Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE CAD aplikace pro stavební inženýrské práce a liniové stavby. Aktuální verze - Civil 3D 2009, Civil 3D 2008 CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE CAD aplikace pro stavební inženýrské práce a liniové stavby. Aktuální verze - Civil 3D 2009, Civil 3D 2008 CZ."— Transkript prezentace:

1 PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE CAD aplikace pro stavební inženýrské práce a liniové stavby. Aktuální verze - Civil 3D 2009, Civil 3D 2008 CZ. zpracovává vrstevnice, svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a splaškové kanalizace, 3D vizualizace... zahrnuje flexibilní dynamické spojení 3D objektů a návrhových dat, program obsahuje rovněž funkce pro 3D navrhování silnic, železničních tratí a koridorů, obsahuje předdefinované přechodnice, příčné sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky dle ČSN 73 6101 a 73 6110. CIVIL 3D

2 Ukázky programu CIVIL 3D

3

4

5

6 CAD systém pro projektování silnic a dálnic kompatibilní s AutoCAD Civil 3D. RoadPAC je doplňkem CAD aplikací projektování silničních a dálničních staveb vyvíjený společností Pragoprojekt a Viapoint. systém pro automatizované projektování silnic a dálnic, i obecných liniových staveb, včetně odvodnění a přípravy vizualizace. Umožňuje modelovat silniční těleso včetně detailní bilance zemních prací (i s ohledem na geologii území, třídy těžitelnosti zemin, skrývky ornice atp.), vedle komplexních numerických výsledků umožňuje systém RoadPAC vytvoření úplné grafické části projektu, vše dle platných ČSN norem. RoadPAC

7

8 AutoTURN je komplexní nástroj, kteří řeší obalové křivky vozidel, jejich průjezdnost a složité dopravní situace na různých typech komunikací v intravilánu i extravilánu, AutoTURN je program jednoduchý na ovládání a obsluhu, pracující v základním CAD prostředí, pro simulaci otáčení, couvání a manévrování prakticky všech typů vozidel, Stávající verze obsahuje také knihovnu aut a vlečných/obalových křivek dle ČSN (Vzorové listy Ministerstva dopravy ČR - Odbor pozemních komunikací) a také knihovnu vozidel dle nového TP 171 (pro Ministerstvo dopravy vydalo Centrum dopravního výzkumu). AUTOTURN

9

10

11

12

13 Software řeší velmi důležitý problém návrhu parkovišť. Během několika klepnutí myší lze navrhnout jakékoliv parkoviště, které se může dále interaktivně upravovat, řeší celkový design stavby a rovněž maximální využití plochy parkoviště ve smyslu počtu parkovacích míst, Přímo v programu je implementována norma ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ParkCAD

14

15

16

17 Software vypočítá kapacitu okružních křižovatek podle několika metod (základem je americký HCM, německý HBS) V současné době je distribuován firmou EDIP, s.r.o. český program pro výpočet kapacity neřízených křižovatek podle nejnovějších ČSN 73 6102 KREISEL 7

18

19

20

21 CADNA Software na výpočet hluku (německý) Implementovaná česká výpočtová metodika Výpočet hluku ze silniční, železniční a letecké dopravy a ze stacionárních zdrojů (např. průmyslové zdroje) Na základě vstupních podkladů o výškopise (vrstevnice, výškové body) je možné modelovat terén

22 Výpočet rozsáhlých území např. Praha Zobrazení 2D a 3D vizualizace a video Tabelární nebo grafické výstupy Určení počtu lidí nadměrně zasažených hlukem Hodnocení fasád – konkrétní hodnoty v definovaných bodech Hluková mapa plošná – zobrazení v pásmech

23 Zdroj: EKOLA group s.r.o 3D model

24 Zdroj: EKOLA group s.r.o Pásmová plošná hluková mapa

25 Zdroj: EKOLA group s.r.o Hluková mapa bodová

26 Zdroj: cadna.de Hluková mapa města

27 Zdroj: cadna.de Hluková mapa města

28 Zdroj: cadna.de Modelování hluku z železniční dopravy

29 Zdroj: cadna.de Modelování hluku z letecké dopravy

30 Zdroj: cadna.de Modelování hluku z průmyslových zdrojů

31 Hlukoměry

32 NorReview Software pro práci s naměřenými daty z hlukoměru Možnost úpravy dat následným vyloučením nežádoucích vlivů např. troubení, sirény … Možnost dodatečně dopočítat požadované hodnoty pro námi definované časové úseky

33 Ukázka naměřených dat

34 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

35 CITACE Normy ISO 690 a ISO 690-2 http://www.citace.com/ http://www.enviwiki.cz/

36 Bibliografické záznamy tradičních dokumentů Záznam české tištěné knihy PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 1998. ISBN 80-7106-217-0.ISBN 80-7106-217-0 Záznam příspěvku do tištěného zahraničního tematického sborníku JONES, Ken. Knowledge as power. In HOUTON, V. a RICHARDSON, K. (ed.). Reccurent education. London (GB) : Ward Lock Educational, 1974, s. 45-56. ISBN 0-7062-3380- 8 (váz.). ISBN 0-7062-3381-6 (brož.).ISBN 0-7062-3380- 8ISBN 0-7062-3381-6

37 Záznam článku v anglickém tištěném časopise RATNER, D. et al. Seasonal variations in blood cholinesterase activity. Israel journal of medical sciences. May 1989, vol. 25, no. 5, s. 247-250. ISSN 0021-2180. Bibliografické záznamy elektronických dokumentů Záznam elektronického dokumentu uveřejněného na WWW LAGOZE, C. et al.. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document version 2003/02/21T00:00:00Z. 2003 [cit. 2006- 03-30]. Dostupný z WWW:.http://www.openarchives.org/OAI/openarchives protocol.html

38 Typy dokumentů nezahrnuté do ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Záznam technické zprávy GIBB, A. Developing trainer and organiser competency for supporting SMEs in Europe. Durham, 1990. Technická zpráva. DUBS-OP-- 9043. Durham University, Business School. Dostupná také z British Library Document Supply Centre DSC:3630.934815(DUBS-OP-- 9043).


Stáhnout ppt "PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE CAD aplikace pro stavební inženýrské práce a liniové stavby. Aktuální verze - Civil 3D 2009, Civil 3D 2008 CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google