Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídění odpadu na naší škole ZŠ a MŠ Kobeřice. Naše škola  Naše škola se nachází v obci Kobeřice, okres Opava  V současnosti ji navštěvuje necelých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídění odpadu na naší škole ZŠ a MŠ Kobeřice. Naše škola  Naše škola se nachází v obci Kobeřice, okres Opava  V současnosti ji navštěvuje necelých."— Transkript prezentace:

1 Třídění odpadu na naší škole ZŠ a MŠ Kobeřice

2 Naše škola  Naše škola se nachází v obci Kobeřice, okres Opava  V současnosti ji navštěvuje necelých 400žáků  Na škole se odpad třídil, co paměť sahá  O úklid tříděného odpadu se starají uklízečky, o odvoz se stará školník naší školy  O problémy ohledně třídění odpadu se zajímáme i my žáci a snažíme se svým dílem přispět ke zlepšení situace

3 Bioodpad  Odpad organického původu se u nás sbírá do označených košů a to:  na každé chodbě  v učebnách, kde je tento koš zapotřebí  v jídelně, kuchyni a cvičné kuchyni  Tento odpad se odváží společně s běžným odpadem

4 Směsný komunální odpad  V naší obci se svoz domovního odpadu koná dvakrát až třikrát měsíčně, plasty jednou měsíčně v předem určený termín  Na směsný odpad jsou na naší škole koše v každé třídě, sborovně, učebně i na chodbě, vysypávají se každý den a za měsíc škola naplní asi 10 popelnic  Plasty se dávají do žlutých pytlů (na škole jsou ve vyhrazených koších na každé chodbě) a ty se odvážejí na skládku

5 Nebezpečný odpad  V naší škole skladujeme jedy a chemikálie v uzamčených skříních  Čím je pro nás tento odpad nebezpečný? 1.Je jedovatý 2.Má žíravé účinky 3.Vypařuje se do ovzduší  Chemický odpad odevzdáváme na obecní úřad, kde probíhají pravidelně svozy odpadu  Nebezpečný odpad se vyhazuje do červených kontejnerů

6 Výrobky podléhající zpětnému odběru  Po zařazení školy do projektu Recyklohraní se naše škola začala zajímat o sběr baterií a drobných elektrozařízení  O sběr těchto věcí se starají žáci devátých tříd  Baterie se vybírají na veřejných místech (kam jsme umístili námi vyrobené boxy) a každý týden v pondělí určená služba vybírá u vchodu školy  Sběr elektrozařízení probíhá poslední pátek v měsíci (akce se ohlásí občanům předem rozdanými a vylepenými letáky)  Od začátku projektu vybrala naše škola již 3 boxy baterií a 2 plné nádoby elektrozařízení

7 Sběrová soutěž na naší škole  Sběr papíru na naší škole má již každoroční tradici  Děti doma sbírají starý papír, který poté přináší do školy, tam ho odevzdávají odpovědným učitelům  Nasbíraný papír se v kontejneru odváží k recyklaci  Celkový součet nasbíraného sběru papíru za rok 2007/2008 je : 9435 kg  Celkový součet nasbíraného papíru za 1.pololetí šk.roku2008/2009 je: 3312 kg

8 Speciální koše v učebně dílen

9 Nádoba na plasty na školní chodbě

10


Stáhnout ppt "Třídění odpadu na naší škole ZŠ a MŠ Kobeřice. Naše škola  Naše škola se nachází v obci Kobeřice, okres Opava  V současnosti ji navštěvuje necelých."

Podobné prezentace


Reklamy Google