Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotogrammetrie a DPZ 1 geometrickou kvalitu zobrazení zajistí- geometrickou kvalitu zobrazení - stálost prvků vnitřní orientace !!!- stálost prvků vnitřní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotogrammetrie a DPZ 1 geometrickou kvalitu zobrazení zajistí- geometrickou kvalitu zobrazení - stálost prvků vnitřní orientace !!!- stálost prvků vnitřní."— Transkript prezentace:

1 Fotogrammetrie a DPZ 1 geometrickou kvalitu zobrazení zajistí- geometrickou kvalitu zobrazení - stálost prvků vnitřní orientace !!!- stálost prvků vnitřní orientace - určení - určení prvků vnější orientace 2.2Fotografické komory fotografické komory Pořízení snímků  fotografické komory

2 Fotogrammetrie a DPZ 2 podle obrazového úhlu objektivu 2.2.1Dělení komor - úzkoúhlé  oú cca 45° - normální  oú cca 60° - širokoúhlé  oú cca 90° - zvlášť širokoúhlé - zvlášť širokoúhlé  oú cca 120°

3 Fotogrammetrie a DPZ 3 podle oblasti využití letecképozemní komory letecké komory pozemní Dělení komor podle znalosti údajů o komoře měřickéneměřické komory měřickékomory neměřické znám neznám znám PVniO neznám PVniO podle typu záznamu analogovédigitální komory analogovékomory digitální

4 Fotogrammetrie a DPZ 4 řadové komory automaticképásy,, řadové komory “ - plně automatické; pásy snímků krátká expoziční doba objektivy - krátká expoziční doba  vhodné objektivy Letecké měřické komory podle využití se dělí klasické multispektrální multispektrální - sestava více komor (3-12) v jednom závěsu. Snímkování přes různé filtry (různá EMZ) na různé druhy fotografických materiálů. speciální speciální (např. panoramatické - > vojenské využití) Letecké měřické komory

5 Fotogrammetrie a DPZ 5 Klasické letecké komory digitální záznam IMU/GPS trendy - digitální záznam obrazu; IMU/GPS Letecké měřické komory Používané typy komor – příklad www www analogovádigitální analogová digitální RMK TOP (Zeiss)   DMC2001 (Z/I Imaging)

6 Fotogrammetrie a DPZ 6 aplikace Používané typy komor – aplikace Letecké měřické komory různé objektivy různé aplikace pozn.: různé objektivy = různá f  různé aplikace 23 x 23 cm f - platí pro rozměr snímku 23 x 23 cm

7 Fotogrammetrie a DPZ 7 Klasická letecká měřická komora 2.2.2Hlavní části komor těleso komory - těleso komory objektivový nástavec - objektivový nástavec závěs - závěs kazeta na film - kazeta na film pomocná zařízení - pomocná zařízení schéma LMK

8 Fotogrammetrie a DPZ 8 kompenzace pohybu letadla - kompenzace pohybu letadla - eliminace smazu zařízení typu FMC (Film Motion Correction)  pohyb filmu i v okamžiku expozice  lepší ostrost snímku Hlavní části komor Pomocná zařízení IMU/GPS - IMU/GPS (Inertial Measurement Unit + GPS) AeroControl AeroControl zařízení umožňuje v čase určovat prostorovou orientaci a polohu letecké komory  prvky vnější orientace výškoměr, regulátor překrytu - výškoměr, regulátor překrytu aj.

