Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍSLOUČENINY. Komplexní sloučeniny (koordinačně kovalentní) sloučeniny složené z částic, v nichž jsou na centrální atom vázány ligandy koordinačně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍSLOUČENINY. Komplexní sloučeniny (koordinačně kovalentní) sloučeniny složené z částic, v nichž jsou na centrální atom vázány ligandy koordinačně."— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍSLOUČENINY

2 Komplexní sloučeniny (koordinačně kovalentní) sloučeniny složené z částic, v nichž jsou na centrální atom vázány ligandy koordinačně kovalentními vazbami sloučeniny složené z částic, v nichž jsou na centrální atom vázány ligandy koordinačně kovalentními vazbami Alfred Werner (Něm.)... závorky [ ] Alfred Werner (Něm.)... závorky [ ] VODIVOST roztoků komplexních solí – př.: K 2 [PtCl 6 ] má v roztoku podobnou vodivost jako CaCl 2 SRÁŽENÍ NEKOORDINOVANÝCH IONTŮ – koordinované se nesrážejí (koval. vazba) př.: v roztoku K 2 [PtCl 6 ] se přidáním Ag + nesrazí žádný AgCl, [PtCl(NH 3 ) 5 ]Cl 3 obsahuje 4 chloridy, ale srazí se pouze 3 ekvivalenty AgCl

3 koordinačně kovalentní vazba = donor-akceptorová vazba = donor-akceptorová vazba = koordinační vazba = koordinační vazba vazba = 2 elektrony = vazebný elektronový pár vazba = 2 elektrony = vazebný elektronový pár kovalentní vazba = každý atom dává kovalentní vazba = každý atom dává 1 elektron koordinační vazba = jeden atom dává celý elektronový pár (donor, dárce), druhý atom poskytuje volný orbital (akceptor, příjemce) koordinační vazba = jeden atom dává celý elektronový pár (donor, dárce), druhý atom poskytuje volný orbital (akceptor, příjemce)

4 centrální atom příjemce (akceptor) el. párů příjemce (akceptor) el. párů bývá to atom či ion přechodného prvku bývá to atom či ion přechodného prvkuligandy dárci (donory) el. párů dárci (donory) el. párů ionty či molekuly s volným el. párem ionty či molekuly s volným el. párem  kationtové (vzácně)  aniontové  neutrální

5 koordinační číslo udává počet ligandů vázaných koordinační vazbou k centrálnímu atomu udává počet ligandů vázaných koordinační vazbou k centrálnímu atomu charakterizuje tvar komplexní částice charakterizuje tvar komplexní částice nejběžnější 4, 6 ( dále pak 2, 3, 5, 7,...) nejběžnější 4, 6 ( dále pak 2, 3, 5, 7,...) komplexní částice podle výsledného náboje může být podle výsledného náboje může být  kationt (celkový náboj je kladný)  aniont (celkový náboj je záporný)  elektroneutrální ( celkový náboj je 0) [ve vzorci v závorkách] vnázvudohromady [ve vzorci v závorkách] vnázvudohromady

6 BAREVNOST KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN „štěpení” orbitalů d na 2 (více) energetických hladin „štěpení” orbitalů d na 2 (více) energetických hladin přechod elektronů z jedné hladiny do jiné spojený s absorpcí a vyzářením energie přechod elektronů z jedné hladiny do jiné spojený s absorpcí a vyzářením energie →→ komplexní částice jsou často barevné

7 Názvoslovná pravidla komplexní částice komplexní částice [cojevzávorkáchtosepíšedohromady] ze vzorce → název - čteme odzadu z názvu → vzorec – píšeme odzadu ligandy až za značkami centrálních atomů nebo iontů ligandy až za značkami centrálních atomů nebo iontů [AgF 4 ] -... centrálním atomem je Ag 3+

8 Název dvouslovný (jako soli) dvouslovný (jako soli) podstatné jménopřídavné jméno síran sodný Na 2 SO 4 K 3 [Fe(CN) 6 ] hexakyanidoželezitandraselný -an koncovka podle ox.č.

9 [Pt II (NH 3 ) 2 Cl 2 ] 0 diammin-dichloridoplatnatý komplex [Pt II (NH 3 ) 2 Cl 2 ] 0 diammin-dichloridoplatnatý komplex pokud je komplexní částice bez náboje pokud je komplexní částice bez náboje přídavné jménoKOMPLEX

10 oxidační číslo centr. atomu je nulové oxidační číslo centr. atomu je nulové bez koncovky, název v 1. nebo ve 2. pádu Ni 0 – nikl (niklu) Ni 0 – nikl (niklu)  možnost doplnění údaje o celkovém náboji komplex. částice (arabskou částicí do kulatých závorek za název centr. atomu, nulový náboj se neuvádí) K 4 [Ni 0 (CN) 4 ] 4-... tetrakyanidonikl (4-) draselný K 4 [Ni 0 (CN) 4 ] 4-... tetrakyanidonikl (4-) draselný

