Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roční výkaz o knihovně Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roční výkaz o knihovně Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII."— Transkript prezentace:

1 Roční výkaz o knihovně Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII. Příjmy resp. výnosy VIII.Výdaje resp. náklady IX. Síť knihoven

2 I. Knihovní fond Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku0101 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. sledovaného roku ( součet ř. 0103 – 0113) 0102 naučná literatura0103 krásná literatura0104 rukopisy0105 mikrografické dokumenty0106 kartografické dokumenty0107 tištěné hudebniny0108 zvukové dokumenty (zvukové záznamy)0109 zvukově obrazové dokumenty0110 obrazové dokumenty0111 elektronické dokumenty0112 jiné dokumenty0113 Počet exemplářů titulů docházejících periodik0114 Počet knihovních jednotek ve volném výběru0115

3 II. Uživatelé Registrovaní uživatelé ve sledovaném období0201 z toho registrovaní uživatelé do 15 let0202 Návštěvníci celkem (ř. 0204 + 0208)0203 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)0204 z ř. 0204 návštěvníci využívající internet v knihovně 0205 návštěvníci kulturních akcí0206 návštěvníci vzdělávacích akcí0207 Návštěvníci on-line služeb (ř. 0505 + 0507 + 0511) 0208 Kontrolní součet (ř. 0201 – 0208)02xx

4 III. Výpůjčky Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až č. 0315)0301 Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)0302Komu Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)0303Komu Naučná literatura dětem (knihy)0304Komu Krásná literatura dětem (knihy)0305Komu Výpůjčky periodik0306 Rukopisy0307 Mikrografické dokumenty0308 Kartografické dokumenty0309 …… 0315 Prezenční výpůjčky evidované ( z ř. 0301)0316 Prolongace (z ř. 0301)0317

5 IV. Další údaje Výměnné fondy Půjčené jiným knihovnám Počet souborů 0409 Počet svazků 0410 Půjč. z jiných knihoven Počet souborů 0411 Počet svazků 0412 Poradenská a konzultační činnost (pro knihovníky a v rámci RF) 0413 Vzdělávání knihovníků (knihovníků a v rámci RF) (počet akcí) 0414 Kulturní akce pro veřejnost0415 Vzdělávací akce pro veřejnost0416 z toho z oblasti ICT ( z. ř. 0416)0417

6 V. Elektronické služby knihovny Webová stránka knihovny0501 ANO NE Elektronický katalog knihovny na internetu0502 ANO NE Počet návštěv webové stránky knihovny0503 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny0504 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu0505 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru knihovny0506 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru mimo knihovnu 0507 Počet vlastních specializovaných elektronických databází0508 Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů0509 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru knihovny 0510 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0511 Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů0512 On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) (nezapočít. do virtuálních návštěvníků) 0513 Sn.10

7 VI. Zaměstnanci Zůstává nezměněno Nevyplňují ZKNP = knihovny obecní (s dobrovolným pracovníkem). V jakém zaměstnaneckém postavení jsou dobrovolní knihovníci? Nevíme … ale tam, kde mají internet: Počet s přístupem na internet 0607 poč. fyzických osob zaměstnanců s emailovou adresou 0608 poč. fyzických osob

8 Hospodaření Návrh z NIPOSu ( resp. ČSÚ): 2 oddíly: Příjmy resp. výnosy Výdaje resp. náklady Údaje z účetní agendy a výkazu zisku a ztráty dle vyhl. č. 505/2002 Sb., v platném znění Pomůcky: Definice pro tento účel (na webu KI NK ČR a NIPOS) Do pokynů k vyplňování Kultu ř. = č. položky

9 Co musí vyplnit všichni? V oddíle VIII. Výdaje, resp. náklady: Náklady na pořízení KF (včetně periodik a licencí na EZ)0808 z toho Náklady na nákup a předplatné periodik0809 z toho Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje0810

10 IX. Síť knihoven k 31. 12. 2009 Zrušen řádek o počtu střediskových knihoven Ostatní údaje oddílu zůstávají Zvláštnost ve vyplňování Papírová podoba x elektronický sběr

11 Webové stránky knihoven Bezplatné využití nabízí knihovna v Hradci Králové http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/KNIHO VNAM/sablona.htm http://www.knihovnahk.cz/ODDELENI/KNIHO VNAM/sablona.htm Bezplatné využití nabízí knihovna v Karviné http://www.knihovna.info/

12 Ministerstvo kultury odbor umění a knihoven VYHLAŠUJE PRO ROK 2010 VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN PODPROGRAM Č.3 INFORMAČNÍ CENTRA VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

13 Hlavní priority pro rok 2010 Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření regionálních kooperačních systémů na bázi ICT Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí Zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu

14 Hlavní priority pro rok 2010 Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT, aplikace prvků Web 2.0 a Knihovny 2.0 do služeb knihoven, např. wikis, sociální sítě, taggování, folksonomie, blog apod.

15 Hlavní priority pro rok 2010 Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce) Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT

16 Hlavní priority pro rok 2010 Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením - nákup technických zařízení a software (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým,slabozrakým a sluchově postiženým obyvatelům.


Stáhnout ppt "Roční výkaz o knihovně Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Další údaje V. Elektronické služby knihovny VI. Zaměstnanci VII."

Podobné prezentace


Reklamy Google