Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Management a jeho funkce Manažerské funkce. Případová studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Video: „Stres: přítel a nepřítel“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Management a jeho funkce Manažerské funkce. Případová studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Video: „Stres: přítel a nepřítel“"— Transkript prezentace:

1 1 Management a jeho funkce Manažerské funkce. Případová studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Video: „Stres: přítel a nepřítel“

2 Úvod do managementu2 Management? Kdo je manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti má mít manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti máte vy?

3 Úvod do managementu3 Management jako proces Management = proces plnění pracovních cílů tj. optimalizace chování se subjektu prostřednictvím jiných pracovníků - řádně, včas a v rámci rozpočtu. Pozn.: např. ve zdravotnictví teorie dvou inkonzistentních cílů a jejich dynamické rovnováhy.

4 Úvod do managementu4 Funkce managementu = co manažeři dělají ve snaze dosáhnout cílů své organizace. 1- plánování 2- organizování 3- personální činnost 4- vedení, řízení 5- kontrola

5 Úvod do managementu5 Funkce mangementu Pět (šest) funkcí managementu nemusí probíhat odděleně, ale mohou se předbíhat nebo probíhat souběžně. Rozdíl: vedení X řízení? „?“ Jste vedoucím oddělení ve firmě. Na kom předně závisí, aby na volné pracovní místo v oddělení byl dosazen ten správný uchazeč?

6 Úvod do managementu6 Manažerské role 1 (Pozor: man. role ≠ man. fce!!!) Interpersonální: představitel organizace (figurehead), vůdce (leader), spojovací článek (liason).

7 Úvod do managementu7 Manažerské role 2 Informační: příjemce informací (monitor), šiřitel informací (disseminator), mluvčí organizace (spokeperson).

8 Úvod do managementu8 Cíl a poslání organizace Poslání – charakter, identita, smysl existence, normy chování a hodnoty, které firma dlouhodobě uznává. Vymezuje postoje vůči 3P: Produkt, Profit, Personál. Cíl - podnikatelské záměry. Analýza a strategie … Případová studie: poslání X cíl.

9 Úvod do managementu9 Plánování & STRES - video Co je to stres. Stres a výkon. Příznaky stresu. Hlavní příčiny pracovního stresu. Zvládání stresu. Důvody proč by měla organizace brát stres na vědomí. Cesty, jak může organizace zvládat stres.

10 Úvod do managementu10 Trojúhelník manažerského stresu Odborníci rozlišují tři vrcholy trojúhelníku manažerského stresu požadavky dovednostireakce

11 Úvod do managementu11 Vysvětlivky Požadavky (pracovní, rodinné, osobní) Dovednosti (manažerské a interpersonální, emocionální inteligence EQ, relaxační techniky) Reakce (tělesné, emocionální a psychické)

12 Úvod do managementu12 Příznaky stresu Podrážděnost, vyčerpání, zvýšený tlak, nespokojenost, nárůst absencí, onemocnění, úrazovosti…

13 Úvod do managementu13 Hlavní příčiny pracovního stresu Práce sama, jmenovitě role v organizaci, špatné vztahy v organizaci, pocity týkající se zaměstnání nebo kariéry, vnější tlaky.

14 Úvod do managementu14 Zvládání stresu Adaptivní chování jednotlivce, preventivní programy ve firmách.

15 Úvod do managementu15 Důvody proč by měla organizace brát stres na vědomí Společenská odpovědnost zajistit dobrou kvalitu pracovního života. Nadměrný stres => onemocnění. Stres => neschopnost vyrovnávat se s požadavky práce => stres. Nadměrný stres => snížení efektivnosti pracovníka => ohrožení výkonu organizace.

16 Úvod do managementu16 Stres a výkon Optimální úroveň Aktivační úroveň Výkon nuda panika

17 Úvod do managementu17 Cesty, jak může organizace zvládat stres Vytváření pracovních míst – vyjasňování rolí, snižování nebezpečí vyplývající z nejasnosti role a konfliktu; umísťování a rozmísťování – na pracovní místa, která mohou pracovníci dle svých schopností zvládat; rozvoj kariéry – plánování kariéry a povyšování pracovníků úměrně jejich schopnostem.

18 Úvod do managementu18 Cesty, jak může organizace zvládat stres procesy řízení výkonu, které umožňují dialog mezi manažery a jedinci o pracovních problémech a ambicích lidí; konzultace – s členem personálního útvaru nebo podnikovým lékařem, popř. program pomoci zaměstnancům; vzdělávání manažerů v oblasti hodnocení pracovního výkonu a v oblasti metod konzultování a poradenství.

19 Úvod do managementu19 Použitá literatura Michael Armstrong: Personální management, Grada Publisching 1999. Jan Praško,Hana Prašková: Asertivitou proti stresu, Grada Publisching 1990. Ed Boenisch,Michaela Haneyová : Stres- přehledná testy a návody jak zvládat stres, Books 1998. Beverly A. Potterová: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, Votobia 1997.


Stáhnout ppt "1 Management a jeho funkce Manažerské funkce. Případová studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Video: „Stres: přítel a nepřítel“"

Podobné prezentace


Reklamy Google