Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do managementu1 3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost) Komunikace, verbální, nonverbální – teoretický úvod. Naslouchání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do managementu1 3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost) Komunikace, verbální, nonverbální – teoretický úvod. Naslouchání."— Transkript prezentace:

1 Úvod do managementu1 3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost) Komunikace, verbální, nonverbální – teoretický úvod. Naslouchání – případová studie „Liška“. „Řeč těla“, dovedete se vcítit?

2 Úvod do managementu2 DALE CARNEGIE (1885 – 1955) „obchodník par excellence“ Napsal knihy „Jak přednášet a ovlivňovat lidi při podnikání“, „Jak si dělat starosti a začít žít“, „Jak se těšit ze života a ze své práce“. Jeho nejznámější knihou je ale „Jak si získat přátele a působit na lidi“.

3 Úvod do managementu3 Komunikace aneb sdělování v mezilidském styku 1. věta teorie sociální komunikace zní: „Není možno nekomunikovat.“ /viz P. Watzlawick, J. Beawin, D. Jackson: Pragmatics of Human Communication, London 1968/ 2. věta zní: „Naslouchej, máš dvě uši a jen jedny ústa“

4 Úvod do managementu4 Co si spolu navzájem sdělujeme? Zprávy a informace – novinky; Jak chápat to, co říkáme; Jak nám je a jak se cítíme; Postoj k věci o níž hovoříme; Postoj k posluchači, s nímž hovoříme; Své sebepojetí – za koho se považujeme; Ratifikaci (tebe-pojetí) – za koho tě považuji; Náznak dalšího průběhu našich vzájemných vztahů; Žádoucí pravidla další fáze setkání – pravidla hry; Co si přejeme – žádosti.

5 Úvod do managementu5 Jak si spolu sdělujeme to, co si chceme říci? Slovy – verbálně; Mimoslovně – nonverbálně; Činy – svou aktivitou, svým jednáním a chováním. Způsoby komunikace se prolínají a doplňují.

6 Úvod do managementu6 Verbální komunikace – umění prezentace Prezentační dovednosti lze uplatnit kdykoli. Na nervozitě není nic špatného. Je třeba vnímat situaci očima posluchačů. Zvládne to každý i když s jiným úsilím!!!

7 Úvod do managementu7 Přednes prezentace Nebojte se zapojit do děje posluchače. Udržujte s posluchači oční kontakt. Vaše gestikulace by měla budit důvěru. Dávejte pozor jakým tónem hovoříte. Buďte pozitivní.

8 Úvod do managementu8 Struktury prezentace Organizace návrhů. Schéma problém – řešení. Chronologické řešení. Schéma minulost – budoucnost. Od obecného ke konkrétnímu. Pořadí dle důležitosti.

9 Úvod do managementu9 Příprava prezentace Stanovte cíle prezentace a zjistěte, kdo se ji zúčastní. Prezentace by měla mít logickou strukturu. Váš projev by měl mít výrazný začátek, význačné momenty a zřetelný konec. Rozmyslete si použití vizuálních pomůcek. Nacvičte si své vystoupení předem.

10 Úvod do managementu10 Organizační zajištění prezentace Místo a doba konání prezentace. Vizuální pomůcky. Výběr posluchačů a jednání s nimi. Otázky kladené při vystoupení.

11 Úvod do managementu11 Nonverbální komunikace

12 Úvod do managementu12 Nonverbální komunikace 1. Prostorové chování (proxemika); 2. Polohy a postoje (posturologie) 3. Pohyby a gesta - symboly, ilustrátory, regulátory, gesta (kinezika a gestika); 4. Mimika; 5. Doteky (haptika); 6. Pohled očí; 7. Nonverbální složky řeči (paralingvistika); 8. Úpravy vnějšího zevnějšku.

13 Úvod do managementu13 Nonverbální komunikace – signály: Zasedací pořádek Při rozhovoru s jednotlivcem Přímo naproti Odstup, věcnost, soupeření Úhlopříčně naproti Lhostejnost Přes roh Spolupráce, kolegialita Vedle sebe Přátelství, spojenectví Zasedací pořádek při rozhovoru s více lidmi Naproti skupině Nepřátelství V čele stolu Autorita

14 Úvod do managementu14 Držení hlavy Zakloněná, pohled svrchu Pohrdání, nepřátelství Pohled zespoda Nejistota Zakloněná, pohled upřený ke stropu Nepřítomnost, lhostejnost Předkloněná Útočnost Nakloněná ke straně Zaujetí Předkloněná, pohled upřený na podlahu Rozpačitost, bázlivost Obě ruce založené za hlavou (muž) Sebeuspokojení Obě ruce založené za hlavou (žena) Výzva

15 Úvod do managementu15 Paže zkřížené na hrudi tak, že: ruce svírají předloktí bdělost ruce volně spočívají na nadloktí uvolnění obě ruce jsou skryty pod nadloktími opovržení ruce drží lokty pochyby, váhání jedna ruka je skrytá pod nadloktím uhýbání ruce jsou zaťaté do nadloktí zdrženlivost, strach ruce jsou založeny v podpaží strach, odpor

16 Úvod do managementu16 Trup Zakloněný trup Vyčkávání, uvolnění Předkloněný trup Zájem, ostražitost, agresivita Vzpřímený trup Ješitnost Obličej a trup směřují k partnerovi Aktivní účast ne rozhovoru Trup nemíří na partnera Odmítnutí kontaktu, odpor Obličej odvrácený od partnera, trup k němu Nezájem, nezúčastněnost Sed na celé desce židle, opěradlo plně využito Pohodlí, uvolnění Sed na desce židle v předklonu Pohodlí, vstřícnost Sed na židli obrácené opěradlem vpřed Povýšenost, sportovní založení


Stáhnout ppt "Úvod do managementu1 3. seminář Organizování a komunikace, Carnegie (významná osobnost) Komunikace, verbální, nonverbální – teoretický úvod. Naslouchání."

Podobné prezentace


Reklamy Google