Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč nechtít bytový dům Stříbrského ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč nechtít bytový dům Stříbrského ?"— Transkript prezentace:

1 Proč nechtít bytový dům Stříbrského ?
Občané a petenti z MČ Ing. Radim Cimoradský , 34. zastupitelstvo MČ P11

2 Obsah Cena prodávaných pozemků Rozpory ve výběrovém řízení Likvidace původní zástavby a kupní smlouvy Výška budovy a urbanistické pojetí projektu Výzva občanů zastupitelstvu MČP 11 Návrh usnesení na odstoupení od budoucí kupní smlouvy č. 8306/BKS

3 Cena prodávaných pozemků
Odhad vypracovaný v roce 2007 pro MČP11 Vycházel z cenové mapy, tj Kč/m2. Dle cenové mapy 2010 má pozemek hodnotu 2090 Kč/m2, tj. o 14% více Také se dostatečně nepřihlédlo k aspektům jako jsou: Tržní cena pozemku , protože se pozemek prodává za nejnižší možnou cenu Odborný průzkum a odhad na likvidaci existujících Tesko objektů Výběrové řízení dle zápisu nehodnotilo dostatečně transparentně cenu nabízenou investorem Naproti tomu pro porovnání V roce 2007 prodává Skanska byty v projektu Milíčovský háj – Sever Účetní cena pozemku stanovena na Kč/m2 Komerčně byl pozemek tedy prodán s cenou vyšší o +86 % Obdobný stavební soukromý pozemek na P11 Má dnes na komerčním realitním trhu cenu 4500 Kč/m2, tedy o 247 % více Cena stavebních pozemků desítky kilometrů za Prahou v roce 2007 (Říčany, Benešov, atd.) Vysoce nad hranicí 2300 Kč/m2, tedy o 26 % více

4 Rozpory ve výběrovém řízení
Investor uvedl v prvním kole VŘ, že v přízemí domu zajistí prostor m2 pro mateřskou školu, klub pro seniory, apod. Ovšem jaká je realita ? Investor v probíhajícím územním řízení vyhradil pouze 163 m2 pro komerční prostory, tedy např. maloobchodní prodejna. Investor porušuje zcela objektivně hlavní podmínku, kvůli které byl vybrán ve VŘ, a i přesto MČP 11 netrvá na plnění příslibů, jimiž odůvodnila jeho výběr

5 Rozpory ve výběrovém řízení

6 Rozpory ve výběrovém řízení
Hodnotící kritéria výběrového řízení nebyla jednoznačně definována. Např. nabízená cena nebyla transparentním kritériem vyhodnocení a není ani známo cenové srovnání nabídek. Alitex dle zdůvodnění nebyl vybrán kvůli nejvyšší ceně, nýbrž kvůli řešení, od kterého se však zcela zásadně a neseriózně odchýlil v probíhajícím územním řízení Investor nemá žádné reference v oboru -> Viz. Společnost Alitex s realitní činností zapsanou v OR k 5/11/2007, tj. terpve pár dní bezprostředně před VŘ Proč nebyl dotázán názor občanů na využití pozemku a proč nebyly stanoveny objektivní a průhledná kritéria VŘ?

7 Smluvní dokumenty (BKS a KS)
„Podmínky, které musí být splněny před uzavřením kupní smlouvy s Alitex: Pro záměr budoucího kupujícího uvedený v příloze č. 2 této smlouvy bude vydáno územní rozhodnutí, je-li takového rozhodnutí pro realizaci uvedeného záměru kupujícího zapotřebí, a takové rozhodnutí nabude právní moci Budoucí kupující zaplatí prodávávajícímu celou výši kupní ceny, tj. 4 400 000,- Kč (slovy čtyřimilionyčtyřistatisíckorun českých) Pro případ, že do 114 dnů ode dne uzavření této smlouvy nedojde ke splnění všech podmínek uvedených v tomto čl. III této smlouvy, se sjednává právo kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. „ BKS byla podepsána: 29/5/2008 Smluvních 114 dnů uplynulo: 20/9/2008, dnes je 22/6/2010 Dnes je to tedy cca 750 dní od podpisu a podmínky koupě stále nebyly splněny !!! Nebyla uhrazena úplná kupní cena, nýbrž pouze 500 tis Kč !!! Nebylo vydáno platné územní rozhodnutí !!! Více jak 1,75 roku zpoždění a to bez následků !!! Ptáme se tedy, proč tak nevídané ústupky ????

