Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva Sada číslo:ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 04 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-04 Téma vzdělávacího materiálu: Lepidla - rozdělení lepidel Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o základním způsobu rozdělení lepidel. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření:2. 4. 2013 Ověření ve výuce:4. 4. 2013

2 Lepidla – rozdělení lepidel, teorie lepení Jsou to materiály o vysoké vnitřní soudržnosti (kohezi), schopné spojovat navzájem tuhá tělesa.

3 Vývoj lepidel umožnil vznik nových materiálů, technologií a pracovních postupů Výroba různých druhů překližovaných a hlavně aglomerovaných materiálů Výroba euro hranolů, nekonečných vlysů. Lepených nosníků a vazníků. Zkrácení doby lepení a tudíž možnost zavedení sériové výroby. Nová architektonická řešení staveb za použití lepených dřevěných nosníků a vazníků.

4 Lepidla Lepidla organická Lepidla anorganická ( minerální pojiva) Cement Vodní sklo Sádra Lepidla přírodní Lepidla syntetická Rostlinná Živočišná mouky škroby pryskyřice kaučuk pektiny Glutinové kasinové albuminové Kosti a kůže mléko krev jatečních zvířat reaktoplastická termoplastická rozpouštědlová

5 Mezimolekulární síly Tyto síly se podílejí největší měrou na kvalitní adhezi – tudíž kvalitě výsledného lepeného spoje. Pro vznik těchto sil je nutné těsné přiblížení molekul lepidla a lepeného materiálu (lisovací tlak). Musíme vyvinout dostatečný tlak na lepený spoj tak, aby na základě mezimolekulárních sil došlo ke kvalitnímu slepení.

6 Adheze Je to vzájemná přilnavost molekul lepidla a lepeného materiálu. Adheze je vyvolána především mezimolekulárními přitažlivými silami a tento typ adheze se podílí přibližně 70 - 90% na kvalitě lepení (chemická adheze). Mechanická adheze – lepidlo nateče do pórů, kde ztvrdne a vytvoří mechanické spojovací prostředky mezi lepenými plochami. Podílí přibližně 10 - 30% na kvalitě lepení.

7 Koheze Je to vnitřní soudržnost molekul lepidla. Koheze lepidla musí být vyšší než koheze lepeného materiálu. Při zkouškách pevnosti lepeného spoje nesmí dojít k porušení v lepené spáře, ale v lepeném materiálu. Koheze uvnitř lepidla však nesmí být příliš velká, aby nedocházelo ke zkřehnutí lepidla (ztrátě pružnosti).

8 Smáčivost lepidla Je to schopnost kapky lepidla roztéct se po povrchu lepeného materiálu. Smáčivost může být ovlivněna nečistotami na lepeném povrchu, mastnotou, prachem.

9 Stádia tuhnutí lepidla Tekutý stav - tento stav se nazývá SOL, - lepidlo se nanáší na povrch. Želatinový stav - tento stav se nazývá GEL, - lepidlo začíná tuhnout a projevuje se jeho lepivost a přilnavost. Tuhý stav - při tuhnutí se lepidlo smršťuje a dochází ke vzniku napětí ve vrstvě lepidla.

10 Principy tuhnutí lepidla Odpaření rozpouštědel. Vsáknutí rozpouštědel do podkladu. Ochlazením lepidla (u tavných lepidel). Chemickou reakcí (zasíťováním molekul).

11 Seznam použitých zdrojů KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN 978-80- 86817-25-5. NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN 80-867-0614-1. NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.

12 Otázky k zopakování a ověření učiva 1. Popiš rozdělení lepidel. 2. Co jsou to mezimolekulární síly? 3. Co je to adheze a co koheze? 4. Principy tuhnutí lepidel.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google