Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin Kvinta A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin Kvinta A."— Transkript prezentace:

1

2 Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin Kvinta A

3 1. Rostlina je tvořena třemi typy pletiv. Jsou to (VIZ obr.) ………..………..………..(doplň)

4 2. Následující popis se nejlépe hodí na: probíhá v nich fotosyntéza nebo se v nich ukládají zásobní látky, například škrob probíhá v nich fotosyntéza nebo se v nich ukládají zásobní látky, například škrob „masité“ části ovoce jsou tvořeny těmito buňkami „masité“ části ovoce jsou tvořeny těmito buňkami většina buněk si uchovala schopnost se dále dělit, například při poranění rostliny… většina buněk si uchovala schopnost se dále dělit, například při poranění rostliny… … nebo v laboratoři: z jedné takové buňky jsme schopni vytvořit celou novou rostlinu (jevu se říká totipotence) … nebo v laboratoři: z jedné takové buňky jsme schopni vytvořit celou novou rostlinu (jevu se říká totipotence) a. plektenchym b. parenchym c. aerenchym d. kolenchym e. sklerenchym f. ani jedna z odpovědí není správná

5 3. Následující popis se nejlépe hodí na: v dospělosti se již nemohou prodlužovat, nachází se tedy jen v místech, kde již rostlina přestala růst v dospělosti se již nemohou prodlužovat, nachází se tedy jen v místech, kde již rostlina přestala růst silná sekundární stěna je vytvořena buňkou, která následně zemře – v dospělosti jsou tyto buňky často mrtvé silná sekundární stěna je vytvořena buňkou, která následně zemře – v dospělosti jsou tyto buňky často mrtvé tato sekundární stěna funguje jako „kostra“ – často i stovky let tato sekundární stěna funguje jako „kostra“ – často i stovky let a. plektenchym b. parenchym c. aerenchym d. kolenchym e. sklerenchym f. ani jedna z odpovědí není správná

6 4. Iniciály jsou a. buňka v semeni, od kterých začíná růst b. buňky v meristémech, které se opakovaně dělí. c. buňky se silně a rovnoměrně ztlustlými sekundárními stěnami. Lumen buňky často zatlačen a zaujímá nepatrný objem d. Živé buňky s nerovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou. Buněčná stěna je silnější než u parenchymatických buněk

7 5. Kambium a felogen patří mezi a. apikální meristémy b. laterální meristémy c. interkalární meristémy

8 6. Následující popis se hodí nejlépe na: slouží k rozvodu vody a minerálů z půdy. Směr je vždy od kořene k listům. Jedná s o tzv. vzestupný proud neboli transpirační proud slouží k rozvodu vody a minerálů z půdy. Směr je vždy od kořene k listům. Jedná s o tzv. vzestupný proud neboli transpirační proud a. kambium b. felogén c. periderm d. suberoderm e. felén f. xylém g. floém

9 7. Následující popis se hodí nejlépe na: buňky jsou širší a kratší, ale spojují se do sloupců. Sousední buněčné stěny jsou téměř nebo úplně rozpuštěny. Tyto buňky nenajdeme u kapraďrostů a nahosemenných. Funkční jsou pouze mrtvé buňky, z nichž zůstaly pouze buněčné stěny. buňky jsou širší a kratší, ale spojují se do sloupců. Sousední buněčné stěny jsou téměř nebo úplně rozpuštěny. Tyto buňky nenajdeme u kapraďrostů a nahosemenných. Funkční jsou pouze mrtvé buňky, z nichž zůstaly pouze buněčné stěny. a. felogén b. periderm c. suberoderm d. felén e. tracheje f. tracheidy g. sítkovice h. průvodní buňky

10 8. Na obrázku jsou a. tracheje b. tracheidy c. sítkovice d. kambium e. felogén

11 9. Na obrázku vidíme a. bikolaterální cévní svazek b. kolaterální cévní svazky dvouděložné rostliny c. kolaterální cévní svazky jednoděložné rostliny d. radiální cévní svazky kořene

12 10. Na obrázku je zeleně označeno kambium. Světle modře je vyznačeno: a. nejmladší sítkovice b. nejstarší sítkovice c. nejmladší cévy d. nejstarší cévy

13 11. Na obrázku je šipkou vyznačeno: a. jarní buňky b. letní buňky c. podzimní buňky d. zimní buňky

14 12. Felogén odděluje a. směrem ven zelenou kůru a směrem dovnitř korek b. směrem dovnitř zelenou kůru a směrem ven korek c. směrem dovnitř dřevo a směrem ven lýko d. směrem dovnitř lýko a směrem ven dřevo

15 13. Písmeny A a B jsou označeny (doplň) A. = …………… B. =……………. ABAB

16 14. S 14. Spojování molekul vody jednu ke druhé díky vodíkovým můstkům se nazývá a. transpirace b. adheze c. koheze

17 15. Epifyt je a. rostlina žijící na povrchu jiné rostliny, zpravidla stromu, avšak živící se samostatně, neparazitující (bromélie) b. rostlina žijící na povrchu jiné rostliny, zpravidla stromu, poloparazitující (jmelí) c. rostlina žijící na povrchu jiné rostliny, parazitující zcela (kokotice)

18 16. Na obrázku označte 1. pericykl 2. endodermins 3. pokožka 4. prvotní kůra ABCDABCD

19 17. Čtyři oblasti na podélném řezu kořenem jsou (doplň) ……….. ………..

20 18. Doplň správný termín V buňkách endodermis se nachází tzv. ………. …….. (= buněčné stěny obsahující suberin a lignin), které zaručují nepropustnost středního válce V buňkách endodermis se nachází tzv. ………. …….. (= buněčné stěny obsahující suberin a lignin), které zaručují nepropustnost středního válce

21 19. Přiřaď k sobě písmena a čísla 1. jednoděložná rostlina 2. dvouděložná bylina 3. nahosemenné a dvouděložné dřeviny A B C

22 20. Přiřaď písmena k číslům 1. Průduch 2. Pokožka (epidermis) 3. Palisádový parenchym 4. Houbový parenchym 5. Cévní svazek ABCDEABCDE

23


Stáhnout ppt "Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin Kvinta A."

Podobné prezentace


Reklamy Google