Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

2 Témata 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r a r Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2010

3 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z MŠMT na KÚ v mil. Kč r. 2010r. 2009Rozdíl Normativní rozpis Rozvojový program -doplňující normativní rozpis „Specifika“ a „Hustota“ Součet Rozvojové programy na posílení platů pedagogů i ostatních zaměstnanců Součet tj. - 1,5 %

4 Normativní rozpis – mzdové prostředky v mil. Kč r. 2010r. 2009Rozdíl% normativní ,9 rozvojové programy Součet ,2

5 ONIV (v mil. Kč) r. 2010r. 2009Rozdíl% ONIV- na žáka ,6 ONIV-náhrady , ,6

6 Limit počtu zaměstnanců r. 2010r. 2009Rozdíl% ,7

7 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů Věková kategorie Republikový normativ 2010 Kč Republikový normativ 2009 Kč Nárůst v % , , , , let KZÚV ,7

8 Meziroční pokles výkonů v krajích Středočeský ,5 Praha 83100,0 Plzeňský ,5 Jihočeský ,4 Zlínský ,3 Jihomoravský ,3 Královehradecký ,1 Ústecký ,1 Pardubický ,0 Olomoucký ,9 Karlovarský-60498,7 Vysočina ,7 Liberecký ,1 Moravskoslezský ,4 98,4

9 Rozvojové programy Doplňující normativní rozpis  Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů - UZ (dále jen „Hustota“). 642 mil. Kč

10 Rozvojové programy- pokračování Další rozvojové programy Podpora sportovních gymnázií 64 mil.Kč Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 80 mil. Kč Základní vzdělávání azylantů 7,5 mil. Kč Příprava k začlenění do základního vzdělávání osob EU 1 mil. Kč Generálka státních maturit 30 mil. Kč Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích 5,7mil. Kč IPPP 4,5 mil. Kč Asistent pedagoga sociálně znevýhodněných 75 mil. Kč Asistenti pedagoga v soukromých školách 37 mil. Kč Podpora inkluzivního vzdělávání 50 mil. Kč Kompenzační pomůcky NIV 10 mil. Kč

11 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 128 mil. Kč

12 2. Závazné ukazatele pro MSK v mil. Kč (včetně rozvojových programů) r. 2010r. 2009Rozdíl% NIV celkem normativně RP na odměňování RP Hustota Celkem ,5 % Vliv změny výkonů 272 mil. Kč Vliv změny normativů 49 mil. Kč Vliv změny RP Hustota 9 mil. Kč

13 r. 2010r. 2009Rozdíl% Mzdové prostředky normativně ,9 RP na odměňování RP Hustota ,8 Celkem ,1 Mzdové prostředky v mil. Kč (včetně rozvojových programů)

14 Porovnání r. 2010r. 2009Rozdíl% Limit počtu zaměstnanců ,8 Skutečný, resp. očekávaný stav zaměstnanců ,5 Skutečný resp. očekávaný průměrný plat v Kč ,4

15 ONIV v mil. Kč r. 2010r. 2009Rozdíl% ONIV- na žáka ,6 ONIV-náhrady ,7

16 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji 02/03- 03/04 03/04- 04/05 04/05- 05/06 05/06- 06/07 06/07- 07/08 07/08- 08/09 08/09- 09/ let let let let let v KZÚV x MSK Pokles zaměstnanců ČR

17 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2010 Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu v krajské úrovni. Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2009/2010, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání.

18 Základní finanční normativ Základní finanční normativ na jednotku výkonu je stanoven z těchto ukazatelů: průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického zaměstnance N p (VP*Ž/H) a jednoho ostatního zaměstnance N o průměrné měsíční výše platu pedagogického P p a nepedagogického zaměstnance P o průměrné výše ONIV

19 Stravování Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu finančních normativů

20

21

22 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Základní umělecké školy – N p r. 2010r. 2009% Taneční50, LDO47,4246,54102 Výtvarný74,3672,93102 HO-kolektiv92, HO-indiv.20,9720,72101 Meziroční nárůsty výkonů: + 373, + 542, + 481, + 279

