Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s."— Transkript prezentace:

1 Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.
Finanční řízení Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s.

2 Riziko Přítomno u všech reálných aktivit
U projektů je nutná jeho identifikace Existují nástroje snižování

3 Riziko Žádoucí Nežádoucí

4 Riziko Objektivní / Subjektivní / Kombinované
Provozní / Tržní / Inovační / Investiční / Finanční Ovlivnitelné / Neovlivnitelné

5 Ochrana proti rizikům Etapizace Pojištění Tvorba rezerv Diverzifikace
Pružnost Dělení rizika Transfer rizika

6 ANALÝZA RIZIKA SPOČÍVÁ V
Identifikaci kritických faktorů rizika (Stanovení bodu zvratu)‏ Kvantifikaci rizika

7 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Způsob identifikaci kritických faktorů rizika
Zkoumá proporcionalitu dopadu změny kritéria na výsledný kriteriální ukazatel

8 Riziko – hodnocení v matici
Úrovně závažnosti následků rizik Katastrofické Kritické Okrajové Nevýznamné Zanedbatelné Vysoce nepravděpodobná Přípustné Nepravděpodobná Nežádoucí Malá Nepřípustné Občasná Pravděpodobná Častá Úroveň rizika Četnost výskytu

9 Riziko – hodnocení v matici
Úroveň rizika zanedbatelná 1 Úroveň rizika přípustná 2 Úroveň rizika nežádoucí 3 Úroveň rizika nepřípustná 4

10 RIZIKO – PŘÍKLAD VÝSLEDNÉHO PŘEHLEDU
X 1 Archeologické nálezy na staveništi 5 2 Geologické problémy, kontaminace pozemku atd. 4 Dodatečné změny požadavků investora 3 Nedostatky v projektové dokumentaci Nesoulad s územním plánem Stavebně technická rizika projektu : Orgány ČR a EU Zhotovitel Projektant Investor Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko Úroveň rizika Popis rizika Číslo

11 studie proveditelnosti
Jednoznačná deklarace Proveditelnosti projektu Udržitelnosti (finanční, institucionální, organizační) projektu Efektivnosti projektu Nástin základních bodů dalšího postupu

12 ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

13 STRUKTURA STUDIE ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Úvod Shrnutí – přehled výsledků analýzy nákladů a přínosů Popis podstaty projektu Identifikace a popis dotčených skupin Stanovení jednotlivých nákladů a přínosů

14 STRUKTURA STUDIE ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Vyhodnocení kriteriálních ukazatelů a efektivity projektu Analýza a vyhodnocení rizika Závěr studie

15 IDENTIFIKACE A POPIS DOTČENÝCH SKUPIN
Je nutné jasné kritérium začleňování Vhodné je skupiny řadit podle intenzity dopadu Cílové skupiny projektu jsou podmnožinou dotčených skupin!

16 IDENTIFIKACE A POPIS DOTČENÝCH SKUPIN
Provádí se s nositelem projektu a experty v dané oblasti Možné metody nalézání Brainstorming Delfská metoda Metody tvůrčí konfrontace Metody systematického strukturování

17 STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ
Jednoznačně vyplývají z realizace projektu Jsou signifikantní pro uvažovaná hlediska

18 Teoretické „minimum“ Individuální poptávka Externality

19 Individuální poptávka
Jedinec „ohodnocuje“ produkty či služby na základě mezního užitku

20 Externality efekt přelévání
výroba či spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady či přínosy subjektu jiného bez vyrovnání kladné externality záporné externality

21 MONETARIZACE NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ
Pomocí tržní ceny Pomocí stínové ceny Pomocí hypotetického trhu Pomocí „cestovních nákladů“ … … … Nepeněžní příjmy a náklady se slovně popíší

22 MONETARIZACE NEPENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ
Všem metodám je společný antropocentrický pohled Je využíváno ekonomických kalkulací

23 Monetarizace pomocí tržní ceny
Existuje-li pro daný produkt či službu trh, pak se oceňuje existující tržní cenou Kurzy průvodců cestovního ruchu zdarma – ocenění komerční cenou Vytvořený park místo zarostlé proluky – přínos pro obyvatele např. změna ceny nemovitostí

24 Monetarizace pomocí stínové ceny
Pokud pro daný produkt/službu existuje trh, ale je nějak regulován či deformován Cenová omezení Daňe Nezaměstnanost Např. přínos nájemníka/ů v 3+1 (regulované/neregulované nájemné)

25 Stínová mzda SW – stínová mzda AW – průměrná mzda
nem - počet zaměstnaných osob (profese-region) nunem - počet nezaměstnaných osob (profese-region)

26 Přínos nově vzniklého pracovního místa =
Navrhovaná mzda – stínová mzda

27 Monetarizace pomocí hypotetického trhu
Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh Finančně a časově náročná metoda V podstatě rozsáhlý „marketingový“ výzkum s cílem zjistit poptávku a ochotu „platit“

28 Monetarizace pomocí „cestovních nákladů“
Pokud pro daný produkt/službu neexistuje trh v dané lokalitě, ale jinde ano Zjištění reálné ochoty platit navíc cestovní náklady (explicitní i implicitní)


Stáhnout ppt "Jakub Novotný 16. října 2009 Hranická rozvojová agentura, z.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google