Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Anamnéza Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1216.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Anamnéza Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1216."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Anamnéza Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1216 Datum vytvoření: 5.9. 2013 Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: druhý – Rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, pečlivě vedený rozhovor, zásady postupů při odběru anamnézy, přehledné schéma pro vyšetření bolesti, rozdělení anamnézy.

3 Metodické pokyny Jedná se o teoretickou výuku. Jedná se o teoretickou výuku. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN 80-701-3237-X. GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN 80-967-3830-5. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Vyd.1. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1

5 Zdroje JENDRICHOVSKÝ, Marián. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov. Vyd. 1. Stará Lubovňa: Physioplus, 2013, 232 s. ISBN 978-80-971433-5-0 Fotografie z archivu autorky

6 Anamnéza

7 Anamnéza Řecky – anamnesis = rozvzpomínání se Řecky – anamnesis = rozvzpomínání se Je souhrn údajů o zdravotním stavu nemocného získaných při rozhovoru s ním, případně jeho příbuznými. Je souhrn údajů o zdravotním stavu nemocného získaných při rozhovoru s ním, případně jeho příbuznými. Přesná anamnéza je mimořádně důležitá část diagnostiky. Přesná anamnéza je mimořádně důležitá část diagnostiky. Dobrá anamnéza je 60% stanovené diagnózy. Dobrá anamnéza je 60% stanovené diagnózy. Anamnéza má důležitou cenu i proto, protože navazujeme první osobní kontakt s nemocným. Anamnéza má důležitou cenu i proto, protože navazujeme první osobní kontakt s nemocným. V první fázi rozhovoru necháváme pacienta samostatně hovořit o jeho zdravotních problémech. V první fázi rozhovoru necháváme pacienta samostatně hovořit o jeho zdravotních problémech. Později rozhovor usměrňujeme. Klademe cílené otázky, kterými analyzujeme konkrétní problémy pacienta. Později rozhovor usměrňujeme. Klademe cílené otázky, kterými analyzujeme konkrétní problémy pacienta.

8 Anamnéza Odběr anamnézy patří mezi činnosti, které můžeme důkladně zvládnout až praxí. Odběr anamnézy patří mezi činnosti, které můžeme důkladně zvládnout až praxí. Musíme si uvědomit, že se nedozvíme víc než to, na co a jak se ptáme. Musíme si uvědomit, že se nedozvíme víc než to, na co a jak se ptáme. Důležitý je druh otázek, který pacientovi dáváme. Důležitý je druh otázek, který pacientovi dáváme. Nevhodné jsou sugestivní otázky. Např. jste si jistý, že vaše levá ruka je pouze bolestivá, není i oslabená? Nevhodné jsou sugestivní otázky. Např. jste si jistý, že vaše levá ruka je pouze bolestivá, není i oslabená?

9 Odběr anamnézy

10 Nacionály Jméno, příjmení Jméno, příjmení Datum narození Datum narození Rodné číslo Rodné číslo Trvalé bydliště Trvalé bydliště Pojišťovna Pojišťovna Stav (ženatý/vdaná, rozvedený/á) Stav (ženatý/vdaná, rozvedený/á) Zaměstnání Zaměstnání

11 NO: Nynější onemocnění V klinické praxi se anamnéza většinou začíná nynějším onemocněním. V klinické praxi se anamnéza většinou začíná nynějším onemocněním. Jde o onemocnění, res. problémy, které jsou důvodem návštěvy ambulance anebo zdravotnického zařízení. Jde o onemocnění, res. problémy, které jsou důvodem návštěvy ambulance anebo zdravotnického zařízení. Nejčastější příčinou návštěvy v rehabilitační a masérské praxi je bolest a porucha funkce některého orgánu. Nejčastější příčinou návštěvy v rehabilitační a masérské praxi je bolest a porucha funkce některého orgánu. Při odběru anamnézy u bolestivých stavů (například vertebrogenních) nám může pomoct mnemotechnická pomůcka, podle pořadí písmen v abecedě P, Q, R, S, T. Při odběru anamnézy u bolestivých stavů (například vertebrogenních) nám může pomoct mnemotechnická pomůcka, podle pořadí písmen v abecedě P, Q, R, S, T.

