Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza dat v GIS Dotazy na databáze Překrytí – Overlay Mapová algebra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza dat v GIS Dotazy na databáze Překrytí – Overlay Mapová algebra"— Transkript prezentace:

1 Analýza dat v GIS Dotazy na databáze Překrytí – Overlay Mapová algebra
Prostorové Atributové Překrytí – Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce Euklidovské vzdálenosti Oceněné vzdálenosti Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce sklonitost, expozice, viditelnost ... Analýza sítí Analýza obrazu

2 Dotazy na databáze Prostorové Atributové VEKTOR RASTR
Identifikace atributu v zdaném místě (např. kurzorem) Vyhledávání v omezených oblastech (např. kružnicí o daném poloměru) Zjištění souřadnic buněk a hodnoty atributu (např.kurzorem) Atributové Výběr a transformace atributů na základě matematických a logických operátorů (booleovská logika) Reklasifikace (tvorba booleovských obrazů) Transformace atributů na základě matematických operátorů

3 Logické operátory

4 Reklasifikace

5 Překrytí - Overlay VEKTOR RASTR
Tvorba nových entit (polygonů, linií) a topologických vztahů Logické operátory v řeči GISu (intersect, identity, union) Reklasifikace + překryv Mapová algebra Přesívací mapování Crosstabulace

6 Overlay - vektor A OR B A AND B A OR B NOT B

7 Overlay – vektor 2 UNION

8 Overlay – vektor 3

9 Overlay vektor - intersect

10 Overlay - rastr Reklasifikace – nejčastěji do booleovské mapy (0,1) Matematická operace s hodnotami překrytých vrstev + Forest 1971 Forest 1991 = Změna 71/91

11 Crosstabulace

12 Mapová algebra VEKTOR RASTR Operátory Funkce
Aritmetické (+; -; * ....) Logické (Booleovské – AND; OR ..) Relační (<; >; =; <> ...) Funkce Loklální Fokální Zonální Globální

13 Operátory

14 Funkce Lokální Fokální (Filtrování, sklon, ...)

15 Funkce fokální - filtr

16 Filtr – příklad

17 Funkce - zonální

18 Funkce zonální - maximum

19 Vzdálenostní funkce VEKTOR RASTR Základem je Euklidovská vzdálenost
Matice vzdáleností Identifikace nejbližšího souseda Nárazníková zóna – buffer (rovnoběžky, odvalování kružnice) Nárazníková zóna – buffer Nákladové vzdálenosti Funkce šíření a proudění

20 Euklidovské vzdálenosti

21 Euklidovské vzdálenosti (2)

22 Vzdálenost objektů Nejbližší objekt Vzdálenost všech objektů

23 Konstrukce bufferu - vektor

24 Konstrukce bufferu - raster

25 Neuklidovské vzdálenosti
Sférická vzdálenost Manhattan distance Nákladové vzdálenosti

26 Sférická plocha

27 Projektovaná plocha – chyba měření
Zobrazení UTM

28 Projektovaná plocha – chyba měření
Zobrazení konické (Lambert conformal conic)

29 Projektovaná plocha – chyba měření
Zobrazení konické (Albers conic, equal area)

30 Manhattan distanc

31 Nákladové vzdálenosti - šíření a proudění

32 Funkce souvislosti VEKTOR RASTR
Spojitost na základě topologických vztahů Definování spojitých ploch podle hodnot atributů sousednosti buněk

33 Spojité plochy - rastr


Stáhnout ppt "Analýza dat v GIS Dotazy na databáze Překrytí – Overlay Mapová algebra"

Podobné prezentace


Reklamy Google