9 Fotogrammetrie a DPZ 9 Znalost prvků vnitřní orientace Znalost prvků vnitřní orientace  podmínka  podmínka pro zpracování snímků 2.2.3Metody určení prvků vnitřní orientace Měřické komory ?? PVniO ?? prvky vnitřní orientace jsou známy kalibrační protokol prvky vnitřní orientace jsou známy   výrobní závod  kalibrační protokol pochybnosti, ověření kalibrační metody pochybnosti, ověření  kalibrační metody Argus Geo Systém

10 Fotogrammetrie a DPZ 10 Metody určení prvků vnitřní orientace Neměřické komory ?? PVniO ?? Kalibrační metody kalibrace pomocí kalibračního pole kalibrace pomocí kalibračního pole - nejčastěji pozemní v. letecké - pozemní v. letecké prostorové v. rovinné - prostorové v. rovinné umělé v. přirozené - umělé v. přirozené různé technologické postupy prvky vnitřní orientace nejsou známy kalibrační metody prvky vnitřní orientace nejsou známy   nové určení  kalibrační metody

11 Fotogrammetrie a DPZ 11 Kalibrace - příklady Metody určení prvků vnitřní orientace kalibrační protokolpozemní kalibr. pole

12 Fotogrammetrie a DPZ 12 2.3Fotografický obraz

13 Fotogrammetrie a DPZ 13 Princip ?? 2.3.1Klasický fotografický obraz různé složení typy fotografických materiálů různé složení  typy fotografických materiálů pozitivní; negativní; inverzní pozitivní; negativní; inverzní (diapozitiv) spektrální citlivost spektrální citlivost - ČB; barevný; IČ; spektrozonální všeobecná citlivost všeobecná citlivost - jednotky DIN, ASA Citlivá vrstva koloidní roztok - koloidní roztok halogenidů stříbra v želatině podložka - podložka (papír, PET, sklo) fotografický materiál - řez dopad EMG záření   změna chemického složení citlivé vrstvy

14 Fotogrammetrie a DPZ 14 Černobílý materiál Typy fotografických materiálů panchromatický - panchromatický citlivý v celém viditelném spektru - nejrozšířenější univerzální - univerzální

15 Fotogrammetrie a DPZ 15 Barevný materiál Typy fotografických materiálů - vysoká rozlišovací schopnost třívrstvý - třívrstvý (RGB) univerzální - univerzální vhodný pro interpretační práce dobrá vypovídací schopnost - dobrá vypovídací schopnost

16 Fotogrammetrie a DPZ 16 Infračervený materiál Typy fotografických materiálů červené a blízké IČ oblasti - citlivý v červené a blízké IČ oblasti  700 nm snímkování i za ztížených podmínek - snímkování i za ztížených podmínek umožňuje odlišit druhy i poškození porostů - umožňuje odlišit druhy i poškození porostů - působí ploše

17 Fotogrammetrie a DPZ 17 Spektrozonální materiál Typy fotografických materiálů dvou až třívrstvý - dvou až třívrstvý (např. panchro + IČ) nepravý barevný snímek - vrstvy jsou obarveny (nepravý barevný snímek) vhodný pro interpretační práce - vhodný pro interpretační práce (pedologie, lesnictví, zemědělství, vojenství)

18 Fotogrammetrie a DPZ 18 Multispektrální fotografie Typy fotografických materiálů více komor - více komor - snímek téhož území filtry - komory + filtry = snímky   zachycující EMG záření o různé barevná syntéza - zpracování  složení snímků   barevná syntéza interpretace - využití - interpretace (DPZ)

19 Fotogrammetrie a DPZ 19 2.3.2Digitální obraz Digitální obraz ??CO?? obrazová informace převedená do číslicové podoby - obrazová informace převedená do číslicové podoby Digitální technologie ??KDY?? - kosmické lety, DPZ  zejména od 70 let 20 stol. - fotogrammetrie - od konce 80 let Výhody digitálního obrazu ??PROČ?? přenos dat - snadný přenos dat kopírování - dokonalé kopírování předzpracováníautomatizace - možnost předzpracování, automatizace - ……

20 Fotogrammetrie a DPZ 20 hodnoty kódování - nabývá určité hodnoty  obrazová funkce  kódování obrazu Digitální obraz Pixel Pixel - elementární část obrazu elementární část obrazu - picture element Obrazová funkce definuje hodnotu pixelu - definuje hodnotu pixelu ve zvolené souřad. soustavě diskrétních hodnot - nabývá diskrétních hodnot Digitální obraz (rastr) matice - má charakter matice o n řádcích a m sloupcích

