Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010

2 Témata 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r. 2009 a r. 2010 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2010

3 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z MŠMT na KÚ v mil. Kč r. 2010r. 2009Rozdíl Normativní rozpis74 69471 528+ 3 166 Rozvojový program -doplňující normativní rozpis „Specifika“ a „Hustota“ 642 0 Součet 75 33672 170+ 3 166 Rozvojové programy na posílení platů pedagogů i ostatních zaměstnanců 4 329- 4 329 Součet 75 33676 499 -1 163 tj. - 1,5 %

4 Normativní rozpis – mzdové prostředky v mil. Kč r. 2010r. 2009Rozdíl% normativní54 13051 595+2 535+ 4,9 rozvojové programy 03 183- 3 183 Součet54 13054 778- 648-1,2

5 ONIV (v mil. Kč) r. 2010r. 2009Rozdíl% ONIV- na žáka8631 144- 281- 24,6 ONIV-náhrady225227-2- 0,9 1 0881 371- 283- 20,6

6 Limit počtu zaměstnanců r. 2010r. 2009Rozdíl% 211 881216 844-4 96397,7

7 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů Věková kategorie Republikový normativ 2010 Kč Republikový normativ 2009 Kč Nárůst v % 3-539 85837 4966,3 6-1446 74744 1265,9 15-1854 49552 1314,5 19-2147 35145 4354,2 3-18 let KZÚV222 527212 5264,7

8 Meziroční pokles výkonů v krajích Středočeský 925100,5 Praha 83100,0 Plzeňský -39299,5 Jihočeský -57499,4 Zlínský -61699,3 Jihomoravský - 1 18499,3 Královehradecký -75399,1 Ústecký - 1 13499,1 Pardubický -81799,0 Olomoucký-1 14798,9 Karlovarský-60498,7 Vysočina-1 05998,7 Liberecký-1 24998,1 Moravskoslezský- 4 95797,4 98,4

9 Rozvojové programy Doplňující normativní rozpis  Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů - UZ 33015 (dále jen „Hustota“). 642 mil. Kč

10 Rozvojové programy- pokračování Další rozvojové programy Podpora sportovních gymnázií 64 mil.Kč Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 80 mil. Kč Základní vzdělávání azylantů 7,5 mil. Kč Příprava k začlenění do základního vzdělávání osob EU 1 mil. Kč Generálka státních maturit 30 mil. Kč Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích 5,7mil. Kč IPPP 4,5 mil. Kč Asistent pedagoga sociálně znevýhodněných 75 mil. Kč Asistenti pedagoga v soukromých školách 37 mil. Kč Podpora inkluzivního vzdělávání 50 mil. Kč Kompenzační pomůcky NIV 10 mil. Kč

11 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 128 mil. Kč

12 2. Závazné ukazatele pro MSK v mil. Kč (včetně rozvojových programů) r. 2010r. 2009Rozdíl% NIV celkem normativně9 1098 890+ 219 RP na odměňování0540- 540 RP Hustota5564- 9 Celkem9 1649 494- 330- 3,5 % Vliv změny výkonů 272 mil. Kč Vliv změny normativů 49 mil. Kč Vliv změny RP Hustota 9 mil. Kč

13 r. 2010r. 2009Rozdíl% Mzdové prostředky normativně6 6016 412+ 189+ 2,9 RP na odměňování0397-397 RP Hustota4147- 6- 12,8 Celkem6 6426 856- 214- 3,1 Mzdové prostředky v mil. Kč (včetně rozvojových programů)

14 Porovnání r. 2010r. 2009Rozdíl% Limit počtu zaměstnanců25 79726 820- 1023- 3,8 Skutečný, resp. očekávaný stav zaměstnanců 25 55025 940- 390- 1,5 Skutečný resp. očekávaný průměrný plat v Kč 21 474.-21 775.-- 301- 1,4

