Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin"— Transkript prezentace:

1 Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin
Kvinta A

2 1. Rostlina je tvořena třemi typy pletiv. Jsou to (VIZ obr.)
……….. (doplň)

3 2. Následující popis se nejlépe hodí na:
probíhá v nich fotosyntéza nebo se v nich ukládají zásobní látky, například škrob „masité“ části ovoce jsou tvořeny těmito buňkami většina buněk si uchovala schopnost se dále dělit, například při poranění rostliny… … nebo v laboratoři: z jedné takové buňky jsme schopni vytvořit celou novou rostlinu (jevu se říká totipotence) plektenchym parenchym aerenchym kolenchym sklerenchym ani jedna z odpovědí není správná

4 3. Následující popis se nejlépe hodí na:
v dospělosti se již nemohou prodlužovat, nachází se tedy jen v místech, kde již rostlina přestala růst silná sekundární stěna je vytvořena buňkou, která následně zemře – v dospělosti jsou tyto buňky často mrtvé tato sekundární stěna funguje jako „kostra“ – často i stovky let plektenchym parenchym aerenchym kolenchym sklerenchym ani jedna z odpovědí není správná

5 4. Iniciály jsou buňka v semeni, od kterých začíná růst
buňky v meristémech, které se opakovaně dělí. buňky se silně a rovnoměrně ztlustlými sekundárními stěnami. Lumen buňky často zatlačen a zaujímá nepatrný objem Živé buňky s nerovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou. Buněčná stěna je silnější než u parenchymatických buněk

6 5. Kambium a felogen patří mezi
apikální meristémy laterální meristémy interkalární meristémy

7 6. Následující popis se hodí nejlépe na:
slouží k rozvodu vody a minerálů z půdy. Směr je vždy od kořene k listům. Jedná s o tzv. vzestupný proud neboli transpirační proud kambium felogén periderm suberoderm felén xylém floém

8 7. Následující popis se hodí nejlépe na:
buňky jsou širší a kratší, ale spojují se do sloupců. Sousední buněčné stěny jsou téměř nebo úplně rozpuštěny. Tyto buňky nenajdeme u kapraďrostů a nahosemenných. Funkční jsou pouze mrtvé buňky, z nichž zůstaly pouze buněčné stěny. felogén periderm suberoderm felén tracheje tracheidy sítkovice průvodní buňky

9 8. Na obrázku jsou tracheje tracheidy sítkovice kambium felogén

10 9. Na obrázku vidíme bikolaterální cévní svazek
kolaterální cévní svazky dvouděložné rostliny kolaterální cévní svazky jednoděložné rostliny radiální cévní svazky kořene

11 10. Na obrázku je zeleně označeno kambium. Světle modře je vyznačeno:
nejmladší sítkovice nejstarší sítkovice nejmladší cévy nejstarší cévy

12 11. Na obrázku je šipkou vyznačeno:
jarní buňky letní buňky podzimní buňky zimní buňky

13 12. Felogén odděluje směrem ven zelenou kůru a směrem dovnitř korek
směrem dovnitř zelenou kůru a směrem ven korek směrem dovnitř dřevo a směrem ven lýko směrem dovnitř lýko a směrem ven dřevo

14 13. Písmeny A a B jsou označeny (doplň)
= …………… =……………. A B

15 14. Spojování molekul vody jednu ke druhé díky vodíkovým můstkům se nazývá
transpirace adheze koheze

16 15. Epifyt je rostlina žijící na povrchu jiné rostliny, zpravidla stromu, avšak živící se samostatně, neparazitující (bromélie) rostlina žijící na povrchu jiné rostliny, zpravidla stromu, poloparazitující (jmelí) rostlina žijící na povrchu jiné rostliny, parazitující zcela (kokotice)

17 16. Na obrázku označte pericykl endodermins pokožka prvotní kůra A B C

18 17. Čtyři oblasti na podélném řezu kořenem jsou (doplň)
………..

19 18. Doplň správný termín V buňkách endodermis se nachází tzv. ………. …….. (= buněčné stěny obsahující suberin a lignin), které zaručují nepropustnost středního válce

20 19. Přiřaď k sobě písmena a čísla
A B C 1. jednoděložná rostlina 2. dvouděložná bylina 3. nahosemenné a dvouděložné dřeviny

21 20. Přiřaď písmena k číslům
B C D E Průduch Pokožka (epidermis) Palisádový parenchym Houbový parenchym Cévní svazek

22


Stáhnout ppt "Test: Pletiva a orgány cévnatých rostlin"

Podobné prezentace


Reklamy Google