Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč nechtít bytový dům Stříbrského ? Občané a petenti z MČ Ing. Radim Cimoradský 22.6.2010, 34. zastupitelstvo MČ P11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč nechtít bytový dům Stříbrského ? Občané a petenti z MČ Ing. Radim Cimoradský 22.6.2010, 34. zastupitelstvo MČ P11."— Transkript prezentace:

1 Proč nechtít bytový dům Stříbrského ? Občané a petenti z MČ Ing. Radim Cimoradský 22.6.2010, 34. zastupitelstvo MČ P11

2 Obsah Cena prodávaných pozemků Rozpory ve výběrovém řízení Likvidace původní zástavby a kupní smlouvy Výška budovy a urbanistické pojetí projektu Výzva občanů zastupitelstvu MČP 11 Návrh usnesení na odstoupení od budoucí kupní smlouvy č. 8306/BKS

3 Cena prodávaných pozemků  Odhad vypracovaný v roce 2007 pro MČP11 – Vycházel z cenové mapy, tj. 1820 Kč/m2. – Dle cenové mapy 2010 má pozemek hodnotu 2090 Kč/m2, tj. o 14% více – Také se dostatečně nepřihlédlo k aspektům jako jsou: – Tržní cena pozemku, protože se pozemek prodává za nejnižší možnou cenu – Odborný průzkum a odhad na likvidaci existujících Tesko objektů – Výběrové řízení dle zápisu nehodnotilo dostatečně transparentně cenu nabízenou investorem Naproti tomu pro porovnání  V roce 2007 prodává Skanska byty v projektu Milíčovský háj – Sever  Účetní cena pozemku stanovena na 3436 Kč/m2  Komerčně byl pozemek tedy prodán s cenou vyšší o +86 %  Obdobný stavební soukromý pozemek na P11  Má dnes na komerčním realitním trhu cenu 4500 Kč/m2, tedy o 247 % více  Cena stavebních pozemků desítky kilometrů za Prahou v roce 2007 (Říčany, Benešov, atd.)  Vysoce nad hranicí 2300 Kč/m2, tedy o 26 % více

4 Rozpory ve výběrovém řízení  Investor uvedl v prvním kole VŘ, že v přízemí domu zajistí prostor 200-250 m2 pro mateřskou školu, klub pro seniory, apod. Ovšem jaká je realita ?  Investor v probíhajícím územním řízení vyhradil pouze 163 m2 pro komerční prostory, tedy např. maloobchodní prodejna.  Investor porušuje zcela objektivně hlavní podmínku, kvůli které byl vybrán ve VŘ, a i přesto MČP 11 netrvá na plnění příslibů, jimiž odůvodnila jeho výběr

5 Rozpory ve výběrovém řízení

6  Hodnotící kritéria výběrového řízení nebyla jednoznačně definována. Např. nabízená cena nebyla transparentním kritériem vyhodnocení a není ani známo cenové srovnání nabídek.  Alitex dle zdůvodnění nebyl vybrán kvůli nejvyšší ceně, nýbrž kvůli řešení, od kterého se však zcela zásadně a neseriózně odchýlil v probíhajícím územním řízení  Investor nemá žádné reference v oboru -> Viz. Společnost Alitex s realitní činností zapsanou v OR k 5/11/2007, tj. terpve pár dní bezprostředně před VŘ  Proč nebyl dotázán názor občanů na využití pozemku a proč nebyly stanoveny objektivní a průhledná kritéria VŘ?

7 Smluvní dokumenty (BKS a KS) „Podmínky, které musí být splněny před uzavřením kupní smlouvy s Alitex: 1.Pro záměr budoucího kupujícího uvedený v příloze č. 2 této smlouvy bude vydáno územní rozhodnutí, je-li takového rozhodnutí pro realizaci uvedeného záměru kupujícího zapotřebí, a takové rozhodnutí nabude právní moci 2.Budoucí kupující zaplatí prodávávajícímu celou výši kupní ceny, tj. 4 400 000,- Kč (slovy čtyřimilionyčtyřistatisíckorun českých) Pro případ, že do 114 dnů ode dne uzavření této smlouvy nedojde ke splnění všech podmínek uvedených v tomto čl. III této smlouvy, se sjednává právo kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. „ BKS byla podepsána: 29/5/2008 Smluvních 114 dnů uplynulo: 20/9/2008, dnes je 22/6/2010 Dnes je to tedy cca 750 dní od podpisu a podmínky koupě stále nebyly splněny !!!  Nebyla uhrazena úplná kupní cena, nýbrž pouze 500 tis Kč !!!  Nebylo vydáno platné územní rozhodnutí !!!  Více jak 1,75 roku zpoždění a to bez následků !!!  Ptáme se tedy, proč tak nevídané ústupky ????