12 PQRST P – provokující faktory (co bolest zhoršuje?), paliativní faktory (co bolest mírní?) P – provokující faktory (co bolest zhoršuje?), paliativní faktory (co bolest mírní?) Q – kvalita bolesti (jaká je bolest, čemu se podobá?) Q – kvalita bolesti (jaká je bolest, čemu se podobá?) R – radiace bolesti (šíří se někam?) R – radiace bolesti (šíří se někam?) S – síla bolesti (jaká je síla bolesti?) S – síla bolesti (jaká je síla bolesti?) T – trvání bolesti (jak dlouho trvá?) T – trvání bolesti (jak dlouho trvá?)

13 RA: Rodinná anamnéza Zjišťujeme zdravotní stav příbuzných Zjišťujeme zdravotní stav příbuzných Ascendentní – pokrevní příbuzní směrem nahoru (děti, sourozenci) Ascendentní – pokrevní příbuzní směrem nahoru (děti, sourozenci) Descendentní – směrem dolů (rodiče) Descendentní – směrem dolů (rodiče) Pojem familiární se používá, pokud jde o častější výskyt některých onemocnění v rodině (ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, mozkové příhody, hypertenze, rakovina aj.). Pojem familiární se používá, pokud jde o častější výskyt některých onemocnění v rodině (ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, mozkové příhody, hypertenze, rakovina aj.).

14 OA: Osobní anamnéza Poskytuje informace o zdravotním stavu od narození až po nynější onemocnění. Poskytuje informace o zdravotním stavu od narození až po nynější onemocnění. V případě dětských onemocnění zjišťujeme už průběh prenatálního vývoje a postnatální vývoj. V případě dětských onemocnění zjišťujeme už průběh prenatálního vývoje a postnatální vývoj. Zaznamenáváme v chronologickém sledu přehled onemocnění, úrazů, operací. Zaznamenáváme v chronologickém sledu přehled onemocnění, úrazů, operací. U operací je vhodné zjistit průběh, případně komplikace. U operací je vhodné zjistit průběh, případně komplikace. U úrazů zjišťujeme mechanismus úrazu, způsob řešení (konzervativní, chirurgický, délku a způsob fixace). U úrazů zjišťujeme mechanismus úrazu, způsob řešení (konzervativní, chirurgický, délku a způsob fixace).

15 PA a SA: Pracovní a sociální anamnéza PA je pro maséra hodně důležitá PA je pro maséra hodně důležitá Zjišťujeme charakter práce, zařazení, pracovní podmínky, polohu při práci, rizikové vlivy, škodliviny - průvan, výkyvy teploty, vibrace a otřesy, hluk, prach (azbest), aerosoly, kovy aj., ale i mezilidské vztahy a poměry na pracovišti. Zjišťujeme charakter práce, zařazení, pracovní podmínky, polohu při práci, rizikové vlivy, škodliviny - průvan, výkyvy teploty, vibrace a otřesy, hluk, prach (azbest), aerosoly, kovy aj., ale i mezilidské vztahy a poměry na pracovišti. SA zajímáme se o sociální podmínky rodiny, bydlení. SA zajímáme se o sociální podmínky rodiny, bydlení. V případě invalidity zjišťujeme příčiny, integrovanost, využívání sociálních služeb, zjišťujeme úroveň kontaktů s příbuznými. V případě invalidity zjišťujeme příčiny, integrovanost, využívání sociálních služeb, zjišťujeme úroveň kontaktů s příbuznými. Hodnotíme celkovou spokojenost (zda má člověk cíl se co nejdříve uzdravit nebo má spíše zájem o invalidní důchod). Hodnotíme celkovou spokojenost (zda má člověk cíl se co nejdříve uzdravit nebo má spíše zájem o invalidní důchod).

16 GA: Gynekologická anamnéza Zaznamenáváme nástup první menstruace (menarche), charakter menstruačního cyklu, poslední menstruaci, nástup menopauzy. Zaznamenáváme nástup první menstruace (menarche), charakter menstruačního cyklu, poslední menstruaci, nástup menopauzy. Důležitý může být i údaj o těhotenství, porodech, potratech, antikoncepci. Důležitý může být i údaj o těhotenství, porodech, potratech, antikoncepci.