11 číslovkové předpony číslovkové předpony  di-, tri-, tetra-... vyjadřují počet jednoduchých ligandů K 4 [Fe(CN) 6 ]... hexakyanidoželeznatan draselný... hexakyanidoželeznatan draselný  bis, tris,... vyjadřují počet složitějších ligandů Na 3 [Ag(S 2 O 3 ) 2 ]... bis(thiosulfato)stříbrnan(3-) sodný... bis(thiosulfato)stříbrnan(3-) sodný

12 Aniontové ligandy (název končí – ido) Aniontové ligandy (název končí – ido) Ion Název ligandu Ion F-F-F-F-fluorido CN - kyanido Cl - chlorido SO 4 2- sulfato Br - bromido SO 3 2- sulfito I-I-I-I-jodido CO 3 2- karbonato O 2- oxido PO 4 3- fosfato O 2 2- peroxido NH 2 - amido H-H-H-H-hydrido CH 3 COO - acetato OH - hydroxido S 2 O 3 2- thiosulfato S 2- thio HS - merkaptido

13  Elektroneutrální ligandy Vzorec Název ligandu H2OH2OH2OH2Oaqua NH 3 ammin NOnitrosyl COkarbonyl

14 pořadí a počet ligandů pořadí a počet ligandů  ve vzorcích – ligandy za centr. atomem  ve vzorcích a názvech – ligandy v abecedním pořadí dle názvu (bez ohledu na číslovkovou předponu)  víceprvkové ligandy se uzavírají do kulatých závorek, jejich počet se vyjádří číselným indexem  různé ligandy ve sloučenině – názvy se oddělují pomlčkou (bez mezery), poslední ligand se od názvu centr. atomu neodděluje [Co(NH 3 ) 3 (H 2 O)Cl 2 ]Br bromid triammin-aqua-dichloridokobaltitý

15 Několik příkladů pro lepší pochopení Několik příkladů pro lepší pochopení komplex. částice je aniont komplex. částice je aniont K 4 [Fe (CN) 6 ] K 4 I [Fe II (CN) 6 -I ] hexakyanidoželeznatan draselný K 3 [Fe (CN) 6 ] K 3 I [Fe III (CN) 6 -I ] hexakyanidoželezitan draselný K 4 [Ni (CN) 4 ] K 4 I [Ni 0 (CN) 4 -I ] tetrakyanidonikl(4-) draselný

16 K[CrF 4 O] K[Cr V F 4 -I O -II ] tetrafluorido-oxidochromičnan draselný Li[AlH 4 ] Li[Al III H 4 -I ] tetrahydridohlinitan lithný

17 komplex. částice je kationt komplex. částice je kationt [Co (NH 3 ) 5 (H 2 O)]Cl 3 [Co III (NH 3 ) 5 (H 2 O)]Cl 3 chlorid pentaammin-aquakobaltitý [Fe (H 2 O) 5 (NO)]I 2 [Fe II (H 2 O) 5 (NO)]I 2 jodid pentaaqua-nitrosylželeznatý [Cr (H 2 O) 4 Cl 2 ]Cl. 2H 2 O [Cr III (H 2 O) 4 Cl 2 ]Cl. 2H 2 O dihydrát chloridu tetraaqua- -dichloridochromitého

18 komplex. částice je bez náboje komplex. částice je bez náboje [Ni (CO) 4 ] [Ni 0 (CO) 4 0 ] tetrakarbonylnikl (tetrakarbonyl niklu) [Co (NH 3 ) 3 Cl 3 ] [Co III (NH 3 ) 0 3 Cl -I 3 ] triammin-trichloridokobaltitý komplex [CoH (CO) 4 ] [Co I H -I (CO) 4 0 ] hydrido-tetrakarbonylkobaltný komplex

19 komplex. částice je kationt i aniont komplex. částice je kationt i aniont [Pt (NH 3 ) 4 ][PtCl 4 ] [Pt II (NH 3 ) 0 4 ][Pt II Cl -I 4 ] tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý [Cr (H 2 O) 5 Cl][PtCl 6 ] [Cr III (H 2 O) 0 5 Cl -I ][Pt IV Cl -I 6 ] hexachloridoplatičitan pentaaqua- chloridochromitý

20 Příklady k procvičení Určete vzorec sloučeniny: Určete vzorec sloučeniny: a) chlorid ammin-pentaaquazinečnatý b) diaqua-dihydridozinečnatý komplex c) hexachloridoplatičitan draselný d) jodid tetraamminměďnatý e) tetrahydroxidozlatitan amonný f) hydrido-tetrakarbonylkobaltný komplex g) síran tetraamminměďnatý

21 Určete název sloučeniny: Určete název sloučeniny:a) b) c)d) e)f)g)

22 komplexní sloučeniny v přírodě hemoglobin hemoglobin chlorofyl chlorofyl

23 komplexní sloučeniny v přírodě kobalamin kobalamin (vitamin B 12) cytochrom cytochrom

24 komplexní sloučeniny v přírodě kryolit Na 3 AlF 6 kryolit Na 3 AlF 6

25 ZDROJE: 1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 2. vyd. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-056-3. s. 205–208.


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍSLOUČENINY. Komplexní sloučeniny (koordinačně kovalentní) sloučeniny složené z částic, v nichž jsou na centrální atom vázány ligandy koordinačně."

Podobné prezentace


Reklamy Google