Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manipulace Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manipulace Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."— Transkript prezentace:

1 Manipulace Ivan Gros

2 Cílem je omezovat manipulační operace na nejnižší možnou míru!
Činnosti spojené s přesuny a ukládáním surovin, materiálů, polotovarů, výrobků a odpadů (pasivních prvků) v prvcích logistického systému patří mezi manipulační operace Manipulace přímo nevytváří přidanou hodnotu ! Manipulace je zdrojem nákladů je zdrojem úrazů je zdrojem ztrát je pracná Cílem je omezovat manipulační operace na nejnižší možnou míru! manipulační operace se podílejí na průběžné době výroby až 70% USA (1998) náklady na manipulaci až 50mld dolarů!

3 Ruční, manuální manipulace
Historicky nejstarší způsob manipulace lidskou silou Příklady ručních operací: zvedání, přenášení, ukládání břemen do hromad, stohů, do regálů, pokládání na zem, na dopravníky, smýkání, valení břemen, jejich házení, upínání dílů do strojů, vkládání polotovarů do lisů… Výhody: Univerzálnost, pracovník je schopen realizovat veškeré manipulační operace Nízké až nulové požadavky na kapitálové prostředky Nevýhody: Pracovní síla je stále dražší Nízká produktivita práce Nebezpečí úrazů Jeden z možných zdrojů nemocí z povolání Oblast použití: Manipulace s břemeny o nízké hmotnosti Přenášení na krátké vzdálenosti Práce s nízkou opakovatelností manipulačních operací

4 Ruční, manuální manipulace - legislativa
Manuální práce je omezena legislativou: Nařízení vlády č.178/2001 Sb Omezuje energetický výdaj jedince za směnu v MJ, frekvence zdvihů za min., celkovou hmotnost manipulovaných břemen v kg/směnu a přípustnou hmotnost přenášených břemen v kg ve vazbě na vzdálenost – vše diferencované podle věku a pohlaví

5 Ruční, manuální manipulace - legislativa
Průměrný energetický výdaj jedince za směnu v MJ Maximální energetický výdaj jedince za směnu v MJ Roční energetický výdaj jedince MJ Maximální hmotnost břemen při přenášení a zvedání do 30min.za směnu muži 50kg, ženy 30kg Maximální hmotnost břemen při přenášení a zvedání déle než 30min.za směnu muži 30kg, ženy 15kg

6 Manipulační prostředky s ruční manipulací Plošiny, vozíky mobilní
Pro relativně nízký počet těžších jednotek dopravovaných na přiměřenou vzdálenost Raději větší kola, ložiska Např. pro dopravu 10 kartonů za hodinu na 15 metrů s jednoduchou manipulací (naložení, uložení do regálu..) Plošiny, vozíky mobilní Ruční manipulátory

7 Manipulační prostředky pojezdové Paletizační vozíky ruční obsluha
Prostředky pro horizontální dopravu hmotnějšího zboží na větší vzdálenosti Paletizační vozíky ruční obsluha Pojízdné palety Kombinace palety a vozíku Možnost vykládat a nakládat palety na vozidla manuálně (1 vrstva) stejně jako vidlicovými vozíky

8 Manipulační prostředky pojezdové
Motorizované vozíky Pro větší vzdálenosti, větší objemy přepravy se vyplatí vlastní pohon. Operátor jde vedle, nebo je nesen vozíkem. Vlečné vlaky Pro velké vzdálenosti, velké objemy přepravy je nutno redukovat počet pracovníků a motorizovaných jednotek pomocí vlaků – jedna pohonná jednotka + vlečené vozíky

9

10 Manipulační prostředky Manipulační prostředky pojezdové
Prostředky pro horizontální dopravu na větší vzdálenosti a hmotnější zboží Vozíky Pojízdné palety Kombinace palety a vozíku Možnost vykládat a nakládat palety na vozidla manuálně (1 vrstva) stejně jako vidlicovými vozíky Motorizované vozíky Pro větší vzdálenosti, větší objemy přepravy se vyplatí vlastní pohon. Operátor jde vedle, nebo je nesen vozíkem. Vlečné vlaky Pro velké vzdálenosti, velké objemy přepravy je nutno redukovat počet pracovníků a motorizovaných jednotek pomocí vlaků – jedna pohonná jednotka + vlečené vozíky Bezobslužné vozíky - snaha odstranit manuální obsluhu Vlečené stropním nebo pozemním dopravníkem, – lze je plnit nebo vykládat na více místech než vlaky – provoz je programovatelný podle potřeby Motorizované, řízené vodičem v podlaze – opět programovatelné

