Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Roční výkaz o knihovně za rok 2007 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Roční výkaz o knihovně za rok 2007 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov."— Transkript prezentace:

1 Roční výkaz o knihovně za rok 2007 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov

2 Identifikační údaje •Název zpravodajské jednotky Místní knihovna •IČO Evid. č. knihovny 2077/2002 •Adresa Náves 291, 683 55 Bošovice •Telefon •Kraj Jihomoravský •Vlastní www stránkyanone X •www stránky zpravodajské jednotky •Zřizovatel / zakladatel Obec Bošovice (vyplní se slovně) •Velikost obsluhované populace 1050

3 Identifikační údaje •Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) •Organizační složka státu dle zák. č. 218/2000 Sb. *11 •Organizační složka kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. *12 •Organizační složka obce dle zák. č. 250/2000 Sb. *13 •Státní příspěvková organizace dle zák. č. 218/2000 Sb. *21 •Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. *22 •Příspěvková organizace obce dle zák. č. 250/2000 Sb. *23 •Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. *30 •Občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. *40 •Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. *50 •Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. *60 •Jiná (uvést jmenovitě) samospráva90

4 I. KNIHOVNÍ FOND 1. část č. ř. Celkem 1 2 •Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku01013 186 •Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sled. roku01023 225 •v tom •naučná literatura (celkem mládež a dospělá)0103504 •krásná literatura (celkem mládež a dospělá) 01042721 •ostatní dokumenty01050 •v tom •rukopisy0106 •mikrografické dokumenty0107 •kartografické dokumenty0108 •tištěné hudebniny0109 •audiovizuální dokumenty •v tom •Zvukové0110 •zvukově obrazové0111 •Obrazové0112 •elektronické dokumenty0113 •Jiné0114

5 I. KNIHOVNÍ FOND 2. část č. ř. Celkem 1 2 •Počet exemplářů docházejících periodik01151 •Počet knihovních jednotek ve volném výběru01163 225 •Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích 011739 •Úbytky knihovních jednotek ve svazcích01180 •Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně [1]0119[1] •Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně [2] 0120[2] •Kontrolní součet (ř. 0101 – 0120)0139 nevyplňujte, sečte počítač •[1] nezapočítává se do přírůstků ř. 0117[1] •[2] nezapočítává se do úbytků ř. 0118[2]

6 II. ČTENÁŘI Č.ř.Celkem 1 2 •Registrovaní čtenáři k 31. 12.0201188 •z toho čtenáři do 15 let020287 •Návštěvníci v knihovně celkem0203306 •Virtuální návštěvy webové stránky02040 •Kontrolní součet (ř. 0201 – 0204)0239nevyplňujte, sečte počítač •(řádek 0203 = součet půjčujících uživatelů a uživatelů internetu).

7 III. VÝPŮJČKY I. část • Č.ř. Celkem 1 2 •Výpůjčky celkem0301627 •v tom •naučná literatura dospělým čtenářům0302262 •krásná literatura dospělým čtenářům0303174 •naučná literatura dětem0304 10 •krásná literatura dětem0305181 •ostatní dokumenty03060 •Rukopisy03070 •v tom •mikrografické dokumenty03080 •kartografické dokumenty03090 •tištěné hudebniny03100

8 III. VÝPŮJČKY (dokončení) •v tom (z ř. 0301) •v tom audiovizuální dokumenty • tom •Zvukové0311 •zvukově obrazové0312 •obrazové0313 •elektronické dokumenty0314 •Jiné0315 •Výpůjčky periodik z ř. 03010316260 •Kontrolní součet (ř. 0301 – 0316)0339 nevyplňujte, sečte počítač •Výpůjčky periodik z ř. 0301 (doplní se údaj celkem půjčených periodik, které jsou již započítány v rozpisu výpůjček naučná a krásná pro dospělé a děti ř. 0302 - 0305 a tím jsou zahrnuty ve výpůjčkách celkem (ř. 0301).Proto se údaj z řádku 0316 nezapočítává do ř. 0301.

9 IV. DALŠÍ ÚDAJE Č.řCelkem 1 2 •Meziknihovní výpůjční služba v rámci státu obdržené požadavky z jiných knihoven •počet požadavků 0401 •počet kladně vyřízených požadavků 0402 zaslané požadavky jiným knihovnám •počet požadavků 0403 •počet kladně vyřízených požadavků 0404 •Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba požadavky z jiných zemí •počet požadavků 0405 •počet kladně vyřízených požadavků 0406 •požadavky do jiných zemí •počet požadavků 0407 •počet kladně vyřízených požadavků 0408 •Výměnné fondy •půjčené jiným knihovnám •počet souborů 0409 •počet svazků 0410 půjčené od jiných knihoven •počet souborů 0411 •počet svazků 0412

10 IV. DALŠÍ ÚDAJE (dokončení) •Kulturní akce (besedy, výstavy, aj.)04135 •Vzdělávací akce (semináře, kurzy, aj.)0414 •Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů0415 •Počet titulů vydaného periodického tisku dle zák. č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů0416 •Počet titulů vydaných audiovizuálních děl dle zák. č. 273/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů0417 •Počet studijních míst k 31. 12.04181 •Počet počítačů pro uživatele k 31. 12.04191 •z toho napojených na Internet04201 •Počet čtenářů využívajících Internet v knihovně0421120 •Plocha knihovny pro uživatele v m2042240 •Počet hodin pro veřejnost týdně [1]04232[1] •Kontrolní součet (ř. 0401 – 0423)0439 [1] Vyplňují všechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje. [1]

11 VI. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KNIHOVNÍHO FONDU Č. řCelkem •Náklady na pořízení knihovního fondu v Kč06012 196

12 VII. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE •Má knihovna elektronický katalog knih na internetu0701 ANONE •Poskytuje knihovna vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií0702ANONE


Stáhnout ppt "Roční výkaz o knihovně za rok 2007 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov."

Podobné prezentace


Reklamy Google