Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora částečných úvazků? Helena Tomešová Bartáková Blanka Plasová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora částečných úvazků? Helena Tomešová Bartáková Blanka Plasová."— Transkript prezentace:

1 Podpora částečných úvazků? Helena Tomešová Bartáková Blanka Plasová

2 Výchozí předpoklady  Důraz na rodinnou politiku nepatří mezi priority vlády  Cíle: Zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti (X chybí specifikace konkrétních opatření) Podpora částečných úvazků pro rodiče s dětmi do 6 let věku (opatření: pouze sleva na sociální pojištění pro zaměstnavatele 7200 Kč ročně) Rozvoj alternativ rodinné péče (opatření: firemní školky, rodinná centra, vzájemná rodičovská výpomoc)

3 Ženy na trhu práce ve srovnání s EU  Míra zaměstnanosti žen je na průměru EU  Mírně vyšší gender employment gap (rozdíl mezi zaměstnaností českých mužů a žen je 17,5% oproti průměru EU 14,5%)  Nejvyšší child employment gap (rozdíl mezi zaměstnaností českých žen bez dětí a s dětmi je více než 40% oproti průměru EU-27 14%)  Velmi nízká míra částečných úvazků (průměrný podíl je 4%, v kategorii žen 6% oproti průměru EU-27 31%)

4 Částečné úvazky v současnosti  Preference částečný úvazků za účelem harmonizace práce a rodiny výrazně překračují reálný stav  Prostor pro potenciální poptávku po částečných úvazcích existuje (téměř 40% matek mezi druhým a třetím roku věku dítěte by preferovalo jinou než výlučně osobní péči o dítě) X Absence vhodných alternativ péče o dítě k (výlučně) rodinné péči může vést k vynucenému setrvání pouze doma.

5 Zaměstnavatelé a částečné úvazky v číslech  Zaměstnavatelé uvádí, že nabízí možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek alespoň některým skupinám zaměstnanců v téměř 64% případů  Většina zaměstnavatelů (74,9%) nemá s částečnými úvazky žádné (či pouze malé) problémy.  Zhruba polovina zaměstnavatelů při zavádění zkrácených úvazků přihlíží stejnou měrou jak k potřebám firmy/organizace tak potřebám zaměstnanců (+ 22% bere více v úvahu spíše potřeby zaměstnanců a 25% více vlastní potřeby).  78% zaměstnavatelů by žádosti o zkrácený úvazek pravděpodobně či určitě vyhovělo ? Pozitivní přístup zaměstnavatelů + vysoké preference rodičů s dětmi ≠ vyšší míra částečných úvazků ? Zdroj: survey „Rodinné potřeby zaměstnanců“, 2007, N=1019

6 Situace pracovníků s částečným úvazkem v různých oblastech (oproti standardním úvazkům) Lépe než zaměstnanci s plným úvazkem Zhruba stejně jako zaměstnanci s plným úvazkem Hůře než zaměstnanci s plným úvazkem Možnost pracovního postupu 3,5%68,5%28,1% Nárok na zaměstnanecké výhody 4,2%79,3%16,5% Jistota zaměstnání 4,6%79,6%15,9% Účast v podnikových vzdělávacích programech 3,9%82,0%14,1% Survey „Rodinné potřeby zaměstnanců“, 2007, N=1019

7 Přístup zaměstnavatelů v hloubkových rozhovorech  Výrazná závislost na charakteru práce (soulad potřeb obou stran)  Většinou individuální dohoda (z hlediska zaměstnavatele je důležitá zkušenost s daným člověkem i s opatřením HPR/částečným úvazkem)  Využívá se i během RD i při návratu z RD  Pouze omezený počet zaměstnanců na částečný úvazek v organizaci  Problematická otázka přechodu mezi částečným a plným úvazkem

8 Rizika  Nízká kvalita (nižší mzda, jistota práce, přístup ke vzdělávání, zastavení kariérního postupu)  Nesoulad potřeb rodičů a zaměstnavatelů  Otázka vynucených úvazků  Uzamčení na sekundárních trzích práce (potenciál posílení segregace a marginalizace již znevýhodněných skupin na TP)  Nezkušenost zaměstnavatelů s podobným typem míst + náročnější organizace práce  Vazba jen na určitá pracovní místa z hlediska zaměstnavatelů  Ze strany zaměstnavatelů se zdá, že půjde spíše o individuální dohodu než všeobecný přístup  Orientace vlády pouze na participaci na trhu práce - podpora jen částečných úvazků - bez provázanosti s ostatními potřebnými nástroji rodinné politiky jako jsou dostupná a kvalitní veřejná péče o děti a úprava nastavení rodičovského příspěvku.

9 Závěry a doporučení  Nutná nejen podpora zaměstnavatelů, ale i rodičů  Možnost souběhu rodičovského příspěvku a pracovní činnosti (tedy i částečných úvazků) je nepřímo znemožněna nedostupností péče o nejmenší děti – nelze tedy očekávat rychlejší návrat z RD na trh práce  Dle doporučení OECD dostatečně kvalitní a dostupnou péči o děti do 3 let nelze realizovat pouze prostřednictvím alternativních forem (jako např. vzájemná rodičovská výpomoc či firemní školky)  Z důvodu obavy ze zesílení marginalizace matek na TP (v důsledku rizika uzamčení v částečných úvazcích), podpořit částečné úvazky, ale jen jako jednu z alternativ


Stáhnout ppt "Podpora částečných úvazků? Helena Tomešová Bartáková Blanka Plasová."

Podobné prezentace


Reklamy Google