Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace pracovní činnosti, motivační programy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace pracovní činnosti, motivační programy"— Transkript prezentace:

1 Motivace pracovní činnosti, motivační programy
Andrea Svobodová Eva Uchytilová Zdeněk Roth

2 Základní vymezení Motivace
psychický proces vedoucí k energetizaci organismu souhrn činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, nebo naopak utlumuje a brzdí

3 Motiv můžeme definovat jako každou vnitřní pohnutku podněcující jednání člověka má cíl, směr, intenzitu, trvalost vychází z latinského slova „movere“ = hýbati, pohybovati

4 Motivace hmotná x nehmotná pozitivní x negativní

5 Motivace NEHMOTNÁ Faktory ovlivňující pracovní výkon:
zájem o práci (měla by zaměstnance bavit) dosažené pracovní výsledky a s tím související úspěch pozitivní mezilidské vztahy s nadřízenými i ostatními zaměstnanci míra stresu a úzkosti (měla by být vyrovnaná) chybějící stres vede k rutině nadměrný stres zaměstnance příliš psychicky vyčerpává

6 Motivace HMOTNÁ Rozhodující = MZDA pevná částka - fixní plat
pohyblivá částka – prémie ideální poměr 7:3

7 Motivace HMOTNÁ příspěvek na stravování, popř. závodní jídelna
příspěvky na kulturu a rekreaci příspěvek na dopravu a ubytování kurzy a školení používání automobilu, PC nebo mobilu i pro soukromé účely firemní školka nebo hlídání dětí pružná pracovní doba možnost práce z domova práce na poloviční úvazek apod.

8 Motivace pozitivní = pochvala - ústní negativní = kritika
- písemná poučit se pro příště negativní = kritika - vztek - lítost, stud - agrese, nenávist - pocit méněcennosti… Zpětná reakce (vazba) 

9 Zpětná reakce (vazba) Tři různé reakce - útok (slovní pomsta) - únik
(deprese) - fyzická kompenzace (alkohol, běh, praštit do stolu)

10 Základní motivy potřeby zájmy návyky cíle přání hodnoty postoje emoce…

11 Potřeby stavy nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme biologické (primární, vrozené) - potřeba dýchaní, potravy, bezpečí, spánku apod. sociální (získané) kulturní (vzdělání, kulturní život apod.) psychické (radost, štěstí, láska apod.)

12 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin
Freudova teorie Maslowova teorie Herzbergova teorie Alderferova teorie McClellandova teorie

13 Freud skutečné psychické síly, ovlivňující lidské jednání, jsou ve své podstatě neuvědomělé člověk během dospívání a přijímání společenských pravidel musí potlačovat přirozený pudy Tyto pudy nejsou: nikdy eliminovány dokonale pod kontrolou Projevují se ve snech, podřeknutích a neurotickém chování. Proto člověk nemůže porozumět vlastnímu chování.

14 Abraham Harold Maslow (Hierarchie potřeb)

15 Herzbergova dvoufaktorová teorie
Oblast spokojenosti Oblast nespokojenosti Vysoká nespokojenost Vysoká spokojenost Motivátory Úspěšné vykonání práce Uznání Zodpovědnost Samostatná práce Osobní rozvoj a růst Faktory hygieny Pracovní podmínky Plat a bezpečí Org. politiky Nadřízení Mezilidské vztahy ani spokojenost ani nespokojenost

16 Alderferova teorie (3 kategorie potřeb)
Vycházel z Maslowovy teorie potřeb – zredukoval ji pouze na 3 skupiny: zajištění existence Veškeré materiální a fyziologické potřeby zajištění sociálních vztahů k pracovnímu okolí Veškeré vztahy k lidem se kterými se stýkáme zajištění dalšího osobního růstu Tvořivá práce na sobě a svém okolí

17 McClellandova teorie získaných potřeb
Potřeby Zděděné nelze s nimi v podstatě nic udělat (člověk je neovlivní) Získané během života můžeme je rozvíjet