8 Likvidace původní zástavby a kupní smlouvy  Jedním z důvodů prodeje pozemků jsou původní objekty (tzv. Tesko domky), které na pozemku leží a v minulosti sloužily k různým sociálním účelům  Hygienická stanice doporučila objekty v roce 2007 uzavřít a zlikvidovat, jelikož obsahují nebezpečné množství azbestu a jeho emise do okolí představuje riziko pro okolní životní prostředí a obyvatele.  Dle oslovených odborníků, se náklady na likvidaci objektů odhadují na max. 1,5 - 3 Mil. Kč v závislosti na rozsahu kontaminace objektu azbestem

9 Likvidace původní zástavby a kupní smlouvy Slova pana starosty Mlejnského ze dne 26.5.2010, která zazněla již i mnohokrát dříve jako hlavní argument prodeje pozemků: „… Efekt pro Prahu 11 spočívá především v tom, že stavba bude v řádech milionů korun odstraněna na náklady společnosti. „ Avšak:  I navzdory tomuto jistě pozitivnímu efektu bylo již na začátku fatálně pochybeno při podpisu smluv: 1.Ani budoucí kupní smlouva 8306/BKS, ani kupní smlouva 8306/KS neobsahují žádný závazek kupujícího, tedy firmu Alitex, k likvidaci původních objektů (TESKO baráků) 2.Nelze tudíž na kupujícím nic vymáhat a objekty mohou ještě chátrat na P11 dalších 30 let a my s tím nebudeme moci nic udělat.

10 Iniciativa občanů z března 2010 Občané po jednání s místostarostou Zítkem, panem Hrůzou a panem Kábrtem, podávájí podnět starostovi, na Odbor správy majetku a na Odbor územního rozvoje, aby se situací zabývali.  Poukazují na neřešenou problematiku likvidace Tesko objektů  Poukazují na nesplnění smluvních závazků investora

11 Reakcí na podnět je alibistický dodatek č.1  V reakci, RMČ doporučuje podepsat s investorem Alitex „chatrný“ dodatek č. 1, který: 1.Bez jakéhokoliv sankce zcela vágním způsobem zavazuje investora k likvidaci původních Tesko objektů.  Je to jakési chabé gesto poté, co MČP11 byla výslovně upozorněna občany na fatální nedostatky v původní smlouvě ohledně závazku k demolici původních objektů a z toho narůstajících rizik. 2.A jen tak mimochodem dodatek prodlužuje společnosti Alitex čas na získání ÚR/podpis KS až do 31.12.2011 a tím dokonale zbavuje MČP11 jakékoliv možnosti odstoupit od kupních smluv a to i po komunálních volbách !!!

12 Výška budovy a urbanistické pojetí projektu Investor uvádí v dokumentaci pro územní řízení výšku domu 316.55 metrů nad mořem.  Tato stavba tak zcela jistě bude převyšovat všechny okolní domy, protože je o jedno N.P. vyšší než sousedn í domy  Tento záměr se tudíž snaží maximalizovat výnosy investora na úkor estetiky a obecných pravidel urbanismu, a porušuje ráz okolní zástavby

13 Výzva občanů zastupitelstvu MČP 11 My jako občané a voliči MČP11 bychom chtěli požádat, aby bylo od smlouvy odstoupeno a pozemek byl využit pro jiné účely:  Jako relaxační zóna nebo  Pro výstavbu slibovaného domova pro seniory nebo mateřské školy nebo  Vypsáno nové transparentní VŘ na vhodné využití pozemků

14 Návrh usnesení na odstoupení od budoucí kupní smlouvy č. 8306/BKS  Následuje návrh usnesení Varianta 1 : Varianta 2:


Stáhnout ppt "Proč nechtít bytový dům Stříbrského ? Občané a petenti z MČ Ing. Radim Cimoradský 22.6.2010, 34. zastupitelstvo MČ P11."

Podobné prezentace


Reklamy Google