Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Harmonické vlnění harmonická vlna: šíření harmonických kmitů vlnový vektor: perioda kmitů: vlnová délka: harmonická vlna: harmonická vlna v prostoru:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Harmonické vlnění harmonická vlna: šíření harmonických kmitů vlnový vektor: perioda kmitů: vlnová délka: harmonická vlna: harmonická vlna v prostoru:"— Transkript prezentace:

1 Harmonické vlnění harmonická vlna: šíření harmonických kmitů vlnový vektor: perioda kmitů: vlnová délka: harmonická vlna: harmonická vlna v prostoru:

2 Odraz vlnění obecná vlna x = 0  y = 0

3 Stojaté vlnění odraz periodické vlny  kxe v x ey titi sin2 2           uzly

4 Stojaté vlnění vlny v ohraničené oblasti uzly musí být v x = 0 a x = L  kxe v x ey titi sin2 2           struna délky L upevněná na obou koncích základní frekvence módy

5 Dopplerův jev Christian Doppler, Praha 1842 pohybující se zdroj vlnění zdroj v klidu perioda vlnění: T 0 frekvence: f 0 = 1 / T 0 = v / 0 zdroj v pohybu perioda vlnění: T frekvence: f = 1 / T = v /

6 Dopplerův jev Christian Doppler, Praha 1842 zdroj se pohybuje k nám: frekvence: vlnová délka: zdroj se pohybuje od nás: frekvence: vlnová délka: zdroj pozorovatel frekvence vlnění

7 Dopplerův jev zdroj pozorovatel frekvence vlnění zdroj se pohybuje ke stojícímu pozorovateli rychlostí zvuku zdroj se pohybuje od stojícího pozorovatele rychlostí zvuku zdroj se pohybuje ke stojícímu pozorovateli rychlostí převyšující rychlost zvuku

8 Rudý a modrý posuv zdroj pozorovatel absorbční spektra hvězd rudý posuv – hvězda letící od nás modrý posuv – hvězda letící k nám

9 Mechanika kontinua – napětí, deformace napětí [Nm -2 = Pa] čistý tah deformace

10 Mechanika kontinua – Hookův zákon čistý tah Hookův zákon E – modul pružnosti

11 Mechanika kontinua - napětí čistý tah napětí [Nm -2 = Pa] čistý smyk

12 Mechanika kontinua - napětí napětí normálové napětí tečné (smykové) napětí

13 Mechanika kontinua - napětí obecné tahové napětí čistý tahčistý smykčistý tlakobecné tahové napětíobecné tlakové napětí

14 Mechanika kontinua - napětí tenzor napětí čistě tahové složky (tlakové) složky: smykové složky:

15 Mechanika kontinua - napětí tenzor napětí napětí v obecné rovině:

16 Mechanika kontinua - napětí tenzor napětí hlavní roviny

17 Mechanika kontinua - napětí jednoosá napjatost dvojosá napjatost trojosá napjatost

18 Mechanika kontinua - deformace posunutí míra deformace: tenzor malých deformací:

19 Mechanika kontinua - deformace tenzor deformace obecná deformace

20 Mechanika kontinua - deformace deformace elementu rovnoběžného s osou x tenzor deformace

21 Mechanika kontinua - deformace tenzor deformace e xx – relativní změna délky elementu, který byl před deformací rovnoběžný s osou x e yy – relativní změna délky elementu, který byl před deformací rovnoběžný s osou y e zz – relativní změna délky elementu, který byl před deformací rovnoběžný s osou z

22 Mechanika kontinua - deformace deformace v rovině nechť e xx = e yy = 0, e xy  0

23 Mechanika kontinua - deformace tenzor deformace e xx – relativní změna délky elementu, který byl před deformací rovnoběžný s osou x e yy – relativní změna délky elementu, který byl před deformací rovnoběžný s osou y e zz – relativní změna délky elementu, který byl před deformací rovnoběžný s osou z e xy – je rovna poovině úhlu o který se deformací změní pravý úhel mezi elementy původně rovnoběžnými s osou x a y e xz – je rovna poovině úhlu o který se deformací změní pravý úhel mezi elementy původně rovnoběžnými s osou x a z e yz – je rovna poovině úhlu o který se deformací změní pravý úhel mezi elementy původně rovnoběžnými s osou y a z

24 Zobecněný Hookův zákon elastické koeficienty 3 4 = 81 (tenzor 4. řádu) tenzor napětí  i,j tenzor defromace e k,l elastické koeficienty C i,j,k,l tenzory napětí a deformace jsou symetrické  21 nezávislých elastických koeficientů izotropní prostředí  2 nezávislé elastické koeficienty - Youngův modul pružnosti E (modul pružnosti v tahu) - modul pružnosti ve smyku G zobecněný Hookův zákon pro izotropní prostředí


Stáhnout ppt "Harmonické vlnění harmonická vlna: šíření harmonických kmitů vlnový vektor: perioda kmitů: vlnová délka: harmonická vlna: harmonická vlna v prostoru:"

Podobné prezentace


Reklamy Google