Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vektor x Rastr VektorRastr prezentace jevové struktury dobrá (nelze spojité povrchy) záleží na rozlišení (nevhodné pro liniové) datová strukturasložitájednoduchá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vektor x Rastr VektorRastr prezentace jevové struktury dobrá (nelze spojité povrchy) záleží na rozlišení (nevhodné pro liniové) datová strukturasložitájednoduchá."— Transkript prezentace:

1 Vektor x Rastr VektorRastr prezentace jevové struktury dobrá (nelze spojité povrchy) záleží na rozlišení (nevhodné pro liniové) datová strukturasložitájednoduchá kvalita grafikydobrázáleží na rozlišení topologieanone (jen sousednost buněk) objem uložených datmalývelký nároky na softwarevelkémalé analýzysložitější ale komplexnějšíjednodušší ale některé neproveditelné (sítě) a nepřesné (plochy, délky) transformace mezi souř. systémy přesnánepřesná (resampling)

2 Uložení dat Atributová databáze (R)DBMS (Relational) database management system Polohová data nativní formát –ArcGIS: shapefile, coverage –Microstation: *.dgn –Topol: bloky *.blk Atributová data DBMS nebo RDBMS Polohová data speciální formát (většinou komprimovaný) –obecné grafické (tiff, jpeg, bmp) –softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras....) VektorRaster Komplexní formáty ukládají více vrstev různých typů ArcGIS: geodatabase Geomatica: *.pix

3 Relační databáze IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.1996Picea abiesDolní VidimKarel Čtvrtý 2 IDdatumdruhd_ceskylokalital_souradnicesebral_jmsebral_pr 12.7.1996Picea a..smrkDolní Vidim14, 675; 50,458KarelČtvrtý 2 IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.19962138 2......... IDroddruhcesky 1Piceaomorikasmrk omorika 2Piceaabiessmrk ztepilý 3......... IDlok_jmenodelkasirkapopis....... 13Dolní Vidim14,67550,458palouk.... 14Odřepsy12,34553,658náves IDprijmenijmenoadresa....... 8ČtvrtýKarelHrad 1 9OdvedleLojzaVedle 4 Zaznamy LokalityDruhy Sberatele

4 Relace IDdatumdruhlokalitasebral 12.7.19962138 2......... IDroddruhcesky 1Piceaomorikasmrk omorika 2Piceaabiessmrk ztepilý 3......... IDlok_jmenodelkasirkapopis....... 13Dolní Vidim14,67550,458palouk.... 14Odřepsy12,34553,658náves Zaznamy Lokality Druhy Sberatele IDprijmenijmenoadresa....... 8ČtvrtýKarelHrad 1 9OdvedleLojzaVedle 4

5 Relační databáze Kolekce tabulek vzájemně propojených relacemi přes klíčová pole Charakteristiky tabulky řádek = záznam = věta sloupec (pevně definovaný datový typ a velikost pole) index primární klíč neredundantnost dat Správa a komunikace s databází - SQL (Structured Query Language) –DDL – data definition language (CREATE jméno tabulky) –DML – data manipulation language (SELECT.....)

6 SQL SELECT * FROM Zaznamy WHERE datum > 31.12.1990 Vyber z tabulky „Zaznam“ všechny řádky kde sloupec „Datum“ je větší (mladší) než 31.12.1990 SELECT * FROM Zaznamy JOIN Druh ON Zaznam.Druh = Druhy.ID WHERE Druhy.Druh = „Picea“ Vyber ze spojení tabulek Zaznam a Druh všechny řádky které mají ve sloupci Druh tabulky Druhy uvedeno „Picea“

7 Typy databází souborové (jeden soubor jedna tabulka) –formát souboru *.dbf (Dbase, FoxPro) systémové (v jednom či několika souborech celá databáze; většinou typu klient-server) –komerční: Oracle, MS SQL, Informix, (Access !!!) –open source: MySQL, PostgreSQL, Firebird

