Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy"— Transkript prezentace:

1 Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy
Zaměření studia na Dopravní fakultě Jana Pernera pro integrované dopravní systémy doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou,

2 Představení fakulty DFJP zahájila činnost v dubnu 1993
Dopravní fakulta Jana Pernera 2 Představení fakulty DFJP zahájila činnost v dubnu 1993 navazuje na Vysokou školu železniční v Praze a na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, odkud po rozdělení federace přešla většina česky mluvících VŠ učitelů a studentů DFJP je fakultou multi-disciplinárního charakteru od roku 1993 se fakulta neustále rozvíjí, posledním velmi významným krokem bylo loňské otevření jedinečného Vývojového a výzkumného centra v dopravě má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště DFJP je dnes možné považovat za „vlajkovou loď“ českého vysokého dopravního školství Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 2

3 Zaměření výuky na problematiku IDS
Dopravní fakulta Jana Pernera 3 Zaměření výuky na problematiku IDS především ve studijních oborech zajišťovaných katedrami: Technologie a řízení dopravy (TŘD) Dopravní management, marketing a logistika (DMML) informace k IDS ve více předmětech, a to: bakalářského studia navazujícího magisterského studia, doktorského studia (předmět Teorie dopravních a telekom. systémů) zaměření závěrečných prací na oblast IDS výběrové přednášky odborníků z praxe využití výsledků řešených projektů a studií Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 3

4 Zaměření výuky na problematiku IDS - DMML
Dopravní fakulta Jana Pernera 4 Zaměření výuky na problematiku IDS - DMML Osobní doprava ekonomické předměty (cca 10 předmětů) Marketing (2 předměty) Dopravní politika Tarify a ceny v dopravě Technologie a řízení dopravy (3 předměty) Dopravní prostředky Právo (2 předměty) Technické a technologické aspekty dopravy další předměty Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 4

5 Zaměření výuky na problematiku IDS - TŘD
Dopravní fakulta Jana Pernera 5 Zaměření výuky na problematiku IDS - TŘD Integrované dopravní systémy, Projekt Technologie a řízení dopravy (5 předmětů) Provozování dráhy a drážní / silniční dopravy (3 semestry) Bezbariérová doprava Dopravní prostředky Technické a technologické aspekty dopravy Optimalizace technologických procesů (2 předměty) Počítačová podpora a organizace dopravy (3 předměty) Problémy dopravy a udržitelná mobilita Kvalita dopravních a přepravních procesů ekonomické a další předměty Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 5

6 Obsah předmětu Integrované dopravní systémy
Dopravní fakulta Jana Pernera 6 Obsah předmětu Integrované dopravní systémy Úvod do problematiky, podsystémy IDS, zkušenosti ze zahraničí Zapojení MHD, příměstské a regionální dopravy do IDS Integrované taktové jízdní řády, problematika periodické dopravy Vliv legislativního prostředí na IDS, základní právní normy Formy a možnosti integrace (dopravní, tarifní, atd.), přínosy IDS Optimalizace dopravní obslužnosti, vymezení zájmového území Problematika založení organizátora, jeho činnosti a právní formy Organizační uspořádání IDS, činnost účastníků IDS Vývojové etapy IDS, postup vytváření IDS, zapojení organizátora Finanční zajištění, odbavovací a informační systém Kontrolní činnost, zúčtovací centrum Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 6

7 Příklady závěrečných prací z oblasti IDS (1/2)
Dopravní fakulta Jana Pernera 7 Příklady závěrečných prací z oblasti IDS (1/2) Přestupní vazby ve veřejné osobní dopravě v oblasti Rychnovska Analýza vybraných technologických možností pro zavedení IDS v regionu Jihlava - Havlíčkův Brod - Pelhřimov jako pilotní části IDS kraje Vysočina Možnosti rozšíření IDS JMK na Třebíčsko a Velkomeziříčsko Možnosti integrace veřejné dopravy v severovýchodní části kraje Vysočina Linka S4 v rámci IDS JMK a její rozšíření na území kraje Vysočina Možnosti rozvoje přeshraniční dopravy mezi Jižní Moravou a Dolním Rakouskem Technologie odbavování cestujících v IDS JMK a možnosti jejího zlepšení Lokace přestupních uzlů v IDS ve vazbě na linkotvorbu Návrh standardů kvality pro integrované dopravní systémy Rozvoj IDS Pardubického kraje Začlenění vybrané oblasti Moravskoslezského kraje do IDS Možnosti rozvoje Pražské integrované dopravy Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 7

8 Příklady závěrečných prací z oblasti IDS (2/2)
Dopravní fakulta Jana Pernera 8 Příklady závěrečných prací z oblasti IDS (2/2) Systém Park and Ride v rámci IDS JMK Posouzení vlivu IDS na dopravní obslužnost regionu Rychnov nad Kněžnou Porovnání vlivu zavedení IDS ve vybraných oblastech ČR Technologické aspekty zavádění řídících vozů v rámci IDS JMK Postupná implementace IDS v podmínkách Jihočeského kraje Posouzení dopravní koncepce Svazku obcí údolí Desné Zefektivnění dopravní obslužnosti v okrese Ústí nad Orlicí v nových podmínkách zajištění veřejné dopravy v Pardubickém kraji Optimalizace veřejné hromadné dopravy na Horehroní – Horehronský integrovaný dopravní systém (HIDOS) Informace pro cestující v integrovaných dopravních systémech Dopravní obslužnost v regionu Trutnovska Optimalizace dopravní obslužnosti okresu Jeseník Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 8

9 Příklady projektů a studií v oblasti IDS
Dopravní fakulta Jana Pernera 9 Příklady projektů a studií v oblasti IDS Analýza plánů dopravní obslužnosti krajů České republiky Systémové prostředky, opatření a mechanismy pro správné navrhování a realizaci bezbariérového prostředí v dopravních řetězcích veřejné dopravy Tvorba integrovaného dopravního systému Pardubického kraje Dopravní posouzení Terminálu VLAK–BUS–MHD v Hradci Králové Přepravní průzkum v přednádražním prostoru železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží a grafická prezentace navrženého systému veřejné hromadné dopravy Optimalizace dopravní obsl. územních celků veřejnou osobní dopravou Projekt organizace a financování veřejné hromadné přepravy osob ve městě Pardubice a příměstských částech … Optimalizace sítí a síťových procesů Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 9

10 Co chceme do budoucna ve výuce z oblasti IDS?
Dopravní fakulta Jana Pernera 10 Co chceme do budoucna ve výuce z oblasti IDS? ještě zvýšit spolupráci s organizátory IDS s tímto je spojená snaha o ještě větší podíl výběrových přednášek odborníků z praxe pokračování v trendu řešení závěrečných prací z IDS snaha o zapojení se do projektové činnosti v oblasti IDS prezentovat výsledky výzkumu na konferencích, apod. uvítáme jakékoliv konstruktivní připomínky k výukovému procesu nejen v oblasti IDS (vždy je co zlepšovat) Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 10

11 Děkuji za pozornost. Dopravní fakulta Jana Pernera
Integrované dopravní systémy, Žďár nad Sázavou, TRANSCOM - Žilina 2009 11


Stáhnout ppt "Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra technologie a řízení dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google