Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 18. Magnetické pole AutorMgr. Miroslav Dušek Tematická oblastFyzika – Elektřina a magnetismus AnotaceVzdělávací materiál je určen pro Obchodní akademii a Ekonomické lyceum Materiál obsahuje výklad k problematice magnetického pole. Ročník2.ročník Obchodní akademie, Ekonomické lyceum Datum tvorbyzáří -říjen 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Magnetické pole

3 Magnetické pole Země zeměkoule – obrovský magnet – vytváří magnetické pole Magnetické indukční čáry – popis silových účinků na magnetické materiály Střelka kompasu – magnetka se SEVERNÍM a JIŽNÍM pólem Tyto póly jsou nedělitelné ! Opačné póly magnetu se přitahují – souhlasné póly se odpuzují

4 Magnetické pole Země [1][1]

5 Magnetické pole elektrického přímého vodiče Prochází-li vodičem elektrický proud, vytváří kolem vodiče magnetické pole. Ampérovo pravidlo pravé ruky: –Uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, aby palec mířil ve směru proudu, budou zahnuté prsty ukazovat směr indukčních čar. [2][2]

6 Magnetické pole cívky (solenoid) Cívka(solenoid) – magnetické pole působí na vodič pod proudem silou: F = B.I.l »F…síla, B..indukce, I..proud, l…délka vodiče Flemingovo pravidlo levé ruky ( určení směru magnetické síly) : Položíme-li levou ruku k přímému vodiči tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a natažené prsty ukazovaly směr proudu, pak kolmo vychýlený palec ukazuje směr magnetické síly.

7 Velikost přitažlivé síly d…vzdálenost vodičů l….délka vodičů I 1,I 2 …velikost proudů k…vlastnost prostředí k=2.10 -7 N.A -2 μ 0 …..permeabilita vakua μ 0 =1,257.10 -6 H.m -1 μ r ….relativní permeabilita Vztah mezi permitivitou a permeabilitou c…rychlost světla ve vakuu

8 Magnetické pole cívky [4][4] [3][3] Flemingovo pravidlo levé ruky

9 Druhy magnetických materiálů Diamagnetické látky – oslabují vnější magnetické pole μ r <1 Paramagnetické látky – lehce zesilují magnetické pole μ r >1 Feromagnetické látky – výrazně zesilují magnetické pole ( Fe,Ni) μ r >>1 Využití : elektromagnety, magnetické relé (spínače, jističe,transformátory…)

10 Magnet a elektromagnet Přírodní magnetické látky(magnetovec) – permanentní (trvalý) magnet Cívka s FE jádrem (feromagnetické) – dočasný magnet – elektromagnet Využití: manipulace s železnými předměty (železný šrot), automatické propojování el.obvodů – magnetické relé Magneticky měkké látky – po vypnutí proudu magnet mizí Magneticky tvrdé látky – magnetické vlastnosti má materiál i po vypnutí proudu

11 Elektromagnetická indukce M.Faraday – pohybujeme-li kolem vodiče (cívky) magnetickým polem, vzniká ve vodiči indukovaný proud. Magnetický indukční tok – fyzikální veličina určující hustotu siločar protínající plochu závitu cívky Φ=B.S.cosα Jednotka – Wb (Weber) Φ=N.B.S …výsledný indukční tok v cívce s N závity

12 Faradayův zákon elektromagnetické indukce Při časové změně indukčního toku plochou ohraničenou závitem cívky, se v závitu indukuje elektromotorické napětí. Změní-li se magnetický indukční tok za dobu Δt o Φ, bude střední indukované napětí rovno

13 Způsoby změny magnetického indukčního toku 1.Pohybem magnetu blízko nehybné smyčky 2.Pohybem smyčky v nehomogenním magnetickém poli 3.Otáčením smyčky v homogenním magnetickém poli 4.Změnou obsahu plochy smyčky umístěné v magnetickém poli 5.Změnou proudu procházejícího v jiné blízké smyčce

14 Lenzův zákon Směr indukovaného proudu je vždy takový, aby jeho mg.pole působilo proti změně, která ho vyvolala, aby ji oslabovalo. Vířivé Foucoultovy proudy – v uzavřeném kompaktním vodiči Využití: magnetické brždění, otáčení elektroměru,indukční ohřev… [5][5] [6][6] Princip indukčního ohřevu

15 Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2006. 515 s. ISBN 80-7196-307-0. DOC.ING.IVAN ŠTOLL,CSC. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU) Prometheus 2007, 260 s. ISBN 978-80-7196-223-6 učebnice s doložkou MŠMT čj.1 527/07-23 ze dne 2.4.2007 AKADEMIK VLADIMÍR HAJKO, PROF.RNDR.JURAJ DANIEL-SZABO, CSC. - Základy fyziky VEDA 1983 (Bratislava) Použité obrázky: [1] Magnetické pole Země - [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://ihy2007.astro.cz/_data/images/ihy2007/souvislosti/van_allen_belts/Van_Allen-Exp1.jpg [2] Ampérovo pravidlo pravé ruky [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013].. Dostupný na http://www.emotor.cz/i/Image/obr14- thumb.gifhttp://www.emotor.cz/i/Image/obr14- thumb.gif [3] Magnetické pole cívky [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.energyweb.cz/web/EE/images/s_384.jpg http://www.energyweb.cz/web/EE/images/s_384.jpg [4] Flemingovo pravidlo levé ruky[online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f2-8.gif http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f2-8.gif [5] Lenzův zákon [online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://fyzika.jreichl.com/data/E_nestacionarni_pole_soubory/image049.png http://fyzika.jreichl.com/data/E_nestacionarni_pole_soubory/image049.png [5] Vířivé Foucoultovy proudy – využití -indukční ohřev[online]. 3.9.2013. [cit. 3. 9. 2013]. Dostupný na http://www.mff.cuni.cz/to.en/verejnost/zpravicky/02_indukce.jpg


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google