Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů"— Transkript prezentace:

1 Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů
Uložení dat Vektor Raster Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát ArcGIS: shapefile, coverage Microstation: *.dgn Topol: bloky *.blk Atributová data DBMS nebo RDBMS Polohová data speciální formát (většinou komprimovaný) obecné grafické (tiff, jpeg, bmp) softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras ....) Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů ArcGIS: geodatabase Geomatica: *.pix

2 Relační databáze Zaznamy Sberatele Lokality Druhy ID datum druh
lokalita sebral 1 Picea abies Dolní Vidim Karel Čtvrtý 2 ID datum druh d_cesky lokalita l_souradnice sebral_jm sebral_pr 1 Picea a.. smrk Dolní Vidim 14, 675; 50,458 Karel Čtvrtý 2 Zaznamy Sberatele ID datum druh lokalita sebral 1 2 13 8 .. ID prijmeni jmeno adresa ... .... 8 Čtvrtý Karel Hrad 1 9 Odvedle Lojza Vedle 4 Lokality Druhy ID lok_jmeno delka sirka popis ... .... 13 Dolní Vidim 14,675 50,458 palouk .... 14 Odřepsy 12,345 53,658 náves ID rod druh cesky 1 Picea omorika smrk omorika 2 abies smrk ztepilý 3 .... .....

3 Relace Druhy Zaznamy Lokality Sberatele ID rod druh cesky 1 Picea
omorika smrk omorika 2 abies smrk ztepilý 3 .... ..... Zaznamy ID datum druh lokalita sebral 1 2 13 8 .. Lokality Sberatele ID lok_jmeno delka sirka popis ... .... 13 Dolní Vidim 14,675 50,458 palouk .... 14 Odřepsy 12,345 53,658 náves ID prijmeni jmeno adresa ... .... 8 Čtvrtý Karel Hrad 1 9 Odvedle Lojza Vedle 4

4 Relační databáze Kolekce tabulek vzájemně propojených relacemi přes klíčová pole Charakteristiky tabulky řádek = záznam = věta sloupec (pevně definovaný datový typ a velikost pole) index primární klíč neredundantnost dat Správa a komunikace s databází - SQL (Structured Query Language) DDL – data definition language (CREATE jméno tabulky) DML – data manipulation language (SELECT .....)

5 SQL SELECT * FROM Zaznamy WHERE datum > 31.12.1990
Vyber z tabulky „Zaznamy“ všechny řádky kde sloupec „Datum“ je větší (mladší) než SELECT * FROM Zaznamy JOIN Druh ON Zaznam.Druh = Druhy.ID WHERE Druhy.Druh = „Picea“ Vyber ze spojení tabulek Zaznam a Druh všechny řádky, které mají ve sloupci Druh tabulky Druhy uvedeno „Picea“ Výukový materiál:

6 SELECT * FROM Zaznamy WHERE datum > 31.12.1990
SELECT * FROM Zaznamy JOIN Druh ON Zaznam.Druh = Druhy.ID WHERE Druhy.Druh = „Picea“ Druhy ID rod druh cesky 1 Picea omorika smrk omorika 2 abies smrk ztepilý 3 .... ..... Zaznamy ID datum druh lokalita sebral 1 2 13 8 .. Lokality Sberatele ID lok_jmeno delka sirka popis ... .... 13 Dolní Vidim 14,675 50,458 palouk .... 14 Odřepsy 12,345 53,658 náves ID prijmeni jmeno adresa ... .... 8 Čtvrtý Karel Hrad 1 9 Odvedle Lojza Vedle 4

7 Typy databází souborové (jeden soubor jedna tabulka)
formát souboru *.dbf (Dbase, FoxPro) systémové (v jednom či několika souborech celá databáze; většinou typu klient-server) komerční: Oracle, MS SQL, Informix, (Access !!!) open source: MySQL, PostgreSQL, Firebird

8 Manipulace a restrukturalizace dat
Atributová data Editace Polohová data Konverze mezi softwarově specifickými formáty Editování Spojování a členění prostorových reprezentací Změna mapové projekce Transformace prostorových reprezentací Generalizace Konverze vektor x raster; raster x vektor

9 Editování ArcGIS Help; ESRI

10 Spojování a členění prostorových reprezentací
Dissolve ArcGIS Help. ESRI

11 Transformace prostorových reprezentací
Lineární (Helmertova) Posun počátku; rotace a změna měřítka stejná pro obě osy x´= (m * x * cos (a) + m * y * sin (a)) + a y´= (- m * x * sin (a) + m * y * cos (a)) + a Polynomická Posun počátku; rotace a změna měřítka různá pro obě osy Polynom 1. stupně, afinní transformace x´= a * x + b * y + c y´= d * x + e * y + f Obě transformace založeny na shodných bodech Obecně je potřeba N = (n2 + 3n +2) / 2 bodů, kde n je stupněm polynomu Tuček J Geografické informační systémy

12 Transformace

13 Převzorkování - resampling
Nutné pro rastrová data po jakékoliv transformaci Pro středy buněk jsou vypočteny nové polohy a je nutné jim přiřadit nové hodnoty vzhledem k původnímu rastru Metody přiřazení hodnoty: Nejbližšího souseda (pro kvalitativní data) Bilineární interpolace (pro kvantitativní data) Kubická konvoluce (pro kvantitativní data)

14 Resampling – přiřazení hodnoty

15 Generalizace VEKTOR RASTR Vypuštění bodů Prahové hodnoty
Douglas-Peuckerova metoda moving window Sledování tvaru Změna velikosti buňky

16 Generalizace Douglas-Peuckerova metoda
Burrough P.A. et McDonnell R.A. (1998)

17 Konverze vektor - rastr
Body Bod odpovídá jedné buňce; pozor na více bodů v jedné buňce Linie Všechny buňky zasažené linií Polygony Zasahuje-li více polygonů do jedné buňky, je nutné určit přenášenou hodnotu Metody: Centroidu Dominantního typu Nejdůležitějšího typu

18 Konverze vektor - rastr
Tuček J Geografické informační systémy

19 Konverze rastr - vektor
Body Středy buněk Linie Nutné určit jednoznačný průběh linie, skeletonizace; generalizace a/nebo vyhlazení průběhu linie Plochy Po hranách či středech buněk; následuje generalizace či vyhlazení linie hrany polygonu

20 Konverze raster - TIN Vytvoření TIN splňující Delaunay kritéria:
Kružnice opsaná trojúhelníku neobsahuje žádný jiný bod Trojúhelníky se nepřekrývají Modelovaný povrch je spojitý

21 Konverze rastr - TIN TIN -> rastr: bez problémů, interpolace na trojúhelníkových plochách raster -> TIN: často síť trojúhelníků s určitou nadbytečností metody odstranění: identifikace kostry reliéfu (vztah k sousedům jen vyšší či nižší) filtrování (určování míry aproximovatelnosti bodu z okolních hodnot) hierarchická metoda (obdoba quadtree ale s trojúhelníky) heuristická metoda (optimalizace popisu povrchu postupným zjednodušováním – výpočetně velmi náročné)

22 TIN


Stáhnout ppt "Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů"

Podobné prezentace


Reklamy Google