Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krystalové mřížky Podle počtu prvků souměrnosti mřížky se krystaly rozdělují do 7 krystalografických soustav V každé této soustavě mohou existovat až 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krystalové mřížky Podle počtu prvků souměrnosti mřížky se krystaly rozdělují do 7 krystalografických soustav V každé této soustavě mohou existovat až 4."— Transkript prezentace:

1 Krystalové mřížky Podle počtu prvků souměrnosti mřížky se krystaly rozdělují do 7 krystalografických soustav V každé této soustavě mohou existovat až 4 typy základních mřížek: mřížka prostá, bazálně středěná, prostorově středěná a plošně středěná Většina technicky důležitých kovů krystalizuje v soustavě krychlové plošně středěné (fcc), krychlově tělesně středěné (bcc) a šesterečné (hex). Celkem existuje 14 prostorových (Bravaisových) typů mřížek v 7 krystalografických soustavách

2 Prostorově středěná Plošně středěnáBazálně středěná

3 Typy krystalových mřížek Trojklonná (triklinická) – existuje jen prostá mřížka Jednoklonná (monoklinická) – existuje mřížka prostá a bazálně centrovaná Kosočtverečná (ortorombická) – existují všechny 4 typy mřížek (B, Ga) Čtverečná (tetragonální) – existuje prostá a prostorově centrovaná (Sn, In) Trigonální (romboedrická) – existuje pouze mřížka prostá (As, Sb, Bi) Šesterečná (hexagonální) – existuje jen mřížka bazálně centrovaná (Ti, Zr, Hf, Os, Co, Zn, Cd, C, Mg) Krychlová (kubická) – existuje mřížka prostá (Mn, Si, Ge), prostorově centrovaná (Li, Na, Cs, Cr, Fe, Nb, Mo, Ta, W) a plošně centrovaná (Ca, Ni, Cu, Al, Pd, Ag, Ir, Pt, Au, Pb)

4 Trojklonná (triklinická) mřížka a≠b≠c α≠β≠γ≠90°

5 Jednoklonná (monoklinická) mřížka a≠b≠c α = β =90°≠γ Prostá a bazálně středěná

6 Kosočtverečná (ortorombická) mřížka a≠b≠c α=β=γ=90° Ga, B Ga, B 4 typy

7 Čtverečná (tetragonální) mřížka a=b≠c α=β=γ=90° In, Sn In, Sn http://www.webelements.com/webeleme nts/elements/text/Sn/xtal-pdb.html http://www.webelements.com/webeleme nts/elements/text/Sn/xtal-pdb.html Prostá a prostorově středěná

8 Trigonální (romboedrická) mřížka a=b=c 120°>α=β=γ≠90° As, Sb, Bi As, Sb, Bi http://www.webelements.com/webele ments/elements/text/Sb/xtal- pdb.html http://www.webelements.com/webele ments/elements/text/Sb/xtal- pdb.htmlprostá

9 Šesterečná (hexagonální) mřížka a=b≠c α=β=90° γ=120° Be, Mg, Ti, Co, Zn, C, Zr, Cd… http://www.webelements.com/webelem ents/elements/text/C/xtal-pdb.html http://www.webelements.com/webelem ents/elements/text/C/xtal-pdb.html http://www.webelements.com/webele ments/elements/text/Ti/xtal- pdb.html http://www.webelements.com/webele ments/elements/text/Ti/xtal- pdb.html http://www.webelements.com/webele ments/elements/text/Co/xtal- pdb.html http://www.webelements.com/webele ments/elements/text/Co/xtal- pdb.html Jen bazálně středěná

10 Krychlová (kubická) mřížka a=b=c α=β=γ=90° Mn, Ge - prostá Mn, Ge - prostá Ca, Ni, Cu, Ag, Pg, Au, Pt - FCC Ca, Ni, Cu, Ag, Pg, Au, Pt - FCC Fe, W, Mo, Cr, Nb, V, K, Na, Li - BCC Fe, W, Mo, Cr, Nb, V, K, Na, Li - BCC http://www.webelements.com/ webelements/elements/text /Fe/xtal-pdb.html http://www.webelements.com/ webelements/elements/text /Fe/xtal-pdb.html http://www.webelements.com/webelements/elem ents/text/Cu/xtal-pdb.html http://www.webelements.com/webelements/elem ents/text/Cu/xtal-pdb.html

11 Alotropie je vlastnost chemického prvku označující jeho schopnost vyskytovat se v několika různých strukturních formách, které mají odlišné fyzikální vlastnosti. Polymorfie je schopnost kovu měnit krystalickou stavbu (označováno jako překrystalizace – alotropní přeměna)

12 22Ti  Ti hexagonální T  = 1 155 a = 295,111; c = 468,433 1 941,153560,15  Ti kubická bc a = 328,7 23Vkubická bca = 302,822 163,153680,15 24Crkubická bca = 288,292 130,152945,15 25Mn  Mn kubická bc T  =1000 a = 891,19 1 517,152334,15  Mn komplexní kubická T  = 1368 a = 631,45  Mn kubická fc T  = 1406 a = 386,24  Mn kubická bc a = 308,1 26Fe  Fe kubická bc feromagnetické a = 286,653 1 808,153134,15  Fe kubická bc T  = 1041 paramagnetické a = 286,653  Fe kubická fc T  = 1180 paramagnetické a = 364,67  Fe kubická bc T  = 1 665 paramagnetické a = 293,22 27Co  Co hexagonalní a = 250,53; c = 408,92 1 768,153200,15  Co kubická fc obě formy existují společně při pokojové teplotě, podmínky transformace zahrnují kromě teploty a času i jiné proměnné a = 354,42 28Nikubická fca = 352,3871 726,153186,15 at. č. chem. zn. typ krystalové mřížky teplota přeměny [K] parametry krystalové mřížky a; b; c [pm];  ;  [°] teplota tání [K] teplota vypařování [K]

13 Značení rovin a směrů – Millerovy indexy Poloha roviny je určena třemi číselnými indexy h,k,l zapsanými v kulaté závorce (hkl) x y z p q r Např. je-li p=q=r=1 potom je rovina (111), Při p=1, q=∞, r=∞ potom je rovina Vytíná-li sledovaná rovina úsek na záporné části osy, je i příslušný index záporný, což se vyznačuje nad indexem, např.:

14 Najdeme úseky, které vytíná hledaná rovina na osách pravotočivé soustavy (jednotky na osách odpovídají hranám elementární buňky ½, ½, ½ a 1, ∞, 1 Utvoříme reciproké hodnoty těchto úseků 2,2,2 a 1, 0, 1 Převedeme na celá čísla a vložíme do kulaté závorky (2, 2, 2) a (1, 0, 1)

15 Značení směrů x y z p q r Ke značení směrů se používají indexy u,v,w zapsané v hranaté závorce [uvw] Např. tento červený paprsek lze zapsat při p=1, q=1/3, r=2 takto [134]

16 V pravotočivém souřadném systému se zvolí alespoň dva body ležící na hledaném směru a vyznačí se jejich souřadnice Odečteme souřadnice patového 0, ½, 1 a hlavového bodu 1,1,0 na daném směru 1,1,0 - 0,1/2,1 = 1, ½,-1 Výsledek převedeme na nejmenší celá čísla a vložíme do hranaté závorky _ [2,1,2]


Stáhnout ppt "Krystalové mřížky Podle počtu prvků souměrnosti mřížky se krystaly rozdělují do 7 krystalografických soustav V každé této soustavě mohou existovat až 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google