Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin úvod. obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin úvod. obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká."— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin úvod

2 obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká míra regenerační metabolismus –fotoautotrofie buňka → pletivo → orgán → organismus

3 a znovu - rostlinná buňka:

4 rostlinná buňka - něco nového: plastidy –dělení podle obsahu barviv nebo zásobních l. –chloroplasty thylakoidy, grana, stroma chlorofyl a, b, nebo c fotosyntéza –chromoplasty karoteny, xantofyly plody, květy (listy, kořeny)

5 rostlinná buňka - něco nového: –chromoplasty karoteny, xantofyly plody, květy (listy, kořeny) –leukoplasty zásobní látky (nejčastěji škrob)

6 rostlinná buňka - něco nového: plastidy –vznik z proplastidu –vznik dělením stávajících organel

7 rostlinná buňka - něco nového: vakuola - hydrochromy - antokyany - květy, plody - třísloviny, alkaloidy - šťavelan vápenatý

8 zpět

9 rostlinná buňka - něco nového: buněčná stěna –celulóza, pektiny, celulózní fibrila, hemicelulózy, extensin –propojení prostoru buněčných stěn sousedních buněk → apoplast (transport) –až tři vrstvyvrstvy střední lamela - spojení buněk, pektiny primární stěna - pružná, snadno roste - vlákna cel. neusp. sekundární stěna - svazky fibril, tlustší, pevnější, ztenčeniny → plasmodesmata → symplast –impregnace (org. l.) - lignin (dřevo), kutin, vosky –inkrustace (anorg. l.) - SiO 2 - přesličky

10 střední lamela - spojení b. primární stěna - pružná, snadno roste - vlákna neuspořádaná sekundární stěna - svazky mikrofibril, tlustší, ztenčeniny → plasmodesm. → symplast

11 rostlinná pletiva pletivo = soubory buněk stejného původu (tvaru i stavby) přizpůsobené k plnění určité funkce (idioblasty) iniciály = kmenové buňky podle vzniku - pravá a nepravá (smíšená) –pravá - buňky po dělení zůstávají spojené –nepravá - druhotné seskupení podle schopnosti dělení - dělivá a trvalá –dělivá - meristematická - růst rostliny –trvalá - diferencované buňky (z iniciál)

12 rostlinná pletiva

13 podle tvaru buněk a tloustnutí BS –parenchym - nejběžnější, fylogeneticky původní mírně protáhlé v jednom směru, jinak stejné rozměry živé buňky, neztloustlá BS (primární), interceluláry pokožkové buňky, fotosyntéza, zásobní látky krystalické inkluze (fytolity)fytolity → kalus = hojivé pletivo –aerenchym vlastně typ parenchymu výrazné interceluláry - výměna plynů, vedení O 2

14 rostlinná pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí BS –kolenchym pektiny → plasticita primární buněčná stěna ztloustlá určitá místa → rohový, deskový živé buňky - mladé buňky - obvod – pod epidermis mechanická i fotosyntetická fce –sklerenchym sekundární BS – silně ztloustlá - mrtvé b. → vzduch vláknité buňky nebo sklereidy vodivá nebo nevodivá → mechanická a zásobní fce

15

16

17

18

19

20 rostlinná pletiva dělivá pletiva = meristémy –trvalá nebo dočasná schopnost dělit se –těsně přiléhající b., velké jádro, hodně cytoplazmy a vysoká intenzita metabolismu –protomeristém (několik buněk) → primární meristém vrcholový (apikální), bazální a marginální (list) → sekundární meristém obnovení dělivé fce u trvalých pletiv postranní (laterální) – dvouděložné (kambium, felogén) vmezeřené (interkalární) – jednoděložné

21

22 krycí pletiva –povrch orgánů - ochrana –pokožka - prvotní k. p. jednovrstevná - těsně přiléhající b. bez chloroplastů (+ průduchy) kutikula (tuk, vosky) - regulace obsahu vody epidermis a rhizodermis trichomy (systematika) rostlinná pletiva

23 krycí - m. ochrana, proti přehřátí, šíření semen - papily, větvené žlaznaté - vyměšování látek (oleje, pryskyřice) žahavé - pálivá tekutina → ostny - bez CS → odlomitelné trichomy

24

25 krycí pletiva –korek - druhotné k. p. nahrazuje potrhanou pokožku mnohovrstevný bez intercelulár (čočinky = lenticely - provětrávání, nahromadění volných tenkostěnných buněk, bříza, bez, brambor) tloustnutí BS → odumírání buněk → vzduch → tepelná a mechanická ochrana, před bakteriemi atd., jizvy, omezení výparu dub korkový –druhotná kůra → borka rostlinná pletiva

26 provětrávací –propojení s vnějším prostředím - výměna plynů –interceluláry –průduchy vyšší rostliny listy (různé rozmístění), mladé stonky mateřská b. → dvě dceřinné svěrací b. se skulinkou ledvinovité, bez kutikuly, s chloroplasty změna obsahu vody + ionty, světlo více CO 2 na úkor ztrát H 2 O r. pletiva

27 nasávací –rhizodermis → jednobuněčné kořenové vlásky tenkostěnné → absorbce rozpuštěných živin životnost jen několik dní posun k vzrostnému vrcholu –haustoria kořeny parazitických rostlin rostlinná pletiva

28

29 vyměšovací –vylučování nebo hromadění produktů metabolismu –hydatody = vodní skuliny - podobné průduchům, neuzavíratelné, gutace –medníky (nektária) - květní žlázy → nektar –mléčnice - latex - mák, pryšec, kaučukovník rostlinná pletiva

30 vodivá –cévní svazky xylém = dřevo - minerály z půdy = transpirační proud floém = lýko - produkty fotosyntézy = asimilační proud prokambium → prvotní xylém a floém → uzavřený CS → kambium → druhotný xylém a floém → otevřený CS, druhot. tloustnutí (letokruhy) rostlinná pletiva

31 vodivá - cévní svazky –soustředné (koncentrické) lýkostředné (leptocentrické), dřevostředné (hadrocentrické) –bočné (kolaterální) lýko (floém) a dřevo (xylém) za sebou (stonek, listy) –dvojbočné (bikolaterální) lýko - dřevo - lýko –paprsčité (radiální) střídání (kořen) rostlinná pletiva

32 vodivá - cévní svazky –sítkovice: floém (lýko) (sítkové b., články sítkovic) parenchym - průvodní buňky, zásoba sklerenchym - vlákna - živé bezjaderné b. (články sítkovic) propojené sítkem většinou na jedno vegetační období - ucpávání kalózou, deformace asimilační proud - voda, cukry, AK

33 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky –cévice (tracheidy) dřevní část, vývojově původnější protáhlé b. se zešikmenými konci – ztenčeniny, mrtvé –cévy (tracheje) dřevní část, vývojově mladší širší buňky s rozpuštěnými přepážkami, mrtvé vyztuženiny –transpirační proud - voda a minerální látky - výpar, adheze, koheze

34

35 rostlinná pletiva zpevňovací (mechanická) –kolenchym a sklerenchym –pevnost, pružnost, ochrana vodivých buněk asimilační –fotosyntetická asimilace CO 2 –parenchym, tenkostěnné, chloroplasty –listy, mladé stonky, nezralé plody, … zásobní –cukry, tuky, bílkoviny, voda –parenchym, sklerenchym –oddenky, hlízy, cibule, bulvy, semena, plody


Stáhnout ppt "Biologie rostlin úvod. obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká."

Podobné prezentace


Reklamy Google