Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHYB řeší dráhu, rychlost, zrychlení (frekvenci otáčení, úhlovou rychlost, úhlové zrychlení) kinematika bodu a tělesa (složený pohyb – základní, unášivý,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHYB řeší dráhu, rychlost, zrychlení (frekvenci otáčení, úhlovou rychlost, úhlové zrychlení) kinematika bodu a tělesa (složený pohyb – základní, unášivý,"— Transkript prezentace:

1 POHYB řeší dráhu, rychlost, zrychlení (frekvenci otáčení, úhlovou rychlost, úhlové zrychlení) kinematika bodu a tělesa (složený pohyb – základní, unášivý, sekundární, relativní) soustavy těles a mechanismy (vazby mezi tělesy – rotační, posuvné, obecné) řešení rovinné soustavy a prostorové soustavy (stupně volnosti) Základy mechaniky pohybu - kinematika s = ∫ v.d t v = ∫ a. dt φ = ∫ ω.dt ω = ∫ ε. dt v = ω. r Silové účinky za pohybu - dynamika  změna rychlosti (zrychlení) vyvolá silový účinek na hmotu  setrvačné síly a momenty mají takový směr, že brání urychlování (zpomalování)  řešení silových účinků rovinné soustavy těles a prostorové soustavy těles  energetické principy – hybnost a moment hybnosti soustavy, kinetická energie  vazební síly a reakce v mechanismech F = m. a M k = J. ε Σ m.v = ∫ F. dt Σ J. ω = ∫ M k. dt M k = F. r E = 0,5. m. v 2 E = 0,5. J. ω 2 F C = m. r. ω 2

2 ZÁKLADY TRIBOLOGIE Pasivní odpory – smyk, valení, čepové a vrtné tření, mezivrstvy při tření, kapalné tření (tečné napětí na povrchu), projevy tření (odpor, opotřebení, vznik tepla). Povrch třecí dvojice mikro a makro geometrie, princip adheze a abraze, souč. tření, velikost odporu, ztráty, tepelná bilance. Opotřebení – druhy, časový průběh, kvantitativní řešení, hlavní činitelé – dráha, měrný (kontaktní) tlak, další činitelé – materiál, vlastnosti povrchu aj. Opatření pro snížení tření – mazání, vlastnosti povrchů, materiál, úpravy tvaru. Zvýšení tření cílem – drážkové tření, pneumatiky, brzdy, třecí spojky. Kvantifikace opotřebení – tloušťka odebrané vrstvy materiálu h = ∫ I h. ds. Intenzita opotřebení I h je funkcí tlaku a vlastností materiálů a povrchů (včetně mezivrstvy). Pokud dráha tření s narůstá konstantní rychlostí a podmínky se nemění h = I h. s a I h = C. p m. Opotřebení h je úměrné m-mocnině tlaku p, exponent lze m ≈ 1.

3 Stanovení součinitele tření

4 Materiály stykových plochza kliduza pohybu μ0μ0 μ ocel / ocel - suché0,150,1 ocel / bronz - suché0,180,16 ocel / bronz - dob ř e mazáno0,10,01 ocel / led0,0270,014 guma / asfalt - sucho0,850,3 guma / asfalt - mokro0,2 - 0,50,15 guma / dla ž ba (malé kostky, sucho)0,7 guma / dla ž ba (velké kostky, sucho)0,6 guma / beton - suché0,7 - 0,8 guma / náledí0,1 - 0,2 brzd. buben (litina) / oblo ž. ferodo0,25 - 0,35 remenice (ocel) / remen (k ůž e, pry ž )0,2 - 0,9 spojka lamela / oblo ž. textol. / olej0,1 Součinitelé tření pro různé kombinace povrchů

5 OPOTŘEBENÍ  adhezívní  abrazívní  erozivní  kavitační  únavové  vibrační Typy opotřebení vliv tvrdosti Tvrdost HV podle Vickerse (diamantový jehlan)

6 Časový nárůst opotřebení v průběhu životnosti součásti Lineární průběh v době po záběhu h = I h. v. t (konst. rychlost v nárůstu dráhy tření s)

7 Tvrdosti některých vybraných materiálů Minerál Tvrdost HV Materiál, fáze Tvrdost HV Sádra36 Ferit70-200 Vápenec140 Perlit250-330 Apatit540 Legovaný perlit300-460 Sklo500 Austenit, 12 % Mn170-230 Živec600-750 Martenzit500-1010 Pazourek950 Cementit Fe 3 C840-1100 Křemen900-1280 Karbid Cr (Cr 7 C 3 )1200-1600 Topas1430 Karbid W (WC)2400 Korund1800 Karbid V (VC)2800 Karbid křemíku2600 Karbid Ti (TiC)3200 Diamant10 000 Karbid B (B 4 C)3700