8 Likvidace původní zástavby a kupní smlouvy
Jedním z důvodů prodeje pozemků jsou původní objekty (tzv. Tesko domky), které na pozemku leží a v minulosti sloužily k různým sociálním účelům Hygienická stanice doporučila objekty v roce 2007 uzavřít a zlikvidovat, jelikož obsahují nebezpečné množství azbestu a jeho emise do okolí představuje riziko pro okolní životní prostředí a obyvatele. Dle oslovených odborníků, se náklady na likvidaci objektů odhadují na max. 1,5 - 3 Mil. Kč v závislosti na rozsahu kontaminace objektu azbestem

9 Likvidace původní zástavby a kupní smlouvy
Slova pana starosty Mlejnského ze dne , která zazněla již i mnohokrát dříve jako hlavní argument prodeje pozemků: „… Efekt pro Prahu 11 spočívá především v tom, že stavba bude v řádech milionů korun odstraněna na náklady společnosti. „ Avšak: I navzdory tomuto jistě pozitivnímu efektu bylo již na začátku fatálně pochybeno při podpisu smluv: Ani budoucí kupní smlouva 8306/BKS , ani kupní smlouva 8306/KS neobsahují žádný závazek kupujícího, tedy firmu Alitex, k likvidaci původních objektů (TESKO baráků) Nelze tudíž na kupujícím nic vymáhat a objekty mohou ještě chátrat na P11 dalších 30 let a my s tím nebudeme moci nic udělat.

10 Iniciativa občanů z března 2010
Občané po jednání s místostarostou Zítkem, panem Hrůzou a panem Kábrtem, podávájí podnět starostovi, na Odbor správy majetku a na Odbor územního rozvoje, aby se situací zabývali. Poukazují na neřešenou problematiku likvidace Tesko objektů Poukazují na nesplnění smluvních závazků investora

11 Reakcí na podnět je alibistický dodatek č.1
V reakci, RMČ doporučuje podepsat s investorem Alitex „chatrný“ dodatek č. 1, který: Bez jakéhokoliv sankce zcela vágním způsobem zavazuje investora k likvidaci původních Tesko objektů. Je to jakési chabé gesto poté, co MČP11 byla výslovně upozorněna občany na fatální nedostatky v původní smlouvě ohledně závazku k demolici původních objektů a z toho narůstajících rizik. A jen tak mimochodem dodatek prodlužuje společnosti Alitex čas na získání ÚR/podpis KS až do a tím dokonale zbavuje MČP11 jakékoliv možnosti odstoupit od kupních smluv a to i po komunálních volbách !!!

12 Výška budovy a urbanistické pojetí projektu
Investor uvádí v dokumentaci pro územní řízení výšku domu metrů nad mořem. Tato stavba tak zcela jistě bude převyšovat všechny okolní domy, protože je o jedno N.P. vyšší než sousední domy Tento záměr se tudíž snaží maximalizovat výnosy investora na úkor estetiky a obecných pravidel urbanismu, a porušuje ráz okolní zástavby

13 Výzva občanů zastupitelstvu MČP 11
My jako občané a voliči MČP11 bychom chtěli požádat, aby bylo od smlouvy odstoupeno a pozemek byl využit pro jiné účely: Jako relaxační zóna nebo Pro výstavbu slibovaného domova pro seniory nebo mateřské školy Vypsáno nové transparentní VŘ na vhodné využití pozemků

14 Návrh usnesení na odstoupení od budoucí kupní smlouvy č. 8306/BKS
Následuje návrh usnesení Varianta 1 : Varianta 2:


Stáhnout ppt "Proč nechtít bytový dům Stříbrského ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google