Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvek tělesa a vnitřní síly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvek tělesa a vnitřní síly"— Transkript prezentace:

1 Prvek tělesa a vnitřní síly
Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: , Mob.:  440

2 Prvek tělesa souřadnicové systémy rozdělení prvků elementární prvek
… v PP je každá jeho souvislá a principiálně oddělitelná část objekt - vše co zájmem subjektu - absolutní - globální - lokální - konečný - elementární - jedno násobně elementární - dvoj násobně elementární - troj násobně elementární

3 Uvolnění prvku tělesa obecné napětí základní prvek obecné PP
podle metody řešení se P&P dělí silové působení v bodě A řezu w je určeno obecním napětím f silové působení v bodě řezu, kterým je v bodě tělesa uvolněn prvek, je jednoznačně určen normálovým napětím s = sx a smykovým napětím txy , txz vzhledem k lokálnímu souřadnicovému systému … zabývající se obecnými prostorovými tělesy je trojnásobně elementární prvek obecnou prostou

4 Napjatost napjatost v bodě tělesa napjatost tělesa
… je množina obecných napětí ve všech řezech, které lze tímto bodem vést … je množina napjatostí ve všech bodech tělesa homogenní nehomogenní Napjatost v bodě tělesa je jednoznačně určena 3 obecnými napětími ve třech vzájemně kolmých směrech – tenzor napětí Ts

5 Saint Venantův princip
Nahradíme-li silovou soustavu působící v okolí A tělesa W jinou, staticky ekvivalentní silovou soustavou v okolí bodu A tělesa W , pak napjatost tělesa W bude pro oba zatěžovací stavy prakticky stejná s výjimkou jisté části telesa Ws, která obsahuje bod A.

6 deformace v bodě tělesa je určena tenzorem přetvoření - Te
Deformace tělesa deformační posuv rozměrový posuv úhlový posuv deformace v bodě tělesa … je množina deformačních posuvů ve všech jeho bodech … je deformace elementárního prvku tělesa, který tento bod obsahuje deformace v bodě tělesa je určena tenzorem přetvoření - Te

7 Vztah mezi napjatostí, deformací a energií
silově deformační závislost deformační práce měrná energie napjatosti - lineární - nelineární

8 Vlivy na mechanické chování tělesa
zatěžovací působení deformační působení charakteristická působení - interakce tělesa s jeho okolím - vnitřní procesy probíhající v tělese vznik deformace bez napjatosti v tělese a tedy i bez možnosti porušení nevedou ke vzniku deformace a napjatosti v tělese, ale mohou ovlivnit deformaci, napjatost i porušení tělesa

9 Deformačně pevnostní spolehlivost
koeficient bezpečnosti V PP budeme deformačně pevnostní spolehlivost vyjadřovat bezpečností a následným slovním vyjádřením.


Stáhnout ppt "Prvek tělesa a vnitřní síly"

Podobné prezentace


Reklamy Google