Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní doba JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní doba JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní doba JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Definice pracovní doby (§ 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele nežádá se skutečný výkon práce ale jen připravenost součástí pracovní doby je i práce přesčas Negativní definice součástí pracovní doby nejsou - přestávky v práci na jídlo a oddech - část pracovní cesty, kdy nekoná práci - doba pracovní pohotovosti, kdy není konána práce

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Délka pracovní doby obecná úprava délky pracovní doby v ZPr zvláštní úprava – povolání uvedená v § 100 ZPr – úprava nařízením vlády (doprava a provoz letišť a lze ji i u hasičského záchranného sboru podniku) délka pracovní doby je omezena zákonnými limity, které souvisí s povinnými dobami odpočinku (regenerace pracovní síly) limity délky pracovní doby jsou stanoveny vždy pro jeden pracovní poměr; k ostatním se při nich nepřihlíží zvláštní ochrana – zaměstnanci do 18 let věku - max. 40 hod/týden ve všech prac. poměrech dohromady - max. délka směny 8 hodin

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba maximální délka směny – 12 hodin (bez ohledu na způsob rozvržení) do této délky se nepočítají přestávky na jídlo a oddech stanovená týdenní pracovní doba – 40 hodin za týden tuto nelze bez přesčasů překročit v některých povoláních či provozech stanovená týdenní pracovní doba činí pouze 37,5 nebo 38,75 hod./týden (§ 79/2 ZPr) „zkrácená pracovní doba“ – zachován „plný úvazek“ a plná mzda nebo plat, ale menší počet hodin (možné jen v podnikatelské sféře); lze stanovit v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise „kratší pracovní doba“ (§ 80 ZPr) – tzv. částečný úvazek menší rozsah výkonu práce a menší mzda

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Význam úpravy pracovní doby a některé pojmy zaměstnanec povinen konat práci pouze v pracovní době (tím je de facto omezen i rozsah přidělené práce – musí být v rámci ní zvládnutelná) souvislost s přestávkami v práci (negativní vymezení pracovní doby) Zákonné definice pojmů - § 78/1 ZPr směna pracovní režim - dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý - v rámci 24 po sobě jdoucích se zaměstnanci pravidelně střídají v rámci více směn po sobě nepřetržitý pracovní režim – v něm tzv. nepřetržitý provoz – vyžaduje se práce 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Rozvržení pracovní doby přísluší zaměstnavateli – začátek, konec, přestávky v práci – vliv i odbory

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Rovnoměrné rozvržení pracovní doby délka pracovní doby v jednotlivých týdnech je stejná délka směn v jednotlivých dnech může být různá (max. 12 hodin) součet délky za týden vždy stejný Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby délka pracovní doby v různých týdnech může být různá; v rámci tzv. vyrovnávacího období – max. 26 týdnů (lze prodloužit jen kolektivní smlouvou na max. 52 týdnů) se však průměr rovná délce stanovené týdenní pracovní doby délka směny maximálně 12 hodin lze použít u všech zaměstnavatelů – volba, zda ji využije je čistě na zaměstnavateli

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Pružná pracovní doba (§85 ZPr) „základní pracovní doba“ – zaměstnanec povinen být na pracovišti „volitelná pracovní doba“ – zaměstnanec si volí začátek a konec maximálně 12 hodin za směnu pružný pracovní den, týden nebo období max. 26 týdnů dlouhé (v kolektivní smlouvě lze období na max. 52 týdnů) pružná pracovní doba se neuplatní v případě: - pracovní doby - při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven - jiné případy stanovené zaměstnavatelem nemusí být na všech pracovištích zaměstnavatele a pro všechny zaměstnance pružná pracovní doba – vliv na překážky v práci a práci přesčas

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Konto pracovní doby (§ 86 ZPr) přidělování práce podle aktuální potřeby zaměstnavatele (má význam u výrobních závodů, kde „sezónní výkyvy v objemu zakázek) pouze v podnikatelské sféře (nelze u zaměstnavatelů podle § 109/3 ZPr) směna max. 12 hodin denně povinnost vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance „stálá mzda“ (§ 120 ZPr) vyplácí se ve vyrovnávacím období minimálně ve výši 80% průměrného výdělku (její výše je stanovena v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise) lze do výše 120 hodin započíst i práci přes čas odpracovanou v kontu pracovní doby v rámci předešlého roku (§86 /4 Zpr) nutno v kolektivní smlouvě (nelze ve vnitřním předpise) – stálá mzda pak minimálně 85% průměrného výdělku (§ 120/2 ZPr)

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Práce z domova (§ 317 ZPr) dohodnuto, že její výkon mimo pracoviště zaměstnavatele na jiném dohodnutém místě (např. v bydliště zaměstnance) délka pracovní doby max. 40 hod. za týden neuplatní se ustanovení o rozvržení pracovní doby, prostojích a nemožnosti práce pro nepříznivé povětrnostní podmínky při osobních překážkách nenáleží náhrada mzdy či platu nepřísluší odměny ani náhradní volno za práci přesčas ani za práci ve svátek

11 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Pracovní pohotovost (§95 ZPr) zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn (§ 78 odst. 1 písm. h) ZPr) na místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele – není součástí pracovní doby pracovní pohotovost lze požadovat jen pokud se na ní zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli a byl sjednán i rozsah za výkon práce v pracovní pohotovosti přísluší mzda - může jít o práci přes čas odměna za práci přes čas, kdy k výkonu práce nedojde (§140 ZPr)

12 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Práce přesčas (§ 93 ZPr) Definice § 78 odst. 1 písm. h) ZPr) práce na příkaz či se souhlasem zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rámec rozvrhu pracovních směn zaměstnanců s kratší pracovní dobou - prací přesčas je práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto nelze práci přesčas nařídit prací přesčas není napracovává-li zaměstnanec prací nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, dané mu na jeho žádost

13 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba lze konat jen výjimečně lze nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZPr i na dny pracovního klidu doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami min. 8 hodin týdenní limit práce přesčas – 8 hodin roční limit – 150 hodin (od 1. 1. do 31. 12.) nad tyto limity nelze práci přesčas nařídit – lze však na základě dohody se zaměstnancem – celkový rozsah nesmí činit více než v průměru 8 hodin/týden v tzv. vyrovnávacím období (to je 26 týdnů – kolektivní smlouvou lze na max. 52 týdnů) absolutní zákaz – mladiství a těhotné ženy (nelze ani na základě dohody) nelze nařídit osobám pečujícím o dítě mladší než 1 rok – lze dohodnout

14 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Další práce přesčas ve zdravotnictví (§ 93a ZPr)

15 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Pracovní doba Noční práce (§ 94 ZPr) noční doba - doba mezi 22:00 a 6:00 zaměstnanec pracující v noci – v noční době odpracuje minimálně 3 hodiny v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou za týden v rámci období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích (§78/1 písm. k) ZPr) pracovní doba - maximálně 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné - nesmí v průměru přesáhnout 8 hodin v rámci 24 hod. období 26 týdnů po sobě jdoucích další práva a povinnosti (atd. – viz § 94/2-4 ZPr) (lékařské vyšetření, přiměřené sociální zajištění – zejména občerstvení, vybavit prostředky pro první pomoc) § 245/1 ZPr – mladiství zaměstnanci – zákaz noční práce


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Pracovní doba JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google