Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové služby, noví uživatelé nová statistika Knihovnická dílna 2008 Praha, 24. 4. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové služby, noví uživatelé nová statistika Knihovnická dílna 2008 Praha, 24. 4. 2008."— Transkript prezentace:

1 Nové služby, noví uživatelé nová statistika Knihovnická dílna 2008 Praha, 24. 4. 2008

2 Proč nová statistika? •Absence údajů o nových službách, a jejich uživatelích •Současná evidence a vykazování neodpovídá potřebám řízení, chybí návaznost, roztříštěná … •Snižování kvality vykazovaných údajů, nejednotnost výkladů, nepřesnosti … •Pokles významu pro naši práci ??? X •Růst významu argumentů vyjádřených číselně

3 Jak návrh vznikal? •Pracovní skupina z KK a NK ČR – návrh •NIPOS a ČSÚ souhlasí •Celostátní porada ke statistice, MZK Brno, prosinec 2007 •Připomínkové řízení •Zapracování připomínek

4 Co je výsledkem? Návrh: •Výkaz Kult (MK) V12-01 •Deník veřejné knihovny •Definice ke statistické evidenci •Pokyny k vyplňování deníku •Pokyny k vyplňování výkazu

5 Základní zásady při přípravě … •Knihovny evidují mnohem více než obsahuje statistický výkaz Kult (větší knihovna – více údajů), jen stěžejní do výkazu •Každý musí udělat nějaký kompromis a přijmout i jiný náhled •Snaha o maximální srozumitelnost

6 Roční výkaz o knihovně Kult(MK) 12-01 I. Knihovní fond II. Uživatelé III. Výpůjčky IV. Elektronické služby V. Další údaje VI. Zaměstnanci, hospodaření VII. Síť knihoven

7 I. Knihovní fond Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku0101 Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. sledovaného roku [1] ( součet ř. 0103 – 0113) [1] 0102 naučná literatura0103 krásná literatura 1]1]0104 rukopisy0105 mikrografické dokumenty0106 kartografické dokumenty0107 tištěné hudebniny0108 zvukové dokumenty (zvukové záznamy)0109 zvukově obrazové dokumenty0110 obrazové dokumenty0111 elektronické dokumenty0112 jiné dokumenty0113 Počet exemplářů titulů docházejících periodik0114 Počet knihovních jednotek ve volném výběru0115

8 II. Uživatelé Registrovaní uživatelé ve sledovaném období0201 z ř. 0201Registrovaní uživatelé do 15 let0202 Návštěvníci celkem (ř. 0204 + 0208)0203 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)0204 z ř. 0204 návštěvníci využívající internet v knihovně 0205 návštěvníci kulturních akcí0206 návštěvníci vzdělávacích akcí0207 Návštěvníci on-line služeb (ř. 0404 + 0406 + 0410)0208 Kontrolní součet (ř. 0201 – 0208)02xx

9 III. Výpůjčky Výpůjčky celkem (součet ř. 0302 až č. 0315)0301 Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)0302Komu Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)0303Komu Naučná literatura dětem (knihy)0304Komu Krásná literatura dětem (knihy)0305Komu Výpůjčky periodik0306 Rukopisy0307 Mikrografické dokumenty0308 Kartografické dokumenty0309 …… 0315 Prezenční výpůjčky evidované ( z ř. 0301)0316 Prolongace (z ř. 0301)0317

10 IV. Elektronické služby knihovny Webová stránka knihovny0401ANO NE Počet návštěv webové stránky knihovny0402 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny0403 Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu0404 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru knihovny0405 Počet vstupů do elektronického výpůjč. protokolu z prostoru mimo knihovnu 0406 Počet vlastních specializovaných databází0407 Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů0408 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru knihovny 0409 Počet vstupů do elektronických informačních zdrojů a databází celkem z prostoru mimo knihovnu 0410 On-line informační služby (počet zodpovězených dotazů) (nezapočít. do virtuálních návštěvníků – pouze služby bez asistence knihovníka) 0411

11 V. Další údaje Výměnné fondy Půjčené jiným knihovnám Počet souborů0509 Počet svazků0510 Půjč. z jiných knihoven Počet souborů0511 Počet svazků0512 Poradenská a konzultační činnost (RF a pro knihovníky) 0513 Vzdělávání knihovníků (RF a knihovníků) (počet akcí) 0514 Kulturní akce pro veřejnost0515 Vzdělávací akce pro veřejnost0516 Poskytuje knihovna veřejnosti vzdělávání v oblasti ICT ANONE

