Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 1 ZŠ M.J.Husa Husinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 1 ZŠ M.J.Husa Husinec."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 1 ZŠ M.J.Husa Husinec

2 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 2 Organizační schéma školy

3 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 3 Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy

4 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 4 KOMUNITNÍ ŠKOLA – SYMBOL ŽIVÉ OBCE demokratický charakter zpřístupnění veřejnosti spolupráce se zájmovými, církevními a vzdělávacími organizacemi přirozené vzdělávací, kulturně společenské a sportovní středisko obce. pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí komunikace s rodiči, veřejností, odbornými a správními institucemi i ostatními subjekty v regionu.

5 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 5 Desatero komunitní školy 1 Do školy přicházíme vždy včas a v dobré náladě. Dbáme na upravenost a slušné oblečení. Přicházíme připraveni a ochotni se učit. Vzájemně se respektujeme a ceníme si názorů druhých. Jsme vždy zodpovědní za své chování a činy.

6 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 6 Desatero komunitní školy 2 Jsme ohleduplní a taktní ke každému. Jsme hrdí na výsledky své práce a úspěchy školy. Pečujeme o školu a její okolí. Potrpíme si na dobré mravy a způsoby chování. Vzájemně si pomáháme

7 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 7 Ekologické desatero 1 Vážíme si života a ctíme zákony přírody. Jsme ohleduplní a citliví k ostatním lidem. Z hlediska života, chápeme své místo v biosféře. Myslíme v souvislostech a domýšlíme důsledky svých činností v životním prostředí. Dodržujeme zákony na ochranu prostředí a toto požadujeme i od ostatních lidí.

8 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 8 Ekologické desatero 2 Chráníme své zdraví a zdraví ostatních. Hledáme, upozorňujeme a uplatňujeme své možnosti při ochraně a zlepšování životního prostředí. Udržujeme čistotu, pořádek a aktivně pečujeme prostředí v němž žijeme. Učíme se vnímat krásu, milovat přírodu a pomáhat ostatním. Uvědomujeme si vždy svou občanskou a lidskou odpovědnost ve vztazích k životnímu prostředí, a to v zájmu naší současnosti i budoucnosti.

9 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 9 Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy

10 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 10 Školní poradenské pracoviště (od šk. r. 2007/08) Speciální pedagog Projekt IPPP pro RŠPP VIP II Integrovaní žáci ZP SPU Hraniční žáci MŠ Rodiče Pedagogové Odborné subjekty Výchovný poradce garantem spolupráce s odbornými institucemi ( PPP, SR MěÚ Prachatice, ÚP, PČR) Metodik prevence preventivní programy

11 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 11 Školní poradenské pracoviště (od šk. r. 2007/08) Formy práce speiálního pedagoga - individuální reedukace - skupinová reedukace - doučování cizího jazyka pro žáky s obtížemi typu SPU - řečová průprava - indiv. konzultace (rodiče, pedagogové, odb. pracoviště) - koordinace péče (tvorba IVP, doporučení...)

12 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 12 Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy

13 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 13 Výuka a vzdělávání Cíl zavádění nových výukových modulů(systémových návodů) přeměna školního pozemku na environmentální učebnu vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací Projekt OP VK pro rozvoj vzdělávacího systému Komunitní škola - symbol živé obce.

14 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 14 Podpora -podnikatelské smýšlení -manuální zručnost -ekonomickou gramotnost -tvořivost -samostatnost -iniciativu -týmovou spolupráci Výukové moduly - fiktivní firmy - regionální reklamní agentura - poznávací cestovní kancelář - společenské služby Husinec Výstupy - pracovní sešity, sylaby, e - pasporty pro zveřejnění (web školy Zavádění nových výukových modulů

15 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 15 - multifunkční zahrada - komunitní a zážitkové metody - arboretum - přírodní zážitková stezka - environmentální pobyty pro školy z regionu Přeměna školního pozemku na environmentální učebnu Vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací - vzělání pedagogů i žáků pro užívání IT technologií

16 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 16 Aktivity školy Pedagogické dny 2009 Exkurze, výlety,vycházky, divadlo Školní časopis Pírko Vánoční rolničky Sportovní kurzy a soutěže Týden evropské kuchyně Schránka důvěry Den Země Evropa ve škole Den dětí Husovy oslavy

17 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 17 Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy

18 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 18 Klima školy Pohoda věcného prostředí: Pohoda sociálního prostředí: Pohoda organizačního prostředí Demokratičnost společenství školy: Smysluplnost vzdělávání: Výběr volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů: Škola – kulturní středisko obce:

19 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 19 Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy

20 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 20 Absolventské práce žáků 9.r. Cílem práce je prokázat : -schopnost dlouhodobější samostatné práce -schopnost vyhledávání a zpracování dat -schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky -schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma -schopnost dokumentačního a výtvarného zpracování tématu -schopnost vyjádřit se v cizím jazyku -schopnost napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači.

21 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 21 Absolventské práce žáků 9.r. Požadavky na absolventskou práci: - mezioborovost - vlastní úvahu, či jiná slohová forma zpracování - výtah provést alespoň ze dvou různých informačních zdrojů -výtvarnou část prezentovat grafickou úpravou nebo samostatným výtvarným dílem, či zpracováním obrazové dokumentace -cizojazyčnou část prezentovat překladem úvodní strany a osnovou práce a krátkým souhrnným komentářem -text zpracovat na počítači -každý zdroj informací s co nejpřesnější citací


Stáhnout ppt "Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec 1 ZŠ M.J.Husa Husinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google