Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Miriam Zralá Název materiálu: Anamnéza Označení materiálu: VY_32_INOVACE_REK.MU2.1216 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Rekondice Ročník: druhý – Rekondiční a sportovní masér Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Úvod do problematiky, pečlivě vedený rozhovor, zásady postupů při odběru anamnézy, přehledné schéma pro vyšetření bolesti, rozdělení anamnézy.

3 Metodické pokyny Jedná se o teoretickou výuku.
K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor. Zrakově postiženým přenést prezentaci do ozvučených čtecích zařízení.

4 Zdroje HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997, 135 s. ISBN X. GÚTH, Anton. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, c1995, 448 s. ISBN KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Vyd.1. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN

5 Zdroje JENDRICHOVSKÝ, Marián. Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky pre fyzioterapeutov. Vyd. 1. Stará Lubovňa: Physioplus, 2013, 232 s. ISBN Fotografie z archivu autorky

6 Anamnéza

7 Anamnéza Řecky – anamnesis = rozvzpomínání se
Je souhrn údajů o zdravotním stavu nemocného získaných při rozhovoru s ním, případně jeho příbuznými. Přesná anamnéza je mimořádně důležitá část diagnostiky. Dobrá anamnéza je 60% stanovené diagnózy. Anamnéza má důležitou cenu i proto, protože navazujeme první osobní kontakt s nemocným. V první fázi rozhovoru necháváme pacienta samostatně hovořit o jeho zdravotních problémech. Později rozhovor usměrňujeme. Klademe cílené otázky, kterými analyzujeme konkrétní problémy pacienta.

8 Anamnéza Odběr anamnézy patří mezi činnosti, které můžeme důkladně zvládnout až praxí. Musíme si uvědomit, že se nedozvíme víc než to, na co a jak se ptáme. Důležitý je druh otázek, který pacientovi dáváme. Nevhodné jsou sugestivní otázky. Např. jste si jistý, že vaše levá ruka je pouze bolestivá, není i oslabená?

9 Odběr anamnézy

10 Nacionály Jméno, příjmení Datum narození Rodné číslo Trvalé bydliště
Pojišťovna Stav (ženatý/vdaná, rozvedený/á) Zaměstnání

11 NO: Nynější onemocnění
V klinické praxi se anamnéza většinou začíná nynějším onemocněním. Jde o onemocnění, res. problémy, které jsou důvodem návštěvy ambulance anebo zdravotnického zařízení. Nejčastější příčinou návštěvy v rehabilitační a masérské praxi je bolest a porucha funkce některého orgánu. Při odběru anamnézy u bolestivých stavů (například vertebrogenních) nám může pomoct mnemotechnická pomůcka, podle pořadí písmen v abecedě P, Q, R, S, T.

12 PQRST P – provokující faktory (co bolest zhoršuje?), paliativní faktory (co bolest mírní?) Q – kvalita bolesti (jaká je bolest, čemu se podobá?) R – radiace bolesti (šíří se někam?) S – síla bolesti (jaká je síla bolesti?) T – trvání bolesti (jak dlouho trvá?)

13 RA: Rodinná anamnéza Zjišťujeme zdravotní stav příbuzných
Ascendentní – pokrevní příbuzní směrem nahoru (děti, sourozenci) Descendentní – směrem dolů (rodiče) Pojem familiární se používá, pokud jde o častější výskyt některých onemocnění v rodině (ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, mozkové příhody, hypertenze, rakovina aj.).

14 OA: Osobní anamnéza Poskytuje informace o zdravotním stavu od narození až po nynější onemocnění. V případě dětských onemocnění zjišťujeme už průběh prenatálního vývoje a postnatální vývoj. Zaznamenáváme v chronologickém sledu přehled onemocnění, úrazů, operací. U operací je vhodné zjistit průběh, případně komplikace. U úrazů zjišťujeme mechanismus úrazu, způsob řešení (konzervativní, chirurgický, délku a způsob fixace).

15 PA a SA: Pracovní a sociální anamnéza
PA je pro maséra hodně důležitá Zjišťujeme charakter práce, zařazení, pracovní podmínky, polohu při práci, rizikové vlivy, škodliviny - průvan, výkyvy teploty, vibrace a otřesy, hluk, prach (azbest), aerosoly, kovy aj., ale i mezilidské vztahy a poměry na pracovišti. SA zajímáme se o sociální podmínky rodiny, bydlení. V případě invalidity zjišťujeme příčiny, integrovanost, využívání sociálních služeb, zjišťujeme úroveň kontaktů s příbuznými. Hodnotíme celkovou spokojenost (zda má člověk cíl se co nejdříve uzdravit nebo má spíše zájem o invalidní důchod).

16 GA: Gynekologická anamnéza
Zaznamenáváme nástup první menstruace (menarche), charakter menstruačního cyklu, poslední menstruaci, nástup menopauzy. Důležitý může být i údaj o těhotenství, porodech, potratech, antikoncepci.

17 SA: Sportovní anamnéza
Druhy provozovaných sportů, intenzita, cíleně se ptáme na poranění. Sporty, které nám pomáhají (nejlepší chůze, plavání). Sporty, které nejsou optimální (aerobik – rotace, špatné na klouby, otřesy. Podobně jako squash, tenis – jednostranné přetížení jedné strany).

18 FA: Farmakologická anamnéza
Zaznamenáváme všechny léky, které pacient užívá. Zajímáme se o to, jak dlouho je užívá. Především analgetika a jejich efektivitu, psychofarmaka, nesteroidní antiflogistika aj., protože u těchto léků může být největší interakce s fyzikální léčbou.

19 AA: Alergická anamnéza
V současné době vzrůstá počet alergií na léky, potraviny, setkáváme se i s alergií na masážní emulze, gely, dezinfekční roztoky, aerosoly, koupelové přísady aj. Abusus: nadměrné používání látek Jsou to látky modifikující osobnost, chování pacienta (alkohol, cigarety, aj.).

20 ReA: Rehabilitační anamnéza
Získat informace o všech dosavadních vyšetřeních, měřeních, testech (svalový test, goniometrie) – umožní vyjádření k dynamice vývoje poruchy, handicapu. Zjistit, které procedury pacient absolvoval a zda mu přinesly úlevu a zlepšení či nikoliv. Informujeme se o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách, protézách, ortézách, vozících – pacient sám zhodnotí vhodnost, účelnost, zlepšení kvality života. Zjišťujeme bytové poměry, architektonické bariéry

21 FF: Fyziologické funkce
Poruchy močení, stolice, sexuálních funkcí Chuť k jídlu, váha, eventuálně váhový úbytek Spánek a kvalita spánku

22 Opakování Cílem anamnézy je Stanovení diagnózy
Jaká je nejčastější příčina pro odběr anamnézy Bolest a porucha funkce Co uvádíme do anamnézy jako první zápis Nacionály pacienta Co znamená abusus Nadměrné požívání látek (alkohol aj.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google