Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do anorganické chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do anorganické chemie"— Transkript prezentace:

1 Úvod do anorganické chemie
chemické prvky jsou uspořádány do svislých skupin; (1 – 18) nebo (I – VIII) a do vodorovných period (1 -7) v rámci periodické soustavy ( tabulky) prvků uspořádání prvků vychází z periodického zákona, který formuloval a uveřejnil v roce 1869 Mendělejev periodický zákon: Vlastnosti prvků a jejich sloučenin se periodicky=pravidelně opakují se vzrůstajícím protonovým číslem těchto prvků.

2 prvky jsou uspořádány v periodické tabulce podle toho, jak mají uspořádány své elektrony v orbitalech (jiné vysvětlení periodického zákona)

3 o první rozdělení prvků na kovy a nekovy se zasloužil Lavoisier
Berzelius seřadil 53 prvků podle jejich „atomových vah“, jako srovnávací prvek stanovil kyslík s atomovou vahou 100, zavedl symboly prvků, které se používají dodnes Döbereiner seřazoval prvky s podobnými vlastnostmi do triád podle atomových vah; např.: Cl, Br, I, Ca, Sr, Ba Newlands seřazoval prvky podle rostoucích atomových vah do oktáv, přičemž podobné vlastnosti se opakují u každého osmého prvku

4 Dmitrij Ivanovič Mendělejev seřadil prvky do skupin a period podle jejich podobných fyzikálních a chemických vlastností u každého prvku určil atomovou váhu, každý prvek měl pořadové číslo – dnes protonové číslo vytvořil tabulku z 60 prvků, u některých prvků změnil jejich umístění v tabulce – respektoval jejich podobné chemické a fyzikální vlastnosti vynechal v tabulce místo pro dosud neobjevené prvky, vypočítal jejich atomovou váhu a pojmenoval je: eka - aluminium, eka – silicium

5 v současné době existuje mnoho variant periodických tabulek
vodorovné periody v tabulce označujeme čísly 1 až 7 a odpovídají el. hladinám K až Q el. obalu atomu svislé skupiny značíme čísly 1 až 18 nebo I. až VIII. A, B, číslo skupiny odpovídá počtu valenčních elektronů u atomu prvku

6 prvky v periodické tabulce lze rozdělit podle obsazování jejich valenčních orbitalů elektrony:
s – prvky p – prvky d – prvky f – prvky

7 A. L. Lavoisier (1743 - 1794), francouzský vědec

8 J. J. Berzelius (1779 - 1848), švédský chemik

9 J. W. Döbereiner (1780 – 1849), německý chemik

10 J. A. Newlands (1838 – 1898), anglický chemik

11 D. I. Mendělejev (1834 - 1907), ruský chemik


Stáhnout ppt "Úvod do anorganické chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google