Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Hvězdicová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Hvězdicová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Hvězdicová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.1.05.ELE Anotace: Inteligentní uzel, výhody a nevýhody hvězdicové sítě. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Hvězdicová síť

3 V hvězdicové síti je každý počítač připojen samostatným kabelem do středového uzlu sítě, který je tvořen např. rozbočovačem (HUBem). Jako propojovacího média se zde používá kroucené dvojlinky. Komunikace mezi počítači vždy probíhá přes střed sítě, který může tvořit právě HUB, Switch (přepínač) nebo uzlový počítač. Přímá komunikace mezi počítači není v této síti možná.

4 Hvězdicová síť HUB plní funkci opakovače, který předává vysílaný signál z jedné stanice ostatním stanicím stejně jako v předchozím případě sběrnice. V případě inte­ligentního uzlu (přepínače nebo počítače) přebírá uzel požadavky na spojení a řeší je podobně jako ústředna se spojovacím polem. K řešení požadav­ků na spojení je potřeba přiměřená paměťová i pro­pojovací kapacita, aby nedocházelo k zahlcení uzlu.

5 Hvězdicová síť Jinou spojovací metodu v hvězdicové síti představuje tzv. polling (výzva), při které uzlové spojovací zařízení cyklicky testuje požadavek na spojení u jed­notlivých účastníků a tyto požadavky řeší. Aktivita je zde na straně uzlu. Při výpadku uzlu hvězdicové sítě je vyřazena z činnosti celá síť. Porucha kabelu nebo jednoho z počí­tačů však neohrozí činnost zbytku sítě.

6 Hvězdicová síť Výhodou tohoto typu sítě je její snadné rozšíření. Další výhodou je pak lokalizace chyby v síti. Nevýhodou je pak větší spotřeba kabelů, ale při klesající pořizovací ceně této komodity se nevýhodnost investice ztrácí. Jednou z dalších nevýhod je nutnost použití rozbočovače, ale i zde náklady na pořízení zařízení značně klesly.

7 Hvězdicová síť Další velkou a dá se říci, že i jednou z největších výhod, je stabilita sítě. K rozbočovači nebo řídícímu počítači je pak připojen další počítač, který má na starosti komunikaci směrem k dalším sítím, popřípadě je napojen přímo na internet. Můžeme konstatovat, že tento typ připojení je jedním z nejčastěji používaných typů sítí a že se v praxi velmi osvědčil.

8 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4. HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček. FROM WIKIMEDIA COMMONS. cs.wikipedia.cz [online]. [cit. 23.2.2014]. Dostupný na WWW: Hvězdicová_topologie.png ‎(640 × 480 pixels, file size: 69 KB, MIME type: image/png


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Hvězdicová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září."

Podobné prezentace


Reklamy Google