Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D – P R V K Y. Energetické pořadí hladin 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s 4s, 3d 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p …

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D – P R V K Y. Energetické pořadí hladin 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s 4s, 3d 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p …"— Transkript prezentace:

1 d – P R V K Y

2 Energetické pořadí hladin 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s 4s, 3d 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p …

3 Energetické pořadí hladin

4 Vlastnosti d-prvků Fyzikální vlastnosti – – pevný stav (až na rtuť), vysoký bod tání – – velká mechanická pevnost; kujnost a tažnost – – vysoká reflektivita (kovový lesk) – – velká tepelná a elektrická vodivost – – částečně zaplněné energetické pásy, E F – – magnetické vlastnosti (para, fero, feri, antiferi) Krystalové mříže Krystalové mříže : kubická plošně, tělesně centrovaná; hexagonální KOVY

5 Vlastnosti d-prvků – Teploty tání

6 Vlastnosti d-prvků – Atomové poloměry Postupné zmenšování poloměrů v periodě: Ti 2+  Cu 2+ Ti 2+ 90 pm  Cu 2+ 72 pm

7 Vlastnosti d-prvků – Hustota

8 Vlastnosti d-prvků Chemické vlastnosti – – známá barevnost sloučenin a komplexů – – nejsou dostatečně elektropozitivní – – sloučeniny nejsou vyhraněnými zásadami – – naopak jsou amfoterní nebo kyselé (ve vyšším oxidačním stavu) Ag 2 O Zn 2+ Basicita Ag 2 O, amfoterita Zn 2+ 1. přechodná řada Sc  Ni, Zn + H +  H 2 + 2 M 2+

9 Vlastnosti d-prvků ionizační E 1. 2. 3. Mg 737 14507731 Mn 717 15093259 – oxidační stavy – oxidační stavy – pestrost a proměnlivost [Mn(CO) 5 ] – ; [Mn 2 (CO) 10 ]; [Mn(H 2 O) 6 ] 2+.... MnO 4 – –I 0 II+ VII+ –I 0 II+ VII+ X~ 1,7~ 50 % Elektronegativita X ~ 1,7Podíl kovalentní vazby ~ 50 % Soli ; hydráty – – podobnost ve skupinách – převládá v bloku d – dolů ! – stálost vyšších oxidačních stavů – stoupá směrem dolů ! – zásaditost – zásaditost roste s klesajícím oxidačním stavem – – zásaditost v daném ox. st. klesá s rostoucí velikostí prvku – kyselost – kyselost roste se vzrůstajícím oxidačním stavem

10 Vlastnosti d-prvků – Ionizační energie

11 Vlastnosti d-prvků – Elektronegativita

12 Koordinační sloučeniny POJMY [ ML 1 L n ] POJMY : [ M (L 1 ) x... (L n ) z ] m  (Komplexní sloučeniny, KOMPLEXY) M L1L1L1L1 L2L2L2L2 L3L3L3L3 L4L4L4L4 LnLnLnLn ML centrální atom (M), ligand (L), L donor (Lewisova báze – L), M akceptor (Lewisova kyselina – M), koordinační číslo

13 Koordinační sloučeniny Alfred Werner 1893 – koordinační teorie Pt(NH 3 ) 6 Cl 4 5 5 iontů [Pt(NH 3 )] Cl 4 [Pt(NH 3 ) 6 ] Cl 4 Pt(NH 3 ) 5 Cl 4 4 4 ionty [Pt(NH 3 )Cl] Cl 3 [Pt(NH 3 ) 5 Cl] Cl 3 Pt(NH 3 ) 4 Cl 4 3 3 ionty [Pt(NH 3 )Cl 2 ] Cl 2 [Pt(NH 3 ) 4 Cl 2 ] Cl 2 Pt(NH 3 ) 3 Cl 4 2 2 ionty [Pt(NH 3 )Cl 3 ] Cl [Pt(NH 3 ) 3 Cl 3 ] Cl Pt(NH 3 ) 2 Cl 4 0 0 iontů [Pt(NH 3 )Cl 4 ] [Pt(NH 3 ) 2 Cl 4 ] hlavní – vedlejší valence

14 Koordinační čísla – Tvary molekul Koordinační Koordinační číslo číslo 2, 3 – konfigurace d 10 10 –lineární Koordinace CN – skupin K[Cu(CN) 2 ] v K[Cu(CN) 2 ] v pevném stavu

15 Koordinační čísla – Tvary molekul Koordinační Koordinační číslo číslo 4 –tetraedr, čtverec cis cis-[Pt(NH 3 ) 2 Cl 2 ] trans trans-[Pt(NH 3 ) 2 Cl 2 ]

16 Koordinační číslo 4 – tetraedrické molekuly

17 Koordinační číslo 4 – čtvercové molekuly

18 (a) (b)(b)(b)(b) Koordinační číslo 5 trigonální bipyramida a tetragonální pyramida (a) Přechod trigonální bipyramidy (a) (b) na tetragonální pyramidu (b)

19 Koordinace porfyrinu k železu (k. č. 5) Fe

20 Koordinační číslo 6 OKTAEDR a trigonální prisma Tetragonální distorze na oktaedru

21 Tetragonální distorze na oktaedru

22 Re Koordinační číslo 6 WS 2 Koordinační okolí ve WS 2 – trigonální prisma [Re(S 2 C 2 (CF 3 ) 2 ) 3 ]

23 Koordinační číslo 7 Koordinační sféry pro koordinační číslo 7, pentagonalní bipyramida a útvary odvozené od oktaedru a trigonálního prismatu

24 Koordinační číslo 8, 9 8 Koordinační číslo 8, antiprisma a dodekaedr

25 Ce Koordinační číslo 12 koordinace dusičnanu [Ce(NO 3 ) 6 ] 2– v [Ce(NO 3 ) 6 ] 2–

26 Polymetalické komplexy  -oxo- bis(pentaamminchromitého) Struktura aniontu  -oxo- bis(pentaamminchromitého) Struktura dekakarbonylu dimanganu Mn Mn Cr Cr O 4+4+

27 Polymetalické komplexy Klecová struktura Fe 4 S 4 koordinačního útvaru Fe 4 S 4 nalezeného v řadě enzymů [Fe 4 (CO) 13 ] 2– Struktura [Fe 4 (CO) 13 ] 2– Fe – Fe s vazbami Fe – Fe klastru jako příklad klastru Fe Fe Fe Fe 2–2– Fe Fe Fe Fe


Stáhnout ppt "D – P R V K Y. Energetické pořadí hladin 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s 4s, 3d 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p …"

Podobné prezentace


Reklamy Google