Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpolační funkce Metody –Globální Regrese - trend –Lokální Lineární interpolace Regrese – lokální trend Inverse Distance Weighted IDW Spline Thiessenovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpolační funkce Metody –Globální Regrese - trend –Lokální Lineární interpolace Regrese – lokální trend Inverse Distance Weighted IDW Spline Thiessenovy."— Transkript prezentace:

1 Interpolační funkce Metody –Globální Regrese - trend –Lokální Lineární interpolace Regrese – lokální trend Inverse Distance Weighted IDW Spline Thiessenovy polygony Natural Neighbours interpolation Geostatistika (Kriging) Výstupy –Trendy –Spojité modely, DEM VEKTORRASTR

2 Interpolační funkce Metody –Globální Regrese - trend –Lokální Lineární interpolace Regrese – lokální trend Inverse Distance Weighted IDW Spline Thiessenovy polygony Natural Neighbours interpolation Geostatistika (Kriging) Výstupy –Trendy –Spojité modely, DEM VEKTORRASTR deterministické (geo)statistické

3 Globální trend LineárníKvadratickýKubický z = a + bx + cyz = a + bx + cy + dx 2 + exy + fy 2

4 Tuček (1998) Bilineární interpolace opakovaná lineární interpolace mezi body ve čtvercové síti omezené použití jen na body uspořádané ve čtvercové síti

5 http://webhelp.esri.com Lokální trend polynomická funkce proložená vybranými body v sousedství citlivé na volbu velikosti sousedství, možná anisotropie interpolovaný povrchu nemusí procházet vstupními body

6 http://webhelp.esri.com IDW hodnota interpolovaného bodu závislá na inverzní vzdálenosti od sousedů citlivé na: outliers a nahloučení bodů; možná anisotropie povrch prochází vstupními body

7 http://webhelp.esri.com Spline proložení křivky s nejmenším celkovým zakřivením křivka musí procházet body nevhodné pro povrch s náhlými výraznými změnami

8 Thiessenovy polygony Vytvoření TIN splňující Delaunay kritéria: kružnice opsaná trojúhelníku neobsahuje žádný jiný bod Kolmice v polovinách stran trojúhelníků; jejich průsečíky tvoří vrcholy Thiessenových polygonů

9 Sárkozy F. http://www.agt.bme.hu/public_e/funcint/funcint.html Natural neighbours

10 Geostatistika - Kriging Založeno na předpokladu autokorelace prostorových dat Statistický přístup, mohu stanovit chybu interpolace Několik částí Explorativní - zkoumám míru podobnosti dat ve vztahu k jejich vzdálenosti (semivariogram, correlogram) Fitování modelu na zjištěný vztah Porovnání modelů Modelování povrchu Stejný prediktor jako u IDW Váha lambda ale určena více faktory: semivariaogramem, vzdáleností a prostorovým uspořádáním dat v okolí bodu

11 http://webhelp.esri.com Explorativní část Zkoumám statistické charakteristiky dat rozdělení (histogram, QQplot,...) outliers prostorové rozdělení (voronoi mapy) autokorelace (semivariogram)

12 http://webhelp.esri.com Fitování modelu Semivariogram(distance h) = 0.5 * average[ (value at location i – value at location j) 2 ]

13 http://webhelp.esri.com Fitování modelu 2 Range – max. vzdálenost na kterou jsou data autokorelovaná Sill – hodnota semivariance odpovídající range Nugget – prostorová variabilita nebo chyby na menší prostorové škále než popisují moje data (< sampling distance) Různé modely podle tvaru křivky: exponenciální gausův sférický.......

14 Fitování modelu - ArcGIS

15 IDRISI. Clarks Laboratory Kriging v IDRISI

16 IDRISI. Clarks Laboratory Kriging v IDRISI II

17 ESRI Library Kriging - typy Ordinary krigingUniversal kriging Cokriging

18 Topografické funkce Sklonitost Expozice Analýza viditelnosti –Viditelnost –Osvětlení (vizualizace) –Potenciální radiace Hydrologické analýzy Profil VEKTORRASTR

19 DMT – Ještědský hřbet

20 Sklon (slope) - ukázka

21 Expozice (aspect) - ukázka

22 Viditelnost (viewshed)

23 Osvětlení (hillshading) - ukázka

24 Potenciální radiace

25 Hydrologické analýzy Povodí Směr proudění Akumulace

26 http://webgis.wr.usgs.gov/globalgis/images/profile.gif Profil

27 TIN

28 3D vizualizace

29 Analýza sítí Charakteristiky sítí: –Délka –Orientace –Konektivita Modelování zatížení sítě Optimální spojení Alokace zdrojů VEKTORRASTR

30 Analýza sítí – optimální spojení

31 Analýza sítí – alokace zdrojů

32 Analýza sítí – konektivita UpstreamUpstream - threshold

33 Vizualizace – kompozice mapy Název Vlastní mapová kresba Legenda Měřítko Tiráž (kdo, kdy, proč, souřadný systém atd.)

34 Vizualizace – barevné spektrum Aditivní skládání barevSubtraktivní skládání barev MonitorTiskárna


Stáhnout ppt "Interpolační funkce Metody –Globální Regrese - trend –Lokální Lineární interpolace Regrese – lokální trend Inverse Distance Weighted IDW Spline Thiessenovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google