Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍ SLOUČENINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍ SLOUČENINY."— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍ SLOUČENINY

2 Komplexní sloučeniny (koordinačně kovalentní)
sloučeniny složené z částic, v nichž jsou na centrální atom vázány ligandy koordinačně kovalentními vazbami Alfred Werner (Něm.) ... závorky [ ] VODIVOST roztoků komplexních solí – př.: K2[PtCl6] má v roztoku podobnou vodivost jako CaCl2 SRÁŽENÍ NEKOORDINOVANÝCH IONTŮ – koordinované se nesrážejí (koval. vazba) př.: v roztoku K2[PtCl6] se přidáním Ag+ nesrazí žádný AgCl, [PtCl(NH3)5]Cl3 obsahuje 4 chloridy, ale srazí se pouze 3 ekvivalenty AgCl

3 koordinačně kovalentní vazba
= donor-akceptorová vazba = koordinační vazba vazba = 2 elektrony = vazebný elektronový pár kovalentní vazba = každý atom dává 1 elektron koordinační vazba = jeden atom dává celý elektronový pár (donor, dárce), druhý atom poskytuje volný orbital (akceptor, příjemce)

4 příjemce (akceptor) el. párů bývá to atom či ion přechodného prvku
centrální atom příjemce (akceptor) el. párů bývá to atom či ion přechodného prvku ligandy dárci (donory) el. párů ionty či molekuly s volným el. párem kationtové (vzácně) aniontové neutrální

5 udává počet ligandů vázaných koordinační vazbou k centrálnímu atomu
koordinační číslo udává počet ligandů vázaných koordinační vazbou k centrálnímu atomu charakterizuje tvar komplexní částice nejběžnější 4, 6 ( dále pak 2, 3, 5, 7, ...) komplexní částice podle výsledného náboje může být kationt (celkový náboj je kladný) aniont (celkový náboj je záporný) elektroneutrální (celkový náboj je 0) [ve vzorci v závorkách] vnázvudohromady

6 BAREVNOST KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN
„štěpení” orbitalů d na 2 (více) energetických hladin přechod elektronů z jedné hladiny do jiné spojený s absorpcí a vyzářením energie →→komplexní částice jsou často barevné

7 Názvoslovná pravidla komplexní částice
[cojevzávorkáchtosepíšedohromady] ze vzorce → název - čteme odzadu z názvu → vzorec – píšeme odzadu ligandy až za značkami centrálních atomů nebo iontů [AgF4]- ... centrálním atomem je Ag3+

8 dvouslovný (jako soli)
Název dvouslovný (jako soli) podstatné jméno přídavné jméno koncovka podle ox.č. -an sodný síran Na2 SO4 hexakyanidoželezitan draselný K3 [Fe(CN)6]

9 [PtII(NH3)2Cl2]0 diammin-dichloridoplatnatý komplex
pokud je komplexní částice bez náboje [PtII(NH3)2Cl2] diammin-dichloridoplatnatý komplex přídavné jméno KOMPLEX

10 oxidační číslo centr. atomu je nulové
bez koncovky, název v 1. nebo ve 2. pádu Ni0 – nikl (niklu) možnost doplnění údaje o celkovém náboji komplex. částice (arabskou částicí do kulatých závorek za název centr. atomu, nulový náboj se neuvádí) K4[Ni0(CN)4] tetrakyanidonikl (4-) draselný

11 číslovkové předpony di-, tri-, tetra- ... vyjadřují počet jednoduchých ligandů K4[Fe(CN)6] ... hexakyanidoželeznatan draselný bis, tris, ... vyjadřují počet složitějších ligandů Na3[Ag(S2O3)2] ... bis(thiosulfato)stříbrnan(3-) sodný

12 Aniontové ligandy (název končí – ido)
Název ligandu F- fluorido CN- kyanido Cl- chlorido SO42- sulfato Br- bromido SO32- sulfito I- jodido CO32- karbonato O2- oxido PO43- fosfato O22- peroxido NH2- amido H- hydrido CH3COO- acetato OH- hydroxido S2O32- thiosulfato S2- thio HS- merkaptido

13 Elektroneutrální ligandy
Vzorec Název ligandu H2O aqua NH3 ammin NO nitrosyl CO karbonyl

14 pořadí a počet ligandů ve vzorcích – ligandy za centr. atomem
ve vzorcích a názvech – ligandy v abecedním pořadí dle názvu (bez ohledu na číslovkovou předponu) víceprvkové ligandy se uzavírají do kulatých závorek, jejich počet se vyjádří číselným indexem různé ligandy ve sloučenině – názvy se oddělují pomlčkou (bez mezery), poslední ligand se od názvu centr. atomu neodděluje [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Br bromid triammin-aqua-dichloridokobaltitý

15 Několik příkladů pro lepší pochopení 
komplex. částice je aniont K4 [Fe (CN)6] K4I[FeII(CN)6-I] hexakyanidoželeznatan draselný K3 [Fe (CN)6] K3I[FeIII(CN)6-I] hexakyanidoželezitan draselný K4 [Ni (CN)4] K4I[Ni0(CN)4-I] tetrakyanidonikl(4-) draselný

16 K[CrF4O] K[CrVF4-IO-II] tetrafluorido-oxidochromičnan draselný Li[AlH4] Li[AlIIIH4-I] tetrahydridohlinitan lithný

17 komplex. částice je kationt
[Co (NH3)5(H2O)]Cl3 [CoIII (NH3)5(H2O)]Cl3 chlorid pentaammin-aquakobaltitý [Fe (H2O)5(NO)]I2 [FeII(H2O)5(NO)]I2 jodid pentaaqua-nitrosylželeznatý [Cr (H2O)4Cl2]Cl . 2H2O [CrIII(H2O)4Cl2]Cl . 2H2O dihydrát chloridu tetraaqua dichloridochromitého

18 komplex. částice je bez náboje
[Ni (CO)4] [Ni0(CO)40] tetrakarbonylnikl (tetrakarbonyl niklu) [Co (NH3)3Cl3] [CoIII(NH3)03Cl-I3] triammin-trichloridokobaltitý komplex [CoH (CO)4] [CoIH-I(CO)40] hydrido-tetrakarbonylkobaltný komplex

19 komplex. částice je kationt i aniont
[Pt (NH3)4][PtCl4] [PtII(NH3)04][PtIICl-I4] tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý [Cr (H2O)5Cl][PtCl6] [CrIII(H2O)05Cl-I][PtIVCl-I6] hexachloridoplatičitan pentaaqua-chloridochromitý

20 Příklady k procvičení Určete vzorec sloučeniny:
chlorid ammin-pentaaquazinečnatý diaqua-dihydridozinečnatý komplex hexachloridoplatičitan draselný jodid tetraamminměďnatý tetrahydroxidozlatitan amonný hydrido-tetrakarbonylkobaltný komplex síran tetraamminměďnatý

21 Určete název sloučeniny:
a) b) c) d) e) f) g)

22 komplexní sloučeniny v přírodě
hemoglobin chlorofyl

23 komplexní sloučeniny v přírodě
kobalamin (vitamin B 12) cytochrom

24 komplexní sloučeniny v přírodě
kryolit Na3AlF6

25 ZDROJE: 1. MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 2. vyd. Olomouc: Olomouc, ISBN s. 205–208.


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍ SLOUČENINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google