18 McClellandova teorie získaných potřeb
zformuloval 3 potřeby, které mají přímý vztah k výkonnosti: potřeba dosáhnout výkon touha po tom zvládnout něco těžkého, dosáhnout vysokou úroveň úspěšnosti, zvládnout komplexní úlohy a předstihnout druhé potřeba aplikace touha vytvořit blízké osobní vztahy, vyhnout se destruktivním konfliktům a touha po vřelém přátelství potřeba moci, pravomoc nad ostatními touha ovlivňovat nebo kontrolovat druhé, být zodpovědný za druhé a mít nad nimi pravomoc

19 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
VROOM - hlavní představitel „motivace je založena na osobní preferenci a subjektivním hodnocení tuto preferenci získat“ např. motivace je mít vlastní dům, ale subjektivně vím, že to nemůžu získat Subjektivní ocenění udělám zkoušku

20 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
PORTER – teorie očekávání každý z nás bere motivaci z hlediska nabídky těch motivů a rizika jejích dosažení když chci maximálně vyniknout, budu brát i rizikové úkoly odhazujeme úsilí, které na to musíme vydat

21 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
ADAMS – teorie spravedlivé potřeby velice rádi porovnáváme svoje úsilí a práci s odměnou v dnešní době není možné výplaty jsou tajné jemu, pro toho dotyčného a kolegům se nesdělují řádový zaměstnanec by neměl vědět o výplatě jiného řádového zaměstnance, maximálně to může vědět vedoucí

22 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
SKINNER my máme paměť, máme pozitivní a negativní myšlení dostanu rizikový úkol - snažím se ho udělat ale nebylo to podle představ nadřízeného a ten mě kritizuje - demotivuje mě pro další úkoly

23 Motivační program Motivovat zaměstnance k větší efektivitě v pracovním procesu Zvyšovat jejich odbornou způsobilost Stabilizovat pracovní team tak, aby nedocházelo k fluktuaci kvalitních a kvalifikovaných pracovníků Zejména ve větším podniku se využije plošné stanovení motivů, stimulů, benefitů V osobním vedení lidí se použijí subjektivní přístupy

24 Motivační program - etapy
analýza převažujících forem motivace stanovení cílů motivačního programu vymezení a bilance stimulačních činitelů příprava reálného využití činitelů příprava podnikového dokumentu kontrola průběhu a realizace motivačního programu

25 Thomasův systém Od roku 1928 Analýza osobního profilu Test
Nehodnotí – intelekt ani zkušenosti Zaměření na pracovní potenciál Jsou zkoumány 4 faktory, s předpokladem, že každého v práci něco motivuje a každý má z něčeho strach

26 Thomasův systém 1. DOMINANCE (faktor D)
Strach: - ze selhání Motivace: - moc, postavení, autorita Přínos podniku: - velice rychlé výsledky, rozhoduje se okamžitě, a to z pozice moci a síly, rychlý, dominantní. Agresivní a ješitný.

27 Thomasův systém 2. VLIV NA LIDI (faktor V)
Strach: - z odmítnutí lidí Motivace: - společenské přijetí (chce, aby ho měli lidé rádi) Přínos podniku: - veselý, přátelský, společenský, otevřený, komunikativní - povrchní – není možno mu příliš věřit - rozený vůdce – umí přenést nadšení na ostatní

28 Thomasův systém 3. STÁLOST (faktor S)
Strach: - z nejistoty Motivace: - jistota, stabilita bez výkyvů a změn Přínos podniku: - výkonný v administrativě, nevadí mu rutinní opakující se činnost - laskavý a empatický

29 Thomasův systém 4. OCHOTA SE PŘIZPŮSOBIT (faktor O)
Strach: - z konfliktů Motivace: - pravidla, fakta, čísla Přínos podniku: - vynikající odborník, analytik - hodný, milý, vstřícný, poctivý

30 Motivace - shrnutí I když to lidé často tvrdí, tak nepracují v podniku pouze proto, že si tam vydělají slušné peníze Pro zaměstnance mohou být velmi silnými motivačními faktory potřeba uznání, respektu, smysluplné práce, ocenění druhými, perspektivy a také osobní kariéry a možnosti rozvoje

31 Zdroje www.ufo.cz/acebird/texty/management.doc www.wikipedia.org/
Přednáška z předmětu „Základy řízení“


Stáhnout ppt "Motivace pracovní činnosti, motivační programy"

Podobné prezentace


Reklamy Google