17 SA: Sportovní anamnéza Druhy provozovaných sportů, intenzita, cíleně se ptáme na poranění. Druhy provozovaných sportů, intenzita, cíleně se ptáme na poranění. Sporty, které nám pomáhají (nejlepší chůze, plavání). Sporty, které nám pomáhají (nejlepší chůze, plavání). Sporty, které nejsou optimální (aerobik – rotace, špatné na klouby, otřesy. Podobně jako squash, tenis – jednostranné přetížení jedné strany). Sporty, které nejsou optimální (aerobik – rotace, špatné na klouby, otřesy. Podobně jako squash, tenis – jednostranné přetížení jedné strany).

18 FA: Farmakologická anamnéza Zaznamenáváme všechny léky, které pacient užívá. Zaznamenáváme všechny léky, které pacient užívá. Zajímáme se o to, jak dlouho je užívá. Zajímáme se o to, jak dlouho je užívá. Především analgetika a jejich efektivitu, psychofarmaka, nesteroidní antiflogistika aj., protože u těchto léků může být největší interakce s fyzikální léčbou. Především analgetika a jejich efektivitu, psychofarmaka, nesteroidní antiflogistika aj., protože u těchto léků může být největší interakce s fyzikální léčbou.

19 AA: Alergická anamnéza V současné době vzrůstá počet alergií na léky, potraviny, setkáváme se i s alergií na masážní emulze, gely, dezinfekční roztoky, aerosoly, koupelové přísady aj. V současné době vzrůstá počet alergií na léky, potraviny, setkáváme se i s alergií na masážní emulze, gely, dezinfekční roztoky, aerosoly, koupelové přísady aj. Abusus: nadměrné používání látek Abusus: nadměrné používání látek Jsou to látky modifikující osobnost, chování pacienta (alkohol, cigarety, aj.). Jsou to látky modifikující osobnost, chování pacienta (alkohol, cigarety, aj.).

20 ReA: Rehabilitační anamnéza Získat informace o všech dosavadních vyšetřeních, měřeních, testech (svalový test, goniometrie) – umožní vyjádření k dynamice vývoje poruchy, handicapu. Získat informace o všech dosavadních vyšetřeních, měřeních, testech (svalový test, goniometrie) – umožní vyjádření k dynamice vývoje poruchy, handicapu. Zjistit, které procedury pacient absolvoval a zda mu přinesly úlevu a zlepšení či nikoliv. Zjistit, které procedury pacient absolvoval a zda mu přinesly úlevu a zlepšení či nikoliv. Informujeme se o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, protézách, ortézách, vozících – pacient sám zhodnotí vhodnost, účelnost, zlepšení kvality života. Informujeme se o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, protézách, ortézách, vozících – pacient sám zhodnotí vhodnost, účelnost, zlepšení kvality života. Zjišťujeme bytové poměry, architektonické bariéry Zjišťujeme bytové poměry, architektonické bariéry

21 FF: Fyziologické funkce Poruchy močení, stolice, sexuálních funkcí Poruchy močení, stolice, sexuálních funkcí Chuť k jídlu, váha, eventuálně váhový úbytek Chuť k jídlu, váha, eventuálně váhový úbytek Spánek a kvalita spánku Spánek a kvalita spánku

22 Opakování Cílem anamnézy je Cílem anamnézy je Stanovení diagnózy Stanovení diagnózy Jaká je nejčastější příčina pro odběr anamnézy Jaká je nejčastější příčina pro odběr anamnézy Bolest a porucha funkce Bolest a porucha funkce Co uvádíme do anamnézy jako první zápis Co uvádíme do anamnézy jako první zápis Nacionály pacienta Nacionály pacienta Co znamená abusus Co znamená abusus Nadměrné požívání látek (alkohol aj. Nadměrné požívání látek (alkohol aj.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Anamnéza Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1216."

Podobné prezentace


Reklamy Google