Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to odpad? Podle zákona: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to odpad? Podle zákona: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit."— Transkript prezentace:

1

2 Co je to odpad? Podle zákona: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit.

3 Další pojmy Komunální odpad = veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání Odpadové hospodářství = činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, spolu s kontrolou těchto činností Skládka odpadů = technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země

4 Nejběžnější způsoby shromažďování KO •Kontejnery na papír •Kontejnery na plasty •Kontejnery na sklo •Běžné popelnice = nádoby na směsný odpad •Mobilní sběrna nebezpečných odpadů •Mobilní sběrna velkoobjemového odpadu •Kompostárna, kompost (speciální popelnice na organický odpad) •Sběrný dvůr

5 Kontejnery na papír •modré zbarvení •vhazujte noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, také karton, krabice •ale mokrý, mastný nebo znečištěný papír, voskovaný papír tady nepatří •podle označení zde můžete vhodit nápojové kartony (ne v Ostravě)

6

7 Kontejnery na plasty •žlutá barva •vhazujte PET plastové láhve (stlačené), nápojové kartony, plastové kelímky, mikrotenové sáčky, euro obaly, folie, výrobky a obaly z plastů, pláštěnky •guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken sem nepatří •polystyren je recyklovatelný jen části odběratelů proto se řiďme popisky na nádobách

8

9 Kontejnery na sklo •sklo se někdy třídí podle barvy na: –čiré = bílé kontejnery –barevné = zelené kontejnery •můžete vhazovat skleněné nádoby, skleněné střepy, poškozené sklenice, zavařovací sklenice... •nepatří zde keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, lahvičky se zbytky léčiv, žárovky

10

11 •kovové nebo plastové zelené a černé popelnice •používají se pro zbytkový odpad po vytřídění využitelných a nebezpečných složek •můžete tedy vhazovat popel, znečištěné obaly z potravin, zbytky jídel, nepotřebné oděvy a obuv, drobné spotřební předměty, hygienické potřeby Popelnice na ostatní odpad

12

13 •určeny pro vytříděné složky odpadů s obsahem škodlivin •vhazují se zde léky (lékárna), baterie a akumulátory (škola), zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje a ředidla, tuky, insekticidy, herbicidy, jedy, hnojiva,... Mobilní sběrny nebezpečných odpadů

14 •na sběr elektroodpadů se vztahuje zákon o zpětném odběru •zpětný odběr umožňuje prodejce popř. jiné místa k tomu určená •patří zde televizor, mobilní telefon, fén, kulma na vlasy, počítač, MP3, a další elektrická a elektronická zařízení Elektroodpady

15

16 •slouží pro rozměrné složky odpadů •vhodné pro rozbitý, vyřazený nábytek, koberce, pneumatiky, kočárky, noční stolek… •tyto kontejnery se často používají také pro sběr odpadu ze staveb (cihly, střešní krytina,…) Mobilní vekloobjemový kontejner

17

18 •kompost = bioodpad •kompost můžeme zakládat na zahrádkách, ale dnes už existují popelnice na kompost umožňující vnitřní proudění vzduchu •můžete zde vhazovat biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, plevel, rostlinné zbytky), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, pytlík čaje, kávoviny, přírodní látky, papír Nádoby na kompost

19 •nepatří zde ale maso, potištěný papír, kameny, zbytky zvířat

20 •jedná se o oplocené místo, kde se odváží a třídí veškerý odpad (kromě směsného odpadu) •občan zde může uložit svůj odpad bezplatně •nachází se zde kontejnery na plast, sklo, papír, nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery Sběrný dvůr

21

22 Recyklace = znovuvyužití •recyklací se šetří přírodní zdroje •prvním krokem je správné třídění

23 Z papíru vzniká po dlouhém procesu v papírnách nový papír z kterého vznikají sešity, toaletní papíry,… Ani papír se nemůže recyklovat věčně (4-5krát). Každým procesem znovu obnovení papíru se zkracují vlákna papíru a tím ztrácí na pevnosti, pružnosti. Recyklace papíru

24 Plasty se dělí do skupin: nápojové kartony, duté plasty, tašky, PET láhve •nápojové kartony → papír •duté plasty → plotové dílce •PET lahve → vlákna do zimních bund a spacáků •tašek → granulát (meziprodukt) → nové tašky a igelitové pytle Recyklace plastů

25 •staré sklo se dále třídí podle barev, které odběratelé vyžadují. •odběratelé (sklárny) z tohoto skla vyrobí po drcení a tavení při vysokých teplotách nové láhve a skleněné výrobky. Recyklace skla

26 •pomocí velkých vozů, které jsou označeny podle toho, jaký dopad sváží •nedochází k míchání tříděného odpadu •směsný odpad se dále netřídí Odvoz odpadů

27 Závěrem chci poděkovat Marii Řezníčkové za poskytnutí materiálů: •http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADd%C4% 9Bn%C3%AD_odpadu#Pap.C3.ADrhttp://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADd%C4% 9Bn%C3%AD_odpadu#Pap.C3.ADr •Materiály se sdružení Tereza 2006 •Písemné práce žáka na téma OZO •Všeobecné znalosti třídění •Programy společnosti OZO •http://www.ozoostrava.cz/?code=odpadovaPoradna#12http://www.ozoostrava.cz/?code=odpadovaPoradna#12 •http://www.ekodomov.cz/index.php?id=sberny_dvurhttp://www.ekodomov.cz/index.php?id=sberny_dvur •http://ekologie.xf.cz/temata/recyklace/recyklace.htmhttp://ekologie.xf.cz/temata/recyklace/recyklace.htm •http://slovnik-cizich- slov.abz.cz/web.php/slovo/rekultivacehttp://slovnik-cizich- slov.abz.cz/web.php/slovo/rekultivace •http://detem.mzp.cz/odpady.shtmlhttp://detem.mzp.cz/odpady.shtml •http://detem.mzp.cz/ekorady.shtmlhttp://detem.mzp.cz/ekorady.shtml •Praxe v OZO Ostrava s.r.o. Zdroje


Stáhnout ppt "Co je to odpad? Podle zákona: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit."

Podobné prezentace


Reklamy Google