21 Fotogrammetrie a DPZ 21 hodnoty pixelu Přiřazení hodnoty pixelu obrazovou funkcí P [ i, j ] = f ( i, j ) pozn.: více viz přednášky DPZ (kódování, barevná hloubka …); Digitální obraz Souřadnicová soustava pixelová sloupec, řádka - sloupec, řádka  poloha pixelu v rámci obrazu

22 Fotogrammetrie a DPZ 22 detektor Zachycení obrazu  detektor 2.3.3Digitalizace obrazu Vznik digitálního obrazu senzor Skupina detektorů  senzor Princip ?? dopad EMZ na povrch senzoru  elektrický náboj  odečtení  vzorkování (digitální výstup)  uložení primární digitalizace obrazu sekundární digitalizace obrazu

23 Fotogrammetrie a DPZ 23 Digitalizace obrazu Senzory konstrukce Senzory – různorodá konstrukce řádkovématicové - řádkové senzory; maticové senzory CCDCMOS - s použitím detektorů - CCD; CMOS … možnosti snímání digitálního obrazu (CCD)

24 Fotogrammetrie a DPZ 24 Primární digitalizace obrazu Primární digitalizace digitální komory Primární digitalizace  digitální komory rozlišení rozlišení udává se počtem prvků v senzoru (např. maticový senzor - 1200 x 1000 pixelů) barevná hloubka barevná hloubka - kódování 10-32 bitů na pixel (DPZ) ukládání dat ukládání dat - pevné disky, paměťové karty aj. snímek v. pás Výstup ??

25 Fotogrammetrie a DPZ 25  skenování  skenery Skenování ve fotogrammetrii ??  fotogrammetrické skenery: geometrická přesnost - vysoká geometrická přesnost geometrické rozlišení - vysoké geometrické rozlišení (v DPI) ucelená technologie - ucelená technologie (skener + SW + HW) - vysoká cena (mil. Kč.) Sekundární digitalizace obrazu Digitalizace analogového obrazu ??

26 Fotogrammetrie a DPZ 26 Technologie skenování volím volím – rozlišení; barevnou hloubku; formát dat Sekundární digitalizace obrazu Rozlišení DPI fyzickou velikostí pixelu  m udává se - v DPI (body na palec) - fyzickou velikostí pixelu na snímku  m zásadní vliv na přesnost a velikost rastrových dat Barevná hloubka šedotónový barevný výstup  šedotónový v. barevný rastrový soubor zásadní vliv na velikost výstupních rastrových dat

27 Fotogrammetrie a DPZ 27 Sekundární digitalizace obrazu Formát dat grafického formátu uložení skenovaného obrazu do grafického formátu např. TIFF, PCX, IMG, GIF, JPEG, BMP.. Formáty Formáty - standardní, komprimované, nekomprimované Závislost množství dat na volbě rozlišení - příklad třikrát větší pozn.: údaje platí pro šedotónové obrazy, barevné jsou cca třikrát větší.

28 Fotogrammetrie a DPZ 28 Sekundární digitalizace obrazu Fotogrammetrické skenery - příklad DSW 500 PhotoScan 2002 (L/H Systems) (Z/I Imaging)

29 Fotogrammetrie a DPZ 29 Kvalita fotografického snímku Kvalita fotografického snímku  určuje  kvalitu fotogrammetrického vyhodnocení 2.4Fotografický snímek Fotografický snímek by měl spektrální citlivost - mít odpovídající spektrální citlivost (požadavky uživ.) rozlišovací schopnost - mít odpovídající rozlišovací schopnost (rozlišení podrobností na předmětu měření) citlivost - mít dostatečnou citlivost (krátká doba expozice) rozměrově stálý - být rozměrově stálý (minimalizace srážky materiálu)

30 Fotogrammetrie a DPZ 30 Snímky ve fotogrammetrii analogové v. digitální; pozemní v. letecké měřické v. neměřické Fotografický snímek Snímky měřické měřické komory  měřické komory - vysoká kvalita  nejpřesnější práce Snímky neměřické neměřické komory  neměřické komory (tj. libovolný fotoaparát) - střední a nižší kvalita  aplikace pozemní FM