15 ONIV v mil. Kč r. 2010r. 2009Rozdíl% ONIV- na žáka105143- 38- 26,6 ONIV-náhrady2728- 1- 3,7

16 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji 02/03- 03/04 03/04- 04/05 04/05- 05/06 05/06- 06/07 06/07- 07/08 07/08- 08/09 08/09- 09/10 3-5 let- 287- 610-3666276931 4601 561 6-14 let- 5 528- 6 492- 5 618- 6 347- 4 951- 4 727- 3 669 15-18 let- 993911771- 1 016- 1 028- 2 934 19-21 let36-18- 67- 733- 5990 3-18 let v KZÚV x- 13- 61- 10- 39 MSK- 5 878- 6 729- 5 224- 5 735- 5 333- 4 364- 4 991 Pokles zaměstnanců - 338- 553- 337- 165- 330-410 ČR- 35 177- 39 224- 32 454- 38 877- 32 775-24 718-14 032

17 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2010 Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu v krajské úrovni. Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2009/2010, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání.

18 Základní finanční normativ Základní finanční normativ na jednotku výkonu je stanoven z těchto ukazatelů: průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického zaměstnance N p (VP*Ž/H) a jednoho ostatního zaměstnance N o průměrné měsíční výše platu pedagogického P p a nepedagogického zaměstnance P o průměrné výše ONIV

19 Stravování Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu finančních normativů

20

21

22 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Základní umělecké školy – N p r. 2010r. 2009% Taneční50,65 100 LDO47,4246,54102 Výtvarný74,3672,93102 HO-kolektiv92,66 100 HO-indiv.20,9720,72101 Meziroční nárůsty výkonů: + 373, + 542, + 481, + 279

23 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Střediska volného času r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r. 2006 Počet žákohodin 4 986 0074 958 3964 822 7894 827 1664 656 871 Změna+ 27 611+ 135 607- 4 377+ 170 295 r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r. 2006 Hodnota žákohodiny v Kč 23,5321,7222,2021,7121,34 Změna v %108,3 98,7102,3101,7 Změna absolutní v Kč +1,81- 0,48+ 0, 49+ 0,37

24 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Pedagogicko-psychologické poradny Snížení počtu potenciálních klientů z 2 255 na 2 236 na jednoho odborného pracovníka PPP při tomto rozdělení potenciálních klientů: r. 2010r. 2009Rozdíl Ostrava56 71957 042- 323 Karviná43 62444 485- 861 Nový Jičín25 11925 158- 39 Opava28 77328 882- 109 Frýdek-Místek33 54733 765- 218 Bruntál16 67016 916- 246 Celkem204 452206 248- 1 796 Snížení N o z 5 431,9 na 5 384,6

25 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2008 Speciální pedagogická centra Změna: Np u mentálního postižení z 92 na 91,68 (stejné jako u tělesného postižení)

26 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Změna v oblasti příplatků (násobků k základním finančním normativům) Jedná-li se o žáka ZŠ a SŠ se zdravotním postižením ve škole nebo třídě samostatně zřízené r. 2010r. 2009 Vada řeči10,8 Žák umístěný ve zdravotnickém zařízení0,20,4

27 -Pokračování Jedná-li se o dítě MŠ se zdravotním postižením ve škole nebo třídě samostatně zřízené r. 2010 Těžký mentál, autismus, hluchoslepost3,5 Těžké zrakové postižení, sluchové postižení2,5 Tělesně postižení, více vady2 Zrakové postižení1,5 Mentál, středně těžký mentál, vývojové poruchy1,3 Vady řeči1 Žák umístěný ve zdravotnickém zařízení0,2 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009

28 -Pokračování Jedná-li se o žáka ve školní družině, který se současně vzdělává v základní škole speciální nebo žáka v oddělení, které je tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením r. 2010 Těžký mentál, autismus, více vady, zrak, sluch2,5 Tělesné postižení, VPÚ, VPCh1,5 Středně těžký mentál, vady řeči1 Mentální postižení0,8 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009

