Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

2 „Statistika nuda je má však cenné údaje“ Statistika- statistické výsledky – číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona zpracovávat statistiku pro knihovníky – jak si vedou pro zřizovatele srovnání činnosti knihoven Benchmarking

3 Statistika NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu) útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) - z pověření Ministerstva kultury České republiky zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění, s dodržením mezinárodních doporučení a požadavků, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

4 NIPOS

5 Statistika zpracování ručně do Deníku knihovny- každý den se sčítají potřebné údaje zpracování v AKS (automatizovaný knihovnický systém) – elektronicky – přímo v systému si pak může statistiky vytisknout

6 Statistika elektronicky – možnost různých zjištění výpůjčky, čtenáři, prezenční, absenční, věkové složení, 1 nebo více oddělení,kolik čtenářů přijde v např. mezi 11.00 – 12.00, atd.

7 Statistika Deník knihovny „Silný“ deníkdeník „Tenký“ deníkdeník

8 Deník knihovny definice, pokyny k vyplňování jednotlivých ukazatelů Deníku I. Uživatelé knihovny II. Služby uživatelům – výpůjčky III. Elektronické služby IV. MVS, vydavatelská činnost V. Kulturní a vzdělávací akce VI. Aktivity pro knihovny a provozovatele, RF

9 Statistika Roční výkaz o knihovně za rok…KULT(MK)12-01 – 1 x ročněRoční výkaz o knihovně základní knihovna vyplní a předá do knihovny pověřené výkonem RF pověřená knihovna - zpracuje elektronicky za celý okres a zašle do krajské knihovny - současně vloží stat. údaje za všechny knih. okresu do el. formulářů statistiky na internetové str. NIPOS a odešle

10 Roční výkaz knihovny Sledované ukazatele výkazu I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII. Přijmy resp. Výnosy VIII. Výdaje resp. Náklady IX. Síť knihoven

11 Roční výkaz knihovny Důležité je přesné a bezchybné a úplné vyplnění hlavičky – název zpravodajské jednotky, evidenční číslo, www stránky, adresa, velikost obsluhované populace, právní forma zpravodajské jednotky, atd.

12 Rok 2009 - změny Návrh na Roční výkaz o knihovněNávrh na nové oddíly RV nové ukazatele v Deníku proč změny a jaké změny – Čtenář č. 11/2008

13 Proč změny ? změny ve službách knihoven – způsob jejich využívání, změnili se uživatelé s způsob návštěv knihovny sjednocení vykazovaných údajů

14 Jaké změny Nově je pojata evidence uživatelů knihovny. Vedle tradičně sledovaných registrovaných čtenářů a fyzických návštěvníků jsou sledovány i návštěvy virtuální. Virtuální návštěvy knihovna vykazuje pouze tehdy, poskytuje-li služby on-line a je schopna je statisticky sledovat (s využitím příslušného SW).

15 Jaké změny Evidence výpůjček se vrací k někdejšímu způsobu vykazování. Evidovány jsou všechny základní formy výpůjčky: absenční, prezenční a prolongace a to po jednotlivých druzích dokumentů. Druh dokumentů knihy jsou vzhledem k tradici i potřebě sledování práce s dětmi ještě podřazeny na výpůjčky beletrie a naučné literatury vždy pro dospělé a pro děti zvlášť. Výpůjčky periodik budou evidovány zvlášť jako samostatný druh dokumentu. Ze součtu výpůjček všech druhů dokumentů se uvede zvlášť počet prolongací a zvlášť počet prezenčních výpůjček. Tyto dva údaje jsou nutné, aby knihovny dostály povinnostem vůči oprávněným nárokům autorů na odměnu. Prezenční výpůjčky i prolongace vykazujeme jen tehdy, jestliže je realizujeme a můžeme doložit.

16 Jaké změny Zcela nově vykazovanou oblastí služeb jsou elektronické služby. Pro potřeby statistického výkaznictví se elektronickými službami rozumí všechny služby, které lze využít on-line, tzn. s využitím informačních a komunikačních technologií. Tři základní druhy elektronických služeb, které mohou zájemci využít, aniž by navštívili knihovnu, nebo bez pomoci knihovníka, resp. i na dálku, jsou OPAC, vstup do výpůjčního protokolu a vstup do dalších elektronických zdrojů (vlastních či licencovaných).(vlastních či licencovaných).

17 Statistika elektronický sběr statistiky Národní knihovna ČR – statistikystatistiky Nastavení v AKS ClaviusClavius

18 Benchmarking Benchmarking knihoven - je moderní nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Poskytuje manažerům lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Umožňuje efektivní sdílení zkušeností a nejlepší praxe, podporuje spolupráci a je významným nástrojem každé "učící se" organizace.knihoven

19 Měření výkonu a kvality v knihovnáchknihovnách Standardy – počet hodin pro veřejnost, počet studijních míst, počet knihovních jednotek, internet, atd.Standardy důležité při žádostech o grant, možnost srovnání se zahraničními knihovnami „Standard pro dobrou knihovnu“Standard pro dobrou knihovnu článek


Stáhnout ppt "STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google