Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 2 Projektový management Vizovice, 6.11.2009

3 3 Osnova školení Úvod do problematiky projektového managementu – Projektový cyklus – Strategie, fiche, aktivity, proces, cíle Co znamená řídit projekt? – Harmonogram projektu – Řízení projektu, cvičení Týmové role – Prezentace, cvičení Řízení projektového týmu – Prezentace, Příklady z praxe

4 4 Pravidla Aktivně přistupuji ke cvičením Ptám se ihned – žádný dotaz není hloupý Mobil je potichu a když telefonuji, tak mimo místnost Občerstvuji se když mám chuť a když je čím Diskuse obohacuje nás všechny

5 5 Co je to projekt? Řízená změna stavu, obvykle k lepšímu Omezení projektu –Cíle –Zdroje –Čas

6 6 Projektový cyklus Každý projekt prochází určitým vývojem 1. Identifikace problému 2. Předběžná koncepce – schválení záměru 3. Analýzy - Příprava konkrétního projektu – schválení plánu - projektu 4. realizace projektu 5. vyhodnocení projektu 6. Identifikace problému – možná potřeba něco řešit

7 7 1. Identifikace problému Je potřeba: vymezit problém, získat související informace určit směr řešení Možná metoda – „Strom problému“ – pomocí brainstormingu a řízené diskuse vymezíme takový rozsah problému, který chceme řešit, na jaký nám stačí naše síly, příp. který spadá do naší kompetence.

8 8 Víte, kam jdete? „Jestliže nevíte, kam vlastně jdete, dovede Vás tam kterákoliv z cest“ (kočka Šklíba, Alenka v Říši divů)

9 9 2. Předběžná koncepce – schválení záměru Cílem je na základě zkušeností a zvážení vlastních sil navrhnout způsob řešení problému: 1.Kdo to bude řešit? 2.Jakým způsobem – metodou? 3.Jak dlouho by to mělo trvat? 4.Co k tomu budeme potřebovat? 5.Kdo nám může pomoci? Výsledkem by mělo být schválení záměru.

10 10 3. Analýzy - Příprava konkrétního projektu – schválení plánu - projektu Je potřeba získat informace, které obhájí důležitost našeho projektu Je třeba získat informace, které pomohou se správným nastavením aktivit projektu a komunikace v rámci projektu. Sestavit písemně popis aktivit – projekt/ projektová žádost Předložení žádosti – schválení žádosti

11 11 Zásadní pravidlo řízení Jestliže nejste schopni podrobně a písemně uvést své cíle v předstihu před započetím akce, nemůžete si být jisti tím, co děláte.

12 12 Pravidlo SMART(E) Určitý (Specific) Měřitelný (Measurable) Přijatelný (Acceptable) Realistický (Realistic) Časové aspekty – délka trvání (Time aspects) (Ekonomicky proveditelný – Economically feasible)

13 13 Co je to cíl? Činnosti + zdroje = Výsledky Cíle jsou výsledky, kterých chceme dosáhnout Cíl vyjadřuje konečný stav změny. Tyto změny musí být: –Pozorovatelné –Měřitelné

14 14 4. realizace projektu Projekt je řízen projektovým týmem Řídí se schváleným harmonogramem a sleduje případné odchylky od plánu – projektové žádosti Součástí řízení je i administrativa, publicita podpory a propagace projektu, finanční řízení projektu Průběžně je vyhodnocováno plnění aktivit i měřitelných indikátorů.

15 15 5. vyhodnocení projektu Vyhodnocení projektu – interní Co nám projekt přinesl? V čem nás posunul dál? Jak zlepšil postavení naší organizace? Jak zlepšil postavení cílové skupiny? Jak přispěl k vyřešení původního problému? Co nového odhalil? Vyhodnocení projektu – externí Závěrečná zpráva – vyhodnocení splnění slibů z žádosti – měřitelné ukazatele.

16 16 6. Identifikace problému – možná potřeba něco řešit Řešený problém se dostal do nějakého nového stavu. Organizace má určité zkušenosti s jeho řešením. Je třeba problém dále řešit? Jaké metody k tomu použijeme? …

17 17 CV: Harmonogram projektu Sestavte harmonogram přípravy a realizace projektu – po měsících, se stručným popisem aktivit. Napište heslovitě, jaká bude s řízením projektu spojená administrativa? (např.: prezenční listina na každém školení, výkazy práce, …) Výsledky cvičení budete prezentovat!

18 18 Děkuji za pozornost Mgr. Josef Zdražil +420 777 793 715 josef.zdrazil@cpkp.cz


Stáhnout ppt "1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google