29 Hodnota „H“ u RVP oborů škol, poskytujících střední vzdělání Opatření ministryně o odložení závaznosti výše hodnot ukazatelů H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů středního vzdělávání ze dne 29. ledna 2010

30 Rozpočtované platy v r. 2010 Byly stanoveny na základě skutečně dosažených průměrných platů v r. 2009 v jednotlivých druzích škol, vykázaných ve výkazech P1-04,  snížených o platby za práci přesčas a konání přímé vyučovací povinnosti nad stanovený rozsah,  snížených o 2,4 % plošně ve všech druzích škol vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů. Nenároková složka je pak stanovena rozdílem mezi takto vypočteným průměrným rozpočtovaným platem a skutečnou výší nárokové složky, dosaženou v loňském roce v jednotlivých druzích škol.

31 Rozpočtované platy pedagogů v r. 2010 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka Gymnázia26 385633 25 752 3 909 SOŠ, OŠ26 640639 26 001 3 599 SOU-učitel26 564638 25 926 3 719 SOU-učitel OV22 413538 21 875 2 313 VOŠ25 684616 25 068 2 727 *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

32 Rozpočtované platy pedagogů v r. 2010 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka MŠ20 532493 20 039 2 518 ZŠ26 088626 25 462 3 327 ZŠ speciální26 191629 25 562 3 719 Školní družiny a kluby 19 552469 19 083 2 139 *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

33 Rozpočtované platy pedagogů v r. 2010 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka ZUŠ24 672592 24 080 2 201 SVČ23 313560 22 753 3 078 Dětské domovy 23 620567 23053 2 424 Domovy mládeže 21 129507 20 622 1 983 Internáty18 383441 17 942 2 044 *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

34 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka Gymnázia15 667376 15 291 2 727 SOŠ, OŠ16 335392 15 943 2 652 SOU16 508396 16 112 2 572 VOŠ15 869381 15 488 2 408 Rozpočtované platy ostatních zaměstnanců v r. 2010 *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

35 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka ZUŠ16 32739215 9352 368 SVČ15 14336314 7801 554 Dětské domovy 16 40939416 0151 701 Domovy mládeže 14 05933713 7221 383 Internáty15 12736314 7641 837 Rozpočtované platy ostatních zaměstnanců v r. 2010 *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

36 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka MŠ12 425298 12 127 1 406 ZŠ13 974335 13 639 1 786 ZŠ speciální15 565374 15 191 2 588 Školní jídelny13 825332 13 493 1 303 Rozpočtované platy ostatních zaměstnanců v r. 2010 *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

37 Skutečnost* r. 2009 Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka SPC-pedagog26 875645 26 230 3 300 SPC-ostatní19 426466 18 960 2 716 PPP-pedagog25 694617 25 077 3 418 PPP-ostatní18 084434 17 650 2 909 Rozpočtované platy v r. 2010 – SPC a PPP *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

38 Změny v oblasti ONIV na žáka r. 2010 Kč r.2009 Kč % 1 žák základní školy jen s l. stupněm 1 žák základní školy l.-9. 740 570 930 705 79,6 80,9 1 žák základní školy speciální, přípravný stupeň 1 1401 41080,9 1 žák SOŠ, konzervatoře, vyšší stupeň G,VOŠ 37042088,1 1 žák nižšího stupně gymnázia57070580,9 1 žák SOU, U, OU - praktický výcvik - teoretický výcvik 185 210 88,1 1 dítě v MŠ23026088,5 1 lůžko v dětském domově56575075,3

39 Změny v oblasti ONIV r. 2010 Kč r.2009 Kč % 1 žák ve školní družině, školním klubu223073,3 1 žák ubytovaný v DM16522075,0 1 stravovaný354774,5 1 žák v praktické škole39045086,7 1 žákohodina v SVČ0,290,3876,3 1 dítě, žák, student - SPC172373,9 1 dítě, žák, student - PPP3475,0

40 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem, je-li průměrný platový stupeň PEDAGOGA vyšší nebo nižší o 1,6 od stupně promítnutého krajem do průměrných platů (8,4), je možno stanovit opravný koeficient k finančnímu normativu na žáka dle tabulky stanovené v příloze, jde- li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/.

