Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE"— Transkript prezentace:

1 PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE
CIVIL 3D CAD aplikace pro stavební inženýrské práce a liniové stavby. Aktuální verze - Civil 3D 2009, Civil 3D 2008 CZ. zpracovává vrstevnice, svahy, profily, kubatury, úpravy parcel, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, dešťové a splaškové kanalizace, 3D vizualizace... zahrnuje flexibilní dynamické spojení 3D objektů a návrhových dat, program obsahuje rovněž funkce pro 3D navrhování silnic, železničních tratí a koridorů, obsahuje předdefinované přechodnice, příčné sklony, klopení zatáček, vzestupnice, jízdní pruhy a další prvky dle ČSN a

2 Ukázky programu CIVIL 3D

3

4

5

6 RoadPAC CAD systém pro projektování silnic a dálnic kompatibilní s AutoCAD Civil 3D. RoadPAC je doplňkem CAD aplikací projektování silničních a dálničních staveb vyvíjený společností Pragoprojekt a Viapoint. systém pro automatizované projektování silnic a dálnic, i obecných liniových staveb, včetně odvodnění a přípravy vizualizace. Umožňuje modelovat silniční těleso včetně detailní bilance zemních prací (i s ohledem na geologii území, třídy těžitelnosti zemin, skrývky ornice atp.), vedle komplexních numerických výsledků umožňuje systém RoadPAC vytvoření úplné grafické části projektu, vše dle platných ČSN norem.

7

8 AUTOTURN AutoTURN je komplexní nástroj, kteří řeší obalové křivky vozidel, jejich průjezdnost a složité dopravní situace na různých typech komunikací v intravilánu i extravilánu, AutoTURN je program jednoduchý na ovládání a obsluhu, pracující v základním CAD prostředí, pro simulaci otáčení, couvání a manévrování prakticky všech typů vozidel, Stávající verze obsahuje také knihovnu aut a vlečných/obalových křivek dle ČSN (Vzorové listy Ministerstva dopravy ČR - Odbor pozemních komunikací) a také knihovnu vozidel dle nového TP 171 (pro Ministerstvo dopravy vydalo Centrum dopravního výzkumu).

9

10

11

12

13 ParkCAD Software řeší velmi důležitý problém návrhu parkovišť. Během několika klepnutí myší lze navrhnout jakékoliv parkoviště, které se může dále interaktivně upravovat, řeší celkový design stavby a rovněž maximální využití plochy parkoviště ve smyslu počtu parkovacích míst, Přímo v programu je implementována norma ČSN Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

14

15

16

17 KREISEL 7 Software vypočítá kapacitu okružních křižovatek podle několika metod (základem je americký HCM, německý HBS) V současné době je distribuován firmou EDIP, s.r.o. český program pro výpočet kapacity neřízených křižovatek podle nejnovějších ČSN

18

19

20

21 Software na výpočet hluku (německý)
CADNA Software na výpočet hluku (německý) Implementovaná česká výpočtová metodika Výpočet hluku ze silniční, železniční a letecké dopravy a ze stacionárních zdrojů (např. průmyslové zdroje) Na základě vstupních podkladů o výškopise (vrstevnice, výškové body) je možné modelovat terén

22 Výpočet rozsáhlých území např. Praha
Zobrazení 2D a 3D vizualizace a video Tabelární nebo grafické výstupy Určení počtu lidí nadměrně zasažených hlukem Hodnocení fasád – konkrétní hodnoty v definovaných bodech Hluková mapa plošná – zobrazení v pásmech

23 3D model Zdroj: EKOLA group s.r.o

24 Pásmová plošná hluková mapa
Zdroj: EKOLA group s.r.o

25 Hluková mapa bodová Zdroj: EKOLA group s.r.o

26 Hluková mapa města Zdroj: cadna.de

27 Hluková mapa města Zdroj: cadna.de

28 Modelování hluku z železniční dopravy
Zdroj: cadna.de

29 Modelování hluku z letecké dopravy
Zdroj: cadna.de

30 Modelování hluku z průmyslových zdrojů
Zdroj: cadna.de

31 Hlukoměry

32 NorReview Software pro práci s naměřenými daty z hlukoměru
Možnost úpravy dat následným vyloučením nežádoucích vlivů např. troubení, sirény … Možnost dodatečně dopočítat požadované hodnoty pro námi definované časové úseky

33 Ukázka naměřených dat

34 PUBLIKAČNÍ ČINNOST

35 CITACE Normy ISO 690 a ISO 690-2 http://www.citace.com/

36 Bibliografické záznamy tradičních dokumentů
Záznam české tištěné knihy PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, ISBN Záznam příspěvku do tištěného zahraničního tematického sborníku JONES, Ken. Knowledge as power. In HOUTON, V. a RICHARDSON, K. (ed.). Reccurent education. London (GB) : Ward Lock Educational, 1974, s ISBN (váz.). ISBN (brož.).

37 Záznam článku v anglickém tištěném časopise
RATNER, D. et al. Seasonal variations in blood cholinesterase activity. Israel journal of medical sciences. May 1989, vol. 25, no. 5, s ISSN Bibliografické záznamy elektronických dokumentů Záznam elektronického dokumentu uveřejněného na WWW LAGOZE, C. et al.. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. Protocol Version 2.0 of , Document version 2003/02/21T00:00:00Z [cit ]. Dostupný z WWW: <

38 Typy dokumentů nezahrnuté do ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Záznam technické zprávy GIBB, A. Developing trainer and organiser competency for supporting SMEs in Europe. Durham, Technická zpráva. DUBS-OP Durham University, Business School. Dostupná také z British Library Document Supply Centre DSC: (DUBS-OP--9043).


Stáhnout ppt "PODKLADY PRO VÝPOČTOVÉ MODELY A KALIBRACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google