12 VI. Zaměstnanci, hospodaření •Sledování nákladů na pořízení knihovních fondů •Sledování nákladů na pořízení licencí na elektronické zdroje Náklady na pořízení KF (včetně periodik a licencí na EZ)0634 z ř. 0634 Náklady na nákup a předplatné periodik0635 z ř. 0634 Náklady na pořízení licencí na elektronické zdroje0636

13 VII. Síť knihoven k 31. 12. 2009 •Zrušen řádek o počtu střediskových knihoven Ostatní údaje oddílu zůstávají

14 Zdroje dat do výkazu Kult •AKS, báze, webové stránky – počítadla, statistiky … •Klasické papírové seznamy, přehledy … •Deník veřejné knihovny na rok …

15 Struktura Deníku – 5 částí I. Uživatelé II. Služby uživatelům - výpůjčky III. Elektronické služby IV. MVS, výměnné fondy V. Kulturní a vzdělávací akce, vydavatelská činnost

16 I. Uživatelé Návštěvníci knihovny celkem Návštěvníci knihovny – fyzické návštěvy Návštěvníci půjčoven a studoven Návštěvníci využívající internet v knihovně Návštěvníci kulturních akcí Návštěvníci vzdělávacích akcí Návštěvníci on-line služeb (virtuální návštěvy) Součet sl. 4 + 9 Součet sl. 5 + 6 + 7 + 8 Součet sl. 29 + 31 + 33 sl. 3sl. 4sl. 5sl. 6sl. 7sl. 8sl. 9 3 sloupce: 1. Datum 2. Registrov. uživatelé celkem 3. Z toho do 15 let Přenos z oddílu V. Kulturní a vzdělávací akce Přenos z oddílu III. Elektronické služby

17 II. Služby uživatelům – výpůjčky sloupec na datum a 16 sloupců údajů •1 sloupec Výpůjčky celkem V tom: •4 sloupce na počet výpůjček knih •1 sloupec – periodika •7 sloupců – druhy dokumentů •1 sloupec Jiné dokumenty •Ze sl. Výpůjčky celkem –evidované prezenční výpůjčky –počet prolongací

18 III. Elektronické služby sloupec na datum a 8 sloupců údajů Počet návštěv webové stránky Elektronické služby Vstupy do el.katalogu z prostoru knihovny Vstupy do el.katalogu z prostoru mimo knihovnu Vstupy do. e. výp.prot z prostoru knihovny Vstupy do e. výp.prot z prostoru mimo knihovnu Vstupy do licenc. DB a EIZ z prostoru knihovny Vstupy do licenc. DB a EIZ z prostoru mimo knihovnu El. inform. služby Počet zodpověz. dotazů sl. 27sl. 28sl. 29sl. 30sl. 31sl. 32sl. 33sl. 34 Přenést do sl. 9 oddílu I. Uživatelé

19 IV. MVS, výměnné fondy •Uvádí se údaje v rozsahu nutném pro výkaz Kult V. Kulturní a vzdělávací akce •Uvádí se údaje v rozsahu nutném pro výkaz Kult

20 Evidovat již od 1. 1. 2009 připravit se koncem roku 2008 •Prostudovat Deník a Pokyny k vyplňování •Věnujte pozornost definicím ( v Deníku) •KK – proškolit metodiky PK •PK – proškolit knihovníky obsluhovaných knihoven, včetně profesionálních •Co vše lze získat z Vašich SW?

21 Jaká statistika – takové i úspěchy? •Údaje mám vždy pohotově k dispozici •Údaje o mé knihovně, službě, činnosti … jsou spolehlivé a pravdivé •Respektuji oficiální definice a metodiku •Za údaji si stojím •Mohu se porovnávat s jinými knihovnami •Mohu doložit, jak žádané jsou služby a jak nutně potřebujeme prostředky na realizaci •… 

22 Několik odlehčených, ale platných … •Třeba špatně, ale všichni stejně •Kdo nemluví v číslech, neví o čem mluví (K.W.Thomson ) •Chybovat je lidské, odpouštět božské – ale zahrnovat možnost výskytu chyby do svého projektu – to je statistické. (L. Kish) Přejato z w. stránky předsedy ČSÚ, Ing. J.Fischera, CSc.w. stránky

23 Děkuji za pozornost a přeji radost z čísel a nad čísly, přísnými pány ale dobrými pomocníky Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Ladislava.zemankova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Nové služby, noví uživatelé nová statistika Knihovnická dílna 2008 Praha, 24. 4. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google