Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace pracovní činnosti, motivační programy Andrea Svobodová Eva Uchytilová Zdeněk Roth.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace pracovní činnosti, motivační programy Andrea Svobodová Eva Uchytilová Zdeněk Roth."— Transkript prezentace:

1 Motivace pracovní činnosti, motivační programy Andrea Svobodová Eva Uchytilová Zdeněk Roth

2 Základní vymezení  Motivace psychický proces vedoucí k energetizaci organismu souhrn činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, nebo naopak utlumuje a brzdí

3  můžeme definovat jako každou vnitřní pohnutku podněcující jednání člověka  má cíl, směr, intenzitu, trvalost  vychází z latinského slova „movere“ = hýbati, pohybovati Motiv

4 Motivace pozitivní x negativní hmotná x nehmotná

5 Motivace NEHMOTNÁ Faktory ovlivňující pracovní výkon: zájem o práci (měla by zaměstnance bavit) dosažené pracovní výsledky a s tím související úspěch pozitivní mezilidské vztahy s nadřízenými i ostatními zaměstnanci míra stresu a úzkosti (měla by být vyrovnaná)  chybějící stres vede k rutině  nadměrný stres zaměstnance příliš psychicky vyčerpává

6 Motivace HMOTNÁ  Rozhodující = MZDA pevná částka - fixní plat pohyblivá částka – prémie ideální poměr 7:3

7 Motivace HMOTNÁ  příspěvek na stravování, popř. závodní jídelna  příspěvky na kulturu a rekreaci  příspěvek na dopravu a ubytování  kurzy a školení  používání automobilu, PC nebo mobilu i pro soukromé účely  firemní školka nebo hlídání dětí  pružná pracovní doba  možnost práce z domova  práce na poloviční úvazek apod.

8 Motivace pozitivní = pochvala - ústní - písemná negativní = kritika - vztek - lítost, stud - agrese, nenávist - pocit méněcennosti … poučit se pro příště Zpětná reakce (vazba) Zpětná reakce (vazba)

9 Zpětná reakce (vazba) Tři různé reakce - útok (slovní pomsta) - únik (deprese) - fyzická kompenzace (alkohol, běh, praštit do stolu)

10 Základní motivy potřeby zájmy návyky cíle přání hodnoty postoje emoce…

11 Potřeby  stavy nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme biologické (primární, vrozené) - potřeba dýchaní, potravy, bezpečí, spánku apod. sociální (získané) kulturní (vzdělání, kulturní život apod.) psychické (radost, štěstí, láska apod.)

12 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin  Freudova teorie  Maslowova teorie  Herzbergova teorie  Alderferova teorie  McClellandova teorie

13 Freud  skutečné psychické síly, ovlivňující lidské jednání, jsou ve své podstatě neuvědomělé  člověk během dospívání a přijímání společenských pravidel musí potlačovat přirozený pudy Tyto pudy nejsou: nikdy eliminovány dokonale pod kontrolou Projevují se ve snech, podřeknutích a neurotickém chování. Proto člověk nemůže porozumět vlastnímu chování.

14 Abraham Harold Maslow (Hierarchie potřeb)

15 Herzbergova dvoufaktorová teorie  Motivátory  Úspěšné vykonání práce  Uznání  Zodpovědnost  Samostatná práce  Osobní rozvoj a růst Faktory hygieny Pracovní podmínky Plat a bezpečí Org. politiky Nadřízení Mezilidské vztahy Oblast spokojenostiOblast nespokojenosti Vysoká spokojenost Vysoká nespokojenost ani spokojenost ani nespokojenost

16 Alderferova teorie (3 kategorie potřeb)  Vycházel z Maslowovy teorie potřeb – zredukoval ji pouze na 3 skupiny: 1. zajištění existence  Veškeré materiální a fyziologické potřeby 2. zajištění sociálních vztahů k pracovnímu okolí  Veškeré vztahy k lidem se kterými se stýkáme 3. zajištění dalšího osobního růstu  Tvořivá práce na sobě a svém okolí

17 McClellandova teorie získaných potřeb  Potřeby Zděděné  nelze s nimi v podstatě nic udělat (člověk je neovlivní) Získané během života  můžeme je rozvíjet

18 McClellandova teorie získaných potřeb  zformuloval 3 potřeby, které mají přímý vztah k výkonnosti: 1. potřeba dosáhnout výkon  touha po tom zvládnout něco těžkého, dosáhnout vysokou úroveň úspěšnosti, zvládnout komplexní úlohy a předstihnout druhé 2. potřeba aplikace  touha vytvořit blízké osobní vztahy, vyhnout se destruktivním konfliktům a touha po vřelém přátelství 3. potřeba moci, pravomoc nad ostatními  touha ovlivňovat nebo kontrolovat druhé, být zodpovědný za druhé a mít nad nimi pravomoc