23 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Střediska volného času r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r Počet žákohodin Změna r. 2010r. 2009r. 2008r. 2007r Hodnota žákohodiny v Kč 23,5321,7222,2021,7121,34 Změna v %108,3 98,7102,3101,7 Změna absolutní v Kč +1,81- 0,48+ 0, 49+ 0,37

24 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Pedagogicko-psychologické poradny Snížení počtu potenciálních klientů z na na jednoho odborného pracovníka PPP při tomto rozdělení potenciálních klientů: r. 2010r. 2009Rozdíl Ostrava Karviná Nový Jičín Opava Frýdek-Místek Bruntál Celkem Snížení N o z 5 431,9 na 5 384,6

25 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2008 Speciální pedagogická centra Změna: Np u mentálního postižení z 92 na 91,68 (stejné jako u tělesného postižení)

26 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009 Změna v oblasti příplatků (násobků k základním finančním normativům) Jedná-li se o žáka ZŠ a SŠ se zdravotním postižením ve škole nebo třídě samostatně zřízené r. 2010r Vada řeči10,8 Žák umístěný ve zdravotnickém zařízení0,20,4

27 -Pokračování Jedná-li se o dítě MŠ se zdravotním postižením ve škole nebo třídě samostatně zřízené r Těžký mentál, autismus, hluchoslepost3,5 Těžké zrakové postižení, sluchové postižení2,5 Tělesně postižení, více vady2 Zrakové postižení1,5 Mentál, středně těžký mentál, vývojové poruchy1,3 Vady řeči1 Žák umístěný ve zdravotnickém zařízení0,2 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009

28 -Pokračování Jedná-li se o žáka ve školní družině, který se současně vzdělává v základní škole speciální nebo žáka v oddělení, které je tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením r Těžký mentál, autismus, více vady, zrak, sluch2,5 Tělesné postižení, VPÚ, VPCh1,5 Středně těžký mentál, vady řeči1 Mentální postižení0,8 Změny ukazatelů rozhodných pro tvorbu normativů oproti roku 2009

29 Hodnota „H“ u RVP oborů škol, poskytujících střední vzdělání Opatření ministryně o odložení závaznosti výše hodnot ukazatelů H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů středního vzdělávání ze dne 29. ledna 2010

30 Rozpočtované platy v r Byly stanoveny na základě skutečně dosažených průměrných platů v r v jednotlivých druzích škol, vykázaných ve výkazech P1-04,  snížených o platby za práci přesčas a konání přímé vyučovací povinnosti nad stanovený rozsah,  snížených o 2,4 % plošně ve všech druzích škol vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu prostřednictvím republikových normativů. Nenároková složka je pak stanovena rozdílem mezi takto vypočteným průměrným rozpočtovaným platem a skutečnou výší nárokové složky, dosaženou v loňském roce v jednotlivých druzích škol.

31 Rozpočtované platy pedagogů v r Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka Gymnázia SOŠ, OŠ SOU-učitel SOU-učitel OV VOŠ *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

32 Rozpočtované platy pedagogů v r Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka MŠ ZŠ ZŠ speciální Školní družiny a kluby *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

33 Rozpočtované platy pedagogů v r Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka ZUŠ SVČ Dětské domovy Domovy mládeže Internáty *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

34 Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka Gymnázia SOŠ, OŠ SOU VOŠ Rozpočtované platy ostatních zaměstnanců v r *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

35 Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka ZUŠ SVČ Dětské domovy Domovy mládeže Internáty Rozpočtované platy ostatních zaměstnanců v r *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

36 Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka MŠ ZŠ ZŠ speciální Školní jídelny Rozpočtované platy ostatních zaměstnanců v r *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

37 Skutečnost* r Krácení o 2,4 % Rozpočtovaný průměrný plat 2010 Z toho nenároková složka SPC-pedagog SPC-ostatní PPP-pedagog PPP-ostatní Rozpočtované platy v r – SPC a PPP *bez nadúvazkových hodin a přesčasové práce

38 Změny v oblasti ONIV na žáka r Kč r.2009 Kč % 1 žák základní školy jen s l. stupněm 1 žák základní školy l ,6 80,9 1 žák základní školy speciální, přípravný stupeň ,9 1 žák SOŠ, konzervatoře, vyšší stupeň G,VOŠ ,1 1 žák nižšího stupně gymnázia ,9 1 žák SOU, U, OU - praktický výcvik - teoretický výcvik ,1 1 dítě v MŠ ,5 1 lůžko v dětském domově ,3

