Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII. 2010."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII. 2010

2 Základní informace o IDS JMK Záměry do budoucna Rozšíření na Znojemsko Obsah p ř ednášky Legislativní problémy v oblasti IDS Novinky Výsledky za minulé roky

3 Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem. Je zavedena jediná dopravní obslužnost. Spoje se nedělí na základní a ostatní dopravní obslužnost. Kolejová doprava ( železnice, tramvaj ) - páteř systému, autobusy – převážně tangenciální a napaječové linky (v odůvodněných případech nahrazují páteř). Území rozdělené na zóny - zónový tarif, centrální zóny 100 a 101. Standardy dopravní obslužnosti, taktová doprava, posílení dopravy o víkendech a večerních hodinách. Stru č ná informace o IDS JMK

4 Společný marketing systému, jednotná telefonní a emailová informační linka, společný vyhledávač. Nový vzhled jízdních řádů s uvedením návazností. S jednou jízdenkou lze cestovat s 19 různými dopravci všemi druhy dopravních prostředků – vlaky (O, Sp a vybrané R), regionální autobusy a městská doprava. K IDS JMK přistoupila všechna města provozující MD Tarif nabízí možnosti jízdného jak pro pravidelně dojíždějící, tak i pro turisty. Výhodné předplatní jízdenky se speciálními slevami. Nutnou podmínkou IDS je spolupráce objednatelů Stru č ná informace o IDS JMK

5 Činnosti KORDIS JMK a) Budování a rozvoj IDS JMK: Projekty nových území kraje, projekty MHD - dopravní řešení včetně linkování a jízdních řádů - členění zón, tarif, smluvní přepravní podmínky - smluvní zabezpečení systému - spolupráce na rozvoji infrastruktury b) Provoz IDS JMK: - výluky, uzavírky, mimořádnosti v dopravě - označníky zastávek, správcovství, vzhled - clearing tržeb měsíční, finanční toky - centrální dispečink, dispečerské řízení - technická a přepravní kontrola - komunikace s cestujícími a veřejností - soustavná úprava smluvních vztahů KORDIS JMK – organizátor IDS JMK

6 E4 2001 – Vznik Jihomoravského kraje 1. 1. 2004 - 1. etapa 1. 1. 2005 – 2A. etapa 1. 9. 2005 – 2B. etapa 11. 12. 2005 – 3A. etapa 1. 9. 2006 – 3B. etapa 4. 3. 2007 – 4A. etapa 28. 6. 2008 – 4B. etapa 14. 12. 2008 – 5. etapa červenec 2010 – 6. etapa 2010 – Integrace celého kraje - strategický cíl JMK Etapy rozvoje IDS JMK

7 Novinky v tarifu Ochranné prvky: Reagentní barva Termobarva Násek Reflexní barva Od května 2010 zahájen prodej jednorázových jízdenek v pokladnách Českých drah. Nyní ČD prodávají kompletní sortiment jednorázových i přenosných předplatních jízdenek.

8 Novinky v centrálním dispečinku IDS JMK

9 CED (CEDRIS) DPMB (RIS) ČD (CDS) AUTOBUSY (MSP) ELP (ELPIS) AUTOBUSY (TENKÝ KLIENT) VEŘEJNOST (WEBOVÉ SLUŽBY) Řešení CED

10 Hrazeno projektem BENEFIT – odjezdy on-line Systém pro vyhledání odjezdů on-line v reálném čase ze všech zastávek IDS JMK prostřednictvím mobilního telefonu. 1.Cestující využívají výhodné paušály pro surfování přes mobil. Výhodná je bezplatná aplikace Opera Mini. 2.Stejně jako na webu cestující zadá webovou adresu. 3.Dále zadá buď kód zastávky nebo si vybere zastávku a sloupek z menu. 4.Systém mu zobrazí odjezdy z daného sloupku v reálném čase. 5.Pokud chce, může si zastávku uložit do oblíbených. www.idsjmk.cz/odjezdy

11 Hrazeno projektem BENEFIT – plán zastávek on-line Webová mapa zastávek s on-line odjezdy, jízdními řády a možností vyhledání spojení. www.idsjmk.cz/plan Odjezdy on-lineJízdní řádyVyhledat spojení Rychlé přepnutí Navigace

12 Rozšíření IDS JMK na Znojemsko Od 1. července 2010 rozšíření IDS JMK na Znojemsko – tzn. na západ Jihomoravského kraje. Celkem zde žije 100 tis. obyvatel ve 113 obcích.

13 Podrobnosti rozšíření IDS JMK na Znojemsko Od 1. ledna 2010 nový dopravce, tarif a nové dopravní řešení ve městě Znojmě – příprava na IDS JMK.

14 Podrobnosti rozšíření IDS JMK na Znojemsko Od 1. 7. 2010 - >40 nových linek, >50 přestupních uzlů; meziregionální autobusové linky Brno – Znojmo, Brno – Mikulov, Brno – Laa an der Thaya; částečně zasahujeme do Kraje Vysočina a do Rakouska.