19 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu  VROOM - hlavní představitel „motivace je založena na osobní preferenci a subjektivním hodnocení tuto preferenci získat“ např. motivace je mít vlastní dům, ale subjektivně vím, že to nemůžu získat Subjektivní ocenění udělám zkoušku

20 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu  PORTER – teorie očekávání každý z nás bere motivaci z hlediska nabídky těch motivů a rizika jejích dosažení když chci maximálně vyniknout, budu brát i rizikové úkoly odhazujeme úsilí, které na to musíme vydat

21 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu  ADAMS – teorie spravedlivé potřeby velice rádi porovnáváme svoje úsilí a práci s odměnou v dnešní době není možné výplaty jsou tajné jemu, pro toho dotyčného a kolegům se nesdělují řádový zaměstnanec by neměl vědět o výplatě jiného řádového zaměstnance, maximálně to může vědět vedoucí

22 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu  SKINNER my máme paměť, máme pozitivní a negativní myšlení dostanu rizikový úkol - snažím se ho udělat ale nebylo to podle představ nadřízeného a ten mě kritizuje - demotivuje mě pro další úkoly

23 Motivační program  Motivovat zaměstnance k větší efektivitě v pracovním procesu  Zvyšovat jejich odbornou způsobilost  Stabilizovat pracovní team tak, aby nedocházelo k fluktuaci kvalitních a kvalifikovaných pracovníků  Zejména ve větším podniku se využije plošné stanovení motivů, stimulů, benefitů  V osobním vedení lidí se použijí subjektivní přístupy

24 Motivační program - etapy analýza převažujících forem motivace stanovení cílů motivačního programu vymezení a bilance stimulačních činitelů příprava reálného využití činitelů příprava podnikového dokumentu kontrola průběhu a realizace motivačního programu

25 Thomasův systém  Od roku 1928  Analýza osobního profilu  Test Nehodnotí – intelekt ani zkušenosti Zaměření na pracovní potenciál  Jsou zkoumány 4 faktory, s předpokladem, že každého v práci něco motivuje a každý má z něčeho strach

26 Thomasův systém 1. DOMINANCE (faktor D)  Strach: - ze selhání  Motivace: - moc, postavení, autorita  Přínos podniku: - velice rychlé výsledky, rozhoduje se okamžitě, a to z pozice moci a síly, rychlý, dominantní. Agresivní a ješitný.

27 Thomasův systém 2. VLIV NA LIDI (faktor V)  Strach: - z odmítnutí lidí  Motivace: - společenské přijetí (chce, aby ho měli lidé rádi)  Přínos podniku: - veselý, přátelský, společenský, otevřený, komunikativní - povrchní – není možno mu příliš věřit - rozený vůdce – umí přenést nadšení na ostatní

28 Thomasův systém 3. STÁLOST (faktor S)  Strach: - z nejistoty  Motivace: - jistota, stabilita bez výkyvů a změn  Přínos podniku: - výkonný v administrativě, nevadí mu rutinní opakující se činnost - laskavý a empatický

29 Thomasův systém 4. OCHOTA SE PŘIZPŮSOBIT (faktor O)  Strach: - z konfliktů  Motivace: - pravidla, fakta, čísla  Přínos podniku: - vynikající odborník, analytik - hodný, milý, vstřícný, poctivý

30 Motivace - shrnutí  I když to lidé často tvrdí, tak nepracují v podniku pouze proto, že si tam vydělají slušné peníze  Pro zaměstnance mohou být velmi silnými motivačními faktory potřeba uznání, respektu, smysluplné práce, ocenění druhými, perspektivy a také osobní kariéry a možnosti rozvoje

31 Zdroje  www.ufo.cz/acebird/texty/management.doc www.ufo.cz/acebird/texty/management.doc  www.wikipedia.org/ www.wikipedia.org/  http://www.podnikatel.cz/firma/zamestnanci/ motivacni-programy/ http://www.podnikatel.cz/firma/zamestnanci/ motivacni-programy/  www.mineralfit.cz/ www.mineralfit.cz/  http://www.adviscon.cz/stabilizacne_motivac ni_programy.php http://www.adviscon.cz/stabilizacne_motivac ni_programy.php  Přednáška z předmětu „Základy řízení“


Stáhnout ppt "Motivace pracovní činnosti, motivační programy Andrea Svobodová Eva Uchytilová Zdeněk Roth."

Podobné prezentace


Reklamy Google