Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEUROLOGICKÉ PROJEVY INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEUROLOGICKÉ PROJEVY INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 NEUROLOGICKÉ PROJEVY INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ

2 “When a patient with arthritis walks through the front door, I run out the back door.”
Sir William Osler ( )

3 Úvodní poznámky demence delirium

4 Demence postižení více než jedné složky kognice
(paměť, řečové funkce, pozornost, vizuospaciální fukce, exekutivní funkce) ve srovnání s úrovní premorbidní závažné natolik, že je ovlivněn běžný život (profesní, sociální, osobní) chronicita

5 „Pseudodemence“ negativismus poruchy spánku, hubnutí somatizace
anamnéza léčených depresí v minulosti snadno vzdávají, úkol „nemohou zvládnout“ aniž by zkusili dobře splní, mají-li čas navíc a povzbuzení často popírají svůj úspěch, nekonsistentní výsledky

6 Stavy zmatenosti - amentní - delirium
časoprostorová desorientace neklid, agresivita špatné soustředění i pozornost úzkost, halucinace obtížná komunikace kolísání stavu, (sub)akutní začátek

7 Hashimotova encefalitida SREAT

8 Hashimotova encefalitida
SREAT (steroid responsive encephalitis assoicated with autoimmune thyreoiditis) subakutní encefalopatie: - kolísavý a rychlý průběh - tremor - myoklonus - ataxie - epileptické záchvaty - cefalea - ložiskové projevy

9 Hashimotova encefalitida
EEG: nespecifické změny TSH: může být v normě vysoký titr anti-TPO hyperproteinorachie (nespecifický nález) dramatické zlepšení na kortikoidech

10 Vaskulitidy primární CNS vaskulitida

11 Primární CNS vaskulitida
projevy: velmi různorodé, mnohdy nespecifické - cefalea - kognitivní postižení - atypické ikty - fokální epileptické záchvaty likvor normální až v 50% případů! angiografie negativní až ve 30-40% případů!

12 Primární CNS vaskulitida
histologická diagnóza – granulomatozní zánět - epietooidní buňky - nekrotizující arteritida střední a menší leptomeningeální cévy

13 Kazuistika č.3

14 Vaskulitidy – II. Wegenerova nemoc - GPA

15

16 GPA nekrotizující granulomatóza vedlejších dutin dolních dýchacích cest systémová nekrotizujíc vakulitida cév menšího kalibru glomerulonefritida fibrinoidní nekróza, lymfocytární infiltrace, granulomatoza protilátky c-ANCA proti proteináze 3

17 GPA neurologické projevy u 25% pacientů
přímá destrukce tkání nekrotizujícím granulomatozním procesem nekrotizující arteritida pseudotumory neuritis optica ischemické ikty krvácení parenchymové/subarachnoidální

18 Vaskulitidy – III. Hortonova nemoc

19 Temporální arteritida
věkově vázané (> 50 let) postihuje tepny středního a většího kalibru granulomatozní zánět – postiženy i cévy na končetinách a abdominální tepny, ale typicky projevy jen z větví zevní karotidy

20 Temporální arteritida
projevy: cefalea palpačně zduřelá a bolestivá temporální arterie porucha vizu, unilaterálně „klaudikace při žvýkání“ velmi vysoká sedimentace

21 Temporální arteritida
projevy: cefalea palpačně zduřelá a bolestivá temporální arterie porucha vizu, unilaterálně „klaudikace při žvýkání“ velmi vysoká sedimentace „tuhnutí kštice“ bolesti v ramenním kloubu s omezením pohybu (polyarthralgia rheumatica)

22 Temporální arteritida
výrazná kortikosenzitivita – ale i kortikodependence! biopsie před zahájením léčby trávicí obtíže, bolesti břicha, postižení mesenterické tepny při kortikoterapii… léčba až 2 roky (!), sledování sedimentace

23 Kazuistika č.4

24 Systémové nemoci pojiva systémový lupus erthematodes antifosfolipidový syndorm

25 SLE kognitivní postižení (75-80%) poruchy nálady a chování (69-74%)
cefalea (39-61%) epilepsie (8-18%) neuropatie, ikty, postižení hlavových nervů, psychotické stavy…

26 Neuropsychatrické projevy SLE
komplexní etiologie tvorba protilátek mikroangiopatie intratekální syntéza cytokinů zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry vždy pomýšlet na možnost infekce u hospitalizovaných!

27 Antifosfolipidový syndrom
Pozitivita aPL protilátek: - rizikový faktor prvního iktu - rizikový faktor pro rekureci iktů jen u SLE dlouhodobá pozitivita aPL protilátek u SLE: - vyšší riziko kognitivní deteriorace - vyšší riziko rozvoje epilepsie pacienti po iktu s dlouhodobou pozitivitou aPL/lupus antikoagulans – doporučena antikoagulace (INR 2-3)

28 Systémové nemoci pojiva - II. Revmatoidní artritida

29 Revmatoidní artritida
nejčastější autoimunitně podmíněná artritida prevalence: 0,5-1% snižuje funkční schopnosti a kvalitu života zkracuje život nemocných průměrně o 5-10 let

30 Příčný stisk

31 Revmatoidní artritida
korelace mezi titrem revmatoidního faktoru a tíží postižení i rychlostí progrese subluxace atlanto-dentálního skloubení revmatoidní meningitida úžinové syndromy

32 Atlanto-dentální subluxace

33 Atlanto-dentální subluxace
vyskytuje se u RA často, mnohdy asymptomatická lehké formy – cervikokraniální syndrom těžké formy – kompresivní cervikální myelopatie pozdní stadia RA…

34 Revmatoidní meningitida
Často nespecifické projevy: cefalea epileptické záchvaty postižení hlavových nervů méně často ložiskové projevy TNFα inhibitory (infliximab): riziko rozvoje demyelinizačních ložisek!!

35 Periferní postižení úžinové syndromy
komprese nervů při tendosynovitidě, kloubních deformacích mononeuritis multiplex vs. distální senzitivní polyneuropatie etiologie periferního postižení u RA: komprese nervu nekrotizující vaskulitida

36 Systémové nemoci pojiva - III. Sjögrenův syndrom neuronopatie

37 Sjögrenův syndrom neurologické manifestace mohou být časné a významné
a mohou vést k odhalení diagnózy!

38 Sjögrenův syndrom klinika: sicca syndrom (xerostomie, xeroftalmie)
patologie: lymfocytární infiltrace exokrinních žláz laboratoř: protilátky anti-Ro (SSA) a anti-La (SSB) pozitivita v 60% případů užitečný, ale nespecifický marker

39 Periferní postižení neuronopatie distální parestézie
těžká proprioceptivní ataxie pseudoatetóza deaferentace míšní atypická neuralgie trigeminu nevýbavnost senzitivního neurogramu zánět gangliových buněk jader zadních kořenů míšních a trigeminu

40 Autonomní a centrální postižení
autonomní postižení pupilotonie (Adieho syndrom) ortostatická hypotenze nadměrné pocení centrální postižení málo údajů v literatuře neuromyelitis optica

41 Sjögrenův syndrom terapie
imunosuprese kortikoidy, azathioprin IVIg u refrakterního periferního postižení

42 Doporučení pomyslet na možnost CNS projevů interní choroby (a naopak…)
etiologický přístup základní laboratoř (biochemie, krevní obraz) B12, TSH, lues, sedimentace EEG, CT


Stáhnout ppt "NEUROLOGICKÉ PROJEVY INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google