Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostředky Boží milosti Herľany 11. 10. 2011. Prostředky milosti „Ke Kristu nikdo nemůže přijít, pokud ho Otec nepřitáhne.... Nicméně Otec tak nechce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostředky Boží milosti Herľany 11. 10. 2011. Prostředky milosti „Ke Kristu nikdo nemůže přijít, pokud ho Otec nepřitáhne.... Nicméně Otec tak nechce."— Transkript prezentace:

1 Prostředky Boží milosti Herľany 11. 10. 2011

2 Prostředky milosti „Ke Kristu nikdo nemůže přijít, pokud ho Otec nepřitáhne.... Nicméně Otec tak nechce činit bez prostředků, ale ustanovil za řádné nástroje a média takového přitažení své slovo a svátosti.“ Formule svornosti (XI,76) Prostředky milosti tedy jsou -BOŽÍ SLOVO -SVÁTOSTI

3 Prostředky milosti Praxe -různé křesťanské organizace, ale i některé sbory mají definováno, v co věří -prostředky milosti často chybí -nebo alespoň chybí svátosti -Jde tedy o něco důležitého nebo ne?

4 Prostředky milosti Bůh skrze prostředky milosti působí dvojí: 1.nabízí Boží milost a Kristovu spravedlnost 2.působí, posiluje a udržuje živou víru Bůh skrze prostředky milosti působí jen díky dokončené oběti Ježíš Krista. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. (2K 5:19 )

5 Prostředky milosti BOŽÍ SLOVO Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. (Římanům 1:16) Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. (Římanům 10:17)

6 Prostředky milosti BOŽÍ SLOVO -evangelium -ne pouze zákon A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. (Galatským 2:20-21)

7 Prostředky milosti BOŽÍ SLOVO -vysvětluje odpuštění On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Titus 2:14) -zvěstuje odpuštění Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. (1J 2:12) -dává život Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. (1P 1:23)

8 Prostředky milosti SVÁTOSTI -církevní termín / ne biblického původu -vychází z Božího slova – z evangelia (dokonce by asi se dalo říct, že svátosti patří pod Boží slovo) -jsou to posvatné úkony v církvi, které splňují tyto požadavky: -jsou ustanoveny Ježíšem Kristem -mají viditelné / hmotné znamení -musí obsahovat Kristovo zaslíbení

9 Prostředky milosti Křest Příkaz: Mt 28:19-20; Zaslíbení: odpuštění hříchů – Sk 2:38 Viditené znamení: voda Večeře Páně Příkaz: 1K 11:23-29 Zaslíbení: odpuštění hříchů – Mt 26:28 Viditelné znamení: chléb a víno

10 Prostředky milosti Bůh a prostředky -stvoření: prach -záchrana Noeho: archa -porážka Jericha: trouby -obětní systém: beránek -uzdravení nemocných: bláto, sliny Starozákonní předobrazy -obřízka -hod beránka -pozor: vždy ve spojitosti s Božím slovem!

11 Prostředky milosti Důležitost přijímání -Svátosti nejsou platné jen tím, že jsou vykonány -Užitek z prostředků milosti je jen tehdy, pokud jsou spojeny s vírou -Nepříjme-li se zaslíbení vírou, je zbytečné a mrtvé -Augustin říká, že při užívání svátosti ospravedlňuje člověka víra, nikoli svátost

12 Prostředky milosti A co modlitba? -v modlitbě se zabýváme Bohem -ve svátostech se Bůh zabývá námi -modlitba je naše reakce na Boží milostivé působení v našich životech

13 Prostředky milosti Jiná vyznání a svátosti: Reformovaná tradice - znamení - není nezbytné pro spasení Římsko-katolická tradice -svátosti působí, že člověk obdrží milost, díky které je schopen dělat skutky, kterými si zaslouží spasení (touhy, činy)

14 Prostředky milosti Katolická tradice (také pravoslavní, anglikánská církev, Československá církev husitská) -7 svátostí: -křest svatý -Večeře Páně -biřmování -svátost zpovědi -stav kněžský -stav manželský -svátost nemocných

15 Prostředky milosti Biřmování –křesťan od Boha dostává pečeť daru Ducha Svatého –pro pokřtěné věřící ve věku užívání rozumu –křížek olejem na čelo se slovy spolu s vkládáním rukou přisluhovatele a slovy: Příjmi pečeť darů Ducha svatého –odkaz na křest Ježíše, jeho zaslíbení DS, Letnice a zkušenost v Samaří

16 Prostředky milosti Zpověď – svátost smíření společná forma nebo osobní vyznání knězi V katolické církvi obsahuje slavení svátosti smíření několik kroků: zpytování svědomí (sebepoznání) lítost a předsevzetí vyznání hříchů (zpověď) pokání (kající skutek, zadostiučinění) rozhřešení

17 Prostředky milosti Svátost nemocných (poslední pomazání) založeno na textu Jakub 5:14-16 Svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou podle vnímání církve i odpuštění hříchů. Jak osobní služba, tak bohoslužba vkládání rukou, modlitba, pomazání

18 Prostředky milosti Závěr -umírající člověk v poušti -studna s vodou -pumpa -Prostředky milosti jsou jen nástroj, jak obdržet milost


Stáhnout ppt "Prostředky Boží milosti Herľany 11. 10. 2011. Prostředky milosti „Ke Kristu nikdo nemůže přijít, pokud ho Otec nepřitáhne.... Nicméně Otec tak nechce."

Podobné prezentace


Reklamy Google