Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vektor x Rastr Vektor Rastr prezentace jevové struktury dobrá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vektor x Rastr Vektor Rastr prezentace jevové struktury dobrá"— Transkript prezentace:

1 Vektor x Rastr Vektor Rastr prezentace jevové struktury dobrá
(nelze spojité povrchy) záleží na rozlišení (nevhodné pro liniové) datová struktura složitá jednoduchá kvalita grafiky topologie ano ne (jen sousednost buněk) objem uložených dat malý velký nároky na software velké malé analýzy složitější ale komplexnější jednodušší ale některé neproveditelné (sítě) a nepřesné (plochy, délky) transformace mezi souř. systémy přesná nepřesná (resampling)

2 Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů
Uložení dat Vektor Raster Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát ArcGIS: shapefile, coverage Microstation: *.dgn Topol: bloky *.blk Atributová data DBMS nebo RDBMS Polohová data speciální formát (většinou komprimovaný) obecné grafické (tiff, jpeg, bmp) softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras ....) Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů ArcGIS: geodatabase Geomatica: *.pix

3 Relační databáze Zaznamy Sberatele Lokality Druhy ID datum druh
lokalita sebral 1 Picea abies Dolní Vidim Karel Čtvrtý 2 ID datum druh d_cesky lokalita l_souradnice sebral_jm sebral_pr 1 Picea a.. smrk Dolní Vidim 14, 675; 50,458 Karel Čtvrtý 2 Zaznamy Sberatele ID datum druh lokalita sebral 1 2 13 8 .. ID prijmeni jmeno adresa ... .... 8 Čtvrtý Karel Hrad 1 9 Odvedle Lojza Vedle 4 Lokality Druhy ID lok_jmeno delka sirka popis ... .... 13 Dolní Vidim 14,675 50,458 palouk .... 14 Odřepsy 12,345 53,658 náves ID rod druh cesky 1 Picea omorika smrk omorika 2 abies smrk ztepilý 3 .... .....

4 Relace Druhy Zaznamy Lokality Sberatele ID rod druh cesky 1 Picea
omorika smrk omorika 2 abies smrk ztepilý 3 .... ..... Zaznamy ID datum druh lokalita sebral 1 2 13 8 .. Lokality Sberatele ID lok_jmeno delka sirka popis ... .... 13 Dolní Vidim 14,675 50,458 palouk .... 14 Odřepsy 12,345 53,658 náves ID prijmeni jmeno adresa ... .... 8 Čtvrtý Karel Hrad 1 9 Odvedle Lojza Vedle 4

5 Relační databáze Kolekce tabulek vzájemně propojených relacemi přes klíčová pole Charakteristiky tabulky řádek = záznam = věta sloupec (pevně definovaný datový typ a velikost pole) index primární klíč neredundantnost dat Správa a komunikace s databází - SQL (Structured Query Language) DDL – data definition language (CREATE jméno tabulky) DML – data manipulation language (SELECT .....)

6 SQL SELECT * FROM Zaznamy WHERE datum > 31.12.1990
Vyber z tabulky „Zaznam“ všechny řádky kde sloupec „Datum“ je větší (mladší) než SELECT * FROM Zaznamy JOIN Druh ON Zaznam.Druh = Druhy.ID WHERE Druhy.Druh = „Picea“ Vyber ze spojení tabulek Zaznam a Druh všechny řádky které mají ve sloupci Druh tabulky Druhy uvedeno „Picea“

7 Typy databází souborové (jeden soubor jedna tabulka)
formát souboru *.dbf (Dbase, FoxPro) systémové (v jednom či několika souborech celá databáze; většinou typu klient-server) komerční: Oracle, MS SQL, Informix, (Access !!!) open source: MySQL, PostgreSQL, Firebird

8 Manipulace a restrukturalizace dat
Atributová data Editace Polohová data Konverze mezi softwarově specifickými formáty Editování Spojování a členění prostorových reprezentací Změna mapové projekce Transformace prostorových reprezentací Generalizace Konverze vektor x raster; raster x vektor

9 Editování ArcGIS Help; ESRI

10 Spojování a členění prostorových reprezentací
Dissolve ArcGIS Help. ESRI

11 Transformace prostorových reprezentací
Lineární (Helmertova) Posun počátku; rotace a změna měřítka stejná pro obě osy x´= (m * x * cos (a) + m * y * sin (a)) + a y´= (- m * x * sin (a) + m * y * cos (a)) + a Polynomická Posun počátku; rotace a změna měřítka různá pro obě osy Polynom 1. stupně, afinní transformace x´= a * x + b * y + c y´= d * x + e * y + f Obě transformace založeny na shodných bodech Obecně je potřeba N = (n2 + 3n +2) / 2 bodů, kde n je stupněm polynomu Tuček J Geografické informační systémy

12 Transformace

13 Převzorkování - resampling
Nutné pro rastrová data po jakékoliv transformaci Pro středy buněk jsou vypočteny nové polohy a je nutné jim přiřadit nové hodnoty vzhledem k původnímu rastru Metody přiřazení hodnoty: Nejbližšího souseda (pro kvalitativní data) Bilineární interpolace (pro kvantitativní data) Kubická konvoluce (pro kvantitativní data)

14 Resampling – přiřazení hodnoty

15 Generalizace VEKTOR RASTR Vypuštění bodů Prahové hodnoty
Douglas-Peuckerova metoda moving window Sledování tvaru Změna velikosti buňky

16 Generalizace Douglas-Peuckerova metoda
Burrough P.A. et McDonnell R.A. (1998)

17 Konverze vektor - rastr
Body Bod odpovídá jedné buňce; pozor na více bodů v jedné buňce Linie Všechny buňky zasažené linií Polygony Zasahuje-li více polygonů do jedné buňky, je nutné určit přenášenou hodnotu Metody: Centroidu Dominantního typu Nejdůležitějšího typu

18 Konverze vektor - rastr
Tuček J Geografické informační systémy

19 Konverze rastr - vektor
Body Středy buněk Linie Nutné určit jednoznačný průběh linie, skeletonizace; generalizace a/nebo vyhlazení průběhu linie Plochy Po hranách či středech buněk; následuje generalizace či vyhlazení linie hrany polygonu

20 Konverze rastr - TIN TIN -> rastr: bez problémů, interpolace na trojúhelníkových plochách raster -> TIN: často síť trojúhelníků s určitou nadbytečností metody odstranění: identifikace kostry reliéfu (vztah k sousedům jen vyšší či nižší) filtrování (určování míry aproximovatelnosti bodu z okolních hodnot) hierarchická metoda (obdoba quadtree ale s trojúhelníky) heuristická metoda (optimalizace popisu povrchu postupným zjednodušováním – výpočetně velmi náročné)

21 TIN Vytvoření TIN splňující Delaunay kritéria:
Kružnice opsaná trojúhelníku neobsahuje žádný jiný bod Trojúhelníky se nepřekrývají Modelovaný povrch je spojitý

22 TIN


Stáhnout ppt "Vektor x Rastr Vektor Rastr prezentace jevové struktury dobrá"

Podobné prezentace


Reklamy Google