Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora částečných úvazků?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora částečných úvazků?"— Transkript prezentace:

1 Podpora částečných úvazků?
Helena Tomešová Bartáková Blanka Plasová

2 Výchozí předpoklady Důraz na rodinnou politiku nepatří mezi priority vlády Cíle: Zvýšit společenskou prestiž rodiny a posílit zapojení obou rodičů do péče o děti (X chybí specifikace konkrétních opatření) Podpora částečných úvazků pro rodiče s dětmi do 6 let věku (opatření: pouze sleva na sociální pojištění pro zaměstnavatele 7200 Kč ročně) Rozvoj alternativ rodinné péče (opatření: firemní školky, rodinná centra, vzájemná rodičovská výpomoc)

3 Ženy na trhu práce ve srovnání s EU
Míra zaměstnanosti žen je na průměru EU Mírně vyšší gender employment gap (rozdíl mezi zaměstnaností českých mužů a žen je 17,5% oproti průměru EU 14,5%) Nejvyšší child employment gap (rozdíl mezi zaměstnaností českých žen bez dětí a s dětmi je více než 40% oproti průměru EU-27 14%) Velmi nízká míra částečných úvazků (průměrný podíl je 4%, v kategorii žen 6% oproti průměru EU-27 31%)

4 Částečné úvazky v současnosti
Preference částečný úvazků za účelem harmonizace práce a rodiny výrazně překračují reálný stav Prostor pro potenciální poptávku po částečných úvazcích existuje (téměř 40% matek mezi druhým a třetím roku věku dítěte by preferovalo jinou než výlučně osobní péči o dítě) X Absence vhodných alternativ péče o dítě k (výlučně) rodinné péči může vést k vynucenému setrvání pouze doma.

5 Zaměstnavatelé a částečné úvazky v číslech
Zaměstnavatelé uvádí, že nabízí možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek alespoň některým skupinám zaměstnanců v téměř 64% případů Většina zaměstnavatelů (74,9%) nemá s částečnými úvazky žádné (či pouze malé) problémy. Zhruba polovina zaměstnavatelů při zavádění zkrácených úvazků přihlíží stejnou měrou jak k potřebám firmy/organizace tak potřebám zaměstnanců (+ 22% bere více v úvahu spíše potřeby zaměstnanců a 25% více vlastní potřeby). 78% zaměstnavatelů by žádosti o zkrácený úvazek pravděpodobně či určitě vyhovělo ? Pozitivní přístup zaměstnavatelů + vysoké preference rodičů s dětmi ≠ vyšší míra částečných úvazků ? Zdroj: survey „Rodinné potřeby zaměstnanců“, 2007, N=1019

6 Situace pracovníků s částečným úvazkem v různých oblastech (oproti standardním úvazkům)
Lépe než zaměstnanci s plným úvazkem Zhruba stejně jako zaměstnanci s plným úvazkem Hůře než zaměstnanci s plným úvazkem Možnost pracovního postupu 3,5% 68,5% 28,1% Nárok na zaměstnanecké výhody 4,2% 79,3% 16,5% Jistota zaměstnání 4,6% 79,6% 15,9% Účast v podnikových vzdělávacích programech 3,9% 82,0% 14,1% Survey „Rodinné potřeby zaměstnanců“, 2007, N=1019

7 Přístup zaměstnavatelů v hloubkových rozhovorech
Výrazná závislost na charakteru práce (soulad potřeb obou stran) Většinou individuální dohoda (z hlediska zaměstnavatele je důležitá zkušenost s daným člověkem i s opatřením HPR/částečným úvazkem) Využívá se i během RD i při návratu z RD Pouze omezený počet zaměstnanců na částečný úvazek v organizaci Problematická otázka přechodu mezi částečným a plným úvazkem

8 Rizika Nízká kvalita (nižší mzda, jistota práce, přístup ke vzdělávání, zastavení kariérního postupu) Nesoulad potřeb rodičů a zaměstnavatelů Otázka vynucených úvazků Uzamčení na sekundárních trzích práce (potenciál posílení segregace a marginalizace již znevýhodněných skupin na TP) Nezkušenost zaměstnavatelů s podobným typem míst + náročnější organizace práce Vazba jen na určitá pracovní místa z hlediska zaměstnavatelů Ze strany zaměstnavatelů se zdá, že půjde spíše o individuální dohodu než všeobecný přístup Orientace vlády pouze na participaci na trhu práce - podpora jen částečných úvazků - bez provázanosti s ostatními potřebnými nástroji rodinné politiky jako jsou dostupná a kvalitní veřejná péče o děti a úprava nastavení rodičovského příspěvku.

9 Závěry a doporučení Nutná nejen podpora zaměstnavatelů, ale i rodičů
Možnost souběhu rodičovského příspěvku a pracovní činnosti (tedy i částečných úvazků) je nepřímo znemožněna nedostupností péče o nejmenší děti – nelze tedy očekávat rychlejší návrat z RD na trh práce Dle doporučení OECD dostatečně kvalitní a dostupnou péči o děti do 3 let nelze realizovat pouze prostřednictvím alternativních forem (jako např. vzájemná rodičovská výpomoc či firemní školky) Z důvodu obavy ze zesílení marginalizace matek na TP (v důsledku rizika uzamčení v částečných úvazcích), podpořit částečné úvazky, ale jen jako jednu z alternativ


Stáhnout ppt "Podpora částečných úvazků?"

Podobné prezentace


Reklamy Google