31 Fotogrammetrie a DPZ 31 Fotografický snímek rámové značky rámové značky - definují snímkové souřadnice identifikační údaje identifikační údaje - f; č. snímku; výška letu aj. rámové značky letecký a pozemní snímek Doplňující součásti měřických snímků

32 Fotogrammetrie a DPZ 32 2.4.1Základní parametry snímků ?? ČÍM SE SNÍMKY LIŠÍ ?? cca 1 : 14 000cca 1 : 7 000

33 Fotogrammetrie a DPZ 33 Měřítko snímku  Měřítko snímku ve kterém jsou předměty na snímku zobrazeny Základní parametry snímků Typ fotografického materiálu  Typ fotografického materiálu viz citlivé vrstvy – ČB, barevný, IČ.. Formát snímku  Formát snímku rozměr obrazového pole Materiál snímku  Materiál snímku materiál podložky citlivé vrstvy

34 Fotogrammetrie a DPZ 34 m s = h / f měřítko snímku  např. m s = h / f (h - výška letu)  obvykle mezi cca 1 tis. - 30 tis.  v rámci jednoho snímku je konstantní Základní parametry snímků 23 x 23 cm 18 x 18 cm formát snímku  standardní rozměr 23 x 23 cm  jiné rozměry18 x 18 cm (dříve) film materiál snímku film (filmová role) Letecké měřické snímky

35 Fotogrammetrie a DPZ 35 Letecká fotogrammetrie – příklad Mapování velkých měřítek  optimální parametry snímků měřítko mapyměřítko snímkuf (mm)h (m) 1: 1 0001: 3 400150510 1: 2 0001: 6 8001501 020 1: 5 0001: 13 6001502 040 z malého do velkého! pozn.: z tabulky je patrné, že měřítko snímku je vždy menší než měřítko mapy. Jdeme tedy z malého do velkého! Základní parametry snímků

36 Fotogrammetrie a DPZ závěr Shrnutí,, Snímek – základní zdroj informací “ fotografická komora  pořízení snímku fotografická komora  pořízení snímku pozemní v. letecká; analogová v. digitální klasický fotograf. obraz  chemický proces klasický fotograf. obraz  chemický proces materiály různých vlastností digitální obraz  elektronický proces digitální obraz  elektronický proces detektory, skenery, volené parametry

37 Fotogrammetrie a DPZ závěr Příští přednáška,, Matematické základy fotogrammetrie; Letecká fotogrammetrie “ souřadnicové soustavy souřadnicové soustavy základní fotogrammetrické vztahy základní fotogrammetrické vztahy Letecká fotogrammetrie - úvod Letecká fotogrammetrie - úvod Projekt snímkového letu Projekt snímkového letu

38 Fotogrammetrie a DPZ Snímek – základní zdroj informací přednášející Ing. Jindřich Hodač, Ph.D. Inženýrství životního prostředí

39 Fotogrammetrie a DPZ úvod Program přednášky fotografické komory fotografické komory fotografický obraz fotografický obraz fotografický snímek fotografický snímek

40 Fotogrammetrie a DPZ úvod Návaznost,, Úvod do fotogrammetrie “,, Úvod do fotogrammetrie “ - bezdotyková metoda měření - bezdotyková metoda měření - 150-letá historie - 150-letá historie - základní dělení - pozemní, letecká; metody - základní dělení - pozemní, letecká; metody - variabilita výstupů + široké pole uplatnění - variabilita výstupů + široké pole uplatnění - optické základy - ideální zobrazení - optické základy - ideální zobrazení - zobrazení objektivem začátek


Stáhnout ppt "Fotogrammetrie a DPZ 1 geometrickou kvalitu zobrazení zajistí- geometrickou kvalitu zobrazení - stálost prvků vnitřní orientace !!!- stálost prvků vnitřní."

Podobné prezentace


Reklamy Google