Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - síťová vrstva I. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - síťová vrstva I. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - síťová vrstva I. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.09.ELE Anotace: Struktura síťové vrstvy, popis paketu, globální adresace. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Struktura 7.aplikační vrstva ------- aplikační vrstvové protokoly ----- aplikační vrstva mezivrstvové protokoly mezivrstvové protokoly 6.prezentační vrstva -- prezentační vrstvové protokoly -- prezentační vrstva mezivrstvové protokoly 5.relační vrstva --------- relační vrstvové protokoly -------- relační vrstva mezivrstvové protokoly 4.transportní vrstva --- transportní vrstvové protokoly ---- transportní vrstva mezivrstvové protokoly 3.síťová vrstva ------- síťové vrstvové protokoly ------ síťová vrstva mezivrstvové protokoly 2.spojová vrstva -------- spojové vrstvové protokoly -------- spojová vrstva mezivrstvové protokoly 1.fyzická vrstva --------- fyzické vrstvové protokoly --------- fyzická vrstva koncový systém ========= mezilehlý systém ========== koncový systém

3 Síťová vrstva Ani fyzická, ani spojová vrstva RM-OSI modelu nemají k dispozici žádné informace o stavu celé sítě, vždy se zajímají jen o lokální přenos dat v rámci jedné dílčí síťové sekce. Síťová vrstva je však vrstvou, jež disponuje nezbytnými informacemi, které jí umožňují získat velice ucelený pohled na danou síť jako jeden globální celek.

4 Síťová vrstva A to jak z hlediska aktivní topologie, tak i z hlediska připojení všech koncových systémů nebo aktuálního zařízení. Na druhou stranu se nezajímá o detaily spojené s přenosem mezi jednotlivými uzly v rámci sekce.

5 Síťová vrstva Ke splnění výše uvedených funkcí je nezbytné, aby mezi sebou vzájemně komunikovaly jak odpovídající elementy síťové vrstvy koncových zařízení, tak i uzlů sítě. Protokolovou datovou jednotku, kterou si mezi sebou vyměňují, se v praxi často říká paket.

6 Síťová vrstva Ten vznikne tak, že se v bloku dat přicházejících z vyšší, transportní vrstvy, přičlení kontrolní informace vrstvy síťové a tento celek se ve formě vzniklé SDU pošle vrstvě níže položené, v našem případě spojové. Rozhraní, které se k tomuto účelu používá, je v praxi velice často reprezentováno formou softwarového rozhraní.

7 Síťová vrstva Kromě toho také často platí, že všechna rozhraní počínaje spodním rozhraním síťové vrstvy (tedy rozhraním směrem ke spojové vrstvě) směrem výše jsou implementována softwarově ve formě příslušného API (Application Programme Interface).

8 Globální adresace Každá konkrétní síťová vrstva musí řešit otázky spojené s jednoznačnou identifikací všech koncových systémů, které jsou do sítě připojené. V tomto případě se však nejedná o problém identifikace jen několika koncových systémů, ale všech, které mohou být potenciálně k dané globální síti připojeny. Typickým příkladem adresace sytému je datová síť internet nebo klasická telefonní síť. V každé takové síti je počet koncových účastníků v řádech milionů.

9 Globální adresace Zde je na místě prodiskutovat obecné otázky identifikace koncových systémů. Dnes existují pro různé sítě odlišné adresové systémy, které řeší otázku identifikace po svém. Obecně můžeme řešit adresový systém nestrukturovaným (nehierarchickým) způsobem nebo strukturovaným (hierarchickým) způsobem. Nestrukturovaný systém je ten, u nějž adresa slouží jen jako jednoznačný identifikátor koncového systému v rámci dané množiny systému.

10 Globální adresace U strukturovaného systému identifikátor (adresa) ještě obsahuje informaci, podle které lze určit v topologii místo, kde je koncový systém připojen. Z důvodu velkého počtu koncových zařízení je adresace na třetí vrstvě RM-OSI většinou strukturovaná, což významně snižuje složitost nalezení koncové stanice v síti. Dále také zkracuje čas potřebný pro nalezení odpovídající cesty k ní. U některých sítí dokonce zjednodušuje návrh a zrychluje práci vlastních uzlů.

11 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - síťová vrstva I. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen."

Podobné prezentace


Reklamy Google