Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvek tělesa a vnitřní síly Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888, Mob.:732 742 440

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvek tělesa a vnitřní síly Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888, Mob.:732 742 440"— Transkript prezentace:

1 Prvek tělesa a vnitřní síly Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888, Mob.:732 742 440 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

2 Prvek tělesa souřadnicové systémy rozdělení prvků elementární prvek - absolutní - globální - lokální … v PP je každá jeho souvislá a principiálně oddělitelná část objekt - vše co zájmem subjektu - konečný - elementární - jedno násobně elementární - dvoj násobně elementární - troj násobně elementární

3 Uvolnění prvku tělesa obecné napětí základní prvek obecné PP podle metody řešení se P&P dělí silové působení v bodě A řezu  je určeno obecním napětím f … zabývající se obecnými prostorovými tělesy je trojnásobně elementární prvek silové působení v bodě řezu, kterým je v bodě tělesa uvolněn prvek, je jednoznačně určen normálovým napětím  x  a smykovým napětím  xy,  xz vzhledem k lokálnímu souřadnicovému systému -obecnou -prostou

4 Napjatost napjatost v bodě tělesa napjatost tělesa … je množina obecných napětí ve všech řezech, které lze tímto bodem vést … je množina napjatostí ve všech bodech tělesa - homogenní - nehomogenní Napjatost v bodě tělesa je jednoznačně určena 3 obecnými napětími ve třech vzájemně kolmých směrech – tenzor napětí T 

5 Saint Venantův princip Nahradíme-li silovou soustavu působící v okolí A tělesa  jinou, staticky ekvivalentní silovou soustavou v okolí bodu A tělesa , pak napjatost tělesa  bude pro oba zatěžovací stavy prakticky stejná s výjimkou jisté části telesa  s, která obsahuje bod A.

6 Deformace tělesa deformační posuv rozměrový posuv úhlový posuv deformace v bodě tělesa … je deformace elementárního prvku tělesa, který tento bod obsahuje deformace v bodě tělesa je určena tenzorem přetvoření - T  … je množina deformačních posuvů ve všech jeho bodech

7 Vztah mezi napjatostí, deformací a energií silově deformační závislost deformační práce měrná energie napjatosti - lineární - nelineární

8 Vlivy na mechanické chování tělesa chování tělesa zatěžovací působení deformační působení charakteristická působení - interakce tělesa s jeho okolím - vnitřní procesy probíhající v tělese vznik deformace bez napjatosti v tělese a tedy i bez možnosti porušení nevedou ke vzniku deformace a napjatosti v tělese, ale mohou ovlivnit deformaci, napjatost i porušení tělesa

9 Deformačně pevnostní spolehlivost koeficient bezpečnosti V PP budeme deformačně pevnostní spolehlivost vyjadřovat bezpečností a následným slovním vyjádřením.


Stáhnout ppt "Prvek tělesa a vnitřní síly Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888, Mob.:732 742 440"

Podobné prezentace


Reklamy Google