Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Restrukturalizace a analýzy Restrukturalizace dat a prostorové analýzy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Restrukturalizace a analýzy Restrukturalizace dat a prostorové analýzy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Restrukturalizace a analýzy Restrukturalizace dat a prostorové analýzy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

2 strana 2 Restrukturalizace dat Nebo-li předzpracování dat. Upravuje strukturu dat tak, aby se daly použít pro analýzy a syntézy. 1.Manipulace 2.Generalizace 3.Transformace (konverze struktury dat) 4.Manipulace s digitálními modely terénu 5.Reklasifikace atributů Kapitola 1: Restrukturalizace dat

3 strana 3 Ad 1. Manipulace s daty 1/2 Změna topologických vztahů, například při rozdělení polygonu na dva. Dělení vrstev na menší části. Posun vrcholů a objektů. Transformace (geometrická) souřadnicového systému. Urovnání – odstranění drobných geometrických nesrovnalostí (slivers – štěpinky). Kapitola 1: Restrukturalizace dat

4 strana 4 Ad 1. Manipulace s daty 2/2 Uzavření polygonů. Splnění spojitosti (napojení). Výpočet společných uzlů (nodes). Odstranění přetahů (dangle). Kapitola 1: Restrukturalizace dat

5 strana 5 Ad 2. Generalizace Generalizace je proces, při kterém dochází ke zjednodušování objektů – ředění bodů. Dochází ke snižování kvality (věrnosti, přesnosti). Kapitola 1: Restrukturalizace dat

6 strana 6 Ad 4. Manipulace s digit. modely terénu A.Rasterizace B.Vektorizace Změna formátu pro použití v jiném SW. Velké firmy jsou členy Open GIS. Kapitola 1: Restrukturalizace dat

7 strana 7 Ad 5. Reklasifikace atributů Kapitola 1: Restrukturalizace dat IDnazevvyska 1smrk7 2jedle6 3borovice10 IDnazevvyska 1smrk8,4 2jedle7,2 3borovice12 vyska = vyska × 1,2

8 strana 8 Analýza a syntéza dat Uvedenými postupy se ze současných dat získávají nové informace Zkoumání principů, podstaty fenoménů Kapitola 2: Analýzy 1.Dotazy na databázi 2.Třídění dat 3.Analýzy povrchů 4.Analýzy vzdáleností 5.Analýzy obrazů 6.Analýzy sítí 7.Statistické analýzy 8.Kombinace mapových vrstev matematicky 9.Simulace

9 strana 9 Ad 1. Dotazy na databázi 1/2 Vybírání dat z databáze, která odpovídají našim požadavkům Formulace otázek jazykem SQL Prostorové a atributové dotazy na databázi Proces výběru má 3 části: –specifikace dat, kterých se to týká –formulace podmínek, kterým musí data vyhovovat –pokyn, co se má s vybranými daty udělat Kapitola 2: Analýzy

10 strana 10 Ad 1. Dotazy na databázi 2/2 Specifikace dat Pokyn, co se má s daty udělat Formulace podmínek Kapitola 2: Analýzy

11 strana 11 Ad 2. Třídění dat Třídění dat a jejich nová klasifikace podle nových požadavků Kapitola 2: Analýzy Třídění silnic dle třídy silnice (viz obr.), či například členění krajů dle hustoty obyvatelstva.

12 strana 12 Ad 3. Analýzy povrchů 1/3 –Sklon –Orientace ke světovým stranám –Horizontální a vertikální křivost –Viditelnost –Osvětlení Použití: vojenství, eroze půdy, příkon slunečního záření, geomorfologická situace, … Kapitola 2: Analýzy

13 strana 13 Ad 3. Analýzy povrchů 2/3 Analýzy povrchů vyžadují matematicky vyspělý SW, jehož ceny se pohybují řádově ve stovkách tisíc korun. Kapitola 2: Analýzy

14 strana 14 Ad 3. Analýzy povrchů 3/3 Dvojí možná interpolace. Kapitola 2: Analýzy

15 strana 15 Ad 4. Analýzy vzdáleností 1/3 U dvourozměrného prostoru používáme Euklid. metriku U trojrozměr. prostoru musíme počítat se sklony povrchu Další typ vzdáleností je tzv. nákladová vzdálenost Kapitola 2: Analýzy objekt buffer

16 strana 16 Ad 4. Analýzy vzdáleností 2/3 Kapitola 2: Analýzy Vzdálenost v délkovým mírách Vzdálenost v nákladech

17 strana 17 Ad 4. Analýzy vzdáleností 3/3 Kapitola 2: Analýzy Trasa optimální z hlediska času Trasa optimální z hlediska vzdálenosti

18 strana 18 Ad 5. Analýzy obrazů 1/2 Navazuje na přednášku o DPZ Korekce obrazů –výpadky řádků, náhodný šum, stav atmosféry, poloha Země vůči Slunci Vylepšování obrazů –změna jasu a barev, filtrace, kompozice obrazů Transformace obrazů –redukce více obrazů do kompozitního obrazu Klasifikace obrazů –neřízená a řízená klasifikace Kapitola 2: Analýzy

19 strana 19 Ad 5. Analýzy obrazů 2/2 Kapitola 2: Analýzy

20 strana 20 Ad 6. Analýzy sítí 1/2 Síť je soubor liniových prvků, které jsou propojeny nějakými fenomény, mají délku, směr a spojitost. Existují omezení na síti. Modelování zatížení sítě. Výběr optimální trasy. Nejvhodnější alokace zdrojů. Kapitola 2: Analýzy

21 strana 21 Ad 6. Analýzy sítí 2/2 Kapitola 2: Analýzy

22 strana 22 Ad 7. Statistické analýzy Výsledky použitelné především pro statistické zhodnocení, obor geostatistika Návaznost na předmět Statistika. Patří sem i počítání souhrnů. Kapitola 2: Analýzy

23 strana 23 Ad 8. Kombinace mapových vrstev matematicky 1/2 Matematické operace s (jednou) více vrstvami s odpovídajícími si buňkami Používá se jazyk mapové algebry Funkce: lokální – počítání nové hodnoty z hodnoty v existující buňce, fokální – počítání nové hodnoty v okolí dané buňky zonální – počítání nové hodnoty na buňkách vrstvy ze zóny jiné vrstvy, globální – počítání nových hodnot všech buněk vrstvy. Kapitola 2: Analýzy

24 strana 24 Ad 8. Kombinace mapových vrstev matematicky 2/2 Parcely Různý typ využití Parcely s urči- tým typem vyu. Kapitola 2: Analýzy

25 strana 25 Ad 9. Simulace 1/2 Simulace změn krajiny v závislosti na připravované povrchové těžbě. Kapitola 2: Analýzy

26 strana 26 Ad 9. Simulace 2/2 Simulace šíření s překážkou nebo bez ní pomocí postupové funkce. Kapitola 2: Analýzy

27 strana 27 Závěr Kapitola 2: Analýzy


Stáhnout ppt "Restrukturalizace a analýzy Restrukturalizace dat a prostorové analýzy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google