8 Manipulace a restrukturalizace dat Atributová data –Editace Polohová data –Konverze mezi softwarově specifickými formáty –Editování –Spojování a členění prostorových reprezentací –Změna mapové projekce –Transformace prostorových reprezentací –Generalizace –Konverze vektor x raster; raster x vektor

9 ArcGIS Help; ESRI Editování

10 ArcGIS Help. ESRI Spojování a členění prostorových reprezentací Dissolve

11 Tuček J. 1998. Geografické informační systémy Transformace prostorových reprezentací Lineární (Helmertova) –Posun počátku; rotace a změna měřítka stejná pro obě osy x´= (m * x * cos (  + m * y * sin (  + a y´= (- m * x * sin (  + m * y * cos (  + a Polynomická –Posun počátku; rotace a změna měřítka různá pro obě osy Polynom 1. stupně, afinní transformace x´= a * x + b * y + c y´= d * x + e * y + f Obě transformace založeny na shodných bodech Obecně je potřeba N = (n 2 + 3n +2) / 2 bodů, kde n je stupněm polynomu

12 http://www.profc.udec.cl/~gabriel/tutoriales/giswb/vol2/cp1/cp1-4.htm Transformace

13 Převzorkování - resampling Nutné pro rastrová data po jakékoliv transformaci Pro středy buněk jsou vypočteny nové polohy a je nutné jim přiřadit nové hodnoty vzhledem k původnímu rastru Metody přiřazení hodnoty: –Nejbližšího souseda (pro kvalitativní data) –Bilineární interpolace (pro kvantitativní data) –Kubická konvoluce (pro kvantitativní data)

14 http://www.malaysiagis.com/related_technologies/remote_sensing/resampling.gif Resampling – přiřazení hodnoty

15 Generalizace Vypuštění bodů Prahové hodnoty –Douglas-Peuckerova metoda –moving window Sledování tvaru Změna velikosti buňky VEKTORRASTR

16 Burrough P.A. et McDonnell R.A. (1998) Generalizace Douglas-Peuckerova metoda

17 Konverze vektor - rastr Body –Bod odpovídá jedné buňce; pozor na více bodů v jedné buňce Linie –Všechny buňky zasažené linií Polygony –Zasahuje-li více polygonů do jedné buňky, je nutné určit přenášenou hodnotu Metody: –Centroidu –Dominantního typu –Nejdůležitějšího typu

18 Tuček J. 1998. Geografické informační systémy Konverze vektor - rastr

19 Konverze rastr - vektor Body –Středy buněk Linie –Nutné určit jednoznačný průběh linie, skeletonizace; generalizace a/nebo vyhlazení průběhu linie Plochy –Po hranách či středech buněk; následuje generalizace či vyhlazení linie hrany polygonu

20 Konverze rastr - TIN TIN -> rastr: bez problémů, interpolace na trojúhelníkových plochách raster -> TIN: často síť trojúhelníků s určitou nadbytečností metody odstranění: identifikace kostry reliéfu (vztah k sousedům jen vyšší či nižší) filtrování (určování míry aproximovatelnosti bodu z okolních hodnot) hierarchická metoda (obdoba quadtree ale s trojúhelníky) heuristická metoda (optimalizace popisu povrchu postupným zjednodušováním – výpočetně velmi náročné)

21 TIN Vytvoření TIN splňující Delaunay kritéria: Kružnice opsaná trojúhelníku neobsahuje žádný jiný bod Trojúhelníky se nepřekrývají Modelovaný povrch je spojitý

22 http://terrain.cs.duke.edu TIN


Stáhnout ppt "Vektor x Rastr VektorRastr prezentace jevové struktury dobrá (nelze spojité povrchy) záleží na rozlišení (nevhodné pro liniové) datová strukturasložitájednoduchá."

Podobné prezentace


Reklamy Google