Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměření studia na Dopravní fakultě Jana Pernera pro integrované dopravní systémy doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměření studia na Dopravní fakultě Jana Pernera pro integrované dopravní systémy doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana."— Transkript prezentace:

1 Zaměření studia na Dopravní fakultě Jana Pernera pro integrované dopravní systémy doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 Dopravní fakulta Jana Pernera

2 Představení fakulty 2TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera DFJP zahájila činnost v dubnu 1993 navazuje na Vysokou školu železniční v Praze a na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, odkud po rozdělení federace přešla většina česky mluvících VŠ učitelů a studentů DFJP je fakultou multi-disciplinárního charakteru od roku 1993 se fakulta neustále rozvíjí, posledním velmi významným krokem bylo loňské otevření jedinečného Vývojového a výzkumného centra v dopravě má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště DFJP je dnes možné považovat za „vlajkovou loď“ českého vysokého dopravního školství Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 2

3 Zaměření výuky na problematiku IDS 3TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera především ve studijních oborech zajišťovaných katedrami: –Technologie a řízení dopravy (TŘD) –Dopravní management, marketing a logistika (DMML) informace k IDS ve více předmětech, a to: –bakalářského studia –navazujícího magisterského studia, –doktorského studia (předmět Teorie dopravních a telekom. systémů) zaměření závěrečných prací na oblast IDS výběrové přednášky odborníků z praxe využití výsledků řešených projektů a studií Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 3

4 Zaměření výuky na problematiku IDS - DMML 4TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Osobní doprava ekonomické předměty (cca 10 předmětů) Marketing (2 předměty) Dopravní politika Tarify a ceny v dopravě Technologie a řízení dopravy (3 předměty) Dopravní prostředky Právo (2 předměty) Technické a technologické aspekty dopravy další předměty Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 4

5 Zaměření výuky na problematiku IDS - TŘD 5TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Integrované dopravní systémy, Projekt Technologie a řízení dopravy (5 předmětů) Provozování dráhy a drážní / silniční dopravy (3 semestry) Bezbariérová doprava Dopravní prostředky Technické a technologické aspekty dopravy Optimalizace technologických procesů (2 předměty) Počítačová podpora a organizace dopravy (3 předměty) Problémy dopravy a udržitelná mobilita Kvalita dopravních a přepravních procesů ekonomické a další předměty Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 5

6 Obsah předmětu Integrované dopravní systémy 6TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera 1.Úvod do problematiky, podsystémy IDS, zkušenosti ze zahraničí 2.Zapojení MHD, příměstské a regionální dopravy do IDS 3.Integrované taktové jízdní řády, problematika periodické dopravy 4.Vliv legislativního prostředí na IDS, základní právní normy 5.Formy a možnosti integrace (dopravní, tarifní, atd.), přínosy IDS 6.Optimalizace dopravní obslužnosti, vymezení zájmového území 7.Problematika založení organizátora, jeho činnosti a právní formy 8.Organizační uspořádání IDS, činnost účastníků IDS 9.Vývojové etapy IDS, postup vytváření IDS, zapojení organizátora 10.Finanční zajištění, odbavovací a informační systém 11.Kontrolní činnost, zúčtovací centrum Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 6

7 Příklady závěrečných prací z oblasti IDS (1/2) 7TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Přestupní vazby ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska Analýza vybraných technologických možností pro zavedení IDS v regionu Jihlava - Havlíčkův Brod - Pelhřimov jako pilotní části IDS kraje Vysočina Možnosti rozšíření IDS JMK na Třebíčsko a Velkomeziříčsko Možnosti integrace veřejné dopravy v severovýchodní části kraje Vysočina Linka S4 v rámci IDS JMK a její rozšíření na území kraje Vysočina Možnosti rozvoje přeshraniční dopravy mezi Jižní Moravou a Dolním Rakouskem Technologie odbavování cestujících v IDS JMK a možnosti jejího zlepšení Lokace přestupních uzlů v IDS ve vazbě na linkotvorbu Návrh standardů kvality pro integrované dopravní systémy Rozvoj IDS Pardubického kraje Začlenění vybrané oblasti Moravskoslezského kraje do IDS Možnosti rozvoje Pražské integrované dopravy Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 7

8 Příklady závěrečných prací z oblasti IDS (2/2) 8TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Systém Park and Ride v rámci IDS JMK Posouzení vlivu IDS na dopravní obslužnost regionu Rychnov nad Kněžnou Porovnání vlivu zavedení IDS ve vybraných oblastech ČR Technologické aspekty zavádění řídících vozů v rámci IDS JMK Postupná implementace IDS v podmínkách Jihočeského kraje Posouzení dopravní koncepce Svazku obcí údolí Desné Zefektivnění dopravní obslužnosti v okrese Ústí nad Orlicí v nových podmínkách zajištění veřejné dopravy v Pardubickém kraji Optimalizace veřejné hromadné dopravy na Horehroní – Horehronský integrovaný dopravní systém (HIDOS) Informace pro cestující v integrovaných dopravních systémech Dopravní obslužnost v regionu Trutnovska Optimalizace dopravní obslužnosti okresu Jeseník Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 8

9 Příklady projektů a studií v oblasti IDS 9TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza plánů dopravní obslužnosti krajů České republiky Systémové prostředky, opatření a mechanismy pro správné navrhování a realizaci bezbariérového prostředí v dopravních řetězcích veřejné dopravy Tvorba integrovaného dopravního systému Pardubického kraje Dopravní posouzení Terminálu VLAK–BUS–MHD v Hradci Králové Přepravní průzkum v přednádražním prostoru železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží a grafická prezentace navrženého systému veřejné hromadné dopravy Optimalizace dopravní obsl. územních celků veřejnou osobní dopravou Projekt organizace a financování veřejné hromadné přepravy osob ve městě Pardubice a příměstských částech … Optimalizace sítí a síťových procesů Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 9

10 Co chceme do budoucna ve výuce z oblasti IDS? 10TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera ještě zvýšit spolupráci s organizátory IDS s tímto je spojená snaha o ještě větší podíl výběrových přednášek odborníků z praxe pokračování v trendu řešení závěrečných prací z IDS snaha o zapojení se do projektové činnosti v oblasti IDS prezentovat výsledky výzkumu na konferencích, apod. uvítáme jakékoliv konstruktivní připomínky k výukovému procesu nejen v oblasti IDS (vždy je co zlepšovat) … Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014 10

11 Děkuji za pozornost. 11TRANSCOM - Žilina 200923. 6. 2009 Dopravní fakulta Jana Pernera Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, 21. 5. 2014


Stáhnout ppt "Zaměření studia na Dopravní fakultě Jana Pernera pro integrované dopravní systémy doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana."

Podobné prezentace


Reklamy Google