Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management a jeho funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management a jeho funkce"— Transkript prezentace:

1 Management a jeho funkce
Manažerské funkce. Případová studie na vytvoření cíle a poslání firmy. Video: „Stres: přítel a nepřítel“

2 Management? Kdo je manažer?
Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti má mít manažer? Jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti máte vy? Úvod do managementu

3 Management jako proces
Management = proces plnění pracovních cílů tj. optimalizace chování se subjektu prostřednictvím jiných pracovníků - řádně, včas a v rámci rozpočtu. Pozn.: např. ve zdravotnictví teorie dvou inkonzistentních cílů a jejich dynamické rovnováhy. Úvod do managementu

4 Funkce managementu Funkce managementu
= co manažeři dělají ve snaze dosáhnout cílů své organizace. 1- plánování 2- organizování 3- personální činnost 4- vedení, řízení 5- kontrola Úvod do managementu

5 Funkce mangementu Pět (šest) funkcí managementu nemusí probíhat odděleně, ale mohou se předbíhat nebo probíhat souběžně. Rozdíl: vedení X řízení? „?“ Jste vedoucím oddělení ve firmě. Na kom předně závisí, aby na volné pracovní místo v oddělení byl dosazen ten správný uchazeč? Úvod do managementu

6 Manažerské role 1 (Pozor: man. role ≠ man. fce!!!) Interpersonální:
představitel organizace (figurehead), vůdce (leader), spojovací článek (liason). Úvod do managementu

7 Manažerské role 2 Informační: příjemce informací (monitor),
šiřitel informací (disseminator), mluvčí organizace (spokeperson). Úvod do managementu

8 Cíl a poslání organizace
Poslání – charakter, identita, smysl existence, normy chování a hodnoty, které firma dlouhodobě uznává. Vymezuje postoje vůči 3P: Produkt, Profit, Personál. Cíl - podnikatelské záměry. Analýza a strategie … Případová studie: poslání X cíl. Úvod do managementu

9 Plánování & STRES - video
Co je to stres. Stres a výkon. Příznaky stresu. Hlavní příčiny pracovního stresu. Zvládání stresu. Důvody proč by měla organizace brát stres na vědomí. Cesty, jak může organizace zvládat stres. Úvod do managementu

10 Trojúhelník manažerského stresu
Odborníci rozlišují tři vrcholy trojúhelníku manažerského stresu požadavky dovednosti reakce Úvod do managementu

11 Vysvětlivky Požadavky (pracovní, rodinné, osobní)
Dovednosti (manažerské a interpersonální, emocionální inteligence EQ, relaxační techniky) Reakce (tělesné, emocionální a psychické) Úvod do managementu

12 Příznaky stresu Podrážděnost, vyčerpání, zvýšený tlak, nespokojenost,
nárůst absencí, onemocnění, úrazovosti… Úvod do managementu

13 Hlavní příčiny pracovního stresu
Práce sama, jmenovitě role v organizaci, špatné vztahy v organizaci, pocity týkající se zaměstnání nebo kariéry, vnější tlaky. Úvod do managementu

14 Zvládání stresu Adaptivní chování jednotlivce,
preventivní programy ve firmách. Úvod do managementu

15 Důvody proč by měla organizace brát stres na vědomí
Společenská odpovědnost zajistit dobrou kvalitu pracovního života. Nadměrný stres => onemocnění. Stres => neschopnost vyrovnávat se s požadavky práce => stres. Nadměrný stres => snížení efektivnosti pracovníka => ohrožení výkonu organizace. Úvod do managementu

16 Stres a výkon Optimální úroveň Výkon nuda panika Aktivační úroveň
Úvod do managementu

17 Cesty, jak může organizace zvládat stres
Vytváření pracovních míst – vyjasňování rolí, snižování nebezpečí vyplývající z nejasnosti role a konfliktu; umísťování a rozmísťování – na pracovní místa, která mohou pracovníci dle svých schopností zvládat; rozvoj kariéry – plánování kariéry a povyšování pracovníků úměrně jejich schopnostem. Úvod do managementu

18 Cesty, jak může organizace zvládat stres
procesy řízení výkonu, které umožňují dialog mezi manažery a jedinci o pracovních problémech a ambicích lidí; konzultace – s členem personálního útvaru nebo podnikovým lékařem, popř. program pomoci zaměstnancům; vzdělávání manažerů v oblasti hodnocení pracovního výkonu a v oblasti metod konzultování a poradenství. Úvod do managementu

19 Použitá literatura Michael Armstrong: Personální management, Grada Publisching 1999. Jan Praško,Hana Prašková: Asertivitou proti stresu, Grada Publisching 1990. Ed Boenisch,Michaela Haneyová : Stres-přehledná testy a návody jak zvládat stres, Books 1998. Beverly A. Potterová: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, Votobia 1997. Úvod do managementu


Stáhnout ppt "Management a jeho funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google