11 Manipulační prostředky
Dopravníky (conveyors), skluzy (chuts) Prostředky pro horizontální i vertikální dopravu na krátké i dlouhé vzdálenosti mezi dvěma body, jako krátkodobé zásobníky (short term buffers), pro třídění (sortation) Dopravníky gravitační (gravity) poháněné (powered) Výhodné zejména pro přímé přepravní vzdálenosti, velké průtoky na kratší vzdálenosti Pro velké vzdálenosti jen v případech značných přepravovaných množství za hod. (např. uhlí v dolech) Nakládka a vykládka automatická Náklady rychle rostou se vzdáleností – vysoký podíl fixních nákladů! Skluzy Dopravníky šnekové Dopravníky pásové (belt conveyor)

12 Manipulační prostředky
Dopravníky, skluzy Dopravníky vibrační (vibratory conveyer) Dopravníky podvěsné (overhead chain conveyer) Dopravníky korečkové (bucked chain conveyer) Dopravníky válečkové (roller conveyer) Redlery

13 Manipulační prostředky
Dopravníky, skluzy Automatizované přepravní systémy AGV(Automatic guided vehicle systems) Snaha odstranit relativní nepružnost klasických bezobslužných vozíků Vozíky s vlastním pohonem řízené počítačem s vysokofrekvenčním přenosem dat Výhodné pro vzdálenosti od 50m do cca 200m s více místy nakládky a vykládky Pro velké vzdálenosti už mohou být výhodnější nákladní automobily Podobně velikost přepravovaných jednotek může vést pro kratší vzdálenosti km použití vidlicových vozíků

14 Manipulační prostředky
Prostředky pro zdvih Jeřáby pojízdné mostové (overhead travelling cranes) Výtahy (lift, elevator) Kladkostroje (hoist) Zdvižné plošiny (lifting platform) Vakuové zdvihací manipulátory (vacuum lifting manipulator)

15 Manipulační prostředky Vysokozdvižné vozíky vidlicové mechanizované:
Revoluce v manipulaci s materiálem po 2. světové válce ve spojení s využitím palet a dalších manipulačních jednotek, obalů Největší výhoda je v univerzálnosti použití: nakládka i vykládka vozidel, stohování palet, obsluha regálových systémů a mnohdy i pro vlastní dopravu na kratší vzdálenosti Značné množství provedení pro různé účely Regálové do 15m/1500kg zakládání do regálů Manipulant se pohybuje s plošinou Klasický skladový 11m/2500kg zakládání do regálů, dopravní rychlost 14km/hod Kompletační 11m/1200g kompletace z regálů, dopravní rychlost 11km/hod Univerzální 8m/8000kg doprava, stohování, dopravní rychlost 25km/hod diesel Univerzální 3m/3000kg doprava, stohování, dopravní rychlost 25km/hod plyn

16 Manipulační prostředky Kontejnerové manipulátory:
Manipulátor na korbě dopravního prostředku Schopnost manipulace s kontejnerem ve vrchní vrstvě v druhé řadě až 4. vrstvě Nosnost až 50t Jen manipulace v 1. řadě Nosnost až 50t v první vrstvě, nosnost klesá s počtem vrstev podle typu manipulátoru! Např. 1.vrstva 45t, 2. vrstva 23t

17 Manipulační prostředky
Zakladače Instalované do každé uličky, uličky 1,2 – 1,3m (potřebná vůle cca 0,2- 0,3m nad rozměr palety) výška 12m až 30m optimální zatížení do 2t, přebírání palet na koncích uliček velmi rychlý posuv většinou plně automatizovaný provoz nebo s nesenou obsluhou. V zájmu tuhosti konstrukce a přesné manipulace jsou zakladače ukotveny v podlaze i stropě

18 Manipulační prostředky
Zakladače

19 Manipulační prostředky

20 Manipulační prostředky
Výběr vhodných mechanizačních prostředků Kriteria: Náklady na dopravu – vzdálenost v m, počet jednotek za hod. Dopravníky Jednotek/hod. Manuální vozíky Motorizované vozíky, Vlečné vlaky Automatizované dopr.systémy Manuální manipulace Vidlicové vozíky Vzdálenost m Náklady na nákup, instalaci Náklady na nakládku a vykládku Flexibilita sytému Spolehlivost, bezpečnost provozu

21 Skladovací soustavy Skladovací soustavy pro nepaletizované nebo paletizované zboží – kusové zboží, zboží v přepravkách, kartonech, na paletách Policové regály Mobilní regály Ruční manipulace Ruční manipulace Ruční, případně mechanizované vozíky Ruční, případně mechanizované vozíky

22 Skladovací soustavy Skladovací soustavy pro nepaletizované zboží – kusové zboží, zboží v přepravkách, kartonech Policové, krabicové regály Zakladače Vysokozdvižné vozíky

23 Skladovací soustavy Gravitační, krabicové, paletové regály


Stáhnout ppt "Manipulace Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google