15 Centrální zóny číslo 100 + 101 Další zóny se paprskovitě rozbíhají od centra Regionální centra vlastní číslování 800, 900 Na číslování zón navazuje číslování linek Schéma tarifních zón IDS JMK

16

17 Výsledky IDS JMK

18 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) v současné době působí na 76% území kraje, obsluhuje 76% jeho obcí, v nichž žije 91 % obyvatel kraje. Základní statistika IDS JMK

19 Dopravní podnik města Brna, a.s. - České dráhy, a.s. - ADOSA, a. s. - Bítešská dopravní společnost, spol. s r. o. - BORS Břeclav, a. s. - ČAD Blansko, a. s. – ČSAD Kyjov, a. s. - ČSAD Hodonín, a.s. - ČSAD Tišnov, spol. s r. o. - ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. - DOPAZ, a. s. - FTL Prostějov, a. s. - SEBUS, s. r. o. - TOURBUS, a.s. – TREDOS spol. s r. o. - VYDOS BUS, a. s. - ZDAR, a. s. -Znojemská dopravní společnost Psota, spol. s r. o. - Jarmila Brtníková,BTC V IDS JMK je zapojeno 19 dopravc ů

20 Po č et linek IDS JMK Do IDS JMK je zahrnuto mimo městské dopravy v Brně dalších 7 městských doprav.

21 Vývoj po č tu cestujících mimo Brno V roce 2009 jsme zaznamenali pokles počtu cestujících ve všech etapách IDS JMK, průměrně kolem 4%.

22 Vývoj po č tu cestujících v Brn ě V důsledku hospodářské krize ve městě Brně poklesl v roce 2009 počet přepravených osob o 2%.

23 Vývoj po č tu cestujících ve vlacích I v železniční dopravě lze sledovat negativní trendy spojené se snižující se hybností obyvatelstva. Vliv má i nespokojenost veřejnosti s kvalitou voz. parku a pravidelností provozu.

24 Vývoj výkon ů regionálních autobus ů Ve většině etap dochází k mírnému posilování výkonů regionálních autobusových linek.

25 Vývoj výnosů regionální dopravy a DPMB

26 Spokojenost cestujících Spokojenost cestujících s IDS JMK má dlouhodobě rostoucí trend.

27  KORDIS JMK využívá fondů EU pro získání dalších zdrojů.  2005 – 2007: ze SROP 150 mil. Kč - rekonstrukce a výstavba téměř 30 přestupních uzlů, zavedení Centrálního dispečinku. Část dotací využita na krytí nákladů KORDIS.  2008 – 2010: Spolupráce s SUS JMK na přípravě dalších >10 přestupních uzlů.  2008 – 2011: projekt EU BENEFIT – podpora podnikatelských subjektů v průmyslových zónách. Částečně kryje náklady na práci brigádníků.  2009: žádosti o dotace z ROP - 100 mil. Kč – rozvoj dispečinku, informačních služeb a zázemí pro cestující.  2010: studie přeshraniční spolupráce, Fond malých projektů OP ČR – Rakousko. Evropské projekty

28

29 Poznámky k zákonu o VSPC Nová legislativa však nadále neřeší další problémy: - označníky zastávek – neumožňuje stanovit jednotný vzor pro celý IDS. Nutná novelizace vyhlášky 30/2001 Sb., která názvoslovím neodpovídá zákonu o VSPC. - modernizace CIS a vyhledávače spojení (zejména v oblasti zastávek). Vytvoření jednotné metodiky pro pojmenování zastávek (MD vs. RD). - standardizaci informování cestujících elektronickou formou - jízdenky nadále může prodávat pouze dopravce, nikoli koordinátor.

30 Poznámky k zákonu o VSPC 1.KORDIS JMK podporuje změny v legislativě a snahu MD ČR zavést do zákona minimální standardy. 2.Oceňujeme zdůraznění pojmu integrovaná doprava do legislativy. 3.V praktické oblasti nejvíce oceňujeme zrušení povinnosti označit vozidlo výchozí stranicí. Očekáváme, že ČD změní vnitřní předpisy alespoň u regionálních vlaků. 4.V oblasti čipových karet oceňujeme snahu o zavedení celostátního standardu odbavení čipovými kartami. 5.Podporujeme požadavek definující průměrné stáří vozidel. Významný krok ke zlepšení kvality dopravy, nutno dořešit generální opravy. 6.Problematický požadavek na bezbariérová vozidla – zvyšuje náklady dopravců i krajů. Nejsou vhodná na řadu linek (dálkové, ve složitém terénu). Např. na některých přejezdech vůbec neprojedou.

31 Ing. Jaromír Holec jednatel a ředitel, KORDIS JMK, spol. s r. o. Ing. Jiří Horský vedoucí dopravního odboru Ing. Kamil Novák vedoucí oddělení železniční dopravy Ing. Květoslav Havlík vedoucí oddělení marketingu a rozvoje Kontakt: Tel.: +420 543 426 651 Email: info@kordis-jmk.cz WWW: www.kordis-jmk.cz Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google