Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 20 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-20 Téma vzdělávacího materiálu: BEDNĚNÍ III. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k členění systémového bednění; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 UKLÁDÁNÍ BETONU PRACOVNÍ A DIATAČNÍ SPÁRY ODBEDŇOVÁNÍ
B E D N Ě N Í III. UKLÁDÁNÍ BETONU PRACOVNÍ A DIATAČNÍ SPÁRY ODBEDŇOVÁNÍ

3 B E D N Ě N Í U K L Á D Á N Í B E T O N U
Při betonáži je nutno dodržovat tyto zásady: bednění z nasákavého materiálu musí být těsně před betonáži navlhčeno betonová směs musí být uložena před začátkem tuhnutí betonová směs musí být ukládána plynule v souvislých a vodorovných vrstvách - tloušťka vrstev závisí na způsobu zhutňování (zhutňujeme pěchováním, poklepem po bednění, propichováním tyčí, vibrováním)

4 B E D N Ě N Í U K L Á D Á N Í B E T O N U
nelze ukládat následující vrstvu na vrstvu betonu, který již začal tuhnout betonová směs se nesmí volně házet do hloubky větší než 1,5 m do hloubky větší než 1,5 m se betonuje pomocí betonovacích trub opatřených na spodním konci ovladatelným závěrem

5 B E D N Ě N Í U K L Á D Á N Í B E T O N U
v místech s hustou výztuží se musí betonová směs ukládat opatrně, aby nedošlo k jejímu rozmíšení nejmenší vzdálenost povrchu výztuže od líce tzv. krytí je stanovena - u desky 10 mm, u trámu 20 mm a u sloupu 30 mm (pro zajištění krycí vrstvy prutové výztuže nebo svařovaných sítí se na bednění vkládají zvláštní stoličky tzv. distanční vložky z betonu nebo plastu) - obr. 1.

6 B E D N Ě N Í U K L Á D Á N Í B E T O N U

7 B E D N Ě N Í U K L Á D Á N Í B E T O N U
během betonáže je třeba neustále sledovat tvar a polohu bednění a jeho podpěrné konstrukce betonová směs se nesmí pokládat na promrzlou zeminu - při betonování základů v žádném případě se nesmí do betonové směsi přidávat na místě voda (je-li hustota betonu velká, je možné výjimečně přidat do směsi cementovou kaši a směs dobře promíchat)

8 B E D N Ě N Í U K L Á D Á N Í B E T O N U
poměr cementu a vody je předepsaný pro danou třídu (značku) betonu a musí být dodržen před uložením betonové směsi je nutno překontrolovat správné umístění všech položek pro prostupy, otvory, niky atd. popřípadě umístění elektroinstalačních trubek

9 B E D N Ě N Í PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY
PRACOVNÍ SPÁRY ŽB konstrukce se mají betonovat celé bez přestávky u rozsáhlejších konstrukcí se betonování přerušuje v tzv. pracovních spárách (před betonováním, které následuje po přerušení, musí se pracovní spáry upravit, aby bylo zajištěno spojení s novým betonem) povrch pracovní spáry se zdrsní nasekáním a oškrabáním, očistí se proudem vody

10 B E D N Ě N Í PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY
jsou to uměle vytvořené dělící spáry jsou zakresleny v projektové dokumentaci (uvedou se údaje o jejich šířce, poloze, úpravě) provádějí se proto, že se konstrukce při teplotě roztahují a při klesající teplotě smršťují vyplňují se pružnými měkkými vložkami mají tloušťku 15 až 25 mm

11 B E D N Ě N Í ODBEDŇOVÁNÍ za obvyklých podmínek se boky trámů a průvlaků uvolňují druhý nebo třetí den, boky pilířů a sloupů po deseti dnech desky, trámy a průvlaky většího rozpětí po 21 dnech, jestliže beton dosahuje 70 % předepsané pevnosti pevnost betonu se zkouší poklepem kladívkem nebo speciálními přístroji - příklepovými kladivy

12 B E D N Ě N Í ODBEDŇOVÁNÍ k zahájení odbedňování musí dát výslovný příkaz stavbyvedoucí bednění se uvolňuje zvolna, bez nárazů a otřesů u stropních konstrukcí se počíná vyražením podpěrných klínů u podpěrných stojek

13 Použité zdroje Seznam použité literatury
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN Obrázkový materiál Obr. 1. NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

14 Děkuji za pozornost.

15 Ověření prezentace č. 20 Co je nutné provést s bedněním z nasákavého materiálu před uložením betonové směsi? Do jaké hloubky můžeme volně shazovat betonovou směs? Co vložíme do bednění, abychom zajistili potřebné krytí výztuže betonem? Jak se upraví pracovní spára betonované konstrukce (svou odpověď zdůvodni)? Proč provádíme dilatační spáry v konstrukci? Kdy můžeme začít odbedňovat?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google