8 Intenzita opotřebení povrchu některých součástí (zatěžováno běžným tlakem p) Např. kolo automobilu s obvodem 2 m (smyk v důsledku pružnosti asi 2 % obvodu), ujeto 20000 km, intenzita I h = 10 -8 m -1, počet otočení kola 10 7, dráha tření s = 4.10 5 m, odebraná vrstva h = I h. s = 4.10 -3 m

9 DEGRADACE STROJNÍCH ČÁSTÍ A JEJÍ PŘÍČINY Přetěžování v důsledku nekázně, spektrum zatěžování, cyklické namáhání, únava a lomy. Vliv vnitřní dynamiky – vyvažování, eliminace rezonančních stavů – tlumiče, mechatronická zařízení, autoregulace a zpětná vazba (ABS aj.). Opotřebení a jeho následek rázy ve vazbách, dodatečné vymezování vůlí, kontaktní únava. Stereostatická neurčitost a účinek nerovnoměrného rozložení sil, příklad – brzdy automobilu, záběr ozub. kol, vyrovnávání účinků – např. tlakotěsné víko, diferenciál.  křehký lom při cyklickém namáhání  únava povrchů a vydrolování  gradující otěr po odebrání tvrzené vrstvy  zadírání Degradace styků součástí s vzájemným pohybem

10 CAD Computer Aided Design TPV = Technická příprava výroby Výzkum – vývoj – projekce – konstrukce – technologie – výrobní konstrukce – plánování výroby Algoritmizace – rozčlenění na etapy, operace a další členění (kroky, prvky) Etapy TPV - koncipování - tvarování - kontrola - optimalizace Nová konstrukce, inovace, konstrukční úpravy (odstranění nedostatků). Výrobní konstrukce – spec. nástroje, upínací zařízení, přípravky, manipulátory, jednoúčelové stroje.

11 Koncipování Sběr a třídění informací, rešerše, inovace Subjektivní rozhodování Zpětná vazba a optimalizace parametrů Podpora koncipování – zpracování informací, Internet, TRIZ Tvarování Nasazení CAD grafických editorů a modelářů Zpětná vazba – kontrola, optimalizace Kontrola Kontrolní výpočty, FEM Provozní zkoušky prototypů, měření Optimalizace Optimalizace tvaru součástí Optimalizace parametrů Etapy TPV

12 CAD produkty AutoCAD, Mechanical Desktop, Microstation, CADkey, Solid Edge, SolidWorks Inventor, I-DEAS, Pro/Engineer, Euclid, Unigraphics, CATIA, Cimatron, NX Moduly CAD produktů: - základní modul - parametrický modelář (není-li součástí základ. mod.) - prostředky správy projektu - knihovny a katalogy komponent - modul tvorby výkresů - moduly technických výpočtů a FEM - moduly pro tvorbu schémat - modul CAM - odvětvové moduly - modul pro konverzi modelů a výkresů Ovládací prvky - menu kurzoru, rolety, panely a nástrojové lišty, kombinace kláves, help Prostředí grafických editorů a modelářů skicář, modelář, modul pro sestavy

13 Správa projektu Prostředky – tvary, bloky a reference, atributy, databáze Fa Autodesk – Design Center a systém ASE (AutoCAD SQL Extension) Modul pro sestavy (Assembly) - scéna, rozstřel sestavy, prezentace - 3d vazby, kinematika, animace - kolize, analýza tolerancí rozměrů Knihovna součástí MechSoft Profi v AutoCADu Databáze - driver pro databáze - SQL - použití spojů (linky) - zobrazitelné atributy (label) Knihovna PART Solutions fy CADENAS

14 Komplexní informační systémy podniků PDM – Product Data Management PLM – Product Lifecycle Management (ENOVIA fy Dassault) DMS – Data Management System EPD – Electronics Product Definition EDM – Electronics Data Management (programy MOTIVA, Pro/Intralink, Optegra aj.) CPC – Collaborative Product Commerce CLI – Common Language Interface ODBC – Open DataBase Connectivity fy MicroSoft Prezentace WEB na Internet information serveru Formát dat pro publikaci (včetně 3D zobrazení) - HTML, DWF, VRML, skripty ASP, PHP Správa technické dokumentace, podnikových dat a informací o výrobcích a procesech v podniku Obsahují obvykle prostředky pro práci s databázemi (SQL), prostředky podporující distribuci (e-mail aj.) Přenos dat mezi CAD systémy a informačním systémem


Stáhnout ppt "POHYB řeší dráhu, rychlost, zrychlení (frekvenci otáčení, úhlovou rychlost, úhlové zrychlení) kinematika bodu a tělesa (složený pohyb – základní, unášivý,"

Podobné prezentace


Reklamy Google