Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘÍDĚNÍ ODPADU Vypracovala: Brychtová Markéta, SP/TE Učo:123831

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘÍDĚNÍ ODPADU Vypracovala: Brychtová Markéta, SP/TE Učo:123831"— Transkript prezentace:

1 TŘÍDĚNÍ ODPADU Vypracovala: Brychtová Markéta, SP/TE Učo:123831
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TŘÍDĚNÍ ODPADU Vypracovala: Brychtová Markéta, SP/TE Učo:123831

2

3 Třídění odpadu Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti naší domácnosti Je důležité podívat se na samolepky na třídicích kontejnerech

4 Plasty Kontejnery na plasty mají žlutou barvu a můžeme do nich odhodit PET láhve od nápojů – kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů Musí se vždy před vhozením sešlápnout! Nevhazujeme: odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, bary)

5 Sklo Kontejnery na sklo bývají zelené a můžete do nich odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo. Nevhazujeme: keramiku, porcelán, drátěné sklo a zrcadla.

6 Papír Kontejnery na papír bývají modré a můžeme do nich odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky).  Nevhazujeme: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

7 Objemné odpady To jsou odpady, které se nevydají do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika a drobný stavební odpad. Tyto odpady můžete buď odvézt na sběrný dvůr nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají několikrát do roka přistavovány velké kontejnery.

8 Nebezpečný odpad Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, ale odevzdávají se také do sběrných dvorů Patří sem plechovky od barev, lepidel, olejů a nádoby od chemikálií, akumulátory, galvanické články (baterky).

9 Použitá elektrozařízení z domácností
Patří sem ledničky, mrazničky, televizory, rádia a různé přehrávače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony Odevzdáváme také do sběrných dvorů nebo je můžeme bezplatně odevzdat ve vybraných prodejnách nebo prodejnách elektrozařízení.

10 Další specifickou oblastí týkající se odpadů jsou LÉKY:
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžeme odevzdat v lékárně Neměli bychom je vyhazovat do popelnic.

11 Soutěže, hry a programy pro děti
Abychom děti více zaujaly tématem třídění odpadů, je dobré vymyslet různé soutěže, zajímavé hry a programy které se toho tématu týkají. Mohou být například na téma: co do lesa nepatří hry na opakování znalostí o odpadech různé soutěže družstev nebo jednotlivců v třídění odpadu soutěže na téma – co se dá z tříděného odpadu vyrobit


Stáhnout ppt "TŘÍDĚNÍ ODPADU Vypracovala: Brychtová Markéta, SP/TE Učo:123831"

Podobné prezentace


Reklamy Google