41 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) - pokračování školní psycholog, přednostně však z rozvojového programu Hustota vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním asistenti pedagogů, přednostně však z rozvojového programu Hustota výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu výjimečné dofinancování náhrad za dočasnou pracovní neschopnost je-li u oborů vzdělání vyučovaných na středních školách podle školních vzdělávacích programů hodnota H vyšší než ta, která je zahrnuta do výpočtu krajských normativů podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele

42 Školní psycholog a speciální pedagog obecních škol Asistenti pedagogů Vyrovnání se s poklesem počtu žáků Podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce Jsou to prostředky účelové, požadavek musí být písemný a musí být projednán a shledán odůvodněným, protože normativně přidělené přímé výdaje jej neumožní uspokojivě vyřešit. Hrozí-li nedočerpání těchto prostředků, nutno okamžitě avizovat na oddělení přímých nákladů. Rozvojový program Hustota

43 Postup rozpisu – krajské školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do 12. 2. 2010. KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do 25. 2. 2010. Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON a se svým souhlasným stanoviskem zašle do 3. 3. 2010 krajskému úřadu. Limit počtu zaměstnanců přizpůsobí své očekávané potřebě, je-li stanoven zbytečně vysoko.

44 Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ i jednotlivé druhy škol a platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle rovněž do 3. 3. 2009 krajskému úřadu s žádostí o projednání. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Krajský úřad stanoví termíny projednání rozpočtů s jednotlivými školami tak, aby protokoly o výsledku projednávání byly vystaveny do 31. 3. 2010. Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do 28. 4. 2010, předloží orgánům kraje odborové organizaci, na MUZO a MŠMT se závěrečnou zprávou.

45 Postup rozpisu – obecní školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do 12. 2. 2010. KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do 25. 2. 2010 Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON se svým souhlasným stanoviskem zašle do 3. 3. 2010 obci III. Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ i jednotlivé druhy škola platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle taktéž do 3. 3. 2010 obci III se žádostí o projednání.

46 Obecní úřady III projednají se školami vzniklé rozpory a zašlou krajskému úřadu své návrhy rozpočtů do 10. 3. 2010. Krajský úřad stanoví termíny projednání s obcemi III tak, aby protokoly byly vystaveny do 31. 3. 2010. O výsledcích rozhodnutí obce III informují školy do 3 dnů a následně krajský úřad rovněž do 3 dnů. Krajský úřad stanoví definitivně závazné ukazatele do 28. 4. 2010, předloží orgánům kraje, odborové organizaci, MUZO a MŠMT spolu se závěrečnou zprávou.

47 Závazné ukazatele a) Neinvestiční výdaje celkem (NIV) b) Prostředky na platy c) Ostatní osobní náklady d) Limit počtu zaměstnanců se stanoví na základě ukazatelů N o a N p a lze jej zvyšovat jen v odůvodněných případech. Rozpočtové úpravy budou prováděny se změnou výkonů, nejdříve k 1. 9. a dále v případě potřeby (slučování škol aj.). Prostředky rozvojového programu Hustota budou rozepsány současně s normativním rozpisem. Povinnost škol informovat o nečerpaných prostředcích nejpozději do 15. 10. 2010, a to i u účelových prostředků. I

48 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV na žáka ONIV na náhrady Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. I

49 Prostředky budou poukazovány čtvrtletně, a to v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v rozhodnutí MŠMT. Prostředky na 1. čtvrtletí jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu. Po dobu platnosti usnesení vlády č. 54/2010 nebude stanovený rozpočet finančně naplňován o 1 %. I Finanční toky a vázání prostředků

50 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google