu z černých skládek. Skladbu odpadů dokládá graf. Celkem bylo zrealizováno 44 zakázek a celkové náklady činily cca 9,2 mil. Kč (bez DPH).

15

16 Konec Vyrobeno v Praze


Stáhnout ppt "Zpracování surovin na skládce"

Podobné prezentace


Reklamy Google