Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D..  Základy právní úpravy  Pracovní doba v judikatuře Soudního dvora  Dovolená v judikatuře Soudního dvora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D..  Základy právní úpravy  Pracovní doba v judikatuře Soudního dvora  Dovolená v judikatuře Soudního dvora."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

2  Základy právní úpravy  Pracovní doba v judikatuře Soudního dvora  Dovolená v judikatuře Soudního dvora

3  Směrnice 2003/88/ES z 4. 11. 2003  Minimální požadavky, lze implementovat vyšší standard ochrany zaměstnance  Povinnost členských států transponovat do právních řádů  Přímý účinek (C-152/84 Marshall)?  Přímý účinek vůči státu (C-282/10 Dominguez)  Přímý účinek vůči jednotlivcům  Nepřímý účinek (C-14/83 von Colson)?  Odpovědnost za škodu (C-6/90 a C-9/90 Francovich)?

4  Denní odpočinek alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (článek 3)  Přestávky nejméně po 6 hodinách (článek 4)  Týdenní odpočinek 24 + 11 hodin během 7 dnů (článek 5) – možnost zkrátit o 11 hodin  Týdenní pracovní doba včetně přesčasů nesmí přesáhnout 48 hodin (článek 6)  Nejméně 4 týdny placené dovolené ročně bez možnosti finanční náhrady kromě skončení pracovního poměru (článek 7)  Regulace noční práce, směn (článek 8 až 13)

5  Směrnice dopadá na zaměstnance v soukromé i veřejné sféře (C-519/09 May, C- 337/10 Neidel)  Pokud se zaměstnanec dovolává dodržování směrnice (délka týdenní pracovní doby), nelze jej z tohoto důvodu převést na jinou práci s odůvodněním, že na takové jiné práci je směrnice dodržována (C-243/09 Fuß)

6  Pracovní pohotovost je pracovní dobou, ale zaměstnanci může náležet jiná výše odměny za dobu, kdy skutečně pracuje, a za dobu neaktivní pracovní pohotovosti (C-437/05 Vorel)  Práce spočívající v dohledu je pracovní dobou, pokud se vyžaduje fyzická přítomnost zaměstnance na pracovišti a stav, kdy je zaměstnanec zaměstnavateli k dispozici pro výkon práce (C-258/10 Grigore)

7  Nárok na dovolenou nelze podmiňovat odpracovanou dobou (C-282/10 Dominguez)  Nevyčerpaná dovolená nezaniká, pokud zaměstnanec neměl možnost ji vyčerpat (C- 350/06 a C-520/06 Schultz-Hoff)  Soudní dvůr následně zmírnil:  Nevyčerpaná dovolená může zaniknout uplynutím „období převoditelnosti“, to musí činit více než 9 měsíců, ale může činit méně než 15 měsíců (C-337/10 Neidel, C- 214/10 KHS)

8  Pokud během dovolené dojde k onemocnění zaměstnance, nelze z tohoto důvodu zkrátit nárok zaměstnance na dovolenou (C-350/06 a C-520/06 Schultz-Hoff, C-277/08 Pereda, C-78/11 ANGED, C-194/12 Garcia)  Namísto dovolené nevyčerpané z důvodu nemoci nelze za trvání pracovního poměru poskytnout finanční náhradu (C-194/12 Garcia)

9  Náhrada mzdy se vypočítává z celkové odměny a nikoliv jen ze základní mzdy (C- 155/10 Williams)  Pokud náhradu nelze vypočíst, protože zaměstnanec v rozhodném období nepracoval, vychází se z obvyklé mzdy (C- 350/06 a C-520/06 Schultz-Hoff)

10  Nároky zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou na dovolenou lze krátit pro rata temporis (C-229/11 a C-230/11 Heimann)  Nelze ale připustit, aby při přechodu z plného na zkrácený úvazek došlo k redukci nevyčerpané dovolené (C-415/12 Brandes)

11 doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D..  Základy právní úpravy  Pracovní doba v judikatuře Soudního dvora  Dovolená v judikatuře Soudního dvora."

Podobné prezentace


Reklamy Google