39 Změny v oblasti ONIV r Kč r.2009 Kč % 1 žák ve školní družině, školním klubu223073,3 1 žák ubytovaný v DM ,0 1 stravovaný354774,5 1 žák v praktické škole ,7 1 žákohodina v SVČ0,290,3876,3 1 dítě, žák, student - SPC172373,9 1 dítě, žák, student - PPP3475,0

40 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem, je-li průměrný platový stupeň PEDAGOGA vyšší nebo nižší o 1,6 od stupně promítnutého krajem do průměrných platů (8,4), je možno stanovit opravný koeficient k finančnímu normativu na žáka dle tabulky stanovené v příloze, jde- li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/.

41 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) - pokračování školní psycholog, přednostně však z rozvojového programu Hustota vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním asistenti pedagogů, přednostně však z rozvojového programu Hustota výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu výjimečné dofinancování náhrad za dočasnou pracovní neschopnost je-li u oborů vzdělání vyučovaných na středních školách podle školních vzdělávacích programů hodnota H vyšší než ta, která je zahrnuta do výpočtu krajských normativů podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele

42 Školní psycholog a speciální pedagog obecních škol Asistenti pedagogů Vyrovnání se s poklesem počtu žáků Podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce Jsou to prostředky účelové, požadavek musí být písemný a musí být projednán a shledán odůvodněným, protože normativně přidělené přímé výdaje jej neumožní uspokojivě vyřešit. Hrozí-li nedočerpání těchto prostředků, nutno okamžitě avizovat na oddělení přímých nákladů. Rozvojový program Hustota

43 Postup rozpisu – krajské školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON a se svým souhlasným stanoviskem zašle do krajskému úřadu. Limit počtu zaměstnanců přizpůsobí své očekávané potřebě, je-li stanoven zbytečně vysoko.

44 Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ i jednotlivé druhy škol a platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle rovněž do krajskému úřadu s žádostí o projednání. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Krajský úřad stanoví termíny projednání rozpočtů s jednotlivými školami tak, aby protokoly o výsledku projednávání byly vystaveny do Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do , předloží orgánům kraje odborové organizaci, na MUZO a MŠMT se závěrečnou zprávou.

45 Postup rozpisu – obecní školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON se svým souhlasným stanoviskem zašle do obci III. Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ i jednotlivé druhy škola platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle taktéž do obci III se žádostí o projednání.

46 Obecní úřady III projednají se školami vzniklé rozpory a zašlou krajskému úřadu své návrhy rozpočtů do Krajský úřad stanoví termíny projednání s obcemi III tak, aby protokoly byly vystaveny do O výsledcích rozhodnutí obce III informují školy do 3 dnů a následně krajský úřad rovněž do 3 dnů. Krajský úřad stanoví definitivně závazné ukazatele do , předloží orgánům kraje, odborové organizaci, MUZO a MŠMT spolu se závěrečnou zprávou.

47 Závazné ukazatele a) Neinvestiční výdaje celkem (NIV) b) Prostředky na platy c) Ostatní osobní náklady d) Limit počtu zaměstnanců se stanoví na základě ukazatelů N o a N p a lze jej zvyšovat jen v odůvodněných případech. Rozpočtové úpravy budou prováděny se změnou výkonů, nejdříve k a dále v případě potřeby (slučování škol aj.). Prostředky rozvojového programu Hustota budou rozepsány současně s normativním rozpisem. Povinnost škol informovat o nečerpaných prostředcích nejpozději do , a to i u účelových prostředků. I

48 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV na žáka ONIV na náhrady Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. I

49 Prostředky budou poukazovány čtvrtletně, a to v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v rozhodnutí MŠMT. Prostředky na 1. čtvrtletí jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu. Po dobu platnosti usnesení vlády č. 54/2010 nebude stanovený rozpočet finančně naplňován o 1 %. I Finanční toky a vázání prostředků

50 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 29. 1. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google