Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní doba a dovolená v evropském právu a judikatuře soudního dvora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní doba a dovolená v evropském právu a judikatuře soudního dvora"— Transkript prezentace:

1 Pracovní doba a dovolená v evropském právu a judikatuře soudního dvora
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

2 program Základy právní úpravy
Pracovní doba v judikatuře Soudního dvora Dovolená v judikatuře Soudního dvora

3 Základy právní úpravy Směrnice 2003/88/ES z 4. 11. 2003
Minimální požadavky, lze implementovat vyšší standard ochrany zaměstnance Povinnost členských států transponovat do právních řádů Přímý účinek (C-152/84 Marshall)? Přímý účinek vůči státu (C-282/10 Dominguez) Přímý účinek vůči jednotlivcům Nepřímý účinek (C-14/83 von Colson)? Odpovědnost za škodu (C-6/90 a C-9/90 Francovich)? Přímý účinek vůči státu spíše ANO, vůči jednotlivcům NE. Nepřímý účinek teoreticky – podle možností výkladu ZP. Odpovědnost za škodu určitě ANO.

4 Základy právní úpravy Denní odpočinek alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (článek 3) Přestávky nejméně po 6 hodinách (článek 4) Týdenní odpočinek hodin během 7 dnů (článek 5) – možnost zkrátit o 11 hodin Týdenní pracovní doba včetně přesčasů nesmí přesáhnout 48 hodin (článek 6) Nejméně 4 týdny placené dovolené ročně bez možnosti finanční náhrady kromě skončení pracovního poměru (článek 7) Regulace noční práce, směn (článek 8 až 13)

5 Pracovní doba v judikatuře soudního dvora
Směrnice dopadá na zaměstnance v soukromé i veřejné sféře (C-519/09 May, C- 337/10 Neidel) Pokud se zaměstnanec dovolává dodržování směrnice (délka týdenní pracovní doby), nelze jej z tohoto důvodu převést na jinou práci s odůvodněním, že na takové jiné práci je směrnice dodržována (C-243/09 Fuß) Doporučuji: C-519/09, bod 18, 19, 21, C-337/10, bod 20-22, C-243/09, bod 65, 66

6 Pracovní doba v judikatuře soudního dvora
Pracovní pohotovost je pracovní dobou, ale zaměstnanci může náležet jiná výše odměny za dobu, kdy skutečně pracuje, a za dobu neaktivní pracovní pohotovosti (C-437/05 Vorel) Práce spočívající v dohledu je pracovní dobou, pokud se vyžaduje fyzická přítomnost zaměstnance na pracovišti a stav, kdy je zaměstnanec zaměstnavateli k dispozici pro výkon práce (C-258/10 Grigore) Doporučuji: C-437/05, bod 28

7 Dovolená v judikatuře soudního dvora
Nárok na dovolenou nelze podmiňovat odpracovanou dobou (C-282/10 Dominguez) Nevyčerpaná dovolená nezaniká, pokud zaměstnanec neměl možnost ji vyčerpat (C- 350/06 a C-520/06 Schultz-Hoff) Soudní dvůr následně zmírnil: Nevyčerpaná dovolená může zaniknout uplynutím „období převoditelnosti“, to musí činit více než 9 měsíců, ale může činit méně než 15 měsíců (C-337/10 Neidel, C- 214/10 KHS) Doporučuji: C-350/06, bod 43, 48, C-282/10, bod 20, C-337/10, bod 40, 41, C-214/10, bod 28, 33, 34, 41

8 Dovolená v judikatuře soudního dvora
Pokud během dovolené dojde k onemocnění zaměstnance, nelze z tohoto důvodu zkrátit nárok zaměstnance na dovolenou (C-350/06 a C-520/06 Schultz-Hoff, C-277/08 Pereda, C-78/11 ANGED, C-194/12 Garcia) Namísto dovolené nevyčerpané z důvodu nemoci nelze za trvání pracovního poměru poskytnout finanční náhradu (C-194/12 Garcia) Doporučuji: C-350/06, bod 25, 29, C-277/08, bod 20, 21, 23, C-78/11, bod 19, 20, C-194/12, bod 18, 19, dále C-194/12, bod 27, 28

9 Dovolená v judikatuře soudního dvora
Náhrada mzdy se vypočítává z celkové odměny a nikoliv jen ze základní mzdy (C- 155/10 Williams) Pokud náhradu nelze vypočíst, protože zaměstnanec v rozhodném období nepracoval, vychází se z obvyklé mzdy (C- 350/06 a C-520/06 Schultz-Hoff) Doporučuji: C-155/10, bod 19, 20, C-350/06, bod 58, 61

10 Dovolená v judikatuře soudního dvora
Nároky zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou na dovolenou lze krátit pro rata temporis (C-229/11 a C-230/11 Heimann) Nelze ale připustit, aby při přechodu z plného na zkrácený úvazek došlo k redukci nevyčerpané dovolené (C-415/12 Brandes) Doporučuji: C-229/11, bod 34, 35, C-415/12, bod 30, 37, 38

11 Děkuji vám za pozornost!
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


Stáhnout ppt "Pracovní doba a dovolená v evropském právu a judikatuře soudního dvora"

Podobné prezentace


Reklamy Google