Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uložení dat Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát –ArcGIS: shapefile, coverage –Microstation:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uložení dat Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát –ArcGIS: shapefile, coverage –Microstation:"— Transkript prezentace:

1 Uložení dat Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát –ArcGIS: shapefile, coverage –Microstation: *.dgn –Topol: bloky *.blk Atributová data DBMS nebo RDBMS Polohová data speciální formát (většinou komprimovaný) –obecné grafické (tiff, jpeg, bmp) –softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras....) VektorRaster Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů ArcGIS: geodatabase Geomatica: *.pix

2 Relační databáze IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.1996Picea abiesDolní VidimKarel Čtvrtý 2 IDdatumdruhd_ceskylokalital_souradnicesebral_jmsebral_pr 12.7.1996Picea a..smrkDolní Vidim14, 675; 50,458KarelČtvrtý 2 IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.19962138 2......... IDroddruhcesky 1Piceaomorikasmrk omorika 2Piceaabiessmrk ztepilý 3......... IDlok_jmenodelkasirkapopis....... 13Dolní Vidim14,67550,458palouk.... 14Odřepsy12,34553,658náves IDprijmenijmenoadresa....... 8ČtvrtýKarelHrad 1 9OdvedleLojzaVedle 4 Zaznamy LokalityDruhy Sberatele

3 Relace IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.19962138 2......... IDroddruhcesky 1Piceaomorikasmrk omorika 2Piceaabiessmrk ztepilý 3......... IDlok_jmenodelkasirkapopis....... 13Dolní Vidim14,67550,458palouk.... 14Odřepsy12,34553,658náves Zaznamy Lokality Druhy Sberatele IDprijmenijmenoadresa....... 8ČtvrtýKarelHrad 1 9OdvedleLojzaVedle 4

4 Relační databáze Kolekce tabulek vzájemně propojených relacemi přes klíčová pole Charakteristiky tabulky řádek = záznam = věta sloupec (pevně definovaný datový typ a velikost pole) index primární klíč neredundantnost dat Správa a komunikace s databází - SQL (Structured Query Language) –DDL – data definition language (CREATE jméno tabulky) –DML – data manipulation language (SELECT.....)

5 SQL SELECT * FROM Zaznamy WHERE datum > 31.12.1990 Vyber z tabulky „Zaznamy“ všechny řádky kde sloupec „Datum“ je větší (mladší) než 31.12.1990 SELECT * FROM Zaznamy JOIN Druh ON Zaznam.Druh = Druhy.ID WHERE Druhy.Druh = „Picea“ Vyber ze spojení tabulek Zaznam a Druh všechny řádky, které mají ve sloupci Druh tabulky Druhy uvedeno „Picea“ Výukový materiál: http://www.w3schools.com/sql/default.asphttp://www.w3schools.com/sql/default.asp

6 SELECT * FROM Zaznamy WHERE datum > 31.12.1990 SELECT * FROM Zaznamy JOIN Druh ON Zaznam.Druh = Druhy.ID WHERE Druhy.Druh = „Picea“ IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.19962138 2......... IDroddruhcesky 1Piceaomorikasmrk omorika 2Piceaabiessmrk ztepilý 3......... IDlok_jmenodelkasirkapopis....... 13Dolní Vidim14,67550,458palouk.... 14Odřepsy12,34553,658náves Zaznamy Lokality Druhy Sberatele IDprijmenijmenoadresa....... 8ČtvrtýKarelHrad 1 9OdvedleLojzaVedle 4

7 Typy databází souborové (jeden soubor jedna tabulka) –formát souboru *.dbf (Dbase, FoxPro) systémové (v jednom či několika souborech celá databáze; většinou typu klient-server) –komerční: Oracle, MS SQL, Informix, (Access !!!) –open source: MySQL, PostgreSQL, Firebird

8 Manipulace a restrukturalizace dat Atributová data –Editace Polohová data –Konverze mezi softwarově specifickými formáty –Editování –Spojování a členění prostorových reprezentací –Změna mapové projekce –Transformace prostorových reprezentací –Generalizace –Konverze vektor x raster; raster x vektor

9 ArcGIS Help; ESRI Editování

10 ArcGIS Help. ESRI Spojování a členění prostorových reprezentací Dissolve

11 Tuček J. 1998. Geografické informační systémy Transformace prostorových reprezentací Lineární (Helmertova) –Posun počátku; rotace a změna měřítka stejná pro obě osy x´= (m * x * cos (  + m * y * sin (  + a y´= (- m * x * sin (  + m * y * cos (  + a Polynomická –Posun počátku; rotace a změna měřítka různá pro obě osy Polynom 1. stupně, afinní transformace x´= a * x + b * y + c y´= d * x + e * y + f Obě transformace založeny na shodných bodech Obecně je potřeba N = (n 2 + 3n +2) / 2 bodů, kde n je stupněm polynomu

12 http://www.profc.udec.cl/~gabriel/tutoriales/giswb/vol2/cp1/cp1-4.htm Transformace

13 Převzorkování - resampling Nutné pro rastrová data po jakékoliv transformaci Pro středy buněk jsou vypočteny nové polohy a je nutné jim přiřadit nové hodnoty vzhledem k původnímu rastru Metody přiřazení hodnoty: –Nejbližšího souseda (pro kvalitativní data) –Bilineární interpolace (pro kvantitativní data) –Kubická konvoluce (pro kvantitativní data)

14 http://www.malaysiagis.com/related_technologies/remote_sensing/resampling.gif Resampling – přiřazení hodnoty

15 Generalizace Vypuštění bodů Prahové hodnoty –Douglas-Peuckerova metoda –moving window Sledování tvaru Změna velikosti buňky VEKTORRASTR

16 Burrough P.A. et McDonnell R.A. (1998) Generalizace Douglas-Peuckerova metoda

17 Konverze vektor - rastr Body –Bod odpovídá jedné buňce; pozor na více bodů v jedné buňce Linie –Všechny buňky zasažené linií Polygony –Zasahuje-li více polygonů do jedné buňky, je nutné určit přenášenou hodnotu Metody: –Centroidu –Dominantního typu –Nejdůležitějšího typu

18 Tuček J. 1998. Geografické informační systémy Konverze vektor - rastr

19 Konverze rastr - vektor Body –Středy buněk Linie –Nutné určit jednoznačný průběh linie, skeletonizace; generalizace a/nebo vyhlazení průběhu linie Plochy –Po hranách či středech buněk; následuje generalizace či vyhlazení linie hrany polygonu

20 Konverze raster - TIN Vytvoření TIN splňující Delaunay kritéria: Kružnice opsaná trojúhelníku neobsahuje žádný jiný bod Trojúhelníky se nepřekrývají Modelovaný povrch je spojitý

21 Konverze rastr - TIN TIN -> rastr: bez problémů, interpolace na trojúhelníkových plochách raster -> TIN: často síť trojúhelníků s určitou nadbytečností metody odstranění: identifikace kostry reliéfu (vztah k sousedům jen vyšší či nižší) filtrování (určování míry aproximovatelnosti bodu z okolních hodnot) hierarchická metoda (obdoba quadtree ale s trojúhelníky) heuristická metoda (optimalizace popisu povrchu postupným zjednodušováním – výpočetně velmi náročné)

22 http://terrain.cs.duke.edu TIN


Stáhnout ppt "Uložení dat Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát –ArcGIS: shapefile, coverage –Microstation:"

Podobné prezentace


Reklamy Google